תהליך ההנפקה

בדיקת היתכנות
 • מינוי מלווה הנפקה
 • בדיקת עמידה ביעדי סף
 • מבחן השוק - מפגש מקדים עם משקיעים
 • קביעת לו״ז לתהליך
3-4 שבועות
תשתית
 • חיתום והפצה של מניות (חתם)
  הכנת טיוטת תשקיף (עו״ד)
  דו”חות כספיים והערכת שווי (רו״ח)
 • הודעה על הנפקה לרשות ניירות ערך - עד 30 יום
 • הגשת תשקיף לבורסה
  תיקונים והערות
10-14 שבועות
הנפקה
 • פרסום טיוטת תשקיף במאי"ה ובמגנ"א
 • Roadshow - מצגת למשקיעים, איסוף התחייבויות השקעה מהמוסדיים
 • גיבוש מתווה סופי להנפקה
 • מכרז מוסדי (קביעת מחיר וכמויות)
 • פרסום תשקיף
 • מכרז ציבורי
 • הקצאת מניות
 • פתיחת מסחר
3-5 שבועות

תנאי סף להנפקה
(במיליוני ש"ח)

חלופות
חלופה א'

חלופה ב'

חלופה ג'
לחברה גדולה
חלופה ד'
לחברת מו"פ בלבד*
הון עצמי לאחר רישום למסחר
25
35
-
8
שווי החזקות הציבור
20
30
80
16
שווי החזקות ציבור הנובע מהנפקה*
20
20
80
16
וותק פעילות
12 חודשים
12 חודשים
-
-
ערך מוסף ב-12 החודשים שקדמו לרישום
4
-
-
-
שווי מניות החברה
-
-
200
-
שעור החזקות הציבור
25%

20%

10%

מ-16 מיליון 10%
מ-50 מיליון 7.5%

*חברות מו"פ
(1) חברה שהשקיע לפחות 3 מיליון ש"ח במחקר ופיתוח, במשך שלוש שנים האחרונות, לרבות מהמדען הראשי.
(2) חברה שהשקיעה באמצעות חברות המוחזקות על ידה, לפחות 5 מיליון ש"ח וזאת במשך 3 השנים האחרונות.

חלופות
חלופה א'

חלופה ב'

הון עצמי לאחר רישום למסחר
25
35
שווי החזקות הציבור
20
30
שווי החזקות ציבור הנובע מהנפקה*
20
20
וותק פעילות
12 חודשים
12 חודשים
ערך מוסף ב-12 החודשים שקדמו לרישום
4
-
שווי מניות החברה
-
-
שעור החזקות הציבור
25%

20%

חלופות
חלופה ג'
לחברה גדולה
חלופה ד'
לחברת מו"פ בלבד*
הון עצמי לאחר רישום למסחר
-
8
שווי החזקות הציבור
80
16
שווי החזקות ציבור הנובע מהנפקה*
80
-
וותק פעילות
-
-
ערך מוסף ב-12 החודשים שקדמו לרישום
-
16
שווי מניות החברה
200
-
שעור החזקות הציבור
10%

מ-16 מיליון 10%
מ-50 מיליון 7.5%

*חברות מו"פ
(1) חברה שהשקיע לפחות 3 מיליון ש"ח במחקר ופיתוח, במשך שלוש שנים האחרונות, לרבות מהמדען הראשי.
(2) חברה שהשקיעה באמצעות חברות המוחזקות על ידה, לפחות 5 מיליון ש"ח וזאת במשך 3 השנים האחרונות.

חלופה א'

הון עצמי לאחר רישום למסחר
25
שווי החזקות הציבור
20
שווי החזקות ציבור הנובע מהנפקה*
20
וותק פעילות
12 חודשים
ערך מוסף ב-12 החודשים שקדמו לרישום
4
שווי מניות החברה
-
שעור החזקות הציבור
25%

חלופה ב'

הון עצמי לאחר רישום למסחר
35
שווי החזקות הציבור
30
שווי החזקות ציבור הנובע מהנפקה*
20
וותק פעילות
12 חודשים
ערך מוסף ב-12 החודשים שקדמו לרישום
-
שווי מניות החברה
-
שעור החזקות הציבור
20%

חלופה ג'
לחברה גדולה לחברת מו"פ בלבד*
הון עצמי לאחר רישום למסחר
-
שווי החזקות הציבור
80
שווי החזקות ציבור הנובע מהנפקה*
80
וותק פעילות
-
ערך מוסף ב-12 החודשים שקדמו לרישום
-
שווי מניות החברה
200
שעור החזקות הציבור
10%

חלופה ד'
לחברת מו"פ בלבד*
הון עצמי לאחר רישום למסחר
8
שווי החזקות הציבור
16
שווי החזקות ציבור הנובע מהנפקה*
-
וותק פעילות
-
ערך מוסף ב-12 החודשים שקדמו לרישום
16
שווי מניות החברה
-
שעור החזקות הציבור
מ-16 מיליון 10%
מ-50 מיליון 7.5%

*חברות מו"פ
(1) חברה שהשקיע לפחות 3 מיליון ש"ח במחקר ופיתוח, במשך שלוש שנים האחרונות, לרבות מהמדען הראשי.
(2) חברה שהשקיעה באמצעות חברות המוחזקות על ידה, לפחות 5 מיליון ש"ח וזאת במשך 3 השנים האחרונות.

מסלולים להנפקת חוב

מסלול הון עצמי

חלופה א'

הון עצמי של 24 מיליון
חלופה ב'

הון עצמי של 16 מיליון ודירוג מקומי BBB או Baa3

מסלול הון ללא עצמי

חלופה א'

דירוג מקומי של A או A3 או דירוג בינלאומי של Baa3
חלופה ב'

שווי סדרת אג"ח של 200 מיליון ש"ח
חלופה ג'
לחברה בורסאית
שווי מניות נסחרות של 200 מיליון שח
שווי אחזקות הציבור בסדרה 36 מיליון ש״ח
35 ניצעים + שווי החזקה של 200,000 ש"ח למחזיק.

בואו להכיר מקרוב את אפשרויות גיוס ההון בבורסה לניירות ערך בתל-אביב.

בפגישה נשמח להכיר אתכם ואת חברתכם, על מנת להתאים לה את המסלול הנכון לקפיצת המדרגה הבאה.

לפרטים נוספים:
ליאור נבון- 0528322621
מנהל יחידת המכירות ופיתוח שווקים
liorn@tase.co.il

שרון פרידריך פלד- 054-5324654
מנהלת מכירות ופיתוח שווקים
sharonf@tase.co.il