אג"ח ממשלתיות

לא צמוד בריבית קבועה
לא צמוד בריבית משתנה
לא צמוד קצר
צמוד מדד
צמוד דולר
דואליות
נתוני המסחר היום  |  נתוני סוף יום המסחר הקודם
נכון ל- 22/08/2019
תשואה לפידיון ברוטו *מועד פדיון
      
ריביתהצמדהזמן עסקה אחרונה
      
מחזור
(אלפי ש"ח)

      
שינוי (%)
      
שער נעילה (באגורות) מס' ני"ע
      
סימול
      
שם
  
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0
31/01/20205.00000לא צמודסוף יום
65,405.44
0%
104.90
1115773ממשק0120
ממשל שקלית 0120
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.15
31/01/20210.50000לא צמודסוף יום
23,753.29
0.02%
100.79
1142223ממשק0121
ממשל שקלית 0121
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.25
31/01/20225.50000לא צמודסוף יום
448,257.14
0%
115.85
1123272ממשק0122
ממשל שקלית 0122
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
1.94
31/01/20425.50000לא צמודסוף יום
226,852.72
-0.50%
167.39
1125400ממשק0142
ממשל שקלית 0142
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.40
31/03/20234.25000לא צמודסוף יום
85,804.84
-0.06%
115.45
1126747ממשק0323
ממשל שקלית 0323
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.48
31/03/20243.75000לא צמודסוף יום
242,546.75
-0.15%
116.33
1130848ממשק0324
ממשל שקלית 0324
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.84
31/03/20272.00000לא צמודסוף יום
251,054.84
-0.36%
109.30
1139344ממשק0327
ממשל שקלית 0327
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
2.23
31/03/20473.75000לא צמודסוף יום
223,065.42
-0.88%
132.45
1140193ממשק0347
ממשל שקלית 0347
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.19
30/04/20211.00000לא צמודסוף יום
7,674.67
-0.06%
101.68
1138130ממשק0421
ממשל שקלית 0421
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.29
31/07/20220.75000לא צמודסוף יום
29,575.47
0.01%
101.39
1158104ממשק0722
ממשל שקלית 0722
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.67
31/08/20251.75000לא צמודסוף יום
189,274.88
-0.19%
106.34
1135557ממשק0825
ממשל שקלית 0825
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.99
28/09/20282.25000לא צמודסוף יום
466,338.97
-0.37%
112.90
1150879ממשק0928
ממשל שקלית 0928
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.77
30/10/20266.25000לא צמודסוף יום
231,021
-0.24%
143.25
1099456ממשק1026
ממשל שקלית 1026
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.36
30/11/20221.25000לא צמודסוף יום
85,784.83
-0.10%
103.79
1141225ממשק1122
ממשל שקלית 1122
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.45
30/11/20231.50000לא צמודסוף יום
285,389.09
-0.19%
105.52
1155068ממשק1123
ממשל שקלית 1123
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות   
 * תשואות לפידיון אינן מחושבות בחצי שנה האחרונה לפני הפידיון