שוק הנגזרים - נגזרי מט"ח שוק הנגזרים

דולר
אירו
נתוני מסחר
מאפייני המוצרים
נתוני מימוש/פקיעה
פרמטרים לביטחונות
נתונים היסטוריים
נתוני סחירות
הודעות הבורסה
תקנון והנחיות
נגזרי דולר
היום  |  יום המסחר הקודם  |  תאריך אחר
נכון ל-21/01/2019
כל הנגזרים חודשיים שבועיים נגזרים שנפתחו

דלתא *
      
תאריך מימוש
      
מחיר מימוש **גודל יחידות חוזה (מכפיל)מס' ני"ע
      
שם נייר
      
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
23/01/20191
10,000
82615311
C0001.0W401-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
23/01/2019330
10,000
82615360
C0330.0W401-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
23/01/2019330
10,000
82615501
P0330.0W401-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
23/01/2019340
10,000
82615352
C0340.0W401-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
23/01/2019340
10,000
82615493
P0340.0W401-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
23/01/2019350
10,000
82615345
C0350.0W401-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
23/01/2019350
10,000
82615485
P0350.0W401-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
23/01/2019355
10,000
82615410
C0355.0W401-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
23/01/2019355
10,000
82615550
P0355.0W401-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
23/01/2019360
10,000
82615337
C0360.0W401-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
23/01/2019360
10,000
82615477
P0360.0W401-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
23/01/2019362.50
10,000
82615444
C0362.5W401-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
23/01/2019362.50
10,000
82615584
P0362.5W401-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
99.46
23/01/2019365
10,000
82615402
C0365.0W401-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
-0.54
23/01/2019365
10,000
82615543
P0365.0W401-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
84.39
23/01/2019367.50
10,000
82615436
C0367.5W401-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
-15.61
23/01/2019367.50
10,000
82615576
P0367.5W401-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
30.29
23/01/2019370
10,000
82615329
C0370.0W401-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
-69.71
23/01/2019370
10,000
82615469
P0370.0W401-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
2.11
23/01/2019372.50
10,000
82615451
C0372.5W401-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
-97.89
23/01/2019372.50
10,000
82615592
P0372.5W401-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
0.02
23/01/2019375
10,000
82615428
C0375.0W401-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
-99.98
23/01/2019375
10,000
82615568
P0375.0W401-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
23/01/2019380
10,000
82615378
C0380.0W401-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
23/01/2019380
10,000
82615519
P0380.0W401-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
23/01/2019385
10,000
82615774
C0385.0W401-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
23/01/2019385
10,000
82615782
P0385.0W401-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
23/01/2019390
10,000
82615386
C0390.0W401-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
23/01/2019390
10,000
82615527
P0390.0W401-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
23/01/2019400
10,000
82615394
C0400.0W401-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
23/01/2019400
10,000
82615535
P0400.0W401-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
30/01/20191
10,000
82540881
C0001.0M901-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
30/01/2019330
10,000
82614470
C0330.0M901-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
30/01/2019330
10,000
82614496
P0330.0M901-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
30/01/2019340
10,000
82540931
C0340.0M901-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
30/01/2019340
10,000
82541046
P0340.0M901-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
30/01/2019350
10,000
82540923
C0350.0M901-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
30/01/2019350
10,000
82541038
P0350.0M901-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
30/01/2019355
10,000
82540980
C0355.0M901-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
30/01/2019355
10,000
82541095
P0355.0M901-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
99.56
30/01/2019360
10,000
82540915
C0360.0M901-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
-0.44
30/01/2019360
10,000
82541020
P0360.0M901-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
97.02
30/01/2019362.50
10,000
82612052
C0362.5M901-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
-2.98
30/01/2019362.50
10,000
82612078
P0362.5M901-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
87.57
30/01/2019365
10,000
82540972
C0365.0M901-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
-12.43
30/01/2019365
10,000
82541087
P0365.0M901-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
66.61
30/01/2019367.50
10,000
82552951
C0367.5M901-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
-33.39
30/01/2019367.50
10,000
82553108
P0367.5M901-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
38.57
30/01/2019370
10,000
82540907
C0370.0M901-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
-61.43
30/01/2019370
10,000
82541012
P0370.0M901-דלר
1 2 3 4
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   פתח בחלון נפרד   
* נכון לתחילת יום המסחר 21/01/2019
** באופציות על מניות - עד לתאריך 31/07/2012 הוצגו מחירי המימוש בש"ח ומתאריך 01/08/2012 והלאה מוצגים מחירי המימוש באגורות.