שוק הנגזרים - נגזרי מט"ח שוק הנגזרים

דולר
אירו
נתוני מסחר
מאפייני המוצרים
נתוני מימוש/פקיעה
פרמטרים לביטחונות
נתונים היסטוריים
נתוני סחירות
הודעות הבורסה
תקנון והנחיות
נגזרי דולר
היום  |  יום המסחר הקודם  |  תאריך אחר
נכון ל-20/03/2019
כל הנגזרים חודשיים שבועיים נגזרים שנפתחו

דלתא *
      
תאריך מימוש
      
מחיר מימוש **גודל יחידות חוזה (מכפיל)מס' ני"ע
      
שם נייר
      
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
27/03/20191
10,000
82492059
C0001.0M903-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
27/03/2019330
10,000
82491580
C0330.0M903-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
27/03/2019330
10,000
82491655
P0330.0M903-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
27/03/2019340
10,000
82491572
C0340.0M903-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
27/03/2019340
10,000
82491648
P0340.0M903-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
27/03/2019345
10,000
82639311
C0345.0M903-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
27/03/2019345
10,000
82639329
P0345.0M903-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
27/03/2019350
10,000
82491564
C0350.0M903-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
27/03/2019350
10,000
82491630
P0350.0M903-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
99.91
27/03/2019352.50
10,000
82665589
C0352.5M903-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
-0.09
27/03/2019352.50
10,000
82665597
P0352.5M903-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
98.15
27/03/2019355
10,000
82611732
C0355.0M903-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
-1.85
27/03/2019355
10,000
82611740
P0355.0M903-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
85.81
27/03/2019357.50
10,000
82638552
C0357.5M903-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
-14.19
27/03/2019357.50
10,000
82638560
P0357.5M903-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
52.60
27/03/2019360
10,000
82491556
C0360.0M903-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
-47.40
27/03/2019360
10,000
82491622
P0360.0M903-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
17.51
27/03/2019362.50
10,000
82635814
C0362.5M903-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
-82.49
27/03/2019362.50
10,000
82635848
P0362.5M903-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
2.70
27/03/2019365
10,000
82589664
C0365.0M903-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
-97.30
27/03/2019365
10,000
82589706
P0365.0M903-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
0.18
27/03/2019367.50
10,000
82635806
C0367.5M903-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
-99.82
27/03/2019367.50
10,000
82635830
P0367.5M903-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
27/03/2019370
10,000
82491598
C0370.0M903-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
27/03/2019370
10,000
82491663
P0370.0M903-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
27/03/2019372.50
10,000
82635822
C0372.5M903-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
27/03/2019372.50
10,000
82635855
P0372.5M903-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
27/03/2019375
10,000
82589656
C0375.0M903-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
27/03/2019375
10,000
82589698
P0375.0M903-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
27/03/2019380
10,000
82491606
C0380.0M903-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
27/03/2019380
10,000
82491671
P0380.0M903-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
27/03/2019385
10,000
82589672
C0385.0M903-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
27/03/2019385
10,000
82589714
P0385.0M903-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
27/03/2019390
10,000
82491614
C0390.0M903-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
27/03/2019390
10,000
82491689
P0390.0M903-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
27/03/2019395
10,000
82589680
C0395.0M903-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
27/03/2019395
10,000
82589722
P0395.0M903-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
27/03/2019400
10,000
82514142
C0400.0M903-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
27/03/2019400
10,000
82514159
P0400.0M903-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
27/03/2019410
10,000
82550856
C0410.0M903-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
27/03/2019410
10,000
82550872
P0410.0M903-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
24/04/20191
10,000
82635954
C0001.0M904-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
24/04/2019330
10,000
82638578
C0330.0M904-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
24/04/2019330
10,000
82638594
P0330.0M904-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
99.98
24/04/2019340
10,000
82636002
C0340.0M904-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
-0.02
24/04/2019340
10,000
82636119
P0340.0M904-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
99.62
24/04/2019345
10,000
82639386
C0345.0M904-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
-0.38
24/04/2019345
10,000
82639402
P0345.0M904-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
95.87
24/04/2019350
10,000
82635996
C0350.0M904-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
-4.13
24/04/2019350
10,000
82636101
P0350.0M904-דלר
1 2 3
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   פתח בחלון נפרד   
* נכון לתחילת יום המסחר 20/03/2019
** באופציות על מניות - עד לתאריך 31/07/2012 הוצגו מחירי המימוש בש"ח ומתאריך 01/08/2012 והלאה מוצגים מחירי המימוש באגורות.