פס גרפי - ניירות ערך

מניות

מניה (Stock) היא סוג של נייר ערך, המאפשר לחברה המנפיקה לגייס הון מציבור המשקיעים בבורסה. המשקיעים הופכים לשותפים בחברה, וככל שהחברה מגדילה את פעילותה ורווחיה, כך יכולים המשקיעים ליהנות מפירותיה.
 
בתמורה לכסף שהם משלמים על ההשקעה במניה, מקבלים המשקיעים חלק מהבעלות על החברה ובכך הופכים לשותפים בה.
 
בכסף שמקבלת החברה מהציבור היא יכולה לרכוש ציוד, לגייס עובדים ולפתח את מוצריה, החדשים והקיימים, לטובת הרחבת פעילותה. ישנן חברות המחלקות דיבידנד – כלומר, בעלי המניות משתתפים ברווחיה באמצעות קבלת כסף מזומן, לפי כמות המניות שבידיהם.
 
ההחזקה במניות וביתר ניירות הערך מנוהלת כיום במסלקת הבורסה באמצעות רישום ממוחשב בלבד, ללא צורך בתעודות פיזיות, כפי שהיה נהוג בעבר.

משקיעים במניות

הבורסה מאפשרת לכל מי שרוצה לרכוש מניות של חברות או מוצרים אחרים בבורסה.
  • משקיעים פרטיים: משתמשים באפיקים שונים לרכישת מניות, איגרות חוב, תעודות סל ומכשירי חיסכון אחרים
  • משקיעים מוסדיים: גופים המנהלים כספים של חוסכים או מבוטחים פרטיים רבים, כמו קרנות נאמנות, קרנות פנסיה, קופות גמל וחברות ביטוח. חלק מההשקעות מבוצעות באמצעות הבורסה, בהשקעה בשוק המניות ובמוצרים נוספים.

מדוע חברות מנפיקות מניות?

חברות הזקוקות למימון פעילותן לצורכי צמיחה והתפתחות, מגייסות כספים באמצעות הבורסה. בדרך זו, ציבור המשקיעים רוכש ניירות ערך ובכך הופך לשותף בחברה. בכך, תורמת הבורסה לצמיחת המשק כולו.
 
בעזרת ההון שגויס בבורסה מממנות החברות את השקעותיהן ופעילותן העסקית לצרכים הבאים:
  • התרחבות לשווקים חדשים
  • פיתוח מוצרים חדשים
  • רכישת ציוד חדש
  • גיוס עובדים ועוד

מדדי מניות

מדד הוא נתון מספרי, המציג את מחירם הממוצע של ניירות ערך מקבוצה מסוימת. כך למשל, מדד ת"א-35 משקף את רמת המחירים הממוצעת של 35 המניות הגדולות ביותר בבורסה.
כאשר המדד עולה, המשקיעים באותה קבוצת ניירות ערך נהנים מעלייה בתשואה הממוצעת; וכאשר המדד יורד, אותם משקיעים יראו ירידה בתשואה.
 
המדדים מרכזים עניין רב מצד ציבור המשקיעים, והבורסה מדווחת בזמן אמת על רמתם ועל השינויים בהם.
 

קישורים נוספים