לוח 9 - מעו"ף ריכוז לפי קבוצות

מדד ת"א-35
מדד ת"א-125
מדד ת"א בנקים-5
דולר
אירו
איי.סי.אל
נכסי בסיס נוספים  
31/08/2021 - 01/08/2021
במונחי נכס בסיס
(אלפי ש"ח)
בפרמיות
(אלפי ש"ח)
ביחידותגודל עסקה ממוצעת ביחידותמספר עסקאות יומי ממוצעמספר עסקאות בתקופהמספר ימי מסחר בתקופה לחתךחתך
17,879,317.391,339.1103,653250,700.21,166,10523מדד ת"א-35
11,461,240.872,706.866,2122.131,727729,72123אופציות חודשיות  
0 000023חוזים חודשיים  
6,418,076.518,632.337,441218,973.2436,38423אופציות שבועיות  
0 000023חוזים שבועיים  
 ייצוא נתונים מהטבלה 
    עמודות נוספות    
מספר חשבונות :
      מקסימלי יומי לתקופה3,751
      תאריך24/08/2021
      לסוף תקופה3,118
מדד לסוף תקופה (בנקודות)1,757.71
שינוי מדד מתחילת התקופה (%)3.90
מחזור בנכס בסיס (אלפי ש"ח)15,656,488.7
יחס מחזור *7.9632
* יחס מחזור במונחי נכס בסיס (משוקלל דלתא) לסך מחזור בני"ע מדד ת"א-35