מק"מ

פס גרפי - ניירות ערך

מק"מ (מלווה קצר מועד)

מק"מ הוא סוג של איגרת חוב ממשלתית. בנק ישראל מנפיק אותו לציבור עבור הממשלה. מדי חודש מונפק מק"מ חדש, שמשך החיים שלו הוא שנה.
 
למק"מ אין ריבית או הצמדה, והוא נמכר בהנחה (ניכיון) על מחירו הנקוב. כאשר בעלי המק"מ מוכרים אותו, הם מקבלים שקל אחד עבור כל איגרת, והרווח שלהם הוא הפער בין השקל לבין המחיר שבו קנו את המק"מ.
 
המק"מ הוא אמצעי לספיגת כספים מהציבור ולוויסות הפעילות הכלכלית במשק, ומקביל לפיקדון קצר טווח בבנקים. המק"מ הוא כלי נוסף בו משתמש בנק ישראל לעמידה ביעד האינפלציה (קצב עליית המחירים במשק, הנמדד באמצעות מדד המחירים לצרכן), לצד קביעת הריבית במשק.
 

חישוב התשואה

משקיעים שקונים מק"מ מקבלים עבורו בפידיון 100 אגורות. אם רכשו במחיר נמוך מ-100 אגורות, הרווח שלהם הוא ההפרש בין מחיר הקניה ל-100 אגורות.
 
לדוגמה: מק"מ לשישה חודשים נרכש במחיר 97 ש"ח. אם יחזיקו במק"מ עד הפדיון, יקבלו המשקיעים 100 ש"ח, כלומר, תשואה של כ-3% לחצי שנה, או 6% לשנה שלמה.
 

 קישורים נוספים