שוק הנגזרים - נגזרי מט"ח שוק הנגזרים

דולר
אירו
נתוני מסחר
מאפייני המוצרים
מחיר קובע למימוש/פקיעה
פרמטרים לביטחונות
נתונים היסטוריים
נתוני סחירות
הודעות הבורסה
תקנון והנחיות
נגזרי דולר
יום מסחר הבא  |  יום מסחר אחרון  |  יום המסחר הקודם  |  תאריך אחר
נכון ל-22/10/2020
כל הנגזרים חודשיים שבועיים נגזרים שנפתחו

זמן עסקה אחרונה
      
דלתא *
      
מספר עסקאות
      
תמורה (₪)
      
מחזור ביחידות
      
שער נעילה
(₪)
גודל יחידות חוזה (מכפיל)מס' ני"ע
      
שם נייר
      
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
33,760
10,000
83242693
C0001.0M010-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
2,830
10,000
83242750
C0310.0M010-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
83242867
P0310.0M010-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
1,830
10,000
83242743
C0320.0M010-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
83242859
P0320.0M010-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
83293647
C0322.5M010-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
83293654
P0322.5M010-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
1,760
10,000
83242800
C0325.0M010-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
83242917
P0325.0M010-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.97
0
0
0
1,490
10,000
83273862
C0327.5M010-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.03
0
0
0
8
10,000
83274035
P0327.5M010-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.46
11
16,840
20
842
10,000
83242735
C0330.0M010-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.54
1
3
1
3
10,000
83242842
P0330.0M010-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
95.64
14
482,340
925
548
10,000
83273854
C0332.5M010-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-4.36
2
3,496
874
4
10,000
83274027
P0332.5M010-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
80.93
190
985,670
3,010
343
10,000
83242792
C0335.0M010-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-19.07
68
12,024
809
8
10,000
83242909
P0335.0M010-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
51.88
361
859,455
6,489
148
10,000
83273847
C0337.5M010-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-48.12
159
336,500
4,510
46
10,000
83274019
P0337.5M010-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
21.91
468
352,502
6,734
48
10,000
83242727
C0340.0M010-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-78.09
206
1,242,505
5,118
193
10,000
83242834
P0340.0M010-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
5.57
97
47,345
2,213
18
10,000
83273870
C0342.5M010-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-94.43
45
803,550
1,814
449
10,000
83274043
P0342.5M010-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.82
72
56,090
6,749
9
10,000
83242818
C0345.0M010-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.18
35
4,557,110
6,571
705
10,000
83242925
P0345.0M010-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.07
2
12
4
3
10,000
83273888
C0347.5M010-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.93
2
1,830
2
915
10,000
83274050
P0347.5M010-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
11
48
16
3
10,000
83242768
C0350.0M010-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
37
295,270
250
1,180
10,000
83242875
P0350.0M010-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
6
10,000
83273896
C0352.5M010-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
1,380
10,000
83274068
P0352.5M010-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
3
10,000
83242826
C0355.0M010-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
1,570
10,000
83242933
P0355.0M010-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
5
10,000
83301168
C0357.5M010-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
10,000
83301176
P0357.5M010-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
8
10,000
83242776
C0360.0M010-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
2,155
10,000
83242883
P0360.0M010-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
1
10,000
83324970
C0362.5M010-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
2,120
10,000
83325027
P0362.5M010-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
2
10,000
83324954
C0365.0M010-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
2,230
10,000
83325001
P0365.0M010-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
5
10,000
83242784
C0370.0M010-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
1
3,170
1
3,170
10,000
83242891
P0370.0M010-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
4
10,000
83324939
C0380.0M010-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
4,192
10,000
83324988
P0380.0M010-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
83336230
C0001.0W111-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
83336271
C0310.0W111-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
83336446
P0310.0W111-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
83336263
C0320.0W111-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
83336438
P0320.0W111-דלר
1 2 3 4
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות   
* נכון לתחילת יום המסחר 22/10/2020