שוק הנגזרים - נגזרי מט"ח שוק הנגזרים

דולר
אירו
נתוני מסחר
מאפייני המוצרים
מחיר קובע למימוש/פקיעה
פרמטרים לביטחונות
נתונים היסטוריים
נתוני סחירות
הודעות הבורסה
תקנון והנחיות
נגזרי דולר
יום מסחר הבא  |  יום מסחר אחרון  |  יום המסחר הקודם  |  תאריך אחר
נכון ל-29/07/2021
כל הנגזרים חודשיים שבועיים נגזרים שנפתחו

זמן עסקה אחרונה
      
דלתא *
      
מספר עסקאות
      
תמורה (₪)
      
מחזור ביחידות
      
שער נעילה
(₪)
גודל יחידות חוזה (מכפיל)מס' ני"ע
      
שם נייר
      
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
83641936
C0001.0W108-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
83641977
C0300.0W108-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
83642157
P0300.0W108-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
83641969
C0310.0W108-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
83642140
P0310.0W108-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
83644096
C0312.5W108-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
83644104
P0312.5W108-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
83642033
C0315.0W108-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
83642215
P0315.0W108-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
83642082
C0317.5W108-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
83642264
P0317.5W108-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.86
0
0
0
 
10,000
83641951
C0320.0W108-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.14
0
0
0
 
10,000
83642132
P0320.0W108-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
96.25
0
0
0
 
10,000
83642074
C0322.5W108-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-3.75
0
0
0
 
10,000
83642256
P0322.5W108-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
71.75
0
0
0
120
10,000
83642025
C0325.0W108-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-28.25
0
0
0
 
10,000
83642207
P0325.0W108-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
26.77
0
0
0
 
10,000
83642066
C0327.5W108-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-73.23
0
0
0
 
10,000
83642249
P0327.5W108-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
3.55
0
0
0
 
10,000
83641944
C0330.0W108-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-96.45
0
0
0
 
10,000
83642124
P0330.0W108-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.14
0
0
0
 
10,000
83642090
C0332.5W108-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.86
0
0
0
 
10,000
83642272
P0332.5W108-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
83642041
C0335.0W108-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
10,000
83642223
P0335.0W108-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
83642108
C0337.5W108-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
10,000
83642280
P0337.5W108-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
83641985
C0340.0W108-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
10,000
83642165
P0340.0W108-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
83642116
C0342.5W108-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
10,000
83642298
P0342.5W108-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
83642058
C0345.0W108-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
10,000
83642231
P0345.0W108-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
83641993
C0350.0W108-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
10,000
83642173
P0350.0W108-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
83642009
C0360.0W108-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
10,000
83642181
P0360.0W108-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
83644195
C0001.0W208-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
83644237
C0300.0W208-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
83644393
P0300.0W208-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
83644229
C0310.0W208-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
83644385
P0310.0W208-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
83644328
C0312.5W208-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
83644484
P0312.5W208-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.99
0
0
0
 
10,000
83644278
C0315.0W208-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.01
0
0
0
 
10,000
83644435
P0315.0W208-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.79
0
0
0
 
10,000
83644310
C0317.5W208-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.21
0
0
0
 
10,000
83644476
P0317.5W208-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
97.91
0
0
0
 
10,000
83644211
C0320.0W208-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-2.09
0
0
0
 
10,000
83644377
P0320.0W208-דלר
1 2 3 4
 ייצוא נתונים מהטבלה 
    עמודות נוספות    
* נכון לתחילת יום המסחר 29/07/2021