שוק הנגזרים - נגזרי מט"ח שוק הנגזרים

דולר
אירו
נתוני מסחר
מאפייני המוצרים
מחיר קובע למימוש/פקיעה
פרמטרים לביטחונות
נתונים היסטוריים
נתוני סחירות
הודעות הבורסה
תקנון והנחיות
נגזרי דולר
יום מסחר הבא  |  יום מסחר אחרון  |  יום המסחר הקודם  |  תאריך אחר
נכון ל-13/04/2021
כל הנגזרים חודשיים שבועיים נגזרים שנפתחו

זמן עסקה אחרונה
      
דלתא *
      
מספר עסקאות
      
תמורה (₪)
      
מחזור ביחידות
      
שער נעילה
(₪)
גודל יחידות חוזה (מכפיל)מס' ני"ע
      
שם נייר
      
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
83533489
C0001.0W204-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
83536177
C0300.0W204-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
83536185
P0300.0W204-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
83533513
C0310.0W204-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
83533679
P0310.0W204-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
83542134
C0312.5W204-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
83542159
P0312.5W204-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
83540039
C0315.0W204-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
83540054
P0315.0W204-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
83533604
C0317.5W204-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
83533760
P0317.5W204-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
83533505
C0320.0W204-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
83533661
P0320.0W204-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
83533596
C0322.5W204-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
83533752
P0322.5W204-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.99
0
0
0
 
10,000
83533554
C0325.0W204-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.01
0
0
0
 
10,000
83533711
P0325.0W204-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
95.65
0
0
0
 
10,000
83533588
C0327.5W204-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-4.35
0
0
0
 
10,000
83533745
P0327.5W204-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
35.80
0
0
0
 
10,000
83533497
C0330.0W204-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-64.20
0
0
0
 
10,000
83533653
P0330.0W204-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.77
0
0
0
 
10,000
83533612
C0332.5W204-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.23
0
0
0
 
10,000
83533778
P0332.5W204-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
83533562
C0335.0W204-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
10,000
83533729
P0335.0W204-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
83533620
C0337.5W204-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
10,000
83533786
P0337.5W204-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
83533521
C0340.0W204-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
10,000
83533687
P0340.0W204-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
83533638
C0342.5W204-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
10,000
83533794
P0342.5W204-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
83533570
C0345.0W204-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
10,000
83533737
P0345.0W204-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
83533646
C0347.5W204-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
10,000
83533802
P0347.5W204-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
83533539
C0350.0W204-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
10,000
83533695
P0350.0W204-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
83533547
C0360.0W204-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
10,000
83533703
P0360.0W204-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
83539312
C0001.0W304-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
83539353
C0300.0W304-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
83539528
P0300.0W304-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
83539346
C0310.0W304-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
83539510
P0310.0W304-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
83542142
C0312.5W304-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
83542167
P0312.5W304-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
83540047
C0315.0W304-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
83540062
P0315.0W304-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.98
0
0
0
 
10,000
83539445
C0317.5W304-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.02
0
0
0
 
10,000
83539619
P0317.5W304-דלר
1 2 3 4 5
 ייצוא נתונים מהטבלה 
    עמודות נוספות    
* נכון לתחילת יום המסחר 13/04/2021