דירקטוריון מסלקת מעו"ף

​דירקטוריון מסלקת מעו"ף וועדותיו

 

דירקטוריון מסלקת מעו"ף

ועדת התאמות - לאופציות על מניות מסלקת מעו"ף

ועדה לניהול סיכונים מסלקת מעו"ף


ועדת ביקורת מסלקת מעו"ף

  • מר יצחק חלמיש - יו"ר
  • גב' מירב הלר
  • מר יואב שלוש
      

ועדה לניהול וחישוב קרן הסיכונים מסלקת מעו"ף