הבורסה לניירות ערך מציגה:

אנליזה לחברות הטכנולוגיה והביומד הישראליות

לצפיה באנליזות שפורסמו >>

הבורסה לניירות ערך מזמינה את חברות הטכנולוגיה והביומד הנסחרות בתל-אביב להשתתף בתכנית ייחודית שמטרתה לחשוף את פעילותן בפני משקיעים בארץ ובחו"ל, באמצעות עבודות אנליזה שיבוצעו על ידי שתי חברות מחקר בינלאומיות: אדיסון ופרוסט אנד סאליבן. התכנית תסייע לגופים המוסדיים ולכלל הציבור לקבל מידע רחב על פעילותן של חברות הביומד והטכנולוגיה שישתתפו בתכנית (חדשות וקיימות). מידע זה יצמצם את חוסר הידע הקיים בשוק ההון ביחס לחברות, תוך מטרה להגדיל את הסחירות והעניין בחברות בתחומים אלו.

למי מיועדת התכנית?

חברות טכנולוגיה וביומד הנסחרות בתל-אביב (כולל חברות דואליות).

בנוסף, כל חברה העוסקת בתחומי הטכנולוגיה והביומד, המצויה לקראת הנפקה ראשונית בבורסה בתל-אביב, תוכל להצטרף לתכנית לצורך ביצוע אנליזה על החברה, טרם הרישום למסחר.

הרחבת בסיס המשקיעים

ככלל, העבודות יפורסמו באנגלית עם תמצית בעברית, ויופצו באתרי אינטרנט שונים כדוגמת: אתר המאיה של הבורסה, אתר רשות ניירות ערך, אתרי חברות המחקר ואתרים פיננסים מובילים. ההפצה תחשוף את פעילותן של החברות בפני מגוון רחב של משקיעים בארץ ובעולם. אלו עשויים לתרום לסחירות של חברות הטכנולוגיה והביומד הנסחרות בתל-אביב.

מה כוללת התכנית?

ניתוח פיננסי וניתוח מדעי של החברה המסוקרת, כולל טווח מחיר יעד למניות החברה.

האנליזה תפורסם באנגלית עם תקציר בעברית.

פרסום שמונה אנליזות על פני תקופה של 24 חודשים.

פרסום עדכון לעבודות אנליזה לאחר דיווח החברה על אירועי מהותי.

התחייבות לשנתיים של החברה המסוקרת.

כיצד ממומנת התכנית?

התכנית תמומן על ידי החברות המסוקרות, כאשר יינתן סיוע לחברות קטנות ובינוניות על ידי הבורסה ומשרד האוצר באמצעות המדען הראשי.
מה כוללת עבודת האנליזה?
כיצד ניתן להצטרף לתכנית?

כיצד ניתן להצטרף לתכנית?

חברה העומדת בתנאי התכנית ומעוניינת להצטרף
נדרשת להגיש לבורסה "בקשת הצטרפות לתכנית".
דף מידע אודות תוכנית האנליזה
לחצו להורדה
תנאים כלליים של התוכנית
לחצו להורדה
בקשת הצטרפות לתוכנית
לחצו להורדה
נספח תשלומים
לחצו להורדה
הוראת רשות ניירות ערך
לחצו להורדה
הוראת המדען הראשי
לחצו להורדה

חברות המחקר