שוק הנגזרים - נגזרי מט"ח שוק הנגזרים

דולר
אירו
נתוני מסחר
מאפייני המוצרים
נתוני מימוש/פקיעה
פרמטרים לביטחונות
נתונים היסטוריים
נתוני סחירות
הודעות הבורסה
תקנון והנחיות
נגזרי דולר
יום מסחר הבא  |  יום מסחר אחרון  |  יום המסחר הקודם  |  תאריך אחר
נכון ל-18/07/2019
כל הנגזרים חודשיים שבועיים נגזרים שנפתחו

זמן עסקה אחרונה
      
דלתא *
      
מספר עסקאות
      
תמורה (₪)
      
מחזור ביחידות
      
שער נעילה
(₪)
גודל יחידות חוזה (מכפיל)מס' ני"ע
      
שם נייר
      
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
82795873
C0001.0W407-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
82796962
C0320.0W407-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
82797002
P0320.0W407-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
82795915
C0330.0W407-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
82796095
P0330.0W407-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
82796988
C0337.5W407-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
82797028
P0337.5W407-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
82795907
C0340.0W407-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
82796087
P0340.0W407-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
82796020
C0342.5W407-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
1
10,000
82796202
P0342.5W407-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
82795964
C0345.0W407-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
3
3
3
1
10,000
82796145
P0345.0W407-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.81
0
0
0
 
10,000
82796012
C0347.5W407-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.19
0
0
0
 
10,000
82796194
P0347.5W407-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
96.26
0
0
0
 
10,000
82795899
C0350.0W407-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-3.74
2
20
5
4
10,000
82796079
P0350.0W407-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
74.91
2
10,540
48
220
10,000
82796004
C0352.5W407-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-25.09
0
0
0
56
10,000
82796186
P0352.5W407-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
33.33
9
1,996
51
40
10,000
82795956
C0355.0W407-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-66.67
0
0
0
165
10,000
82796137
P0355.0W407-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
6.36
1
12
2
6
10,000
82795998
C0357.5W407-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-93.64
0
0
0
 
10,000
82796178
P0357.5W407-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.45
0
0
0
 
10,000
82795881
C0360.0W407-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.55
0
0
0
 
10,000
82796061
P0360.0W407-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.01
0
0
0
 
10,000
82796038
C0362.5W407-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.99
0
0
0
 
10,000
82796210
P0362.5W407-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
1
1
1
1
10,000
82795972
C0365.0W407-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
10,000
82796152
P0365.0W407-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
1
10,000
82796046
C0367.5W407-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
10,000
82796228
P0367.5W407-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
82795923
C0370.0W407-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
10,000
82796103
P0370.0W407-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
82796053
C0372.5W407-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
10,000
82796236
P0372.5W407-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
82795980
C0375.0W407-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
10,000
82796160
P0375.0W407-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
82795931
C0380.0W407-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
10,000
82796111
P0380.0W407-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
82795949
C0390.0W407-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
10,000
82796129
P0390.0W407-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
35,340
10,000
82706052
C0001.0M907-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
1
3,390
1
3,390
10,000
82796855
C0320.0M907-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
82796897
P0320.0M907-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
1
2,390
1
2,390
10,000
82706110
C0330.0M907-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
1
10,000
82706227
P0330.0M907-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
1
1,640
1
1,640
10,000
82796871
C0337.5M907-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
82796913
P0337.5M907-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
11
132,350
94
1,410
10,000
82706102
C0340.0M907-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
1
10,000
82706219
P0340.0M907-דלר
1 2 3 4
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות   
* נכון לתחילת יום המסחר 18/07/2019