אג"ח לא ממשלתיות

אג"ח חברות
אג"ח מובנות
תעודות על מטבע
כתבי אופציה לאג"ח
רצף מוסדיים
נש"ר
אג"ח זרות
נתוני המסחר היום  |  נתוני סוף יום המסחר הקודם
נכון ל-14/09/2021
מועד פדיון
      
ריביתהצמדהזמן עסקה אחרונה
      
מחזור המסחר
(אלפי ש"ח)

      
שינוי (%)
      
שער נעילה (באגורות) מס' ני"ע
      
סימול
      
שם
  
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים31/12/2021
3.90000
לא צמודסוף יום
0
0%
101.56
3730413אארה.ק10
אאורה אגח י
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים31/12/2024
4.75000
לא צמודסוף יום
600.66
-0.14%
106.21
3730504אארה.ק15
אאורה אגח טו
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים30/09/2027
3.50000
לא צמודסוף יום
132.86
-0.11%
99.47
3730579אארה.ק16
אאורה אגח טז
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים31/07/2023
5.58923
לא צמודסוף יום
0
0%
105
3730454אארה.ק12
אאורה אגח יב
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים01/01/2023
6.30000
לא צמודסוף יום
828.47
-0.02%
105.62
3730488אארה.ק14
אאורה אגח יד
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים30/06/2024
5.81000
לא צמודסוף יום
57.21
0.08%
106.14
1171743אבגד.ק1
אב-גד אגח א
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים31/12/2024
4.75000
לא צמודסוף יום
1,458.01
0%
107.51
1133289אבגל.ק3
אבגול אגח ג
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים31/12/2025
3.90000
דולרסוף יום
409.85
0.05%
91.33
1140417אבגל.ק4
אבגול אגח ד
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים15/01/2023
4.80000
לא צמודסוף יום
0
0%
103.25
4440095אביב.ק6
אביב בניה אגח 6
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים30/06/2023
6.25000
לא צמודסוף יום
0
0%
104.50
2970192אברות.ק4
אברות אגח ד
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים01/07/2025
4.65000
מדד המחירים לצרכןסוף יום
2,824.35
0.12%
115.98
1820190אדגר.ק9
אדגר אגח ט
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים01/09/2027
2.85000
מדד המחירים לצרכןסוף יום
2,332.81
0.42%
115.19
1820208אדגר.ק10
אדגר אגח י
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים31/03/2030
2.45000
מדד המחירים לצרכןסוף יום
1,793.38
0.31%
114.70
1820281אדגר.ק11
אדגר אגח יא
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים30/11/2036
5.15000
מדד המחירים לצרכןסוף יום
7,256.32
0.18%
170.35
1110915אדמה.ק2
אדמה אגח ב
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים01/10/2028
2.75000
מדד המחירים לצרכןסוף יום
3,654.95
0.45%
118.46
1166057אפסא.ק2
או פי סי אגח ב
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים01/09/2030
2.50000
לא צמודסוף יום
15,436.52
0.11%
99.45
1180355אפסא.ק3
או.פי.סי אגח ג
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים30/11/2023
7.82849
לא צמודסוף יום
0
0%
18.56
1139781אליר.ק2
ני"ע המושעה מן המסחר אול-יר אגח ב
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים28/02/2024
4.64356
לא צמודסוף יום
0
0%
62.10
1140136אליר.ק3
ני"ע המושעה מן המסחר אול-יר אגח ג
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים31/07/2028
6.88986
לא צמודסוף יום
0
0%
18.28
1141274אליר.ק4
ני"ע המושעה מן המסחר אול-יר אגח ד
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים31/07/2024
3.59726
לא צמודסוף יום
0
0%
87
1143304אליר.ק5
ני"ע המושעה מן המסחר אול-יר אגח ה
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים31/12/2021
6.70000
לא צמודסוף יום
1.25
0%
102.01
1136209אובס.ק1
אופטיבייס אגח א
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים30/09/2025
4.95026
לא צמודסוף יום
400.54
-0.07%
106.78
1160571אורנ.ק2
אורון אגח ב
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים31/12/2026
3.25000
לא צמודסוף יום
177.22
-0.80%
105.25
1143379אורן.ק2
אוריין אגח ב
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים16/10/2022
7.52523
לא צמודסוף יום
0
0%
98.70
5920095ארהש.ק4
אורן השק אגח ד
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים05/01/2024
3.61000
לא צמודסוף יום
785.92
-0.11%
101.75
1170372ארשי.ק3
אורשי אגח ג
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
 ייצוא נתונים מהטבלה 
    עמודות נוספות