שוק הנגזרים - נגזרי מט"ח שוק הנגזרים

דולר
אירו
נתוני מסחר
מאפייני המוצרים
נתוני מימוש/פקיעה
פרמטרים לביטחונות
נתונים היסטוריים
נתוני סחירות
הודעות הבורסה
תקנון והנחיות
נגזרי דולר
יום מסחר הבא  |  יום מסחר אחרון  |  יום המסחר הקודם  |  תאריך אחר
נכון ל-15/11/2018
כל הנגזרים חודשיים שבועיים נגזרים שנפתחו

זמן עסקה אחרונה
      
דלתא *
      
מספר עסקאות
      
תמורה (₪)
      
מחזור ביחידות
      
שער נעילה
(₪)
גודל יחידות חוזה (מכפיל)מס' ני"ע
      
שם נייר
      
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
82548520
C0001.0W311-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
82548561
C0340.0W311-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
82548702
P0340.0W311-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
82548553
C0350.0W311-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
82548694
P0350.0W311-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
82548611
C0355.0W311-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
82548751
P0355.0W311-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.96
0
0
0
 
10,000
82548546
C0360.0W311-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.04
0
0
0
 
10,000
82548686
P0360.0W311-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.23
0
0
0
 
10,000
82548652
C0362.5W311-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.77
0
0
0
5
10,000
82548793
P0362.5W311-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
93.66
0
0
0
416
10,000
82548603
C0365.0W311-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-6.34
0
0
0
19
10,000
82548744
P0365.0W311-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
73.88
1
2,400
10
240
10,000
82548645
C0367.5W311-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-26.12
0
0
0
 
10,000
82548785
P0367.5W311-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
40.46
4
1,900
25
76
10,000
82548538
C0370.0W311-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-59.54
0
0
0
 
10,000
82548678
P0370.0W311-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
13.20
3
398
14
28
10,000
82548660
C0372.5W311-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-86.80
0
0
0
 
10,000
82548801
P0372.5W311-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
2.35
1
3
3
1
10,000
82548629
C0375.0W311-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-97.65
0
0
0
 
10,000
82548769
P0375.0W311-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.01
0
0
0
9
10,000
82548579
C0380.0W311-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.99
0
0
0
 
10,000
82548710
P0380.0W311-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
1
10,000
82548637
C0385.0W311-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
10,000
82548777
P0385.0W311-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
82548587
C0390.0W311-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
10,000
82548728
P0390.0W311-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
82548595
C0400.0W311-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
10,000
82548736
P0400.0W311-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
36,685
10,000
82463977
C0001.0M811-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
4,010
10,000
82464025
C0330.0M811-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
82464173
P0330.0M811-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
1
8,640
3
2,880
10,000
82464017
C0340.0M811-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
1
10,000
82464165
P0340.0M811-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
2,370
10,000
82464082
C0345.0M811-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
82464231
P0345.0M811-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
1,685
10,000
82464009
C0350.0M811-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
82464157
P0350.0M811-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
1,670
10,000
82492083
C0352.5M811-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
19
10,000
82492117
P0352.5M811-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.97
1
1,490
1
1,490
10,000
82464074
C0355.0M811-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.03
0
0
0
4
10,000
82464223
P0355.0M811-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.77
0
0
0
1,150
10,000
82492075
C0357.5M811-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.23
0
0
0
3
10,000
82492109
P0357.5M811-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
98.66
10
62,320
60
1,069
10,000
82463993
C0360.0M811-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-1.34
3
325
125
3
10,000
82464140
P0360.0M811-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
94.56
12
269,280
348
801
10,000
82492091
C0362.5M811-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-5.44
10
283
32
8
10,000
82492125
P0362.5M811-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
84.05
107
717,320
1,451
589
10,000
82464090
C0365.0M811-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-15.95
78
16,230
708
13
10,000
82464249
P0365.0M811-דלר
1 2 3 4
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות   
* נכון לתחילת יום המסחר 15/11/2018