אג"ח ממשלתיות

לא צמוד בריבית קבועה
לא צמוד בריבית משתנה
לא צמוד קצר
צמוד מדד
צמוד דולר
דואליות
נתוני המסחר היום  |  נתוני סוף יום המסחר הקודם
נכון ל- 13/06/2019
תשואה לפידיון ברוטו *מועד פדיון
      
ריביתהצמדהזמן עסקה אחרונה
      
מחזור
(אלפי ש"ח)

      
שינוי (%)
      
שער נעילה (באגורות) מס' ני"ע
      
סימול
      
שם
  
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.23
31/01/20205.00000לא צמודסוף יום
48,347.35
0.05%
104.85
1115773ממשק0120
ממשל שקלית 0120
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.38
31/01/20210.50000לא צמודסוף יום
64,213.62
-0.02%
100.38
1142223ממשק0121
ממשל שקלית 0121
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.55
31/01/20225.50000לא צמודסוף יום
108,526.41
0.02%
114.94
1123272ממשק0122
ממשל שקלית 0122
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
2.53
31/01/20425.50000לא צמודסוף יום
83,299.84
-0.03%
152.65
1125400ממשק0142
ממשל שקלית 0142
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.72
31/03/20234.25000לא צמודסוף יום
105,227.76
0.05%
114.05
1126747ממשק0323
ממשל שקלית 0323
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.91
31/03/20243.75000לא צמודסוף יום
46,032.12
0.04%
114.04
1130848ממשק0324
ממשל שקלית 0324
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
1.38
31/03/20272.00000לא צמודסוף יום
114,917.29
0.07%
104.94
1139344ממשק0327
ממשל שקלית 0327
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
2.86
31/03/20473.75000לא צמודסוף יום
93,225.60
0.03%
117.60
1140193ממשק0347
ממשל שקלית 0347
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.42
30/04/20211.00000לא צמודסוף יום
6,501.50
0.01%
101.21
1138130ממשק0421
ממשל שקלית 0421
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.63
31/07/20220.75000לא צמודסוף יום
45,173.89
0.01%
100.40
1158104ממשק0722
ממשל שקלית 0722
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
1.15
31/08/20251.75000לא צמודסוף יום
47,352.63
0.08%
104.97
1135557ממשק0825
ממשל שקלית 0825
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
1.60
28/09/20282.25000לא צמודסוף יום
106,718.03
0.03%
107.16
1150879ממשק0928
ממשל שקלית 0928
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
1.28
30/10/20266.25000לא צמודסוף יום
74,826.24
0.05%
138.70
1099456ממשק1026
ממשל שקלית 1026
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.68
30/11/20221.25000לא צמודסוף יום
24,530.63
0.05%
102.63
1141225ממשק1122
ממשל שקלית 1122
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.86
30/11/20231.50000לא צמודסוף יום
36,663.84
0.04%
103.59
1155068ממשק1123
ממשל שקלית 1123
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות   
 * תשואות לפידיון אינן מחושבות בחצי שנה האחרונה לפני הפידיון