דירקטוריון מסלקת הבורסה וועדותיו

 דירקטוריון מסלקת הבורסה

ועדה לניהול סיכונים מסלקת הבורסה

ועדת ביקורת מסלקת הבורסה

  •  מר יצחק חלמיש - יו"ר
  •  גב' מירב הלר
  •  מר יואב שלוש
     

ועדה לניהול וחישוב קרן הסיכונים מסלקת הבורסה