הודעות מדדים​

מידע אודות הרכבי מדדים היסטוריים ניתן למצוא בדפי המדדים תחת לשנות "הרכב מדד" > תאריך אחר. לדוגמה, הרכב היסטורי של מדד ת"א-35.

למידע נוסף על מדדים: