אג"ח ממשלתיות

לא צמוד בריבית קבועה
לא צמוד בריבית משתנה
לא צמוד קצר
צמוד מדד
צמוד דולר
דואליות
נתוני המסחר היום  |  נתוני סוף יום המסחר הקודם
נכון ל- 15/11/2018
תשואה לפידיון ברוטו *מועד פדיון
      
ריביתהצמדהזמן עסקה אחרונה
      
מחזור
(אלפי ש"ח)

      
שינוי (%)
      
שער נעילה (באגורות) מס' ני"ע
      
סימול
      
שם
  
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.32
31/01/20205.00000לא צמודסוף יום
58,059.69
-0.01%
109.59
1115773ממשק0120
ממשל שקלית 0120
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.62
31/01/20210.50000לא צמודסוף יום
48,152.69
-0.07%
100.14
1142223ממשק0121
ממשל שקלית 0121
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.88
31/01/20225.50000לא צמודסוף יום
125,580.39
0.03%
118.92
1123272ממשק0122
ממשל שקלית 0122
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
3.19
31/01/20425.50000לא צמודסוף יום
52,581.83
0.47%
141.80
1125400ממשק0142
ממשל שקלית 0142
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0
28/02/20196.00000לא צמודסוף יום
8,803.98
0.01%
105.97
1110907ממשק0219
ממשל שקלית 0219
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
1.21
31/03/20234.25000לא צמודסוף יום
70,122.95
0.11%
115.53
1126747ממשק0323
ממשל שקלית 0323
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
1.48
31/03/20243.75000לא צמודסוף יום
74,276.54
0.18%
114
1130848ממשק0324
ממשל שקלית 0324
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
2.10
31/03/20272.00000לא צמודסוף יום
73,777.76
0.31%
100.51
1139344ממשק0327
ממשל שקלית 0327
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
3.47
31/03/20473.75000לא צמודסוף יום
13,614.57
0.36%
107.40
1140193ממשק0347
ממשל שקלית 0347
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.68
30/04/20211.00000לא צמודסוף יום
27,671.64
0%
101.31
1138130ממשק0421
ממשל שקלית 0421
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.15
31/05/20192.25000לא צמודסוף יום
336,111.47
0%
102.17
1131770ממשק0519
ממשל שקלית 0519
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
1.83
31/08/20251.75000לא צמודסוף יום
153,458
0.29%
99.87
1135557ממשק0825
ממשל שקלית 0825
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
2.30
28/09/20282.25000לא צמודסוף יום
196,216.04
0.44%
99.80
1150879ממשק0928
ממשל שקלית 0928
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
1.95
30/10/20266.25000לא צמודסוף יום
115,711.34
0.34%
131.65
1099456ממשק1026
ממשל שקלית 1026
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
1.13
30/11/20221.25000לא צמודסוף יום
12,611.12
0.15%
101.67
1141225ממשק1122
ממשל שקלית 1122
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
1.47
30/11/20231.50000לא צמודסוף יום
51,870.29
0.09%
100.31
1155068ממשק1123
ממשל שקלית 1123
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות   
 * תשואות לפידיון אינן מחושבות בחצי שנה האחרונה לפני הפידיון