שוק הנגזרים - נגזרי מט"ח שוק הנגזרים

דולר
אירו
נתוני מסחר
מאפייני המוצרים
נתוני מימוש/פקיעה
פרמטרים לביטחונות
נתונים היסטוריים
נתוני סחירות
הודעות הבורסה
תקנון והנחיות
נגזרי דולר
יום מסחר הבא  |  יום מסחר אחרון  |  יום המסחר הקודם  |  תאריך אחר
נכון ל-07/04/2020
כל הנגזרים חודשיים שבועיים נגזרים שנפתחו

זמן עסקה אחרונה
      
דלתא *
      
מספר עסקאות
      
תמורה (₪)
      
מחזור ביחידות
      
שער נעילה
(₪)
גודל יחידות חוזה (מכפיל)מס' ני"ע
      
שם נייר
      
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
83102145
C0001.0W204-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
83103762
C0330.0W204-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
83103770
P0330.0W204-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
83102186
C0340.0W204-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
83102376
P0340.0W204-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
83123067
C0342.5W204-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
83123075
P0342.5W204-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
83122242
C0345.0W204-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
83122259
P0345.0W204-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
83120543
C0347.5W204-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
83120550
P0347.5W204-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
710
10,000
83102178
C0350.0W204-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
5
10,000
83102368
P0350.0W204-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.75
0
0
0
 
10,000
83102293
C0352.5W204-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.25
0
0
0
 
10,000
83102483
P0352.5W204-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
95.31
0
0
0
 
10,000
83102236
C0355.0W204-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-4.69
4
742
33
22
10,000
83102426
P0355.0W204-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
71.17
3
202
3
67
10,000
83102285
C0357.5W204-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-28.83
0
0
0
30
10,000
83102475
P0357.5W204-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
29.08
23
3,256
248
16
10,000
83102160
C0360.0W204-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-70.92
4
1,230
14
88
10,000
83102350
P0360.0W204-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
4.92
0
0
0
62
10,000
83102277
C0362.5W204-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-95.08
1
3,000
6
500
10,000
83102467
P0362.5W204-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.30
2
22
11
2
10,000
83102228
C0365.0W204-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.70
0
0
0
408
10,000
83102418
P0365.0W204-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.01
0
0
0
163
10,000
83102269
C0367.5W204-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.99
0
0
0
 
10,000
83102459
P0367.5W204-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
83102152
C0370.0W204-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
10,000
83102343
P0370.0W204-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
83102301
C0372.5W204-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
10,000
83102491
P0372.5W204-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
110
10,000
83102244
C0375.0W204-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
10,000
83102434
P0375.0W204-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
83102319
C0377.5W204-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
10,000
83102509
P0377.5W204-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
6
10,000
83102194
C0380.0W204-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
10,000
83102384
P0380.0W204-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
83102327
C0382.5W204-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
10,000
83102517
P0382.5W204-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
83102251
C0385.0W204-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
10,000
83102442
P0385.0W204-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
83102335
C0387.5W204-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
10,000
83102525
P0387.5W204-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
83102202
C0390.0W204-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
10,000
83102392
P0390.0W204-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
83102210
C0400.0W204-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
10,000
83102400
P0400.0W204-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
83123968
C0001.0W304-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
83124008
C0330.0W304-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
83124180
P0330.0W304-דלר
1 2 3 4 5 6 7
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות   
* נכון לתחילת יום המסחר 07/04/2020