שוק הנגזרים - נגזרי מט"ח שוק הנגזרים

דולר
אירו
נתוני מסחר
מאפייני המוצרים
נתוני מימוש/פקיעה
פרמטרים לביטחונות
נתונים היסטוריים
נתוני סחירות
הודעות הבורסה
תקנון והנחיות
נגזרי דולר
יום מסחר הבא  |  יום מסחר אחרון  |  יום המסחר הקודם  |  תאריך אחר
נכון ל-10/10/2019
כל הנגזרים חודשיים שבועיים נגזרים שנפתחו

זמן עסקה אחרונה
      
דלתא *
      
מספר עסקאות
      
תמורה (₪)
      
מחזור ביחידות
      
שער נעילה
(₪)
גודל יחידות חוזה (מכפיל)מס' ני"ע
      
שם נייר
      
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
82887274
C0001.0W310-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
82887316
C0320.0W310-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
82887498
P0320.0W310-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
82887308
C0330.0W310-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
82887480
P0330.0W310-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
82890468
C0332.5W310-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
82890484
P0332.5W310-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
82887365
C0335.0W310-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
82887548
P0335.0W310-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
82887415
C0337.5W310-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
82887597
P0337.5W310-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
82887290
C0340.0W310-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
1
10,000
82887472
P0340.0W310-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.99
0
0
0
 
10,000
82887407
C0342.5W310-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.01
0
0
0
 
10,000
82887589
P0342.5W310-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.54
0
0
0
 
10,000
82887357
C0345.0W310-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.46
0
0
0
 
10,000
82887530
P0345.0W310-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
93
2
1,040
3
347
10,000
82887399
C0347.5W310-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-7
0
0
0
 
10,000
82887571
P0347.5W310-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
63.97
0
0
0
190
10,000
82887282
C0350.0W310-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-36.03
13
3,430
80
39
10,000
82887464
P0350.0W310-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
22.58
15
1,239
63
19
10,000
82887423
C0352.5W310-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-77.42
1
1,350
5
270
10,000
82887605
P0352.5W310-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
3.18
0
0
0
5
10,000
82887373
C0355.0W310-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-96.82
0
0
0
 
10,000
82887555
P0355.0W310-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.16
0
0
0
 
10,000
82887431
C0357.5W310-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.84
0
0
0
 
10,000
82887613
P0357.5W310-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
82887324
C0360.0W310-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
10,000
82887506
P0360.0W310-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
1
10,000
82887449
C0362.5W310-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
10,000
82887621
P0362.5W310-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
82887381
C0365.0W310-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
10,000
82887563
P0365.0W310-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
82887456
C0367.5W310-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
10,000
82887639
P0367.5W310-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
82887332
C0370.0W310-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
10,000
82887514
P0370.0W310-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
82887340
C0380.0W310-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
10,000
82887522
P0380.0W310-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
82892746
C0001.0W410-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
82892787
C0320.0W410-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
82892969
P0320.0W410-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
82892779
C0330.0W410-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
82892951
P0330.0W410-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
82892894
C0332.5W410-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
82893074
P0332.5W410-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
82892837
C0335.0W410-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
82893017
P0335.0W410-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
82892886
C0337.5W410-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
82893066
P0337.5W410-דלר
1 2 3 4 5
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות   
* נכון לתחילת יום המסחר 10/10/2019