פס גרפי - נגזרים
אופציות על מניות

אופציות על מניות בבורסה הושקו לראשונה במהלך שנת 2009. המניות עליהן הושקו אופציות נבחרו מבין המניות בעלות שווי השוק הגדול ביותר והסחירות ביותר בבורסה. כיום, נסחרות בבורסה אופציות על מרבית מניות מדד ת"א-35.
המאפיינים העיקריים של האופציות דומים לאלו של האופציות הנסחרות על מדד ת"א-35: אופציות אירופאיות בסליקה כספית שתאריך מימושן זהה לתאריך מימוש האופציות על מדד ת"א-35.
 
אופציות אלו משכללות את שוק ההון ומאפשרות למשקיעים לגדר את הסיכון במניה.