הגדלת תזרים ועידוד צמיחה

הנפקה בבורסה היא כלי חיוני להגדלת התזרים ולעידוד הצמיחה. חברות בתחומי היזמות והבנייה מנהלות פרויקטים בהיקפים נרחבים המתפרשים על פני שנים. הנפקת מניות ואיגרות חוב בבורסה בתל אביב מייצרים גשר תזרימי חיוני, מאפשרים ליהנות מפירות ההצלחה של פרויקטים קיימים ולהמשיך את תנופת הצמיחה לפרויקטים חדשים.

המספרים מדברים

90
מניות
נסחרות בענף
18%
מסך החברות בבורסה
מתוך ענף הנדל״ן
143
מיליארד ש“ח
שווי שוק האג“ח בענף
*נכון ל- 30.6.2021

להנפקת מניות או איגרות חוב בבורסה יתרונות בולטים

עלויות מימון נמוכות

הנפקת אג״ח מהווה אלטרנטיבה זולה יותר ביחס למימון בנקאי

שווי לחברה

הנפקה בבורסה מייצרת הערכת שווי לחברהנזילות

היכולת של בעלי העניין לממש את האחזקות שלהם

תנאי אשראי טובים יותר

חברה ציבורית נהנית לרוב מתנאי אשראי טובים יותר מהבנקים

ערוץ פתוח לגיוסי הון עבור חברות נסחרות

הדרך המהירה - תשקיף מדף

תשקיף מדף הינו כלי פיננסי הנהוג בשווקי ההון המתקדמים בעולם, המאפשר למנפיקים, שיעמדו בדרישות החוק להציע ניירות ערך לציבור, על-פי אותו תשקיף מדף, מספר פעמים במהלך תקופה ארוכה יחסית. כל זאת בהתראה קצרה יחסית, מבלי להידרש לתהליך הממושך ורב העלויות של קבלת היתר לתשקיף בכל גיוס. אפשרות זו מקנה לחברות ציבוריות גמישות רבה ביציאה למהלך של הנפקת מניות או איגרות חוב.

היום יותר מתמיד, קל יותר להיות חברה ציבורית בבורסה לניירות ערך בתל אביב

בשנים האחרונות הבורסה ורשות ניירות ערך הוציאו שורה של הקלות וחידושים לחברות קטנות ולחברות המנפיקות לראשונה. תכנית ההקלות הינה חסרת תקדים ונועדה להקל על חברות המנפיקות לראשונה בבורסה. הקלות וחידושים אלו מפשטים את תהליך ההנפקה ומוזילים את העלויות השוטפות לחברה בשנותיה הראשונות כחברה בורסאית.

סיפור הצלחה

חברת אלוני חץ

החברה עוסקת בהחזקת נדל"ן מניב בשווקים מערביים כולל ישראל ושולטת ב"אמות" וב"אנרג'יקס"

1993

  • גיוס של 15 מיליון ש״ח בהנפקת מניות, אופציות ואג"ח להמרה (30% ממניות החברה)
  • שווי שוק בעת ההנפקה - 13 מיליון ש״ח

2005

  • אלוני חץ רוכשת 80% ממניות אמות השקעות
  • מחזור הכנסות של 128 מיליון ש״ח
  • מחזור מסחר בבורסה של 1.2 מיליון ש״ח


2011

  • הנפקת חברת הבת אנרג׳יקס בבורסה לפי שווי של 166 מיליון ש״ח

2020

  • מחזור הכנסות שנתי של מעל 1.2 מיליארד שקל
  • המניה כלולה במדד ת"א-35 ות"א-125 עם מחזור יומי ממוצע של כ- 20 מיליון שקל
  • שווי שוק אג״ח (5 סדרות): 4 מיליארד שקל
  • גיוס 1.3 מיליארד ש״ח בהנפקות והקצאות אג״ח
לוגו חברת אלוני חץ

משנת 2012 החברה גייסה כ- 4.5 מיליארד ₪ באג"ח וכ- 1 מיליארד ₪ במניות וכתבי אופציה. חברת הבת אמות גייסה מ- 2012 כ- 7.6 מיליארד ₪ באג"ח וכ- 1.3 מיליארד ₪ במניות וכתבי אופציה.

שווי שוק נוכחי

7.9

מיליארד ש״ח

תשואת המניה כ-4,000%

*תשואה מ-1.1.2000
נכון ל-30.6.2021

בואו להכיר מקרוב את אפשרויות גיוס ההון בבורסה לניירות ערך בתל-אביב.

בפגישה נשמח להכיר אתכם ואת חברתכם, על מנת להתאים לה את המסלול הנכון לקפיצת המדרגה הבאה.

לפרטים נוספים:
ליאור נבון- 0528322621
מנהל יחידת המכירות ופיתוח שווקים
liorn@tase.co.il

שרון פרידריך פלד- 054-5324654
מנהלת מכירות ופיתוח שווקים
sharonf@tase.co.il