שוק הנגזרים - נגזרי מט"ח שוק הנגזרים

דולר
אירו
נתוני מסחר
מאפייני המוצרים
נתוני מימוש/פקיעה
פרמטרים לביטחונות
נתונים היסטוריים
נתוני סחירות
הודעות הבורסה
תקנון והנחיות
נגזרי דולר
יום מסחר הבא  |  יום מסחר אחרון  |  יום המסחר הקודם  |  תאריך אחר
נכון ל-16/01/2020
כל הנגזרים חודשיים שבועיים נגזרים שנפתחו

זמן עסקה אחרונה
      
דלתא *
      
מספר עסקאות
      
תמורה (₪)
      
מחזור ביחידות
      
שער נעילה
(₪)
גודל יחידות חוזה (מכפיל)מס' ני"ע
      
שם נייר
      
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
82984105
C0001.0W401-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
82984147
C0320.0W401-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
82984311
P0320.0W401-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
82984139
C0330.0W401-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
82984303
P0330.0W401-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
82984246
C0332.5W401-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
82984410
P0332.5W401-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
82984196
C0335.0W401-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
82984360
P0335.0W401-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.99
0
0
0
 
10,000
82984238
C0337.5W401-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.01
1
1
1
1
10,000
82984402
P0337.5W401-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.48
0
0
0
 
10,000
82984121
C0340.0W401-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.52
0
0
0
5
10,000
82984295
P0340.0W401-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
92.24
0
0
0
 
10,000
82984220
C0342.5W401-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-7.76
0
0
0
 
10,000
82984394
P0342.5W401-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
61.29
0
0
0
 
10,000
82984188
C0345.0W401-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-38.71
0
0
0
 
10,000
82984352
P0345.0W401-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
20.06
1
10
1
10
10,000
82984212
C0347.5W401-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-79.94
0
0
0
 
10,000
82984386
P0347.5W401-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
2.51
0
0
0
 
10,000
82984113
C0350.0W401-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-97.49
0
0
0
 
10,000
82984287
P0350.0W401-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.11
0
0
0
 
10,000
82984253
C0352.5W401-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.89
0
0
0
 
10,000
82984428
P0352.5W401-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
82984204
C0355.0W401-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
10,000
82984378
P0355.0W401-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
82984261
C0357.5W401-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
10,000
82984436
P0357.5W401-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
82984154
C0360.0W401-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
10,000
82984329
P0360.0W401-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
82984279
C0362.5W401-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
10,000
82984444
P0362.5W401-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
82984162
C0370.0W401-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
10,000
82984337
P0370.0W401-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
82984170
C0380.0W401-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
10,000
82984345
P0380.0W401-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
34,520
10,000
82918517
C0001.0M001-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
2,525
10,000
82918566
C0320.0M001-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
82918665
P0320.0M001-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
1,690
10,000
82918558
C0330.0M001-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
82918657
P0330.0M001-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
1,360
10,000
82930629
C0332.5M001-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
82930793
P0332.5M001-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.95
0
0
0
1,220
10,000
82921115
C0335.0M001-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.05
1
12
12
1
10,000
82921123
P0335.0M001-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.36
0
0
0
812
10,000
82930611
C0337.5M001-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.64
0
0
0
4
10,000
82930785
P0337.5M001-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
95.62
37
144,990
265
540
10,000
82918541
C0340.0M001-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-4.38
33
14,809
2,161
5
10,000
82918640
P0340.0M001-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
82.42
30
40,400
129
304
10,000
82930603
C0342.5M001-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-17.58
25
13,497
606
21
10,000
82930777
P0342.5M001-דלר
1 2 3 4
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות   
* נכון לתחילת יום המסחר 16/01/2020