שוק הנגזרים - נגזרי מדדים שוק הנגזרים

מדד ת"א-35
מדד ת"א-125
מדד ת"א בנקים-5
נתוני מסחר
מאפייני המוצרים
מחיר קובע למימוש/פקיעה
פרמטרים לביטחונות
נתונים היסטוריים
נתוני סחירות
הודעות הבורסה
תקנון והנחיות
נגזרי מדד ת''א-35
יום מסחר הבא  |  יום מסחר אחרון  |  יום המסחר הקודם  |  תאריך אחר
נתוני נכס בסיס
נכון ל-21/04/2021
מדדים
תשואה מתחילת השנה (%)
      
תשואה מתחילת החודש (%)
      
זמן עדכוןשינוי (%)
      
מדד אחרוןשם
  
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
8.80
1.64
סוף יום
-0.22%
1,630.91
ת"א-35
 ייצוא נתונים מהטבלה 

נתוני נגזרים
נכון ל-21/04/2021
כל הנגזרים חודשיים שבועיים נגזרים שנפתחו

זמן עסקה אחרונה
      
דלתא *
      
מספר עסקאות
      
תמורה (₪)
      
מחזור ביחידות
      
שער נעילה
(₪)
גודל יחידות חוזה (מכפיל)מס' ני"ע
      
שם נייר
      
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83540419
C000001W404-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83540906
C001310W404-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
83541557
P001310W404-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83540583
C001320W404-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
83541235
P001320W404-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83540898
C001330W404-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
83541540
P001330W404-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83540575
C001340W404-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
83541227
P001340W404-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83540880
C001350W404-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
83541532
P001350W404-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83540567
C001360W404-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
83541219
P001360W404-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83540872
C001370W404-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
83541524
P001370W404-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83540559
C001380W404-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
83541201
P001380W404-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83540864
C001390W404-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
83541516
P001390W404-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83540542
C001400W404-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
83541193
P001400W404-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83540856
C001410W404-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
83541508
P001410W404-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83540534
C001420W404-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
1
100
83541185
P001420W404-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83540849
C001430W404-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
1
100
83541490
P001430W404-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83540526
C001440W404-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
3
100
83541177
P001440W404-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
1
18,120
1
18,120
100
83540831
C001450W404-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
3
100
83541482
P001450W404-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
2
34,300
2
17,150
100
83540518
C001460W404-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
3
100
83541169
P001460W404-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
3
48,440
3
16,147
100
83540823
C001470W404-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
4
100
83541474
P001470W404-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
1
15,070
1
15,070
100
83540500
C001480W404-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
5
100
83541151
P001480W404-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
15,090
100
83540815
C001490W404-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
5
100
83541466
P001490W404-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83540492
C001500W404-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
5
100
83541144
P001500W404-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83540807
C001510W404-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
9
70
25
3
100
83541458
P001510W404-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83540484
C001520W404-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
5
82
29
3
100
83541136
P001520W404-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83540799
C001530W404-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
18
268
98
2
100
83541441
P001530W404-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83540476
C001540W404-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
51
431
107
3
100
83541128
P001540W404-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
1
8,100
1
8,100
100
83540781
C001550W404-ת35
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
 ייצוא נתונים מהטבלה 
    עמודות נוספות    
* נכון לתחילת יום המסחר 21/04/2021