דירקטוריון מסלקת הבורסה וועדותיו

 דירקטוריון מסלקת הבורסה

 •  מר אריק שטיינברג ​ - יו"ר
 •  גב' מירב הלר
 •  מר יצחק חלמיש
 •  ​מר יואב שלוש
   

ועדה לניהול סיכונים מסלקת הבורסה

 •  גב' מירב הלר - יו"ר
 •  מר יצחק חלמיש
 •  ​מר אריק שטיינברג​
 •  ​מר יואב שלוש 

ועדת ביקורת מסלקת הבורסה

 •  מר יצחק חלמיש - יו"ר
 •  גב' מירב הלר
 •  מר יואב שלוש
   

ועדה לניהול וחישוב קרן הסיכונים מסלקת הבורסה

 •  גב' מירב הלר
 •  מר יצחק חלמיש