אג"ח ממשלתיות

לא צמוד בריבית קבועה
לא צמוד בריבית משתנה
לא צמוד קצר
צמוד מדד
צמוד דולר
דואליות
נתוני המסחר היום  |  נתוני סוף יום המסחר הקודם
נכון ל- 08/07/2020
תשואה לפידיון ברוטו *מועד פדיון
      
ריביתהצמדהזמן עסקה אחרונה
      
מחזור
(אלפי ש"ח)

      
שינוי (%)
      
שער נעילה (באגורות) מס' ני"ע
      
סימול
      
שם
  
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0
31/01/20210.50000לא צמודסוף יום
12,205.44
0.01%
100.50
1142223ממשק0121
ממשל שקלית 0121
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.03
31/01/20225.50000לא צמודסוף יום
8,424.56
0.04%
110.96
1123272ממשק0122
ממשל שקלית 0122
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
1.33
31/01/20425.50000לא צמודסוף יום
56,349.19
-0.52%
180.20
1125400ממשק0142
ממשל שקלית 0142
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.14
31/03/20234.25000לא צמודסוף יום
24,969.61
0%
112.34
1126747ממשק0323
ממשל שקלית 0323
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.21
31/03/20243.75000לא צמודסוף יום
32,845.22
-0.01%
114.15
1130848ממשק0324
ממשל שקלית 0324
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.43
31/03/20272.00000לא צמודסוף יום
265,978.42
-0.22%
110.95
1139344ממשק0327
ממשל שקלית 0327
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.64
31/03/20301.00000לא צמודסוף יום
53,470.97
-0.36%
103.62
1160985ממשק0330
ממשל שקלית 0330
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
1.57
31/03/20473.75000לא צמודסוף יום
66,090.53
-0.68%
148.25
1140193ממשק0347
ממשל שקלית 0347
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.02
30/04/20211.00000לא צמודסוף יום
4,246.02
0%
100.98
1138130ממשק0421
ממשל שקלית 0421
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.29
30/04/20250.50000לא צמודסוף יום
21,568.98
-0.09%
101.10
1162668ממשק0425
ממשל שקלית 0425
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
1.19
31/05/20371.50000לא צמודסוף יום
25,555.58
-0.39%
104.80
1166180ממשק0537
ממשל שקלית 0537
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.09
31/07/20220.75000לא צמודסוף יום
8,672.57
-0.04%
102.06
1158104ממשק0722
ממשל שקלית 0722
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.04
31/07/20230.15000לא צמודסוף יום
15,426.34
0%
100.35
1167105ממשק0723
ממשל שקלית 0723
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.30
31/08/20251.75000לא צמודסוף יום
21,840.36
-0.08%
108.88
1135557ממשק0825
ממשל שקלית 0825
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.54
28/09/20282.25000לא צמודסוף יום
112,033.61
-0.23%
115.48
1150879ממשק0928
ממשל שקלית 0928
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.38
30/10/20266.25000לא צמודסוף יום
16,093.81
-0.10%
140.85
1099456ממשק1026
ממשל שקלית 1026
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.11
30/11/20221.25000לא צמודסוף יום
12,074.67
-0.02%
103.48
1141225ממשק1122
ממשל שקלית 1122
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.19
30/11/20231.50000לא צמודסוף יום
28,571.74
-0.05%
105.34
1155068ממשק1123
ממשל שקלית 1123
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות   
 * תשואות לפידיון אינן מחושבות בחצי שנה האחרונה לפני הפידיון