אג"ח ממשלתיות

לא צמוד בריבית קבועה
לא צמוד בריבית משתנה
לא צמוד קצר
צמוד מדד
צמוד דולר
דואליות
נתוני המסחר היום  |  נתוני סוף יום המסחר הקודם
נכון ל- 25/05/2020
תשואה לפידיון ברוטו *מועד פדיון
      
ריביתהצמדהזמן עסקה אחרונה
      
מחזור
(אלפי ש"ח)

      
שינוי (%)
      
שער נעילה (באגורות) מס' ני"ע
      
סימול
      
שם
  
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.05
31/01/20210.50000לא צמודסוף יום
17,369.36
0%
100.47
1142223ממשק0121
ממשל שקלית 0121
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.07
31/01/20225.50000לא צמודסוף יום
84,137.74
0%
110.89
1123272ממשק0122
ממשל שקלית 0122
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
1.44
31/01/20425.50000לא צמודסוף יום
58,832.04
0.07%
176.82
1125400ממשק0142
ממשל שקלית 0142
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.22
31/03/20234.25000לא צמודסוף יום
32,835.36
0%
112.08
1126747ממשק0323
ממשל שקלית 0323
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.29
31/03/20243.75000לא צמודסוף יום
106,789.04
0%
113.78
1130848ממשק0324
ממשל שקלית 0324
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.55
31/03/20272.00000לא צמודסוף יום
49,571.39
-0.03%
110.05
1139344ממשק0327
ממשל שקלית 0327
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.75
31/03/20301.00000לא צמודסוף יום
48,485
-0.01%
102.52
1160985ממשק0330
ממשל שקלית 0330
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
1.69
31/03/20473.75000לא צמודסוף יום
26,215.64
0.08%
144.80
1140193ממשק0347
ממשל שקלית 0347
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.05
30/04/20211.00000לא צמודסוף יום
57,080.51
0%
100.95
1138130ממשק0421
ממשל שקלית 0421
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.38
30/04/20250.50000לא צמודסוף יום
6,596.95
0%
100.60
1162668ממשק0425
ממשל שקלית 0425
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
1.25
31/05/20371.50000לא צמודסוף יום
2,197.21
0.14%
103.84
1166180ממשק0537
ממשל שקלית 0537
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.13
31/07/20220.75000לא צמודסוף יום
39,983.20
0%
101.96
1158104ממשק0722
ממשל שקלית 0722
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.42
31/08/20251.75000לא צמודסוף יום
98,420.15
-0.04%
108.21
1135557ממשק0825
ממשל שקלית 0825
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.66
28/09/20282.25000לא צמודסוף יום
57,593.24
0.01%
114.35
1150879ממשק0928
ממשל שקלית 0928
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.51
30/10/20266.25000לא צמודסוף יום
90,258.24
-0.10%
139.81
1099456ממשק1026
ממשל שקלית 1026
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.17
30/11/20221.25000לא צמודסוף יום
14,731.74
0.02%
103.31
1141225ממשק1122
ממשל שקלית 1122
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.27
30/11/20231.50000לא צמודסוף יום
76,695.99
0%
105.04
1155068ממשק1123
ממשל שקלית 1123
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות   
 * תשואות לפידיון אינן מחושבות בחצי שנה האחרונה לפני הפידיון