המירים

כל ההמירים
איגרות חוב להמרה
כתבי אופציה
כתבי אופציה לאג"ח
כתבי אופציה לאג"ח להמרה
נתוני המסחר היום  |  נתוני סוף יום המסחר הקודם
נכון ל-09/07/2020
זמן עסקה אחרונה
      
מחזור המסחר
(אלפי ש"ח)

      
שינוי (%)
      
שער נעילה (באגורות) מס' ני"ע
      
סימול
      
שם
  
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
0
0%
18
3730520אאורה.א6
אאורה אפ 6
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
0
0%
8,500
1160910אגנ.א10
אוגווינד אפ10
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
114.45
2.57%
99.60
1151034אנתע.ה1
לני"ע מונה עושה שוק אינטר תעש אג א
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
611.44
0%
118.80
4740247אלמדט.ה3
אלביט מדקל אג ג
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
0
0%
14.90
1155662אלמד.א9
אליום מדיקל אפ9
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
108.34
-15.61%
16,870
3680253אלוס.א2
אלקטריאון אפ 2
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
204.27
-3.42%
489.10
1158922אנרג.א3
אנרג'יקס אפ 3
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
0
0%
11.80
1141779אפלפ.א2
אפולו אפ 2
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
12.10
-1.13%
95.90
5780135אפהח.ה1
לני"ע מונה עושה שוק אפקון החז' אג 1
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
75.10
-4.12%
72.20
7700289אקסל.א9
אקסל אפ 9
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
0
0%
5,969
1158229ביג.א5
ביג אפ 5
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
67.19
-0.10%
101.90
2860179ברן.ה2
ברן אג ב
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
0.01
-0.65%
15.20
1166511גלאק.א17
גלוב אקספ אפ 17
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
0.02
-0.44%
22.80
1166529גלאק.א18
גלוב אקספ אפ 18
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
79.18
0%
100.50
4000055דונץ.ה1
לני"ע מונה עושה שוק דוניץ אג א
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
0
0%
44
1161744דאנא.א1
די.אן.איי אפ 1
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
383.71
-0.99%
29.90
1138882דלקב.ה33
דלק קב אג לג
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
16.61
-69.56%
27.40
1166297דלקב.א7
דלק קבוצה אפ 7
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
179.11
3.86%
1,264
1166321דלקב.א8
דלק קבוצה אפ 8
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
2.79
13.04%
2.60
1160712דקמא.א2
דקמא קפיטל אפ 2
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
5.29
30%
2.60
1157239הזיש.א8
הזדמנות יהש אפ8
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
0
0%
21.80
1139005הכשע.א6
הכשרה התחש אפ6
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
3.87
-0.90%
77
1141100משבי.ה5
המשביר 365 אג ה
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
0
0%
3
4860086ובקס.א1
וויי בוקס אפ 1
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
0.44
0%
7.20
4860128ובקס.א2
וויי בוקס אפ 2
1 2 3 4
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות