לוח 9 - מעו"ף ריכוז לפי קבוצות

מדד ת"א-35
מדד ת"א-125
מדד ת"א בנקים-5
דולר
אירו
כיל
נכסי בסיס נוספים  
31/01/2020 - 01/01/2020
במונחי נכס בסיס
(אלפי ש"ח)
בפרמיות
(אלפי ש"ח)
ביחידותגודל עסקה ממוצעת ביחידותמספר עסקאות יומי ממוצעמספר עסקאות בתקופהמספר ימי מסחר בתקופה לחתךחתך
15,503,323.973,669.991,0102.142,431.4933,49122מדד ת"א-35
10,575,293.462,122.562,0092.228,722.2631,88922אופציות חודשיות  
0 000022חוזים חודשיים  
4,928,030.511,547.429,0022.113,709.2301,60222אופציות שבועיות  
0 000022חוזים שבועיים  
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות   
מספר חשבונות :
      מקסימלי יומי לתקופה3,171
      תאריך28/01/2020
      לסוף תקופה2,569
מדד לסוף תקופה (בנקודות)1,690.88
שינוי מדד מתחילת התקופה (%)0.45
מחזור בנכס בסיס (אלפי ש"ח)16,327,235
יחס מחזור *5.9975
* יחס מחזור במונחי נכס בסיס (משוקלל דלתא) לסך מחזור בני"ע מדד ת"א-35