פס גרפי - מדדים 

מדדים שחישובם הופסק

שם מדד
תחילת פרסום
בסיס
סיום פרסום*
אודות המדד
מדד שהחליף
נתונים היסטוריים
ת"א-25​ 02.01.1992 100 12.02.2017​ המדד הורכב מ-25 מניות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר בבורסה אשר עומדות בתנאי הסף של המדד​ ת"א-35​ ניתן למצוא תחת מדד ת"א-35 בלשונית נתונים היסטוריים החל משנת 2000 ועד סיום הפרסום.​
ת"א-100 02.01.1992​ 100​​ 12.02.2017​​ המדד הורכב מ-100 מניות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר בבורסה אשר עומדות בתנאי הסף של המדד.​ ת"א-125​
ניתן למצוא תחת מדד ת"א-125 בלשונית נתונים היסטוריים החל משנת 2000 ועד סיום הפרסום.​
ת"א-75​ 03.01.1999​ 299.89​​ 12.02.2017​​ המדד הורכב מ- 90 מניות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר בבורסה מבין המניות שאינן נכללות במדד ת"א-25, ואשר עומדות בתנאי הסף של המדד.​ ת"א-90​ ניתן למצוא תחת מדד ת"א-90 בלשונית נתונים היסטוריים החל משנת 2000 ועד סיום הפרסום.​
ת"א-בנקים​ 03.01.1999​ 366.88 ​​ 12.02.2017​​ המדד הורכב מחמשת המניות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר בענף בנקים ואשר עומדות בתנאי הסף של המדד.
מדד ת"א-בנקים-5 שהחליף את המדד הוא למעשה מדד ת"א-בנקים שמותג מחדש.  ​
ת"א בנקים-5 ניתן למצוא תחת מדד ת"א בנקים-5 בלשונית נתונים היסטוריים החל משנת 2000 ועד סיום הפרסום.​
תל טק-15
01.07.2001
267.28
זהה למדד תל-טק בסוף יום 28.06.2001
03.04.2011
המדד הורכב מ-15 המניות הגדולות ביותר הנכללות במדד תל-טק.
-----
תל-טק
03.01.1999
212.61
זהה למדד חשמל אלקטרוניקה ואופטיקה בסוף יום 31.12.1998
03.04.2011
"תל-טק" – מדד מניות הטכנולוגיה של תל-אביב. המדד הורכב ממניות של חברות עתירות טכנולוגיה מתחומי האלקטרוניקה, המחשבים, מחקר ופיתוח בתחומי מדעי החיים, ביוטכנולוגיה או טכנולוגיה חקלאית, וכן ממניות של קרנות הון סיכון. כמו כן, נכללות במדד חברות אחזקה שמרבית השקעותיהן או רווחיהן נובעים מהתחומים הללו.
ניתן למצוא תחת מדד ת"א-גלובל בלוטק בלשונית נתונים היסטוריים החל משנת 2000 ועד סיום הפרסום.
ת"א בלוטק-50​ 03.04.2011​ 292.04
זהה למדד תל-טק בסוף יום 31.03.2011​
15.06.2014​ מדד ת"א בלוטק-50 הורכב מ-50 מניות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר בענף הטכנולוגיה והביומד שנכללו במאגר.​ ת"א-בלוטק ניתן למצוא תחת מדד ת"א גלובל-בלוטק בלשונית נתונים היסטוריים  בטווח תאריכי פרסום.​
ת"א-בלוטק​ 15.06.2014​ 326.46
זהה למדד ת"א בלוטק-50 בסוף יום 12.06.2014​
12.02.2017​ מדד ת"א-בלוטק הורכב ממניות בענף הטכנולוגיה והביומד שנכללו במאגר.​ ת"א גלובל-בלוטק
ת"א-מאגר​ 01.07.2010​ 990.34
זהה למדד מדד ת"א-100 בסוף יום 30.06.2010​
12.02.2017​ מדד ת"א-מאגר הורכב מכל המניות הנכללות במאגר.​ ת"א All-Share​ ניתן למצוא תחת מדד ת"א All-Share בלשונית נתונים היסטוריים בטווח תאריכי פרסום.​
תל-דיב 20
02.07.2006
793.57
זהה למדד מדד ת"א-100 בסוף יום
03.04.2011
המדד הורכב מ-20 המניות בעלות תשואת הדיבידנד הגבוהה ביותר מבין המניות הכלולות במאגר המניות.
ניתן למצוא תחת מדד תל-דיב בלשונית נתונים היסטוריים החל משנת 2000 ועד סיום הפרסום.
פיננסים-15
02.01.2005
814.18

זהה למדד ת"א-בנקים בסוף יום 30.12.2004
01.07.2010
המדד הורכב מ-15 המניות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר בתחום הפיננסים: מניות הנכללות בענפים – "בנקים מסחריים", "בנקים למשכנתאות", "חברות ביטוח" ו"שירותים פיננסיים".
ניתן למצוא תחת מדד ת"א - פיננסים בלשונית נתונים היסטוריים בטווח תאריכי הפרסום
ת"א-ביטוח 03.04.2011 1571.58 12.02.2017​ המדד הורכב ממניות בענף הביטוח שנכללו במאגר.​ ת"א ביטוח-פלוס​ ניתן למצוא תחת מדד ת"א ביטוח-פלוס בלשונית נתונים היסטוריים בתאריכי טווח פרסום.​
ת"א נדל"ן-15 02.01.2005 278.80
זהה למדד נדל"ן ובינוי בסוף יום 31.12.2004​
12.02.2017​ המדד הורכב מ-15 המניות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר בענף הנדל"ן שנכללו במאגר.​ ת"א- נדל"ן​ ניתן למצוא תחת מדד ת"א- נדל"ן בלשונית נתונים היסטוריים בתאריכי טווח פרסום.​
ת"א-תקשורת 03.04.2011
1200.43
זהה למדד ת"א-מאגר בסוף יום 31.03.201​
12.02.2017​ המדד הורכב ממניות בתת-ענף תקשורת ומדיה שנכללו במאגר.​ ת"א-תקשורת וטכנולוגיות מידע ניתן למצוא תחת מדד ת"א-תקשורת וטכנולוגיות מידע בלשונית נתונים היסטוריים בתאריכי טווח פרסום.​
ת"א יתר-מאגר 01.07.2010 809.17
זהה למדד יתר-150 בסוף יום 30.06.2010​
12.02.2017​ המדד הורכב מכל המניות שלא נכללו במדד ת"א-100 ונכללו במאגר.​ ת"א-צמיחה​ ניתן למצוא תחת מדד ת"א-צמיחה בלשונית נתונים היסטוריים בתאריכי טווח פרסום.​
יתר-120
01.04.2007
1,086.88
זהה למדד יתר-150 בסוף יום 29.3.2007
01.07.2010
המדד הורכב מ-120 המניות, בעלות שווי השוק הגבוה ביותר בבורסה, שאינן כלולות במדד ת"א-100, שנכללו ברשימת 300 המניות הסחירות ביותר בבורסה.
ניתן למצוא תחת מדד ת"א-צמיחה בלשונית נתונים היסטוריים בטווח תאריכי הפרסום
יתר-150
01.01.2002
366.88
זהה למדד "יתר מניות" בסוף יום 31.12.2001
01.04.2007
המדד הורכב מ-150 מניות "יתר" (מניות שאינן כלולות במדד ת"א-100) בעלות שווי השוק הגבוה ביותר, שנכללו ברשימת 350 המניות הסחירות ביותר בבורסה.
יתר-120
ניתן למצוא תחת מדד ת"א-צמיחה בלשונית נתונים היסטוריים בטווח תאריכי הפרסום
ת"א יתר-50 01.07.2007​
55
זהה למדד יתר-30 בסוף יום 28.06.2007​
12.02.2017​ המדד הורכב מ-50 מניות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר מתוך המניות שלא נכללו במדד ת"א-100 ונכללו במאגר.​ ת"א-SME60​ ניתן למצוא תחת מדד ת"א-SME60 בלשונית נתונים היסטוריים בטווח תאריכי הפרסום.​
יתר-30
02.01.2005
538.59
זהה למדד יתר-150 בסוף יום 30.12.2004
01.07.2007
המדד כלל את 30 המניות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר בבורסה, שאינן מניות ת"א-100, שנכללו ברשימת 200 המניות הסחירות ביותר בבורסה ושעמדו בתנאים מינימליים לשווי ולשיעור החזקות הציבור.
ניתן למצוא תחת מדד ת"א-SME60 בלשונית נתונים היסטוריים בטווח תאריכי הפרסום.
מדדיות ממשלתיות 5-7
01.01.1996
100
01.03.2010
מדד אג"ח ממשלתיות צמודות מדד כולל את כל איגרות החוב הממשלתיות הצמודות למדד המחירים לצרכן הנסחרות בבורסה.
ניתן למצוא תחת מדד אג"ח מדדיות ממשלתיות 5-10 בלשונית נתונים היסטוריים בטווח תאריכי הפרסום
מדדיות ממשלתיות
7-10
01.01.1996
100
01.03.2010
מדד אג"ח ממשלתיות צמודות מדד כולל את כל איגרות החוב הממשלתיות הצמודות למדד המחירים לצרכן הנסחרות בבורסה.
מט"חיות ממשלתיות
02.01.1984
100.58
11.01.2010
מדד אג"ח ממשלתיות צמודות מדד כולל את כל איגרות החוב הממשלתיות הצמודות למדד המחירים לצרכן הנסחרות בבורסה.
---
שקליות ריבית משתנה 0-5 שנים
01/01/2002
173.23
29/12/2011
מדד אג"ח ממשלתי לא צמודות בריבית משתנה 0-5 כולל את כל איגרות החוב הממשלתיות הנסחרות בבורסה שאינן צמודות ואשר מחלקות ריבית משתנה בתקופת הפידיון: 0-5 שנים. תקופת הפדיון נקבעת לפי מועד הפדיון המקורי שפרסם משרד האוצר. אגרת חוב תיכלל במדד 0-5 החל מ-5 שנים לפני יום הפדיון המקורי (למשל, אם האג"ח נפדית ב-1.1.2015 יום ה-1.1.2010 יהיה היום הראשון שלה במדד) ותיגרע מהמדד בתחילת יום המסחר השני לאחר תאריך מסחר אחרון.
---
 
אג"ח כללי (מס' מדד 601)​01.01.1984​100​20.05.2021​מדד אג"ח כללי כלל את כל איגרות החוב הממשלתיות והקונצרניות אשר נסחרו בבורסה.​ניתן למצוא תחת מדד All-Bond כללי בלשונית נתונים היסטוריים החל משנת 2000 ועד סיום הפרסום.​​
אג"ח צמודות (מס' מדד 604)01.01.1984​​100​20.05.2021​מדד אג"ח צמודות כלל את כל איגרות החוב הממשלתיות והקונצרניות הצמודות למדד המחירים לצרכן אשר נסחרו בבורסה.
All-Bond צמודות ניתן למצוא תחת מדד All-Bond צמודות בלשונית נתונים היסטוריים החל משנת 2000 ועד סיום הפרסום.​​
אג"ח צמודות מט"ח – קונצרני (מס' מדד 628)​02.01.1997​​100​02.01.2022​​מדד אג"ח צמודות מט"ח - קונצרני כולל את כל איגרות החוב הקונצרניות צמודות המט"ח הנסחרות בבורסה. אגרת חוב תיכלל במדד יום לאחר שהתקיים בה מסחר בפועל שיתקיים בד"כ ביום המסחר השני שלה בבורסה (בתנאי שהתקיים בה מסחר בפועל ביום המסחר הראשון שלה) ותיגרע מהמדד בתחילת היום שלאחר יום אקס הפדיון.​---​​ניתן למצוא תחת מדד אג"ח צמודות מט"ח קונצרני בלשונית נתונים היסטוריים החל משנת 2000 ועד סיום הפרסום.​​
אג"ח מט"חיות (מס' מדד 626)​02.01.1997​​100​02.01.2022​​מדד אג"ח מט"חיות כולל את כל איגרות החוב הממשלתיות והקונצרניות צמודות המט"ח הנסחרות בבורסה.
---​​​ניתן למצוא תחת מדד אג"ח מט"חיות בלשונית נתונים היסטוריים החל משנת 2000 ועד סיום הפרסום.​​
אג"ח צמודות לא-ממשלתי (מס' מדד 697)​02.01.1997​​100​02.01.2022​​מדד אג"ח צמודות למדד ולמט"ח לא ממשלתיות כולל את כל איגרות החוב הקונצרניות הנסחרות בבורסה ואשר צמודות למדד/מטבע או כל הצמדה אחרת . אגרת חוב תיכלל במדד יום לאחר שהתקיים בה מסחר בפועל שיתקיים בד"כ ביום המסחר השני שלה בבורסה (בתנאי שהתקיים בה מסחר בפועל ביום המסחר הראשון שלה) ותיגרע מהמדד בתחילת היום שלאחר יום אקס הפדיון.​---​​​​ניתן למצוא תחת מדד אג"ח צמודות קונצרני בלשונית נתונים היסטוריים החל משנת 2000 ועד סיום הפרסום.​​
אג"ח צמודות מדד ומט"ח (מס' מדד 695)​02.01.1997​​100​02.01.2022​​מדד אג"ח צמודות מדד ומט"ח כלל את כל איגרות החוב הממשלתיות והקונצרניות הנסחרות בבורסה ואשר צמודות למדד/מטבע או כל הצמדה אחרת . אגרת חוב תיכלל במדד יום לאחר שהתקיים בה מסחר בפועל שיתקיים בד"כ ביום המסחר השני שלה בבורסה (בתנאי שהתקיים בה מסחר בפועל ביום המסחר הראשון שלה) ותיגרע מהמדד בתחילת היום שלאחר יום אקס הפדיון.
---​​​​ניתן למצוא תחת מדד אג"ח צמודות מדד ומט"ח בלשונית נתונים היסטוריים החל משנת 2000 ועד סיום הפרסום.​​
ביטוח מניות והמירים (מס' מדד 033)01.01.1984​​100​3/6/2021​מדד ת"א-ביטוח הוא מדד ענפי הכולל את כל המניות הנכללות בענף ביטוח.​ת"א ביטוחניתן למצוא תחת מדד ביטוח מניות והמירים בלשונית נתונים היסטוריים החל משנת 2000 ועד סיום הפרסום.​​