הרחבת פעילות בהיקף משמעותי

הנפקה בבורסה לניירות ערך בתל-אביב מאפשרת לחברות להרחיב את פעילותן בהיקף משמעותי. חברות בתחומי המסחר, התעשייה והשירותים מציגות לרוב מתח רווחים נמוך שמקשה על צמיחה אורגנית. הנפקת מניות לציבור או איגרות חוב, עשויות לשמש לחברות מנוף משמעותי להרחבת הפעילות, ליישום הידע הנצבר והיכולות העסקיות והתפעוליות בהיקפים משמעותיים ובקצב מהיר.

המספרים מדברים

132
מניות
נסחרות בענף
177
מיליארד ש"ח
שווי שוק המניות בענף
46
מיליארד ש“ח
שווי שוק האג“ח בענף
*נכון ל- 30.6.2021
קונצרניות סחירות, לא כולל רצף מוסדיים

להנפקה של מניות או איגרות חוב בבורסה יתרונות בולטים

עלויות מימון נמוכות

הנפקת אג״ח מהווה אלטרנטיבה זולה יותר ביחס למימון בנקאי

שווי לחברה

הנפקה בבורסה מייצרת הערכת שווי לחברהנזילות

היכולת של בעלי העניין לממש את אחזקותיהם

תנאי אשראי טובים יותר

חברה ציבורית נהנית לרוב מתנאי אשראי טובים יותר מהבנקים

ערוץ פתוח לגיוסי הון עבור חברות נסחרות

הדרך המהירה - תשקיף מדף

תשקיף מדף הוא כלי פיננסי הנהוג בשווקי ההון המתקדמים בעולם. תשקיף מדף מאפשר למנפיקים, שיעמדו בדרישות החוק, להציע ניירות ערך לציבור, על-פי אותו תשקיף מדף, מספר פעמים במהלך תקופה ארוכה יחסית. כל זאת בהתראה קצרה יחסית, מבלי להידרש לתהליך הממושך ורב העלויות של קבלת היתר לתשקיף בכל גיוס. אפשרות זו מקנה לחברות ציבוריות גמישות רבה ביציאה למהלך של הנפקת מניות או איגרות חוב.

היום יותר מתמיד, קל יותר להיות חברה ציבורית בבורסה לניירות ערך בתל אביב

בשנים האחרונות הבורסה ורשות ניירות ערך הוציאו שורה של הקלות וחידושים לחברות קטנות ולחברות המנפיקות לראשונה. תכנית ההקלות הינה חסרת תקדים ונועדה להקל על חברות המנפיקות לראשונה בבורסה. הקלות וחידושים אלו מפשטים את תהליך ההנפקה ומוזילים את העלויות השוטפות לחברה בשנותיה הראשונות כחברה בורסאית.

סיפור הצלחה

חברת אנלייט אנרגיה מתחדשת

החברה עוסקת בייזום, הקמה והפעלה של פרויקטים לייצור חשמל מאנרגיה סולארית ואנרגיית רוח בישראל ובאירופה.

2010

  • ב- 30.6.10 החברה התמזגה לתוך חברת סהר אינווסטמנט
  • שווי שוק 55 מיליון ₪ בעת המיזוג

2012-2018

  • בשנים אלו, החברה גייסה הון בסכום של 275 מיליון ₪ וצמחה בשווי שוק ל- 1 מיליארד ₪


2019

  • גיוס הון משמעותי ראשון בהיקף של 582 מיליוני ₪
  • בתחילת 2019 גייסו לפי שווי של 1.5 מיליארד ₪ וסיימו את השנה בשווי של 3.2 מיליארד ₪
  • גייסו איגרות חוב בסך של 222 מיליון ₪

2020

  • גיוס הון משמעותי של 367 מיליון ₪
  • בתחילת 2020 גייסו לפי שווי שוק של 3.5 מיליארד ₪ וסיימו את 2020 בשווי של 4.8 מיליארד ₪
  • גייסו איגרות חוב בסך של 351 מיליון ₪


2021

  • גייסו הון בסך של 590 מיליון ₪
חברת אנלייט אנרגיה מתחדשת

יוני 2010 - השלמת מיזוג לתוך סהר אינווסטמנט בשווי שוק של 55 מיליון ₪.

שווי שוק נוכחי

5.7

מיליארד ש״ח

תשואת המניה מאז המיזוג 2,570%

*תשואה נכון ל- 30.6.21

בואו להכיר מקרוב את אפשרויות גיוס ההון בבורסה לניירות ערך בתל-אביב.

בפגישה נשמח להכיר אתכם ואת חברתכם, על מנת להתאים לה את המסלול הנכון לקפיצת המדרגה הבאה.

לפרטים נוספים:
ליאור נבון- 0528322621
מנהל יחידת המכירות ופיתוח שווקים
liorn@tase.co.il

שרון פרידריך פלד- 054-5324654
מנהלת מכירות ופיתוח שווקים
sharonf@tase.co.il