דירקטוריון הבורסה וועדותיו

דירקטוריון

 • מר אריק שטיינברג - יו"ר
 • עו"ד ברוריה גרוס-פרושנסקי
 • גב' מירב הלר
 • מר יצחק חלמיש
 • מר סלאח סעאבנה
 • מר יואב שלוש 

ועדת ביקורת בורסה

 • מר יצחק חלמיש - יו"ר
 • עו"ד ברוריה גרוס-פרושנסקי
 • גב' מירב הלר
 • מר יואב שלוש

ועדה לניהול סיכונים בורסה

 • גב' מירב הלר - יו"ר
 • מר יצחק חלמיש
 • מר אריק שטיינברג
 • מר יואב שלוש
 

דירקטוריון

 • מר אמנון נויבך - יו"ר
 • מר יואב גפני
 • גב' מירב הלר
 • פרופ' דן וייס
 • עו"ד נעמי זנדהאוז
 • מר יצחק חלמיש

ועדת ביקורת בורסה

 • מר יצחק חלמיש - יו"ר
 • גב' מירב הלר
 • פרופ' דן וייס
 • עו"ד נעמי זנדהאוז

ועדה לניהול סיכונים בורסה

 • מר אמנון נויבך - יו"ר
 • גב' מירב הלר
 • מר יצחק חלמיש