אג"ח ממשלתיות

לא צמוד בריבית קבועה
לא צמוד בריבית משתנה
לא צמוד קצר
צמוד מדד
צמוד דולר
דואליות
נתוני המסחר היום  |  נתוני סוף יום המסחר הקודם
נכון ל- 02/04/2020
תשואה לפידיון ברוטו *מועד פדיון
      
ריביתהצמדהזמן עסקה אחרונה
      
מחזור
(אלפי ש"ח)

      
שינוי (%)
      
שער נעילה (באגורות) מס' ני"ע
      
סימול
      
שם
  
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.25
31/01/20210.50000לא צמודסוף יום
54,968.98
0.03%
100.29
1142223ממשק0121
ממשל שקלית 0121
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.36
31/01/20225.50000לא צמודסוף יום
20,980.98
0.05%
110.31
1123272ממשק0122
ממשל שקלית 0122
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
1.89
31/01/20425.50000לא צמודסוף יום
501,433.69
0.24%
165
1125400ממשק0142
ממשל שקלית 0142
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.47
31/03/20234.25000לא צמודסוף יום
77,772.77
0.04%
111.25
1126747ממשק0323
ממשל שקלית 0323
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.56
31/03/20243.75000לא צמודסוף יום
29,337.45
0.10%
112.61
1130848ממשק0324
ממשל שקלית 0324
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.91
31/03/20272.00000לא צמודסוף יום
128,446.93
0.11%
107.40
1139344ממשק0327
ממשל שקלית 0327
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
1.08
31/03/20301.00000לא צמודסוף יום
332,995.97
0.19%
99.25
1160985ממשק0330
ממשל שקלית 0330
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
2.13
31/03/20473.75000לא צמודסוף יום
225,538.05
0.38%
133
1140193ממשק0347
ממשל שקלית 0347
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.21
30/04/20211.00000לא צמודסוף יום
5,710.13
0.05%
101.77
1138130ממשק0421
ממשל שקלית 0421
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.67
30/04/20250.50000לא צמודסוף יום
88,961.29
0.13%
99.25
1162668ממשק0425
ממשל שקלית 0425
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.42
31/07/20220.75000לא צמודסוף יום
13,466.74
0.02%
101.26
1158104ממשק0722
ממשל שקלית 0722
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.75
31/08/20251.75000לא צמודסוף יום
226,055.55
0.08%
106.30
1135557ממשק0825
ממשל שקלית 0825
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
1.04
28/09/20282.25000לא צמודסוף יום
309,618.99
0.04%
110.95
1150879ממשק0928
ממשל שקלית 0928
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.83
30/10/20266.25000לא צמודסוף יום
238,528.12
0.18%
137.20
1099456ממשק1026
ממשל שקלית 1026
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.45
30/11/20221.25000לא צמודסוף יום
25,101.11
0.03%
102.54
1141225ממשק1122
ממשל שקלית 1122
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.52
30/11/20231.50000לא צמודסוף יום
65,702.59
0.10%
104.07
1155068ממשק1123
ממשל שקלית 1123
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות   
 * תשואות לפידיון אינן מחושבות בחצי שנה האחרונה לפני הפידיון