שוק הנגזרים - נגזרי מט"ח שוק הנגזרים

דולר
אירו
נתוני מסחר
מאפייני המוצרים
נתוני מימוש/פקיעה
פרמטרים לביטחונות
נתונים היסטוריים
נתוני סחירות
הודעות הבורסה
תקנון והנחיות
נגזרי דולר
יום מסחר הבא  |  יום מסחר אחרון  |  יום המסחר הקודם  |  תאריך אחר
נכון ל-13/11/2019
כל הנגזרים חודשיים שבועיים נגזרים שנפתחו

זמן עסקה אחרונה
      
דלתא *
      
מספר עסקאות
      
תמורה (₪)
      
מחזור ביחידות
      
שער נעילה
(₪)
גודל יחידות חוזה (מכפיל)מס' ני"ע
      
שם נייר
      
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
82922337
C0001.0W311-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
82922378
C0320.0W311-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
82922550
P0320.0W311-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
82922360
C0330.0W311-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
82922543
P0330.0W311-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
82924804
C0332.5W311-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
82924820
P0332.5W311-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
82922428
C0335.0W311-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
82922600
P0335.0W311-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
82922477
C0337.5W311-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
1
1
1
1
10,000
82922659
P0337.5W311-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.99
0
0
0
 
10,000
82922352
C0340.0W311-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.01
0
0
0
 
10,000
82922535
P0340.0W311-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.69
0
0
0
 
10,000
82922469
C0342.5W311-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.31
0
0
0
1
10,000
82922642
P0342.5W311-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
96.90
0
0
0
 
10,000
82922410
C0345.0W311-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-3.10
2
100
20
5
10,000
82922592
P0345.0W311-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
84.07
0
0
0
 
10,000
82922451
C0347.5W311-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-15.93
0
0
0
 
10,000
82922634
P0347.5W311-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
55.35
0
0
0
 
10,000
82922345
C0350.0W311-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-44.65
0
0
0
 
10,000
82922527
P0350.0W311-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
23.51
3
114
6
19
10,000
82922485
C0352.5W311-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-76.49
0
0
0
 
10,000
82922667
P0352.5W311-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
5.79
0
0
0
 
10,000
82922436
C0355.0W311-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-94.21
0
0
0
 
10,000
82922618
P0355.0W311-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.78
0
0
0
 
10,000
82922493
C0357.5W311-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.22
0
0
0
 
10,000
82922675
P0357.5W311-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.06
0
0
0
 
10,000
82922386
C0360.0W311-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.94
0
0
0
 
10,000
82922568
P0360.0W311-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
1
1
1
1
10,000
82922501
C0362.5W311-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
10,000
82922683
P0362.5W311-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
1
10,000
82922444
C0365.0W311-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
10,000
82922626
P0365.0W311-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
82922519
C0367.5W311-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
10,000
82922691
P0367.5W311-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
82922394
C0370.0W311-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
10,000
82922576
P0370.0W311-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
82922402
C0380.0W311-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
10,000
82922584
P0380.0W311-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
34,780
10,000
82838582
C0001.0M911-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
3,204
10,000
82838632
C0320.0M911-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
82838814
P0320.0M911-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
2,190
10,000
82838624
C0330.0M911-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
82838806
P0330.0M911-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
82888488
C0332.5M911-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
82888504
P0332.5M911-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.99
0
0
0
1,430
10,000
82838681
C0335.0M911-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.01
0
0
0
 
10,000
82838863
P0335.0M911-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.92
0
0
0
1,200
10,000
82868043
C0337.5M911-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.08
2
80
20
4
10,000
82868118
P0337.5M911-דלר
1 2 3 4
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות   
* נכון לתחילת יום המסחר 13/11/2019