שיפור יציבות המדדים והקטנת הסיכון למשקיעים

המתודולוגיה החדשה של מדדי הבורסה, שנכנסה לתוקפה ב-9 בפברואר 2017, שיפרה את יציבות המדדים והקטינה באופן משמעותי את הסיכון של המשקיעים בכלל ושל מוצרים עוקבי מדדים בפרט, המנהלים באופן ישיר כ-40 מיליארד שקל במדדי הבורסה. כדי להקל על ציבור המשקיעים, מתבצע המהלך באופן הדרגתי.

במסגרת הרפורמה, נקבעו תנאי סף מחמירים במדדי הדגל וזאת במטרה להשביחם וליצור בידול בינם לבין מדדי הצמיחה. במקביל, נקבעו תנאי סף מקלים במדדי הצמיחה, כך שאלו יאפשרו למניות ראויות ואיכותיות להיכנס למדדים ולהשביחם.

הפחתת הריכוזיות – שיפור משמעותי בפיזור המשקל בין המניות המרכיבות את המדד

תמריץ להגדלת אחוז החזקות הציבור

המניות הנסחרות בבורסה בתל אביב מתאפיינות בהחזקות ציבור נמוכות יחסית למקובל בעולם. לכן, אחד מיעדי הרפורמה העיקריים הוא הגדלת שיעור החזקות הציבור במדדים.

מיצוי הפוטנציאל של מניות SME

טרם הרפורמה, המניות הקטנות והבינוניות ("עמוד השדרה" של הבורסה) לא מיצו את מלוא הפוטנציאל שלהן. השילוב של הפחתת המשקל והרחבת המדדים מביא לפיזור השקעות מהמניות הגדולות למניות הקטנות והבינוניות ומגביר את מידת העניין של משקיעים במניות הקטנות והבינוניות בתל אביב.

זיקה ישראלית

למדדים מצורפות רק מניות בעלות זיקה מובהקת לישראל. ועדת המדדים בוחנת כל מניה על פי קריטריונים שונים, בהם, מספר העובדים בישראל, הנהלה בישראל, דירקטוריון בישראל, היקף מכירות בישראל ועוד.

עידוד משקיעים זרים

מדדי הבורסה החדשים מותאמים לדרישותיהם וצרכיהם של משקיעים זרים ובהמשך, אף יושקו מדדים ייעודיים, המיועדים למשקיעים בינלאומיים. אלו צפויים לעודד השקעות של משקיעים זרים במדדי הבורסה, בין היתר על ידי עדכון המדדים בימי מסחר משותפים לבורסות בתל אביב ובניו-יורק. בנוסף, הבורסה פועלת למתג מחדש את מדדי הבורסה באמצעות שמות קצרים, אינפורמטיביים ומותאמים לשדות המופיעים במסכי הסוחרים בעולם.

צמצום תופעת "אפקט המדד"

עליית מחירן של מניות המתווספות למדדים פגעה במשקיעים על ידי כניסת מניות "יקרות" למדד, לאו דווקא מסיבות הקשורות לפעילות העסקית של החברה. בהתאם לשיטה החדשה, נבחנת מניה חדשה על פני תקופה ארוכה יחסית של בין שבעה ל-12 שבועות, טרם כניסתה למדדים. מניות גדולות מצורפות למדדים בתהליך הדרגתי מבוקר.

מועדי השקה ומועדים קובעים לחישוב המדדים

מועדים קובעים לעדכון פרמטרים והרכב מדדים

 • עדכונים חודשיים – מדי חודש מתעדכנים נתוני המניות המשמשים לחישוב משקל מניה במדד (ממ"מ, מדרגת שיעור ציבור, פקטור שמתאם את משקל המניה לתקרת משקל).
 • מועד עדכון חודשי – בתום המסחר בכל יום חמישי הראשון בכל חודש.
 • מועד קובע לנתונים לפיהם מתקיים העדכון – שלושה שבועות לפני מועד העדכון החודשי.
 • מועד פרסום השינויים – שבועיים לפני מועד העדכון החודשי.
 • עדכון הרכב מדדים חצי שנתי – פעמיים בשנה, בעדכון החודשי בפברואר ובאוגוסט, ייבחנו הרכבי המדדים מחדש ויעודכנו במידת הצורך.

הכירו את תנאי הסף של המדדים החדשים

תנאי סף למדד הדגל

תנאי סף למדד הדגל

בכדי להשביח את מדדי הדגל, עלה שיעור החזקות הציבור המינימלי ל-30% עבור מניות הנכללות במדד ושיעור מינימלי של 35% למניות מחוץ למדד (25% בהשקה – רלוונטי למדד ת"א-35 ולמדד ת"א-90).
כמו כן, שווי החזקות הציבור המינימלי עלה ל-50 מיליון שקל עבור מניות הנכללות במדד ו-100 מיליון שקל עבור מניות מחוץ למדד (50 מיליון שקל בהשקה).
לכללים המלאים
תנאי סף למדדי הצמיחה

תנאי סף למדדי הצמיחה

בכדי להעניק הזדמנות למניות ראויות שאינן נכללות במדדים, הופחת קריטריון שיעור החזקות הציבור במדדי הצמיחה מ-25% ל-15%. במועד השקת הרפורמה, שיעור החזקות הציבור הנדרש היה 10% בלבד ושיעור מינימלי של 15% למניות מחוץ למדד לאחר מועד ההשקה.
לכללים המלאים

מבנה המדדים החדש

מנוע נוסף לצמיחה עסקית

מבנה המדדים החדש כולל הרחבה של מדדים קיימים. כך לדוגמה, מדד ת"א-25 הורחב ל-35 מניות ונקרא מדד ת"א-35; מדד ת"א-100 הורחב ל-125 מניות ונקרא מדד ת"א-125, ת"א מאגר גדל בכ-100 מניות נוספות ל-320 מניות, ונקרא ת"א-AllShare.
בנוסף, בהמשך, צפויה הבורסה להשיק מדדים חדשים נוספים, דוגמת מדד ת"א בלוציפ-15, ת"א-SME150 ומדד ת"א-רימון, כך שהיצע המוצרים העומדים לרשות המשקיעים בבורסה צפוי לגדול משמעותית.

למבנה המדדים החדש

חמישה דברים שחשוב לדעת על המדדים החדשים

הוספת מניות למדדים

הגדלת מספר המניות הכלולות בכל מדד צפויה להפחית את הדומיננטיות של מניה בודדת ולשדרג את המדדים השונים.

השקת מדדים חדשים

הבורסה צפויה להשיק מדדים חדשים, דוגמת מדד ת"א בלוציפ-15 פרייס המיועד למשקיעים זרים, ת"א-SME150 המייצג את הכלכלה המקומית ומיועד למשקיעים בעלי אופק השקעה ארוך יותר וכן סדרת מדדי גלובל, אשר יכללו גם מניות זרות.

הפחתת משקל במדדים קיימים

הפחתת תקרת המשקל במדדים צפויה להעביר השקעות מהמניות הגדולות למניות הבינוניות והקטנות.

הגדלת שיעור החזקות ציבור

העלאת שיעור החזקות הציבור צפויה להביא, בין היתר, להגדלת משקלן של החברות במדדים ולהיקפי השקעה וסחירות גדולים יותר. הבורסה מלווה את החברות במהלך וזוכה להיענות גבוהה מצד בעלי המניות והמנהלים. עד כה, עשרות חברות הגדילו את שיעור החזקות הציבור במיליארדי שקלים. כמו כן, תוכנן מתווה להחמרת קריטריון שיעור החזקות הציבור לכניסה למדדי הדגל.

הקלות במדדי הצמיחה לצד החמרה במדדי הדגל

על מנת לעודד השקעות והנפקות של מניות קטנות ובינוניות, הוכנסו הקלות משמעותיות להיכללות במדדי הצמיחה. על מנת להשביח את מדדי הדגל, הועלו תנאי הסף, דוגמת אחוז החזקות הציבור ושווי החזקות הציבור במדדי הדגל.

שאלות ותשובות

יש לי תעודת סל על מדד ת"א-25. כיצד הרפורמה משפיעה עליי?

הרפורמה השביחה את המדדים ללא מאמץ מצד המשקיעים. למעשה, התעודות הקיימות הותאמו למבנה המדדים החדש על ידי החברות המנפיקות, והמשקיעים קמו בבוקר של ה-12 בפברואר עם אותה התעודה בדיוק (שמרכיביה מותאמים למבנה המדדים החדש).

האם נשמרים הנתונים ההיסטוריים של הרכבי המדדים?

הנתונים ההיסטוריים של המדדים נשמרים כפי שהם. לדוגמה, תעודות סל על מדד ת"א-100, הוחלפו באופן אוטומטי, מבלי שהמשקיעים יצטרכו לעשות דבר, לתעודות שיעקבו אחר מדד ת"א-125. המשקיעים יכולים לצפות בנתונים היסטוריים, לרבות תשואות, כפי שעשו עד כה. חשוב להדגיש כי בשנים האחרונות בוצעו מספר רפורמות מקיפות במדדים, כאשר ההיסטוריה של המדדים נשארה ללא שינוי. כך גם ברפורמה הנוכחית.

מהן תקרות המשקל החדשות במדדי הבורסה?

תקרות המשקל שנקבעו במסגרת הרפורמה משתנות בין המדדים בהתאם לשיעורים הבאים:
 • ת"א-35 – 7%
 • ת"א-90 – 2%
 • ת"א-125 – 5%
 • ת"א-SME60 – 2%
 • ת"א SME-150 – משקל אחיד
 • ת"א All-Share – 0.5%
 • ת"א בלוציפ 15 פרייס – משקל אחיד
 • ת"א-צמיחה – 2%
 • ת"א בנקים-5 – 33%
 • ת"א גלובל-בלוטק – 2%
 • ת"א טק-עילית – 5%
 • ת"א-טכנולוגיה – 5%
 • ת"א-ביומד – 5%
 • ת"א-פיננסים – 10%
 • ת"א ביטוח-פלוס – 15%
 • ת"א-נדל"ן – 3%
 • ת"א-נפט וגז – 15%
 • ת"א-תקשורת וטכנולוגיות ומידע – 10%
 • תל דיב – משקל אחיד
 • ת"א-מעלה – 5%
במדד ת"א-35, ת"א-125 ות"א בנקים-5, הפחתת המשקל הינה הדרגתית ומתפרשת על פני מספר חודשים.

כיצד ומתי מתבצע עדכון הרכבי המדדים במתודולוגיה החדשה?

מה תפקידה של ועדת המדדים?

כללי המדדים שקופים וברורים, אך אם יתרחשו אירועים מיוחדים (למשל אירועי חברה מורכבים), תתכנס ועדת המדדים ותקבל החלטה כשלנגד עיניה טובת ציבור המשקיעים, כמקובל בתעשיית המדדים בעולם. חברי ועדת המדדים כוללים את מנכ"ל הבורסה, מנהל המסחר ומנהלת היחידה הכלכלית.

אילו שינויים יחולו במסלול המהיר לצירוף מניה למדדים?

מניות חדשות שיונפקו לציבור (IPO), יצורפו למדדים השונים במסגרת המסלול המהיר (בהתאם לכללי המדד) וייהנו מתנאים מקלים. עם זאת, קיימת תקופת הכשרה של שבעה עד 12 שבועות מיום רישומה למסחר ועד לכניסתה של מניה חדשה למדד.
לשאלות ותשובות נוספות לחץ כאן