תמונת רקע לאזור מערכת המסחר

רצף ניירות ערך

אודות מערכת "רצף"

מערכת המסחר של הבורסה, "רצף", היא מערכת ממוחשבת של הבורסה למסחר רציף וסימולטני. ברצף נסחרים כיום כל ניירות הערך והנגזרים בבורסה – מניות, ניירות ערך המירים (אג"ח להמרה, כתבי אופציה ואופציות רכש), איגרות חוב, מק"מ, קרנות סל,  אופציות וחוזים עתידיים.
 
שיטת המסחר מבוססת על ספר פקודות ממוחשב, הנגיש לכל המשקיעים (Order-Driven), בדומה לשיטות המסחר הנהוגות בכל הבורסות באירופה.
 
"רצף" מאפשרת לכל המשקיעים לראות, כל הזמן, את אותה התמונה המפורטת והמדויקת של המסחר בזמן אמת. "רצף" נגישה לכל המשקיעים במידה שווה – משקיע קטן בפריפריה יכול להעביר פקודות למסחר בדיוק כמו משקיע מוסדי גדול ב"סיטי" של תל-אביב.

המסחר בנגזרים מתקיים רק בשלב מסחר רציף.
 
מערכת רצף כוללת גם מנגנונים להגנה על ציבור המשקיעים.

סוגי הפקודות

סוגי הפקודות מפורטים להלן והם זהים לכל סוגי ניירות הערך, למעט נגזרים.
 

שלב טרום הפתיחה

ניתן להגיש לרצף פקודות לקנייה ולמכירה, בכל אחד מהסוגים הבאים:
 • פקודת "שער" (LMT) - מוגשת בהגבלת שער, החל משער הבסיס ועד לגבול תנודה של 35% ± במניות, או 6% ± באג"ח ומק"מ, לפי העניין.
 • פקודת "שער למסחר הפתיחה" (LMO) - מוגשת בהגבלת שער, החל משער הבסיס ועד לגבול תנודה של 35% ± במניות, או 6% ±  באג"ח ומק"מ, לפי העניין, ומיועדת לביצוע בשלב הפתיחה בלבד. פקודת LMO או חלק ממנה, שלא בוצעה במסחר הפתיחה, מתבטלת.
 • פקודה מותנית שער (STL) - פקודת שער המוגשת עם התניה. בשלב טרום הפתיחה תירשם הפקודה בספר הפקודות כפקודה ממתינה לשחרור ולא תשתתף במסחר הפתיחה.

  קיימות ארבע אפשרויות להתניה:
  • קניה כאשר שער נייר הערך גדול/שווה מערך מסוים
  • קניה כאשר שער נייר הערך קטן/שווה מערך מסוים
  • מכירה כאשר שער נייר הערך גדול/שווה מערך מסוים
  • מכירה כאשר שער נייר הערך קטן/שווה מערך מסוים
 • פקודת "קרחון" (ICE) - פקודת שער המוגשת עם שלוש כמויות לביצוע: הכמות כוללת כמות ראשונה להצגה וכמות נוספת מיועדת להצגה. בכל עת מוצגת בספר הפקודות רק הכמות הגלויה של פקודת קרחון.
  בשלב טרום הפתיחה, הכמות שמוצגת בספר הפקודות היא הכמות הראשונה להצגה, שאר הכמות נשארת סמויה. במסחר הפתיחה (מכרז) ובחישוב של השער התאורטי של נייר הערך, פקודת "קרחון" משתתפת עם הכמות הכוללת.

  הפקודה מוגשת בהגבלת שער, החל משער הבסיס ועד גבול תנודה של 35% ± במניות, או 6% ± באג"ח ומק"מ, לפי העניין.

שלב המסחר הרציף

ניתן להגיש לרצף פקודות לקנייה ולמכירה בכל אחד מסוגי הפקודות הבאים:
 • פקודת שער (LMT) - "פקודת "שער" מוגשת בהגבלת שער. במידה שהפקודה לא מופגשת מיד עם פקודה נגדית בספר או שהיא מופגשת רק חלקית, נרשמת הפקודה או חלקה שלא הופגש, בספר הפקודות.
 • פקודת "מיד והכל" (FOK - Fill Or Kill) - פקודת "שער" לביצוע מלא ומיידי. פקודה שלא מתבצעת במלואה ומיד מבוטלת ואינה נרשמת בספר הפקודות.
 • פקודת "מיד או בטל (IOC - Immediate Or Cancel) - "פקודת "שער" לביצוע מיידי, אף אם חלקי בלבד. פקודה או חלק ממנה שלא מבוצע מיד - מבוטלים ואינם נרשמים בספר הפקודות.
 • פקודת "שוק" (MKT) - פקודת "שוק" מוגשת ללא הגבלת שער.
  • פקודת "שוק" (MKT) לקנייה מופגשת עם פקודת/ות מכירה שבספר, החל מהפקודה עם השער הנמוך ביותר או שער גבוה ממנו של פקודת/ות המכירה שבספר.
  • פקודת "שוק" (MKT) למכירה תופגש עם פקודת/ות קנייה שבספר, החל מהפקודה עם השער הגבוה ביותר או שער נמוך ממנו של פקודת/ות הקנייה שבספר.
 • פקודה מותנית שער (STL) - מוגשת בהגבלת שער עם התניה. ההתניות האפשריות מפורטות בשלב טרום הפתיחה. לאחר שיבוצע בנייר עסקה שהשער בה יקיים את תנאי ההתניה, הפקודה תשוחרר כפקודת שער רגילה. עד לשחרור תירשם הפקודה במצב "ממתינה לשחרור".
 • פקודת "קרחון" (ICE) - מוגשת בהגבלת שער ועם שלוש כמויות לביצוע. רק הכמות הגלויה של פקודת קרחון  מוצגת בכל עת בספר הפקודות– תחילה הכמות הראשונה להצגה, ורק לאחר שכמות זו בוצעה במלואה, תוצג הכמות הנוספת, וכך הלאה עד שהפקודה מבוצעת במלואה (הכמות הכוללת).
  העדיפות לביצוע פקודות שונות באותה הגבלת שער היא תמיד קודם לכמויות הגלויות. עדיפות הזמן של הכמות הגלויה בפקודת קרחון נקבעת לפי הזמן בו היא הפכה לגלויה בספר הפקודות.
 • פקודה תואמת (Matching order) - פקודה שהוגשה לביצוע במסחר בבורסה ואשר פרטי הפקודה, לרבות פרטי נייר הערך, כמות נייר הערך לביצוע העסקה והגבלת השער לביצוע העסקה, סוכמו לפני הגשתה לביצוע בבורסה, בין הלקוח שהגיש את הפקודה לביצוע, לבין לקוח אחר.
  פקודה תואמת ניתן להגיש רק כפקודת שער או כפקודת מיד והכל או כפקודת מייד או בטל או כפקודת קרחון.

 

שלב טרום הנעילה

ניתן להגיש לרצף פקודות לקנייה ולמכירה, בכל אחד מהסוגים הבאים:
 
פקודת "שער" (LMT) - פקודות שער מצטרפות לספר, בנוסף לפקודות שעברו משלב המסחר הרציף. עדיפות פקודות "שער" (LMT) שעברו משלב המסחר הרציף, לא משתנה בעקבות העברתן לשלב טרום מסחר הנעילה.
 
פקודת "קרחון" (ICE) - פקודת שער המוגשת עם שלוש כמויות לביצוע: כמות כוללת, כמות  ראשונה להצגה וכמות נוספת מיועדת להצגה. רק הכמות הגלויה של פקודת קרחון מוצגת בספר הפקודות בכל עת.
בשלב טרום הנעילה הכמות שמוצגת בספר הפקודות היא הכמות הראשונה להצגה, שאר הכמות נשארת סמויה. במסחר הנעילה (מכרז) ובחישוב של השער התאורטי של נייר הערך פקודת "קרחון"  משתתפת עם הכמות הכוללת.

איגרות חוב (אג"ח) ומלווה קצר מועד (מק"מ) – פרמטרים נוספים

קיימים מספר פרמטרים נוספים הרלבנטיים למסחר באג"ח במק"מ
 • גודל מינימאלי של פקודה
  • לשלב טרום הפתיחה/מסחר הפתיחה: גודל מזערי של פקודה הוא 1 ש"ח ע"נ מק"מ או אג"ח.
  • לשלב המסחר הרציף: מק"מ - 30,000 ע"נ (שוק המק"מ הוא היחיד בו הגודל המינימאלי מבוטא בע"נ ולא בתמורה כספית, כפי שנעשה בשאר השווקים). אג"ח - כמות אג"ח בשווי של 30,000 ש"ח.
 • תנודת שער מירבית
  • בשלב הפתיחה - ±6%
  • בשלב הרציף - בלתי מוגבלת.

ייתכן שפקודה המוגשת לרצף מופגשת עם פקודה נגדית אחת (אם הכמות בפקודה הנגדית שווה או גדולה מהכמות בפקודה שהוגשה) או שמופגשת עם יותר מאשר פקודה נגדית אחת (אם הכמות בפקודה הנגדית קטנה מהכמות בפקודה שהוגשה).
כל "הפגשה" יוצרת עסקה, לפיכך ייתכן שפקודה אחת יוצרת יותר מאשר עסקה אחת שמבוצעות ביותר מאשר בשער אחד.

קישורים נוספים: