המירים

כל ההמירים
איגרות חוב להמרה
כתבי אופציה
כתבי אופציה לאג"ח
כתבי אופציה לאג"ח להמרה
נתוני המסחר היום  |  נתוני סוף יום המסחר הקודם
נכון ל-16/01/2020
זמן עסקה אחרונה
      
מחזור המסחר
(אלפי ש"ח)

      
שינוי (%)
      
שער נעילה (באגורות) מס' ני"ע
      
סימול
      
שם
  
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
26.77
0.65%
107.60
3730405אארה.ה13
לני"ע מונה עושה שוק אאורה אג יג
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
0
0%
800
1160910אגנ.א10ש
ני"ע נכלל ברשימת השימור אוגווינד אפ10-ש
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
20.01
-1.37%
101
2650125ארב.ה6-ס
ני"ע ברשימת דלי סחירות, לחץ לפרטים נוספים. אורביט אג ו-ס
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
92.16
-0.10%
99.40
1151034אנתע.ה1
לני"ע מונה עושה שוק אינטר תעש אג א
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
929.98
-0.25%
118.30
4740247אלמדט.ה3
אלביט מדקל אג ג
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
3.99
-23.66%
10
1155662אלמד.א9
אליום מדיקל אפ9
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
22.34
1.18%
7,046
3680253אלוס.א2
אלקטריאון אפ 2
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
407.70
0.11%
362.50
1158922אנרג.א3
אנרג'יקס אפ 3
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
0.01
0.97%
20.90
1141779אפלפ.א2
אפולו אפ 2
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
30.20
0%
100.70
5780135אפהח.ה1
לני"ע מונה עושה שוק אפקון החז' אג 1
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
0
0%
122
3100229ארק.ה8-ס
ני"ע ברשימת דלי סחירות, לחץ לפרטים נוספים. ארקו אג ח-ס
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
266.03
5.27%
11,990
1158229ביג.א5
ביג אפ 5
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
20.44
0.49%
102.20
2860179ברן.ה2
ברן אג ב
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
0
0.25%
40.20
1143494ברנמ.א1
ברנמילר אפ 1
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
 
 
 
7700289דלמ-ש.א9
ני"ע נכלל ברשימת השימור דולומיט-ש אפ 9
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
7,006.88
1.72%
118
4000055דונץ.ה1
לני"ע מונה עושה שוק דוניץ אג א
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
2.90
7.41%
29
1161744דאנא.א1
די.אן.איי אפ 1
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
549.80
0.10%
97.80
1138882דלקב.ה33
דלק קב אג לג
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
5.68
-28.99%
9.80
1160712דקמא.א2
דקמא קפיטל אפ 2
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
0
0%
3.90
1157221הזיש.א7
הזדמנות יהש אפ7
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
0.38
2.44%
8.40
1157239הזיש.א8
הזדמנות יהש אפ8
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
0
0%
71.30
1139005הכשע.א6
הכשרה התחש אפ6
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
161.50
-1.09%
90.50
1141100משבי.ה5
המשביר 365 אג ה
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
0
1.09%
9.30
4860086ובקס.א1
וויי בוקס אפ 1
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
2.33
0.28%
35.80
4860128ובקס.א2
וויי בוקס אפ 2
1 2 3 4
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות