אג"ח ממשלתיות

לא צמוד בריבית קבועה
לא צמוד בריבית משתנה
לא צמוד קצר
צמוד מדד
צמוד דולר
דואליות
נתוני המסחר היום  |  נתוני סוף יום המסחר הקודם
נכון ל- 21/11/2019
תשואה לפידיון ברוטו *מועד פדיון
      
ריביתהצמדהזמן עסקה אחרונה
      
מחזור
(אלפי ש"ח)

      
שינוי (%)
      
שער נעילה (באגורות) מס' ני"ע
      
סימול
      
שם
  
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0
31/01/20205.00000לא צמודסוף יום
10,830.78
-0.01%
104.99
1115773ממשק0120
ממשל שקלית 0120
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.09
31/01/20210.50000לא צמודסוף יום
24,576.15
0%
100.89
1142223ממשק0121
ממשל שקלית 0121
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.16
31/01/20225.50000לא צמודסוף יום
51,338.55
0.03%
116.13
1123272ממשק0122
ממשל שקלית 0122
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
1.78
31/01/20425.50000לא צמודסוף יום
38,428.86
0.11%
172.09
1125400ממשק0142
ממשל שקלית 0142
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.27
31/03/20234.25000לא צמודסוף יום
23,760.60
0.06%
116.02
1126747ממשק0323
ממשל שקלית 0323
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.38
31/03/20243.75000לא צמודסוף יום
57,500.11
0.03%
116.97
1130848ממשק0324
ממשל שקלית 0324
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.72
31/03/20272.00000לא צמודסוף יום
60,656.63
0.10%
110.40
1139344ממשק0327
ממשל שקלית 0327
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
1.04
31/03/20301.00000לא צמודסוף יום
94,955.45
0.02%
99.69
1160985ממשק0330
ממשל שקלית 0330
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
2.08
31/03/20473.75000לא צמודסוף יום
58,286.84
0.36%
137
1140193ממשק0347
ממשל שקלית 0347
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.12
30/04/20211.00000לא צמודסוף יום
73,332.63
-0.02%
101.83
1138130ממשק0421
ממשל שקלית 0421
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.20
31/07/20220.75000לא צמודסוף יום
81,575.28
0.01%
101.70
1158104ממשק0722
ממשל שקלית 0722
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.54
31/08/20251.75000לא צמודסוף יום
46,429.63
0.07%
107.24
1135557ממשק0825
ממשל שקלית 0825
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.87
28/09/20282.25000לא צמודסוף יום
55,477.81
0.13%
112.03
1150879ממשק0928
ממשל שקלית 0928
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.65
30/10/20266.25000לא צמודסוף יום
34,854.66
0.09%
138.23
1099456ממשק1026
ממשל שקלית 1026
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.25
30/11/20221.25000לא צמודסוף יום
9,593.14
0.01%
102.97
1141225ממשק1122
ממשל שקלית 1122
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.34
30/11/20231.50000לא צמודסוף יום
29,121.52
0.06%
104.61
1155068ממשק1123
ממשל שקלית 1123
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות   
 * תשואות לפידיון אינן מחושבות בחצי שנה האחרונה לפני הפידיון