​מילון מונחים

 
אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת
א
אג"ח (איגרת חוב)
אגרות חוב ממשלתיות
אגרות חוב קונצרניות
אופציה
איגרת חוב להמרה
ארביטראז' (Arbitrage)
  ב
בורסה לניירות ערך
  ד
דו"ח כספי
דיבידנד
דירקטוריון
  ה
החברה לרישומים
המירים
הנפקת מניות
הפרטה
  ז
זירת המסחר
  ח
חברה דואלית
חברי בורסה
חוזים עתידיים
  י
יום אקס
יום קום (קובע)
יועצי השקעות
יחס SIR
  כ
כתב אופציה
  ל
לוח הנפקות
  מ
מאי"ה - מערכת אינטרנט להודעות החברות
מדדי הבורסה
מדדי מניות
מדדי סוף יום
מדדי שווי שוק
מדדיים ענפיים
מלווה קצר מועד (מק"מ)
מנהל תיקים
מניה
מסלקת הבורסה
מסלקת מעו"ף
משווק השקעות
  נ
נגזרים
נוסטרו (Nostro)
ניירות ערך
ניירות ערך המירים
  ס
ספר הפקודות
  ע
עושה שוק
  ק
קופת גמל
קרנות נאמנות
קרנות סל (ETF)
  ר
רצף
רשות ניירות ערך
  ש
שוק של דובים או שוורים
שינוי מבנה הבעלות של הבורסה
  ת
תשואה
תשקיף