שוק הנגזרים - נגזרי מט"ח שוק הנגזרים

דולר
אירו
נתוני מסחר
מאפייני המוצרים
נתוני מימוש/פקיעה
פרמטרים לביטחונות
נתונים היסטוריים
נתוני סחירות
הודעות הבורסה
תקנון והנחיות
נגזרי דולר
יום מסחר הבא  |  יום מסחר אחרון  |  יום המסחר הקודם  |  תאריך אחר
נכון ל-27/05/2020
כל הנגזרים חודשיים שבועיים נגזרים שנפתחו

זמן עסקה אחרונה
      
דלתא *
      
מספר עסקאות
      
תמורה (₪)
      
מחזור ביחידות
      
שער נעילה
(₪)
גודל יחידות חוזה (מכפיל)מס' ני"ע
      
שם נייר
      
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
83167858
C0001.0W106-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
83167890
C0320.0W106-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
83168062
P0320.0W106-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
83167882
C0330.0W106-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
83168054
P0330.0W106-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
83168278
C0335.0W106-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
83168286
P0335.0W106-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
83167981
C0337.5W106-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
83168153
P0337.5W106-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.92
0
0
0
 
10,000
83167874
C0340.0W106-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.08
0
0
0
 
10,000
83168047
P0340.0W106-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.20
0
0
0
 
10,000
83167973
C0342.5W106-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.80
0
0
0
 
10,000
83168146
P0342.5W106-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
95.14
0
0
0
 
10,000
83167932
C0345.0W106-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-4.86
0
0
0
 
10,000
83168104
P0345.0W106-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
81.97
0
0
0
 
10,000
83167965
C0347.5W106-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-18.03
6
1,242
23
54
10,000
83168138
P0347.5W106-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
56.93
6
1,770
13
136
10,000
83167866
C0350.0W106-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-43.07
1
160
1
160
10,000
83168039
P0350.0W106-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
28.79
1
42
1
42
10,000
83167999
C0352.5W106-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-71.21
0
0
0
 
10,000
83168161
P0352.5W106-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
9.88
1
20
2
10
10,000
83167940
C0355.0W106-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-90.12
0
0
0
 
10,000
83168112
P0355.0W106-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
2.21
12
522
52
10
10,000
83168005
C0357.5W106-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-97.79
0
0
0
 
10,000
83168179
P0357.5W106-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.32
0
0
0
 
10,000
83167908
C0360.0W106-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.68
0
0
0
 
10,000
83168070
P0360.0W106-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.03
0
0
0
 
10,000
83168013
C0362.5W106-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.97
0
0
0
 
10,000
83168187
P0362.5W106-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
83167957
C0365.0W106-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
10,000
83168120
P0365.0W106-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
83168021
C0367.5W106-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
10,000
83168195
P0367.5W106-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
83167916
C0370.0W106-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
10,000
83168088
P0370.0W106-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
83167924
C0380.0W106-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
10,000
83168096
P0380.0W106-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
83170431
C0001.0W206-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
83170472
C0320.0W206-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
83170647
P0320.0W206-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
83170464
C0330.0W206-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
83170639
P0330.0W206-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.95
0
0
0
 
10,000
83188995
C0335.0W206-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.05
0
0
0
 
10,000
83189001
P0335.0W206-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.72
0
0
0
 
10,000
83170563
C0337.5W206-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.28
0
0
0
 
10,000
83170738
P0337.5W206-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
98.73
0
0
0
 
10,000
83170456
C0340.0W206-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-1.27
0
0
0
 
10,000
83170621
P0340.0W206-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
95.54
0
0
0
 
10,000
83170555
C0342.5W206-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-4.46
0
0
0
 
10,000
83170720
P0342.5W206-דלר
1 2 3 4 5
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות   
* נכון לתחילת יום המסחר 27/05/2020