תמונת רקע מועדי המסחר
מועדי המסחר בבורסה

המסחר בבורסה מתקיים בימים א'-ה'. להלן פירוט ימי ושעות המסחר בבורסה (לנוחיותכם בהמשך טבלאות נפרדות לכל סוג של נייר ערך או רשימה):

 
יום בשבוע
מניות
קבוצה א'
מניות
קבוצה ב'
אג"ח, מק"מ, TASE UP, קרנות סל בשוק האג"ח וקרנות חוץ* נסחרות בשוק האג"ח
דלי סחירות ושימור
נגזרים
א'- ה'
9:25
9:25
 
א'- ה'
9:35
9:35
 
א'- ה'
**9:59 - 10:00
10:15
**9:56 - 9:55
10:15
 
א'- ה'
**9:59 - 10:00
10:15
**9:56 - 9:55
לא נסחר**
9:45
תחילת שלב טרום נעילה וחישוב שער תיאורטי
א'
 **15:40 - 15:39  
10:15
 
ב'- ה'
17:14 - 17:15 **
 
א'
 ** 15:50 - 15:49  
15:50 - 15:49
16:00 
ב'- ה'
 17:24 - 17:25 **
17:24 - 17:25
17:35

קבוצה א - מניות הכלולות במאגר תמר, יחידות בקרנות סל בשוק המניות, יחידות בקרנות חוץ נסחרות בשוק המניות(*) ויחידות בקרנות נאמנות סגורות.
קבוצה ב - מניות שאינן כלולות במאגר תמר וניירות ערך המירים למניות.

*בקרנות חוץ נסחרות לא יתקיימו מסחר בימי א' ובמועדים הבאים: 25 בדצמבר, 24 בדצמבר, 1 בינואר וב- Easter Monday גם אם ימים אלה הינם ימי מסחר.

**מועד תחילת השלב נקבע באופן אקראי בטווח של דקה.

***בניירות הערך הנכללים ברשימות השימור ודלי הסחירות לא מתקיים מסחר רציף והם נסחרים בשני מכרזים רב צדדיים – בתחילת יום המסחר (מסחר הפתיחה) ובסיום יום המסחר (מסחר הנעילה).

 
לוחות זמנים למסחר בבורסה לפי סוג נייר הערך או רשימת מסחר
לוח הזמנים למסחר במניות ובניירות ערך והמירים
לוח הזמנים למסחר באג"ח, מק"מ ו-TASE UP
לוח הזמנים למסחר בדלי סחירות ושימור
לוח הזמנים למסחר בנגזרים
לוח הזמנים למסחר בחול המועד פסח וסוכות
מועדים מיוחדים
   לראש הדף 

​שעון קיץ

שעון הקיץ בישראל נכנס לתוקף ביום ו' לפני יום א' האחרון בחודש מרס וחל עד יום א' האחרון בחודש אוקטובר.
בתקופת שעון הקיץ הזמן בישראל הינו UTC(Coordinated Universal Time)+3, ובשאר השנה UTC+2.