שוק הנגזרים - נגזרי מט"ח שוק הנגזרים

דולר
אירו
נתוני מסחר
מאפייני המוצרים
מחיר קובע למימוש/פקיעה
פרמטרים לביטחונות
נתונים היסטוריים
נתוני סחירות
הודעות הבורסה
תקנון והנחיות
נגזרי דולר
היום  |  יום המסחר הקודם  |  תאריך אחר
נכון ל-13/08/2020
כל הנגזרים חודשיים שבועיים נגזרים שנפתחו

דלתא *
      
תאריך מימוש
      
מחיר מימוש **גודל יחידות חוזה (מכפיל)מס' ני"ע
      
שם נייר
      
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
19/08/20201
10,000
83263194
C0001.0W308-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
19/08/2020310
10,000
83263236
C0310.0W308-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
19/08/2020310
10,000
83263418
P0310.0W308-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
19/08/2020320
10,000
83263228
C0320.0W308-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
19/08/2020320
10,000
83263400
P0320.0W308-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
19/08/2020325
10,000
83263285
C0325.0W308-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
19/08/2020325
10,000
83263467
P0325.0W308-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
19/08/2020327.50
10,000
83263335
C0327.5W308-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
19/08/2020327.50
10,000
83263517
P0327.5W308-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
19/08/2020330
10,000
83263210
C0330.0W308-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
19/08/2020330
10,000
83263392
P0330.0W308-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
99.99
19/08/2020332.50
10,000
83263327
C0332.5W308-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
-0.01
19/08/2020332.50
10,000
83263509
P0332.5W308-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
99.60
19/08/2020335
10,000
83263277
C0335.0W308-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
-0.40
19/08/2020335
10,000
83263459
P0335.0W308-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
93.25
19/08/2020337.50
10,000
83263319
C0337.5W308-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
-6.75
19/08/2020337.50
10,000
83263491
P0337.5W308-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
63.45
19/08/2020340
10,000
83263202
C0340.0W308-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
-36.55
19/08/2020340
10,000
83263384
P0340.0W308-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
21.21
19/08/2020342.50
10,000
83263343
C0342.5W308-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
-78.79
19/08/2020342.50
10,000
83263525
P0342.5W308-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
2.66
19/08/2020345
10,000
83263293
C0345.0W308-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
-97.34
19/08/2020345
10,000
83263475
P0345.0W308-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
0.11
19/08/2020347.50
10,000
83263350
C0347.5W308-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
-99.89
19/08/2020347.50
10,000
83263533
P0347.5W308-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
19/08/2020350
10,000
83263244
C0350.0W308-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
19/08/2020350
10,000
83263426
P0350.0W308-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
19/08/2020352.50
10,000
83263368
C0352.5W308-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
19/08/2020352.50
10,000
83263541
P0352.5W308-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
19/08/2020355
10,000
83263301
C0355.0W308-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
19/08/2020355
10,000
83263483
P0355.0W308-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
19/08/2020357.50
10,000
83263376
C0357.5W308-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
19/08/2020357.50
10,000
83263558
P0357.5W308-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
19/08/2020360
10,000
83263251
C0360.0W308-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
19/08/2020360
10,000
83263434
P0360.0W308-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
19/08/2020370
10,000
83263269
C0370.0W308-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
19/08/2020370
10,000
83263442
P0370.0W308-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
26/08/20201
10,000
83170845
C0001.0M008-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
26/08/2020310
10,000
83205369
C0310.0M008-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
26/08/2020310
10,000
83205450
P0310.0M008-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
26/08/2020320
10,000
83170902
C0320.0M008-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
26/08/2020320
10,000
83171082
P0320.0M008-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
26/08/2020325
10,000
83238758
C0325.0M008-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
26/08/2020325
10,000
83238774
P0325.0M008-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
26/08/2020327.50
10,000
83205393
C0327.5M008-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
26/08/2020327.50
10,000
83205484
P0327.5M008-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
99.97
26/08/2020330
10,000
83170894
C0330.0M008-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
-0.03
26/08/2020330
10,000
83171074
P0330.0M008-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
99.53
26/08/2020332.50
10,000
83205385
C0332.5M008-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
-0.47
26/08/2020332.50
10,000
83205476
P0332.5M008-דלר
1 2 3 4
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   פתח בחלון נפרד   
* נכון לתחילת יום המסחר 13/08/2020
** באופציות על מניות - עד לתאריך 31/07/2012 הוצגו מחירי המימוש בש"ח ומתאריך 01/08/2012 והלאה מוצגים מחירי המימוש באגורות.