קל, פשוט ומהיר

לרישום הכפול יתרונות רבים לחברה, לעובדיה, לציבור המשקיעים ושוק ההון בישראל. חוק הרישום הכפול וכללי הבורסה סוללים את הדרך אל הבורסה בתל אביב, "המגרש הביתי" של החברות הישראליות ושל ציבור המשקיעים הישראלי. הרישום הכפול קל, פשוט, מהיר ואינו כרוך בעלויות משמעותיות. החברה ממשיכה לפעול על פי הרגולציה של הבורסה הזרה ואין לה דרישות נוספות מהרגולטור הישראלי.

המספרים מדברים

55

מספר חברות דואליות
33%
שיעור שווי המניות הדואליות
מסך שווי השוק הכולל
29%
שיעור מחזור המסחר במניות הדואליות
מסך המחזור במניות בבורסה
*נכון ל-31.12.2019

יתרונות הרישום הכפול

אפקט "המגרש הביתי"

החברות ידועות ומוכרות בישראל ובולטות בשוק ההון הישראלי.

יותר השקעות

המשקיעים המוסדיים והציבור הרחב מכירים את החברות הישראליות ויכולים להשקיע בהן דרך הבורסה בתל אביב.הגדלת נזילות

כניסה למדדי הבורסה מגדילה נזילות: חברות קטנות ובינוניות שאינן נכללות במדדים בבורסות בעולם, יכולות להיכנס למדדי הבורסה בתל אביב ובכך לזכות לחשיפה של קרנות נאמנות וקרנות סל המשקיעות במדדי הבורסה ומזרימות ביקושים פסיביים למניות החברה.

הגדלת מחזורי המסחר

חברות המבצעות רישום כפול נהנות מהגדלת מחזור המסחר המצרפי.


גיוון מכשירי הגיוס

ניתן לגייס הון בתל-אביב באמצעות ניירות ערך המירים, איגרות חוב להמרה וכתבי אופציה, כאשר היקף הגיוס המינימלי הנדרש קטן מבחו"ל.

הארכת שעות המסחר

שעות מסחר ארוכות וחפיפה בין השווקים: מגדיל את הנזילות במניה ושעות המסחר.

הכרה לצרכי מס בהוצאות הנפקה

ביום 18 במרץ 2018, פורסם ברשומות חוק מס הכנסה (ניכוי הוצאות הנפקה) (הוראת שעה), התשע"ח-2018 הקובע כי חברות ושותפויות זכאיות לנכות הוצאות בגין הנפקת מניות או יחידות השתתפות, הנרשמות למסחר בבורסה בישראל, בשנה בה בוצעה ההנפקה. החוק חל על הנפקת מניות או הנפקת יחידות השתתפות גם במקרה שבו הצעת ניירות הערך התבצעה בשוק הזר בלבד

חברות דואליות ללא גרעין שליטה יוכלו לבחור להסתמך על המלצות חברת הייעוץ ISS במקום על ההמלצות לפי מדיניות אנטרופי

הבורסה ואנטרופי התקשרו בהסכם אשר בו אנטרופי מציעה לכל חברה דואלית ללא גרעין שליטה, להצטרף לתוכנית לפיה אנטרופי תספק ללקוחותיה, הגופים המוסדיים, המלצות השקעה המבוססות על המלצות ISS. ההצטרפות לתוכנית אינה כרוכה בתשלום ומסובסדת במלואה ע"י הבורסה בתל אביב.

סיפור הצלחה

חברת סודהסטרים אינטרנשיונל

החברה עוסקת בייצור ושיווק מערכות ביתיות להכנת משקאות מוגזים.

1991

  • הקמת 'סודה קלאב', מותג מקומי שהתחרה ב-SodaStream הבריטית.

1998

  • 'סודה קלאב' רוכשת את SodaStream הבריטית.

2007

  • קרן פורטיסימו רוכשת את השליטה בחברה לפי שווי של פחות מ-20 מיליון דולר.

2010

  • החברה משנה את שמה מ'סודה קלאב' ל'סודהסטרים אינטרנשיונל'.
  • רישום המניות למסחר בנאסד"ק כולל גיוס 125 מיליון דולר לפי שווי של כ-367 מיליון דולר.

דצמבר 2015

  • רישום המניות למסחר בבורסה בת"א במסגרת הרישום הכפול לפי שווי שוק של 1.25 מיליארד שקל
לוגו חברת פרוטרום

דצמבר 2018 - השלמת מיזוג ורכישה ע"י פפסיקו
שווי שוק במועד השלמת המיזוג

12.1

מיליארד ש״ח

תשואת המניה בשלוש שנות המסחר בת"א
מעל ל-800%

בואו להכיר מקרוב את אפשרויות גיוס ההון בבורסה לניירות ערך בתל-אביב.

בפגישה נשמח להכיר אתכם ואת חברתכם, על מנת להתאים לה את המסלול הנכון לקפיצת המדרגה הבאה.

לפרטים נוספים:
ליאור נבון -052-8322621
מנהל המכירות ופיתוח שווקים
liorn@tase.co.il