המירים

כל ההמירים
איגרות חוב להמרה
כתבי אופציה
כתבי אופציה לאג"ח
כתבי אופציה לאג"ח להמרה
נתוני המסחר היום  |  נתוני סוף יום המסחר הקודם
נכון ל-21/02/2019
זמן עסקה אחרונה
      
מחזור המסחר
(אלפי ש"ח)

      
שינוי (%)
      
שער נעילה (באגורות) מס' ני"ע
      
סימול
      
שם
  
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
0
0%
102.90
3730405אארה.ה13
לני"ע מונה עושה שוק אאורה אג יג
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
0.01
0%
4.70
1140706אופל.א3
אופל בלאנס אפ 3
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
0
0%
108.60
2650125ארב.ה6-ס
ני"ע ברשימת דלי סחירות, לחץ לפרטים נוספים. אורביט אג ו-ס
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
0
0%
190
1136043אילד.א3
אי.אל.די. אפ 3
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
65.96
-0.51%
97
1151034אנתע.ה1
לני"ע מונה עושה שוק אינטר תעש אג א
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
58.89
5.17%
1,078
1142348אנקר.א3
אינטרקיור אפ 3
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
0
0%
466
1143346אנסל.א8
אינסוליין אפ 8
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
0.38
-7.42%
298.10
1143353אנסל.א9
אינסוליין אפ 9
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
0
0%
100
1142090אנפר.א1
אינפימר אפ 1
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
0
0%
27.90
1137017אתמר.א4
איתמר אפ 4
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
3.01
0.40%
100.40
4740247אלמדט.ה3
אלביט מדקל אג ג
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
0.25
7.14%
10.50
1155654אלמד.א8
אליום מדיקל אפ8
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
0.27
21.55%
14.10
1155662אלמד.א9
אליום מדיקל אפ9
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
5.76
-0.64%
6,400
3680253אלוס.א2
אלקטריאון אפ 2
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
0.94
4.07%
181.50
1147768אמות.א9
אמות אפ 9
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
0
0%
350.80
7200082אנל.ה4-ס
ני"ע ברשימת דלי סחירות, לחץ לפרטים נוספים. אנלט אנר אג ד-ס
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
18.84
4.48%
7
7200124אנלט.א2
אנלייט אנר אפ 2
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
9.02
-44.26%
30.10
1141779אפלפ.א2
אפולו אפ 2
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
26.71
-8.69%
38.90
1151091אפלפ.א3
אפולו אפ 3
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
0
0%
150.30
3100229ארק.ה8-ס
ני"ע ברשימת דלי סחירות, לחץ לפרטים נוספים. ארקו אג ח-ס
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
250.15
-0.69%
86.50
2860179ברן.ה2
ברן אג ב
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
0.29
9.22%
64
1143494ברנמ.א1
ברנמילר אפ 1
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
28.90
-5.74%
23
4940045גדמ.א3-ש
ני"ע נכלל ברשימת השימור גו.די.אם אפ3-ש
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
0
0%
45
1155233גלאק.א15
גלוב אקספ אפ 15
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
0
0%
100.60
4000055דונץ.ה1
לני"ע מונה עושה שוק דוניץ אג א
1 2 3 4
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות