אג"ח ממשלתיות

לא צמוד בריבית קבועה
לא צמוד בריבית משתנה
לא צמוד קצר
צמוד מדד
צמוד דולר
דואליות
נתוני המסחר היום  |  נתוני סוף יום המסחר הקודם
נכון ל- 27/01/2021 11:40
הנתונים מתפרסמים בהשהייה של 15 דקות
תשואה לפידיון ברוטו *מועד פדיון
      
ריביתהצמדהזמן עסקה אחרונה
      
מחזור
(אלפי ש"ח)

      
שינוי (%)
      
שער אחרון (באגורות) מס' ני"ע
      
סימול
      
שם
  
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0
31/01/20210.50000לא צמוד 
 
 
שער בסיס100.49
1142223ממשק0121
ני"ע המושעה מן המסחר ממשל שקלית 0121
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
-0.01
31/01/20225.50000לא צמוד11:23
179,479.10
 
105.51
1123272ממשק0122
ממשל שקלית 0122
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
1.57
31/01/20425.50000לא צמוד11:16
30,009.28
-0.05%
169.88
1125400ממשק0142
ממשל שקלית 0142
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.10
31/03/20234.25000לא צמוד11:37
551.97
 
112.52
1126747ממשק0323
ממשל שקלית 0323
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.16
31/03/20243.75000לא צמוד11:23
3,291.38
-0.02%
114.44
1130848ממשק0324
ממשל שקלית 0324
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.41
31/03/20272.00000לא צמוד11:02
947.76
-0.03%
111.29
1139344ממשק0327
ממשל שקלית 0327
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.80
31/03/20301.00000לא צמוד11:37
13,143.67
0.01%
102.56
1160985ממשק0330
ממשל שקלית 0330
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
1.90
31/03/20473.75000לא צמוד11:36
1,499.49
-0.09%
140.98
1140193ממשק0347
ממשל שקלית 0347
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0
30/04/20211.00000לא צמוד10:54
171.83
0.01%
101.04
1138130ממשק0421
ממשל שקלית 0421
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.25
30/04/20250.50000לא צמוד11:03
51.09
 
101.45
1162668ממשק0425
ממשל שקלית 0425
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
1.46
31/05/20371.50000לא צמוד11:34
2,730.97
-0.05%
101.52
1166180ממשק0537
ממשל שקלית 0537
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.05
31/07/20220.75000לא צמוד11:23
613,989.58
0.02%
101.45
1158104ממשק0722
ממשל שקלית 0722
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.11
31/07/20230.15000לא צמוד11:02
5,880.05
 
100.18
1167105ממשק0723
ממשל שקלית 0723
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.27
31/08/20251.75000לא צמוד11:40
2,010.03
 
107.45
1135557ממשק0825
ממשל שקלית 0825
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.59
28/09/20282.25000לא צמוד11:39
12,753.03
0.02%
113.13
1150879ממשק0928
ממשל שקלית 0928
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.36
30/10/20266.25000לא צמוד11:35
3,905.66
-0.03%
135.02
1099456ממשק1026
ממשל שקלית 1026
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.07
30/11/20221.25000לא צמוד11:40
310.08
 
102.36
1141225ממשק1122
ממשל שקלית 1122
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.13
30/11/20231.50000לא צמוד11:18
373.13
-0.01%
104.10
1155068ממשק1123
ממשל שקלית 1123
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות   
 * תשואות לפידיון אינן מחושבות בחצי שנה האחרונה לפני הפידיון