שוק הנגזרים - נגזרי מט"ח שוק הנגזרים

דולר
אירו
נתוני מסחר
מאפייני המוצרים
מחיר קובע למימוש/פקיעה
פרמטרים לביטחונות
נתונים היסטוריים
נתוני סחירות
הודעות הבורסה
תקנון והנחיות
נגזרי דולר
יום מסחר הבא  |  יום מסחר אחרון  |  יום המסחר הקודם  |  תאריך אחר
נכון ל-28/10/2021
כל הנגזרים חודשיים שבועיים נגזרים שנפתחו

זמן עסקה אחרונה
      
דלתא *
      
מספר עסקאות
      
תמורה (₪)
      
מחזור ביחידות
      
שער נעילה
(₪)
גודל יחידות חוזה (מכפיל)מס' ני"ע
      
שם נייר
      
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
83742528
C0001.0W111-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
83742965
C0290.0W111-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
83742973
P0290.0W111-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
2,965
10,000
83742551
C0300.0W111-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
83742718
P0300.0W111-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
83747105
C0305.0W111-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
83747287
P0305.0W111-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
2,490
10,000
83742643
C0307.5W111-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
83742809
P0307.5W111-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
2,340
10,000
83742544
C0310.0W111-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
83742700
P0310.0W111-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.94
0
0
0
1,705
10,000
83742635
C0312.5W111-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.06
0
0
0
 
10,000
83742791
P0312.5W111-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
97.61
0
0
0
813
10,000
83742593
C0315.0W111-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-2.39
0
0
0
 
10,000
83742759
P0315.0W111-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
77.21
2
685
5
137
10,000
83742627
C0317.5W111-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-22.79
0
0
0
 
10,000
83742783
P0317.5W111-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
31.64
1
44
2
22
10,000
83742536
C0320.0W111-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-68.36
0
0
0
 
10,000
83742692
P0320.0W111-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
4.53
0
0
0
116
10,000
83742650
C0322.5W111-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-95.47
0
0
0
125
10,000
83742817
P0322.5W111-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.19
0
0
0
590
10,000
83742601
C0325.0W111-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.81
0
0
0
 
10,000
83742767
P0325.0W111-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
83742668
C0327.5W111-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
10,000
83742825
P0327.5W111-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
83742569
C0330.0W111-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
10,000
83742726
P0330.0W111-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
83742676
C0332.5W111-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
10,000
83742833
P0332.5W111-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
83742619
C0335.0W111-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
230
10,000
83742775
P0335.0W111-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
83742684
C0337.5W111-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
570
10,000
83742841
P0337.5W111-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
83742577
C0340.0W111-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
890
10,000
83742734
P0340.0W111-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
83742585
C0350.0W111-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
10,000
83742742
P0350.0W111-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
83747022
C0001.0W211-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
83747063
C0290.0W211-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
83747246
P0290.0W211-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
83747055
C0300.0W211-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
83747238
P0300.0W211-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
83747121
C0305.0W211-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
83747303
P0305.0W211-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
83747170
C0307.5W211-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
83747352
P0307.5W211-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.88
0
0
0
 
10,000
83747048
C0310.0W211-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.12
0
0
0
 
10,000
83747220
P0310.0W211-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
98.57
0
0
0
 
10,000
83747162
C0312.5W211-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-1.43
0
0
0
 
10,000
83747345
P0312.5W211-דלר
1 2 3 4 5
 ייצוא נתונים מהטבלה 
    עמודות נוספות    
* נכון לתחילת יום המסחר 28/10/2021