המירים

כל ההמירים
איגרות חוב להמרה
כתבי אופציה
כתבי אופציה לאג"ח
כתבי אופציה לאג"ח להמרה
נתוני המסחר היום  |  נתוני סוף יום המסחר הקודם
נכון ל-08/07/2020
זמן עסקה אחרונה
      
מחזור המסחר
(אלפי ש"ח)

      
שינוי (%)
      
שער נעילה (באגורות) מס' ני"ע
      
סימול
      
שם
  
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
0.36
4.05%
18
3730520אאורה.א6
אאורה אפ 6
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
0
0%
8,500
1160910אגנ.א10
אוגווינד אפ10
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
11.65
-0.10%
97.10
1151034אנתע.ה1
לני"ע מונה עושה שוק אינטר תעש אג א
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
738.71
0.08%
118.80
4740247אלמדט.ה3
אלביט מדקל אג ג
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
0
0%
14.90
1155662אלמד.א9
אליום מדיקל אפ9
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
12.19
22.49%
19,990
3680253אלוס.א2
אלקטריאון אפ 2
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
157.52
-5.66%
506.40
1158922אנרג.א3
אנרג'יקס אפ 3
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
0
0%
11.80
1141779אפלפ.א2
אפולו אפ 2
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
78.42
-0.10%
97
5780135אפהח.ה1
לני"ע מונה עושה שוק אפקון החז' אג 1
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
148.95
-11.41%
75.30
7700289אקסל.א9
אקסל אפ 9
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
0
0%
5,969
1158229ביג.א5
ביג אפ 5
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
0
0%
102
2860179ברן.ה2
ברן אג ב
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
0
0%
15.30
1166511גלאק.א17
גלוב אקספ אפ 17
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
0
0%
22.90
1166529גלאק.א18
גלוב אקספ אפ 18
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
40.20
-0.20%
100.50
4000055דונץ.ה1
לני"ע מונה עושה שוק דוניץ אג א
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
0
0%
44
1161744דאנא.א1
די.אן.איי אפ 1
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
439.41
-0.98%
30.20
1138882דלקב.ה33
דלק קב אג לג
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
40.40
-10%
90
1166297דלקב.א7
דלק קבוצה אפ 7
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
43.01
-6.60%
1,217
1166321דלקב.א8
דלק קבוצה אפ 8
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
11.31
-17.86%
2.30
1160712דקמא.א2
דקמא קפיטל אפ 2
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
2.10
33.33%
2
1157239הזיש.א8
הזדמנות יהש אפ8
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
0.02
0%
21.80
1139005הכשע.א6
הכשרה התחש אפ6
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
7.77
0.13%
77.70
1141100משבי.ה5
המשביר 365 אג ה
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
0.30
0%
3
4860086ובקס.א1
וויי בוקס אפ 1
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
141.37
-42.40%
7.20
4860128ובקס.א2
וויי בוקס אפ 2
1 2 3 4
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות