דירקטוריון מסלקת מעו"ף

​דירקטוריון מסלקת מעו"ף וועדותיו

 

דירקטוריון מסלקת מעו"ף

 • מר אמנון נויבך - יו"ר
 • גב' מירב הלר
 • עו"ד נעמי זנדהאוז
 • מר יצחק חלמיש
 • מר מנור סעדי
 • מר יואב שלוש
    

ועדת התאמות - לאופציות על מניות מסלקת מעו"ף

 • גב' מירב הלר
 • מר יצחק חלמיש
 • מר אמנון נויבך
    

ועדה לניהול סיכונים מסלקת מעו"ף

 • מר אמנון נויבך - יו"ר
 • גב' מירב הלר
 • מר יצחק חלמיש


ועדת ביקורת מסלקת מעו"ף

 • מר יצחק חלמיש - יו"ר
 • גב' מירב הלר
 • עו"ד נעמי זנדהאוז
 • מר יואב שלוש
    

ועדה לניהול וחישוב קרן הסיכונים מסלקת מעו"ף

 • גב' מירב הלר
 • מר יצחק חלמיש
 • מר אמנון נויבך