שוק הנגזרים - נגזרי מדדים שוק הנגזרים

מדד ת"א-35
מדד ת"א-125
מדד ת"א בנקים-5
נתוני מסחר
מאפייני המוצרים
נתוני מימוש/פקיעה
פרמטרים לביטחונות
נתונים היסטוריים
נתוני סחירות
הודעות הבורסה
תקנון והנחיות
נגזרי מדד ת''א-35
יום מסחר הבא  |  יום מסחר אחרון  |  יום המסחר הקודם  |  תאריך אחר
נתוני נכס בסיס
נכון ל-13/11/2019
מדדים
תשואה מתחילת השנה (%)
      
תשואה מתחילת החודש (%)
      
זמן עדכוןשינוי (%)
      
מדד אחרוןשם
  
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
13.31
0.27
סוף יום
-0.01%
1,658.65
ת"א-35
 ייצוא נתונים מהטבלה 

נתוני נגזרים
נכון ל-13/11/2019
כל הנגזרים חודשיים שבועיים נגזרים שנפתחו

זמן עסקה אחרונה
      
דלתא *
      
מספר עסקאות
      
תמורה (₪)
      
מחזור ביחידות
      
שער נעילה
(₪)
גודל יחידות חוזה (מכפיל)מס' ני"ע
      
שם נייר
      
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82919655
C000001W311-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82920158
C001330W311-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
2
100
82920810
P001330W311-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82919820
C001340W311-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82920489
P001340W311-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82920141
C001350W311-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82920802
P001350W311-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82919812
C001360W311-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82920471
P001360W311-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82920133
C001370W311-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82920794
P001370W311-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82919804
C001380W311-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82920463
P001380W311-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82920125
C001390W311-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82920786
P001390W311-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82919796
C001400W311-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82920455
P001400W311-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82920117
C001410W311-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82920778
P001410W311-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82919788
C001420W311-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82920448
P001420W311-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82920109
C001430W311-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82920760
P001430W311-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82919770
C001440W311-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82920430
P001440W311-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82920091
C001450W311-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82920752
P001450W311-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82919762
C001460W311-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82920422
P001460W311-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82920083
C001470W311-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82920745
P001470W311-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82919754
C001480W311-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
3
100
82920414
P001480W311-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82920075
C001490W311-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82920737
P001490W311-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82919747
C001500W311-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
4
100
82920406
P001500W311-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82920067
C001510W311-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
9
100
82920729
P001510W311-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82919739
C001520W311-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82920398
P001520W311-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82920059
C001530W311-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
1
1
1
1
100
82920711
P001530W311-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82919721
C001540W311-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
8
10
10
1
100
82920380
P001540W311-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
1
10,540
1
10,540
100
82920042
C001550W311-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
10
121
119
1
100
82920703
P001550W311-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82919713
C001560W311-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
11
109
54
2
100
82920372
P001560W311-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
1
8,910
1
8,910
100
82920034
C001570W311-ת35
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות   
* נכון לתחילת יום המסחר 13/11/2019