אתר מאי"ה - דיווחי חברות, דיווחי מנהלי קרנות נאמנות והודעות בורסה​


מערכת מאיה (מערכת אינטרנט להודעות החברות) היא מערכת המופעלת על ידי הבורסה לניירות ערך, המציגה את כל ההודעות המתפרסמות על ידי החברות הנסחרות בבורסה, קרנות הנאמנות, קרנות הסל וכן הודעות והחלטות הבורסה. המערכת משמשת ככלי עבודה מרכזי לציבור המשקיעים, לחברות הבורסאיות ולקהילת שוק ההון.
הדיווחים המידיים המוצגים במערכת כוללים, בין היתר, הודעות על עסקאות ואירועים בחברות, דוחות כספיים, מידע על גיוסי הון, שינויים בדירקטוריון ובהנהלה, בעלי עניין, פיצולים ומיזוגים ועוד. לכל הודעה מתלווה כותרת המתארת בקצרה את הרעיון המרכזי בבסיס ההודעה. כמו כן, ניתן לבצע חיפושים שונים במערכת, לראות את ריכוז ההודעות המתפרצות (הודעות מהותיות לחברות ולציבור המשקיעים) ולדעת האם ישנה הפסקת מסחר בניירות של חברה בגין אירוע מסוים.

בנוסף לפרסום הדיווחים המיידים, המערכת מאפשרת לקבל מידע מקיף על החברות הבורסאיות ועל ניירות הערך הנסחרים בבורסה בדף פרטי החברה. דף זה כולל מידע רב, כגון: פרטי החברה (כתובת ואיש קשר), פרטי ניירות הערך (נסחרים ולא נסחרים), בעלי העניין, הנהלה ונושאי משרה ונתונים מדוחות כספיים. כמו כן, ניתן לקבל נתונים כגון: לוח הנפקות פתוחות והנפקות עתידיות (כולל קישור לרכישה מיידית בשלב ההנפקה לציבור), לוח מועדים ותשלומים עתידיים הכוללים אספות, מועדי פרסום דוחות כספיים, חלוקת דיבידנדים, תשלומי קרן וריבית ועוד.
 
במערכת מאיה ניתן לצפות גם בהודעות של הבורסה לניירות ערך, כגון: החלטות דירקטוריון הבורסה, עדכונים לגבי כללי המסחר, כללי השימור, מדדי הבורסה ועוד.

למעבר לאתר מאיה, לחץ כאן >

שירותי מאיה למשתמשים
דיווחים מידיים
הודעות מתפרצות
דף פרטי החברה
מועדים ותשלומים
   לראש הדף 
  שאלות ותשובות נפוצות על מערכת מאיה
מה ניתן למצוא במערכת מאיה?
מהם דוחות כספיים ומועדי פרסומם?
היכן מוצגים דוחות כספיים?
היכן מוצגים המועדים הצפויים לפרסום הדוחות הכספיים?
כיצד ניתן לסנן דיווחים מיידים?
היכן ניתן למצוא ריכוז מועדים ,תשלומים, אסיפות ואירועי חברה?
היכן ניתן למצוא הודעות בורסה והחלטות דירקטוריון?
מידע על ני"ע מחוקים ועל חברות מחוקות
היכן ניתן למצוא את תשקיפי החברות?
היכן ניתן לקבל מידע בדבר הנפקות פתוחות והנפקות עתידיות?
מערכת מאיה באנגלית
דיווחי החברות הדואליות
מקרא לסימנים בטבלאות באתר מאי"ה
   לראש הדף 
  • אזור אישי מאוחד – תיק אישי וסוכן חכם
שאלות על האזור האישי – תיק אישי וסוכן חכם
   לראש הדף 
  מידע נוסף
חיפוש במערכת מאי"ה
ריכוז הודעות אחרונות
איזור הדיווחים
סינון נתונים
דף חברה
דף דיווח
   לראש הדף 
  נושאים טכניים
מדוע הפונטים במערכת גדולים?
הדפדפן שלי לא תומך באתר החדש
תקלות טכניות
   לראש הדף