אתגר והזדמנות הבורסה לניירות ערך – הנפקה לחברות משפחתיות

העברה בין דורית - אתגר והזדמנות

העברה בין דורית היא לא רק אתגר אנושי, אלא גם הזדמנות עסקית. מחקרים מלמדים כי רק 25 מכל 100 עסקים משפחתיים יעברו בהצלחה מהדור הראשון המייסד לדור השני, ומבין הנותרים - רק שישה עסקים יצלחו את המעבר לדור השלישי. האתגר האמיתי הוא הפרדת הפן המשפחתי - האישי, הרגשי והסבוך - מהפן המקצועי והעסקי, וזאת על מנת לשרת את טובת כלל בני המשפחה וגם כדי לשמר את הצלחת החברה והמוניטין המשפחתי.

המספרים מדברים

117
מיליארד ש״ח
שווי שוק מניות מדד המשפחתיות
ת"א-פמילי
33
מניות
כלולות במדד
76%
תשואת המדד מההשקה באוקטובר 2018
תשואת מדד ת"א-פמילי
*נכון ל- 30.6.2021

המעבר לחברה ציבורית טוב למשפחה ומצוין לעסקים

שימור שליטת המשפחה

מכירת מניות לציבור לא פוגעת בשליטת המשפחה בעסק. החובה להתנהל בסט של כללי ממשל תאגידי עשויה לסייע למשפחה בפתרון קונפליקטים הקשורים לאופי התנהלותה.

יצירת שווי ונזילות למניות

מהלך ההנפקה מייצר שווי אובייקטיבי לחברה ומאפשר לבעלי המניות הקיימים לממש את אחזקותיהם וליהנות מפירות ההצלחה שנבנו לאורך הדורות.

פישוט שינוי מבנה הבעלות

ניהול חברה על פי כללי ממשל תאגידי יוצר מבנה ברור של ההחזקות בידי כל בן משפחה ומפריד באופן ברור בין הבעלות על החברה לבין האופי המקצועי בו היא מתנהלת.

מדד חברות משפחתיות - ת"א-פמילי

ב2018 הושק מדד חדש - ת"א-פמילי, המורכב ממניות של חברות הכלולות ברשימת "חברות משפחתיות" שנקבע ע"י "מרכז רעיה שטראוס" לחקר עסקים משפחתיים, בפקולטה לניהול ע"ש קולר באוניברסיטת תל אביב.

סיפור הצלחה

שפיר הנדסה

2014

  • גיוס של 439 מיליון שקל בהנפקת מניות תמורת כ-20% מההון
  • שווי שוק בעת ההנפקה כ-2.2 מיליארד שקל
  • הכנסות בשנת 2014 כ-2.3 מיליארד שקל

2015

  • כניסה למדדי הבורסה ת"א-75 ות"א-100
  • הנפקת סדרה א' תמורת 382 מיליון שקל2016 - 2018

  • בשנים הללו מכרו בעלי השליטה עוד 17% מהון המניות של החברה ועלו ל 37% אחזקות ציבור
  • הכנסות בשנת 2018 - כ-3.1 מיליארד שקל

2019

  • כניסה למדד ת"א-35
שפיר הנדסה

מניות

שווי שוק

8.9

מיליארד ש״ח

תשואת מניה מיום ההנפקה 371%

מדדי מניות עיקריים – ת"א-35 ות"א-125
* הנתונים נכונים ל- 30.6.2021


אג"ח

שווי שוק

כ-1.1

מיליארד ש"ח

מדדים עיקריים – תל בונד שקלי, תל בונד שקלי A

דירוג הסדרות ע"י מעלות – ilA+/Stable (יולי 2021)

בואו להכיר מקרוב את אפשרויות גיוס ההון בבורסה לניירות ערך בתל-אביב.

בפגישה נשמח להכיר אתכם ואת חברתכם, על מנת להתאים לה את המסלול הנכון לקפיצת המדרגה הבאה.

לפרטים נוספים:
ליאור נבון- 0528322621
מנהל יחידת המכירות ופיתוח שווקים
liorn@tase.co.il

שרון פרידריך פלד- 054-5324654
מנהלת מכירות ופיתוח שווקים
sharonf@tase.co.il