אג"ח ממשלתיות

לא צמוד בריבית קבועה
לא צמוד בריבית משתנה
לא צמוד קצר
צמוד מדד
צמוד דולר
דואליות
נתוני המסחר היום  |  נתוני סוף יום המסחר הקודם
נכון ל- 16/01/2020
תשואה לפידיון ברוטו *מועד פדיון
      
ריביתהצמדהזמן עסקה אחרונה
      
מחזור
(אלפי ש"ח)

      
שינוי (%)
      
שער נעילה (באגורות) מס' ני"ע
      
סימול
      
שם
  
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0
31/01/20205.00000לא צמודסוף יום
0
0%
104.99
1115773ממשק0120
ני"ע המושעה מן המסחר ממשל שקלית 0120
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.13
31/01/20210.50000לא צמודסוף יום
61,975.36
0.04%
100.87
1142223ממשק0121
ממשל שקלית 0121
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.18
31/01/20225.50000לא צמודסוף יום
132,461.52
0.03%
116.12
1123272ממשק0122
ממשל שקלית 0122
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
1.50
31/01/20425.50000לא צמודסוף יום
241,501.29
0.06%
179.88
1125400ממשק0142
ממשל שקלית 0142
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.28
31/03/20234.25000לא צמודסוף יום
53,984.65
0.03%
116.05
1126747ממשק0323
ממשל שקלית 0323
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.38
31/03/20243.75000לא צמודסוף יום
185,317.48
0.02%
117.03
1130848ממשק0324
ממשל שקלית 0324
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.66
31/03/20272.00000לא צמודסוף יום
68,753.92
0.06%
111.02
1139344ממשק0327
ממשל שקלית 0327
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.90
31/03/20301.00000לא צמודסוף יום
128,414.94
-0.06%
101.19
1160985ממשק0330
ממשל שקלית 0330
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
1.75
31/03/20473.75000לא צמודסוף יום
77,130.93
0.08%
146
1140193ממשק0347
ממשל שקלית 0347
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.13
30/04/20211.00000לא צמודסוף יום
41,603.16
0.02%
101.83
1138130ממשק0421
ממשל שקלית 0421
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.21
31/07/20220.75000לא צמודסוף יום
10,464.66
0.01%
101.71
1158104ממשק0722
ממשל שקלית 0722
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.51
31/08/20251.75000לא צמודסוף יום
170,717.73
0.01%
107.50
1135557ממשק0825
ממשל שקלית 0825
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.79
28/09/20282.25000לא צמודסוף יום
101,008.87
-0.01%
112.90
1150879ממשק0928
ממשל שקלית 0928
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.60
30/10/20266.25000לא צמודסוף יום
42,400.27
0.03%
138.77
1099456ממשק1026
ממשל שקלית 1026
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.25
30/11/20221.25000לא צמודסוף יום
78,880.69
0.02%
103.02
1141225ממשק1122
ממשל שקלית 1122
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.36
30/11/20231.50000לא צמודסוף יום
28,986.09
0%
104.58
1155068ממשק1123
ממשל שקלית 1123
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות   
 * תשואות לפידיון אינן מחושבות בחצי שנה האחרונה לפני הפידיון