אג"ח לא ממשלתיות

אג"ח חברות
אג"ח מובנות
תעודות על מטבע
כתבי אופציה לאג"ח
רצף מוסדיים
נש"ר
אג"ח זרות
Today’s market data  |  Data for end of last trading day
נכון ל-20/08/2019 11:44
הנתונים מתפרסמים בהשהייה של 20 דקות
Redemption Date
      
InterestLinkageLast transaction
      
ShTurnover
(NIS thousands)

      
Change (%)
      
Last closingISIN
      
Symbol
      
Name
  
Add Security to the personal fileAdditional details31/12/2020
5.70000
לא צמוד 
 
 
Security_O#102.20
3730397אאורה.ק9
אאורה אגח ט
Add Security to the personal fileAdditional details31/12/2021
3.90000
לא צמוד 
 
 
Security_O#100.30
3730413אארה.ק10
אאורה אגח י
Add Security to the personal fileAdditional details31/12/2020
3.50000
לא צמוד 
 
 
Security_O#100.74
3730421אארה.ק11
אאורה אגח יא
Add Security to the personal fileAdditional details31/07/2023
5.47010
לא צמוד 
 
 
Security_O#99.59
3730454אארה.ק12
אאורה אגח יב
Add Security to the personal fileAdditional details01/01/2023
6.30000
לא צמוד 
 
 
Security_O#104.31
3730488אארה.ק14
אאורה אגח יד
Add Security to the personal fileAdditional details31/12/2024
4.75000
לא צמוד11:26
141.59
0.05%
109.69
1133289אבגל.ק3
אבגול אגח ג
Add Security to the personal fileAdditional details31/12/2025
3.90000
דולר10:23
44.98
-0.25%
96.51
1140417אבגל.ק4
אבגול אגח ד
Add Security to the personal fileAdditional details01/12/2019
5.80000
מדד המחירים לצרכן 
 
 
Security_O#104.63
1060110אבלן.ק5
אביב ארלן אגח ה
Add Security to the personal fileAdditional details31/05/2021
5.00000
לא צמוד09:43
41.04
-0.29%
102.60
1060128אבלן.ק6
אביב ארלן אגח ו
Add Security to the personal fileAdditional details02/05/2021
5.55000
לא צמוד10:21
24.69
-0.33%
106
4440087אביב.ק5
אביב בניה אגח 5
Add Security to the personal fileAdditional details15/01/2023
4.80000
לא צמוד 
 
 
Security_O#103.48
4440095אביב.ק6
אביב בניה אגח 6
Add Security to the personal fileAdditional details30/06/2023
5.75000
לא צמוד10:53
23
-1.01%
97
2970192אברות.ק4
אברות אגח ד
Add Security to the personal fileAdditional details10/09/2059
5.30000
מדד המחירים לצרכן 
 
 
Security_O#117
1115278אגהנ.ק1
אגוד הנ שה נד 1
Add Security to the personal fileAdditional details10/09/2059
2.82000
לא צמוד 
 
 
Security_O#102.43
1115286אגהנ.ק2
אגוד הנ שה נד 2
Add Security to the personal fileAdditional details28/03/2021
2.95000
לא צמוד10:58
28.30
0.01%
103.53
1131762אגדהנ.ק7
אגוד הנפ אגח ז
Add Security to the personal fileAdditional details01/06/2020
1.21000
לא צמוד 
 
 
Security_O#100.11
1133503אגדהנ.ק8
אגוד הנפ אגח ח
Add Security to the personal fileAdditional details02/03/2025
0.95000
מדד המחירים לצרכן11:39
10.01
0.01%
105.32
1139492אגדהנ.ק9
אגוד הנפ אגח ט
Add Security to the personal fileAdditional details15/09/2022
0.28000
מדד המחירים לצרכן 
 
 
Security_O#102.03
1154764אגדה.ק10
אגוד הנפ אגח י
Add Security to the personal fileAdditional details02/04/2024
1.00000
מדד המחירים לצרכן 
 
 
Security_O#106.13
1157353אגדה.ק11
אגוד הנפ אגח יא
Add Security to the personal fileAdditional details01/12/2019
1.75000
לא צמוד10:50
145.04
-0.02%
100.16
1121854אגדה.ק18
אגוד הנפ התח יח
Add Security to the personal fileAdditional details04/07/2021
4.15000
מדד המחירים לצרכן 
 
 
Security_O#111
1124080אגדה.ק19
אגוד הנפ התח יט
Add Security to the personal fileAdditional details01/01/2020
5.60000
מדד המחירים לצרכן 
 
 
Security_O#108.97
1820158אדגר.ק7
אדגר אגח ז
Add Security to the personal fileAdditional details01/01/2023
3.50000
מדד המחירים לצרכן11:02
51.55
0.09%
105.08
1820174אדגר.ק8
אדגר אגח ח
Add Security to the personal fileAdditional details01/07/2025
4.65000
מדד המחירים לצרכן11:20
153.85
0.23%
113.02
1820190אדגר.ק9
אדגר אגח ט
Add Security to the personal fileAdditional details01/09/2027
2.85000
מדד המחירים לצרכן09:33
2.28
-0.20%
106.18
1820208אדגר.ק10
אדגר אגח י
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
 Export Data 
   Additional Columns