דירקטוריון מסלקת מעו"ף

​דירקטוריון מסלקת מעו"ף וועדותיו

 

דירקטוריון מסלקת מעו"ף

 • מר אריק שטיינברג​ - יו"ר
 • גב' מירב הלר
 • מר יצחק חלמיש
 • מר יואב שלוש
    

ועדת התאמות - לאופציות על מניות מסלקת מעו"ף

 • גב' מירב הלר
 • מר יצחק חלמיש
    

ועדה לניהול סיכונים מסלקת מעו"ף

 • גב' מירב הלר - יו"ר
 • מר יצחק חלמיש
 • מר אריק שטיינברג​
 • מר יואב שלוש


ועדת ביקורת מסלקת מעו"ף

 • מר יצחק חלמיש - יו"ר
 • גב' מירב הלר
 • מר יואב שלוש
    

ועדה לניהול וחישוב קרן הסיכונים מסלקת מעו"ף

 • גב' מירב הלר
 • מר יצחק חלמיש