דירקטוריון מסלקת הבורסה וועדותיו

 דירקטוריון מסלקת הבורסה

 •  מר אמנון נויבך - יו"ר
 •  גב' מירב הלר
 •  עו"ד נעמי זנדהאוז
 •  מר יצחק חלמיש
 •  מר יואב שלוש
   

ועדה לניהול סיכונים מסלקת הבורסה

 •  מר אמנון נויבך - יו"ר
 •  גב' מירב הלר
 •  מר יצחק חלמיש
   

ועדת ביקורת מסלקת הבורסה

 •  מר יצחק חלמיש - יו"ר
 •  גב' מירב הלר
 •  עו"ד נעמי זנדהאוז
 •  מר יואב שלוש
   

ועדה לניהול וחישוב קרן הסיכונים מסלקת הבורסה

 •  גב' מירב הלר
 •  מר יצחק חלמיש
 •  מר אמנון נויבך