תנאי הכשירות לחברות בבורסה

תנאי הכשירות לחברות בבורסה מותאמים לכל אחד מסוגי החברים והם בהתאם לסוג הפיקוח של הבורסה עליהם.