שוק הנגזרים - נגזרי מט"ח שוק הנגזרים

דולר
אירו
נתוני מסחר
מאפייני המוצרים
נתוני מימוש/פקיעה
פרמטרים לביטחונות
נתונים היסטוריים
נתוני סחירות
הודעות הבורסה
תקנון והנחיות
נגזרי דולר
היום  |  יום המסחר הקודם  |  תאריך אחר
נכון ל-23/05/2019
כל הנגזרים חודשיים שבועיים נגזרים שנפתחו

דלתא *
      
תאריך מימוש
      
מחיר מימוש **גודל יחידות חוזה (מכפיל)מס' ני"ע
      
שם נייר
      
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
29/05/20191
10,000
82663303
C0001.0M905-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
29/05/2019330
10,000
82663352
C0330.0M905-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
29/05/2019330
10,000
82663493
P0330.0M905-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
29/05/2019340
10,000
82663345
C0340.0M905-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
29/05/2019340
10,000
82663485
P0340.0M905-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
29/05/2019342.50
10,000
82697772
C0342.5M905-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
29/05/2019342.50
10,000
82697798
P0342.5M905-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
29/05/2019345
10,000
82663402
C0345.0M905-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
29/05/2019345
10,000
82663543
P0345.0M905-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
29/05/2019347.50
10,000
82695792
C0347.5M905-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
29/05/2019347.50
10,000
82695875
P0347.5M905-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
29/05/2019350
10,000
82663337
C0350.0M905-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
29/05/2019350
10,000
82663477
P0350.0M905-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
99.99
29/05/2019352.50
10,000
82695784
C0352.5M905-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
-0.01
29/05/2019352.50
10,000
82695867
P0352.5M905-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
99.60
29/05/2019355
10,000
82663394
C0355.0M905-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
-0.40
29/05/2019355
10,000
82663535
P0355.0M905-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
94.03
29/05/2019357.50
10,000
82675851
C0357.5M905-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
-5.97
29/05/2019357.50
10,000
82675885
P0357.5M905-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
68.09
29/05/2019360
10,000
82663329
C0360.0M905-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
-31.91
29/05/2019360
10,000
82663469
P0360.0M905-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
27.12
29/05/2019362.50
10,000
82675869
C0362.5M905-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
-72.88
29/05/2019362.50
10,000
82675893
P0362.5M905-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
4.63
29/05/2019365
10,000
82663410
C0365.0M905-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
-95.37
29/05/2019365
10,000
82663550
P0365.0M905-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
0.30
29/05/2019367.50
10,000
82675877
C0367.5M905-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
-99.70
29/05/2019367.50
10,000
82675901
P0367.5M905-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
0.01
29/05/2019370
10,000
82663360
C0370.0M905-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
-99.99
29/05/2019370
10,000
82663501
P0370.0M905-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
29/05/2019372.50
10,000
82695800
C0372.5M905-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
29/05/2019372.50
10,000
82695883
P0372.5M905-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
29/05/2019375
10,000
82663428
C0375.0M905-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
29/05/2019375
10,000
82663568
P0375.0M905-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
29/05/2019377.50
10,000
82695818
C0377.5M905-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
29/05/2019377.50
10,000
82695891
P0377.5M905-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
29/05/2019380
10,000
82663378
C0380.0M905-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
29/05/2019380
10,000
82663519
P0380.0M905-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
29/05/2019390
10,000
82663386
C0390.0M905-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
29/05/2019390
10,000
82663527
P0390.0M905-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
26/06/20191
10,000
82400300
C0001.0M906-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
26/06/2019330
10,000
82400185
C0330.0M906-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
26/06/2019330
10,000
82400250
P0330.0M906-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
99.99
26/06/2019340
10,000
82400177
C0340.0M906-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
-0.01
26/06/2019340
10,000
82400243
P0340.0M906-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
99.96
26/06/2019342.50
10,000
82705948
C0342.5M906-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
-0.04
26/06/2019342.50
10,000
82706011
P0342.5M906-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
99.80
26/06/2019345
10,000
82675760
C0345.0M906-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
-0.20
26/06/2019345
10,000
82675802
P0345.0M906-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
99.20
26/06/2019347.50
10,000
82705930
C0347.5M906-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
-0.80
26/06/2019347.50
10,000
82706003
P0347.5M906-דלר
1 2 3
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   פתח בחלון נפרד   
* נכון לתחילת יום המסחר 23/05/2019
** באופציות על מניות - עד לתאריך 31/07/2012 הוצגו מחירי המימוש בש"ח ומתאריך 01/08/2012 והלאה מוצגים מחירי המימוש באגורות.