המירים

כל ההמירים
איגרות חוב להמרה
כתבי אופציה
כתבי אופציה לאג"ח
כתבי אופציה לאג"ח להמרה
Today’s market data  |  Data for end of last trading day
נכון ל-15/11/2018
Last transaction
      
Turnover
(NIS thousands)

      
Change (%)
      
Closing PriceISIN
      
Symbol
      
Name
  
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
7.25
0.10%
103.60
3730405אארה.ה13
Market Maker Appointed for Security אאורה אג יג
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
0
0%
6.70
1140706אופל.א3
אופל בלאנס אפ 3
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
6.88
0.47%
107.50
2650125ארביט.ה6
אורביט אג ו
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
0
0%
211.40
1136043אילד.א3
אי.אל.די. אפ 3
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
0
0%
97.10
1151034אנתע.ה1
Market Maker Appointed for Security אינטר תעש אג א
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
225.17
3.11%
447.10
1142348אנקר.א3
אינטרקיור אפ 3
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
0.27
-5.26%
180
1143346אנסל.א8
אינסוליין אפ 8
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
0
0%
171.50
1143353אנסל.א9
אינסוליין אפ 9
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
0
0%
142
1142090אנפר.א1
אינפימר אפ 1
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
0
0%
153.90
1137017אתמר.א4
איתמר אפ 4
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
10.08
0.78%
104
4740247אלמדט.ה3
Market Maker Appointed for Security אלביט מדקל אג ג
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
0.02
-23.08%
1
1139229אלמד.א7
אליום מדיקל אפ7
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
 
 
 
1155654אלמד.א8
אליום מדיקל אפ8
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
 
 
 
1155662אלמד.א9
אליום מדיקל אפ9
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
0
0%
1,718
3680253אלוס.א2
אלקטריאון אפ 2
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
4.97
0%
115.50
1147768אמות.א9
אמות אפ 9
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
0
0%
229.40
7200082אנלט.ה4
אנלייט אנר אג ד
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
0.11
7.59%
8.50
7200124אנלט.א2
אנלייט אנר אפ 2
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
0
0%
65
1141779אפלפ.א2
אפולו אפ 2
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
0
0%
30.20
1151091אפלפ.א3
אפולו אפ 3
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
0
0%
150.30
3100229ארק.ה8-ס
Security is a part of the illiquid securities list ארקו אג ח-ס
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
0
0%
85.20
2860179ברן.ה2
ברן אג ב
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
0
0%
67.50
1143494ברנמ.א1
ברנמילר אפ 1
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
0
0%
7.80
4940045גדמ.א3-ש
Security included in the Maintenance list גו.די.אם אפ3-ש
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
0
0%
15
4840120גלב.א6-ש
Security included in the Maintenance list גוליבר-ש אפ 6
1 2 3 4
 Export Data 
   Additional Columns