פס גרפי - נגזרים

נגזרי מדדים

בבורסה נסחרים אופציות וחוזים עתידיים על המדדים: ת"א-35, ת"א-125, ת"א בנקים-5.
האופציות על מדד ת"א-35 הן מוצר הדגל בשוק הנגזרים בבורסה ונחשבות להצלחה לא רק במונחים מקומיים, אלא גם במונחים בינלאומיים.
 
בשנת 2013 עשתה הבורסה מהלך נוסף להרחבת סל המוצרים על מדד ת"א-25 (כיום: ת"א-35) והשיקה נגזרים שבועיים על מדד ת"א-25 (כיום: ת"א-35). נגזרים שבועיים זהים במאפייניהם לנגזרים החודשיים, למעט אורך חייהם – שבועיים.
 
מאז ההשקה חל גידול מרשים בפעילות באופציות השבועיות מבחינת מחזורי המסחר והן מהוות חלק נכבד מהמחזור הכולל בנגזרים על מדד ת"א-35.
 
בעקבות השקת האופציות השבועיות מתאפשר כיום מסחר בנגזרים למועדי פקיעה נוספים ובכך מתאפשרת תצפית טובה יותר על ציפיות הסוחרים לתנודתיות לאורך ציר הזמן.
 
בנוסף, ב-29 למרץ 2018 החלו להיסחר בבורסה בתל אביב חוזים עתידיים "ארוכים" על מדד ת"א-35 לפרק זמן של 15 חודשים.

הסדרות ל-15 חודשים תפתחנה בחודשים מרץ, יוני, ספטמבר ודצמבר וביתר החודשים תפתחנה סדרות ל-3 חודשים, כנהוג כיום. בהתאם לזאת, בכל נקודת זמן תסחרנה 7 סדרות חודשיות: 3 סדרות לכל אחד מ-3 החודשים הקרובים ועוד 4 סדרות לעד 6, 9, 12 ו-15 חודשים. חוזים עתידיים אלו יסחרו במקביל לסדרות השבועיות. 
 
ב-29 למרץ 2015 השיקה הבורסה נגזרים חדשים על מדד ת"א-100 (כיום: ת"א-125). מאפייני האופציות והחוזים העתידיים זהים לאלו של הנגזרים החודשיים על מדד ת"א-35.
 
מדד ת"א-125 נחשב לבנצ'מרק של הכלכלה הישראלית וככזה, מרכז עניין רב הן בקרב משקיעים מקומיים והן בקרב משקיעים זרים. נגזרים אלו מאפשרים לפעילי השוק השונים לגדר חשיפתם למדד.