המירים

כל ההמירים
איגרות חוב להמרה
כתבי אופציה
כתבי אופציה לאג"ח
כתבי אופציה לאג"ח להמרה
נתוני המסחר היום  |  נתוני סוף יום המסחר הקודם
נכון ל-23/05/2019
זמן עסקה אחרונה
      
מחזור המסחר
(אלפי ש"ח)

      
שינוי (%)
      
שער נעילה (באגורות) מס' ני"ע
      
סימול
      
שם
  
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
0
0%
103.70
3730405אארה.ה13
לני"ע מונה עושה שוק אאורה אג יג
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
4.76
-11.03%
12.10
1140706אופל.א3
אופל בלאנס אפ 3
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
4.75
0%
105.60
2650125ארב.ה6-ס
ני"ע ברשימת דלי סחירות, לחץ לפרטים נוספים. אורביט אג ו-ס
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
0
0%
130.80
1136043אילד.א3
אי.אל.די. אפ 3
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
0
0%
98.40
1151034אנתע.ה1
לני"ע מונה עושה שוק אינטר תעש אג א
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
10.77
-0.68%
673
1142348אנקר.א3
אינטרקיור אפ 3
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
0
0%
277.90
1143346אנסל.א8
אינסוליין אפ 8
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
0
0%
278.50
1143353אנסל.א9
אינסוליין אפ 9
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
0
0%
195
1142090אנפר.א1
אינפימר אפ 1
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
19.10
0.42%
95.50
4740247אלמדט.ה3
אלביט מדקל אג ג
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
0
0%
3.50
1155654אלמד.א8
אליום מדיקל אפ8
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
0.72
2.48%
12.40
1155662אלמד.א9
אליום מדיקל אפ9
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
22.11
-4.44%
8,987
3680253אלוס.א2
אלקטריאון אפ 2
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
0
0%
388.80
1147768אמות.א9
אמות אפ 9
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
0
0%
350.80
7200082אנל.ה4-ס
ני"ע ברשימת דלי סחירות, לחץ לפרטים נוספים. אנלט אנר אג ד-ס
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
93.45
-13.76%
18.80
7200124אנלט.א2
אנלייט אנר אפ 2
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
0
0%
56
1141779אפלפ.א2
אפולו אפ 2
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
0
0%
33.50
1151091אפלפ.א3
אפולו אפ 3
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
121.89
-0.38%
103.50
5780135אפהח.ה1
לני"ע מונה עושה שוק אפקון החז' אג 1
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
0
0%
126.70
3100229ארק.ה8-ס
ני"ע ברשימת דלי סחירות, לחץ לפרטים נוספים. ארקו אג ח-ס
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
0
0%
91.20
2860179ברן.ה2
ברן אג ב
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
0
0%
66.40
1143494ברנמ.א1
ברנמילר אפ 1
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
0.43
-6.12%
26.10
4940045גדמ.א3-ש
ני"ע נכלל ברשימת השימור גו.די.אם אפ3-ש
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
13.50
-12.28%
5
1157767גנרש.א1
ג'נריישן קפ אפ1
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
13.92
-0.20%
99.40
4000055דונץ.ה1
לני"ע מונה עושה שוק דוניץ אג א
1 2 3 4
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות