אג"ח ממשלתיות

לא צמוד בריבית קבועה
לא צמוד בריבית משתנה
לא צמוד קצר
צמוד מדד
צמוד דולר
דואליות
נתוני המסחר היום  |  נתוני סוף יום המסחר הקודם
נכון ל- 23/05/2019
תשואה לפידיון ברוטו *מועד פדיון
      
ריביתהצמדהזמן עסקה אחרונה
      
מחזור
(אלפי ש"ח)

      
שינוי (%)
      
שער נעילה (באגורות) מס' ני"ע
      
סימול
      
שם
  
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.34
31/01/20205.00000לא צמודסוף יום
85,108.57
0.01%
104.75
1115773ממשק0120
ממשל שקלית 0120
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.47
31/01/20210.50000לא צמודסוף יום
129,383.07
0.01%
100.21
1142223ממשק0121
ממשל שקלית 0121
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.63
31/01/20225.50000לא צמודסוף יום
127,130.20
0.05%
114.66
1123272ממשק0122
ממשל שקלית 0122
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
2.62
31/01/20425.50000לא צמודסוף יום
213,501.75
0.68%
150.43
1125400ממשק0142
ממשל שקלית 0142
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.83
31/03/20234.25000לא צמודסוף יום
68,288.90
0.13%
113.54
1126747ממשק0323
ממשל שקלית 0323
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
1
31/03/20243.75000לא צמודסוף יום
112,477.46
0.22%
113.50
1130848ממשק0324
ממשל שקלית 0324
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
1.49
31/03/20272.00000לא צמודסוף יום
163,844.95
0.36%
104.02
1139344ממשק0327
ממשל שקלית 0327
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
2.95
31/03/20473.75000לא צמודסוף יום
74,299.91
0.85%
115.68
1140193ממשק0347
ממשל שקלית 0347
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.49
30/04/20211.00000לא צמודסוף יום
97,030.60
0.02%
101.05
1138130ממשק0421
ממשל שקלית 0421
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0
31/05/20192.25000לא צמודסוף יום
0
0%
102.23
1131770ממשק0519
ני"ע המושעה מן המסחר ממשל שקלית 0519
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
1.25
31/08/20251.75000לא צמודסוף יום
163,246.18
0.30%
104.29
1135557ממשק0825
ממשל שקלית 0825
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
1.69
28/09/20282.25000לא צמודסוף יום
220,493.23
0.44%
106.24
1150879ממשק0928
ממשל שקלית 0928
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
1.37
30/10/20266.25000לא צמודסוף יום
77,057.34
0.34%
137.76
1099456ממשק1026
ממשל שקלית 1026
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.78
30/11/20221.25000לא צמודסוף יום
72,733.08
0.08%
102.21
1141225ממשק1122
ממשל שקלית 1122
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.97
30/11/20231.50000לא צמודסוף יום
113,464.80
0.17%
103.05
1155068ממשק1123
ממשל שקלית 1123
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות   
 * תשואות לפידיון אינן מחושבות בחצי שנה האחרונה לפני הפידיון