מוצרים

הבורסה לניירות ערך ממלאת תפקיד חשוב בצמיחה ובהתפתחות המשק הישראלי ומשמשת מקום מפגש בין החברות הישראליות הפועלות במשק לבין הציבור. הבורסה מובילה את שוק ההון הישראלי ותורמת לכלכלה ולחברה באמצעות תשתיות מתקדמות למסחר וסליקה, תוך שמירה על מצוינות.
 
בבורסה לניירות ערך נסחרים מוצרי השקעה רבים, המותאמים למשקיעים עם צרכי השקעה שונים, החל ממניות ואיגרות חוב ועד תעודות סל. העובדה כי המסחר בכל סוגי ניירות הערך מרוכז תחת קורת גג אחת מייעל את הניהול והתפעול, ומקל על ציבור המשקיעים והחברות.
 

מוצרי ההשקעה

 • מניות
  נייר ערך המאפשר לחברה המנפיקה לגייס הון מציבור המשקיעים בבורסה. המשקיעים הופכים לשותפים בחברה, וככל שהחברה מגדילה את פעילותה ורווחיה, כך יכולים המשקיעים ליהנות מפירותיה. 
 • המירים
  ניירות ערך המירים כשמם כן הם – ניתנים להמרה - החלפה בניירות ערך אחרים. לדוגמה: כתבי אופציה, איגרות חוב להמרה.
 • איגרות חוב (אג"ח)
  איגרות חוב מאפשרות לחברות ולממשלה לגייס כסף מהציבור, בתהליך דומה לזה שבו אנו נוטלים הלוואה מהבנק. החברה שמנפיקה את איגרת החוב מחזירה לנו את החוב במועד שנקבע מראש. ברכישת איגרת חוב נותן הרוכש הלוואה לגוף המנפיק את האיגרת.
 • מלווה קצר מועד (מק"מ)
  מק"מ הוא סוג של איגרת חוב ממשלתית, אלא שבמקרה הזה, בנק ישראל מנפיק אותו לציבור עבור הממשלה. מדי חודש מונפק מק"מ חדש, שמשך החיים שלו הוא שנה. 
 • תעודות סל
  סוג של נייר ערך הנסחר בבורסה המונפק על ידי חברות תעודות סל ומאפשר לנו להשקיע בפעולה אחת פשוטה בכמה וכמה ניירות ערך מקבוצה מסוימת, כמו למשל אחד המדדים. כך אנו מרוויחים חיסכון גם בעמלות על רכישה של כל נייר ערך בנפרד. 
 • קרנות נאמנות
  מכשיר המאפשר השקעה במגוון ניירות ערך בהתאם למדיניות הנקבעת מראש. הקרן מנוהלת בידי חברה לניהול קרנות (מנהל קרן).