המירים

כל ההמירים
איגרות חוב להמרה
כתבי אופציה
כתבי אופציה לאג"ח
כתבי אופציה לאג"ח להמרה
נתוני המסחר היום  |  נתוני סוף יום המסחר הקודם
נכון ל-20/03/2019
זמן עסקה אחרונה
      
מחזור המסחר
(אלפי ש"ח)

      
שינוי (%)
      
שער נעילה (באגורות) מס' ני"ע
      
סימול
      
שם
  
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
0
0%
104.30
3730405אארה.ה13
לני"ע מונה עושה שוק אאורה אג יג
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
2.36
1.56%
6.50
1140706אופל.א3
אופל בלאנס אפ 3
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
17.74
-0.56%
107.50
2650125ארב.ה6-ס
ני"ע ברשימת דלי סחירות, לחץ לפרטים נוספים. אורביט אג ו-ס
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
0
0%
190
1136043אילד.א3
אי.אל.די. אפ 3
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
0
0%
96
1151034אנתע.ה1
לני"ע מונה עושה שוק אינטר תעש אג א
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
8.23
-1.38%
1,002
1142348אנקר.א3
אינטרקיור אפ 3
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
0
0%
422
1143346אנסל.א8
אינסוליין אפ 8
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
0
0%
319.10
1143353אנסל.א9
אינסוליין אפ 9
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
0
0%
100
1142090אנפר.א1
אינפימר אפ 1
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
0
0%
35
1137017אתמר.א4
איתמר אפ 4
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
0
0%
101.50
4740247אלמדט.ה3
אלביט מדקל אג ג
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
0
0%
16.20
1155654אלמד.א8
אליום מדיקל אפ8
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
0.35
28.15%
17.30
1155662אלמד.א9
אליום מדיקל אפ9
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
0
0%
5,644
3680253אלוס.א2
אלקטריאון אפ 2
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
0
0%
227.30
1147768אמות.א9
אמות אפ 9
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
0
0%
350.80
7200082אנל.ה4-ס
ני"ע ברשימת דלי סחירות, לחץ לפרטים נוספים. אנלט אנר אג ד-ס
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
76.01
-7%
9.30
7200124אנלט.א2
אנלייט אנר אפ 2
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
1
-41.18%
30
1141779אפלפ.א2
אפולו אפ 2
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
0
0%
49
1151091אפלפ.א3
אפולו אפ 3
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
1,311.06
0%
101.20
5780135אפהח.ה1
לני"ע מונה עושה שוק אפקון החז' אג 1
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
0
0%
150.30
3100229ארק.ה8-ס
ני"ע ברשימת דלי סחירות, לחץ לפרטים נוספים. ארקו אג ח-ס
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
5
0%
86.50
2860179ברן.ה2
ברן אג ב
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
0
0%
65
1143494ברנמ.א1
ברנמילר אפ 1
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
2.53
0%
25
4940045גדמ.א3-ש
ני"ע נכלל ברשימת השימור גו.די.אם אפ3-ש
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
163.88
2%
45.90
1155233גלאק.א15
גלוב אקספ אפ 15
1 2 3 4
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות