שוק הנגזרים - נגזרי מט"ח שוק הנגזרים

דולר
אירו
נתוני מסחר
מאפייני המוצרים
מחיר קובע למימוש/פקיעה
פרמטרים לביטחונות
נתונים היסטוריים
נתוני סחירות
הודעות הבורסה
תקנון והנחיות
נגזרי דולר
יום מסחר הבא  |  יום מסחר אחרון  |  יום המסחר הקודם  |  תאריך אחר
נכון ל-14/01/2021
כל הנגזרים חודשיים שבועיים נגזרים שנפתחו

זמן עסקה אחרונה
      
דלתא *
      
מספר עסקאות
      
תמורה (₪)
      
מחזור ביחידות
      
שער נעילה
(₪)
גודל יחידות חוזה (מכפיל)מס' ני"ע
      
שם נייר
      
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
83435826
C0001.0W301-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
83435867
C0290.0W301-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
83436030
P0290.0W301-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
83435859
C0300.0W301-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
83436022
P0300.0W301-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.95
0
0
0
 
10,000
83440073
C0302.5W301-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.05
0
0
0
 
10,000
83440099
P0302.5W301-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.39
0
0
0
 
10,000
83435917
C0305.0W301-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.61
0
0
0
 
10,000
83436089
P0305.0W301-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
95.62
0
0
0
 
10,000
83435966
C0307.5W301-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-4.38
0
0
0
 
10,000
83436139
P0307.5W301-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
82.10
0
0
0
379
10,000
83435842
C0310.0W301-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-17.90
0
0
0
 
10,000
83436014
P0310.0W301-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
55.41
0
0
0
 
10,000
83435958
C0312.5W301-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-44.59
0
0
0
 
10,000
83436121
P0312.5W301-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
26.08
4
452
11
41
10,000
83435909
C0315.0W301-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-73.92
0
0
0
120
10,000
83436071
P0315.0W301-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
7.90
1
210
1
210
10,000
83435941
C0317.5W301-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-92.10
0
0
0
 
10,000
83436113
P0317.5W301-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
1.48
0
0
0
 
10,000
83435834
C0320.0W301-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-98.52
0
0
0
 
10,000
83436006
P0320.0W301-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.17
2
730
11
66
10,000
83435974
C0322.5W301-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.83
0
0
0
 
10,000
83436147
P0322.5W301-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.01
0
0
0
 
10,000
83435925
C0325.0W301-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.99
0
0
0
 
10,000
83436097
P0325.0W301-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
83435982
C0327.5W301-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
10,000
83436154
P0327.5W301-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
83435875
C0330.0W301-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
10,000
83436048
P0330.0W301-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
83435990
C0332.5W301-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
10,000
83436162
P0332.5W301-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
83435933
C0335.0W301-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
10,000
83436105
P0335.0W301-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
83435883
C0340.0W301-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
10,000
83436055
P0340.0W301-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
83435891
C0350.0W301-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
10,000
83436063
P0350.0W301-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
1
31,010
1
31,010
10,000
83339010
C0001.0M101-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
2,840
10,000
83410365
C0290.0M101-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
83410381
P0290.0M101-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.74
4
5,780
4
1,445
10,000
83380162
C0300.0M101-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.26
11
157
53
3
10,000
83380188
P0300.0M101-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
98.77
2
9,940
7
1,420
10,000
83438341
C0302.5M101-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-1.23
4
39
7
6
10,000
83438366
P0302.5M101-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
95.57
15
46,460
57
961
10,000
83433201
C0305.0M101-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-4.43
42
6,069
287
14
10,000
83433227
P0305.0M101-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
87.74
19
34,940
58
790
10,000
83410217
C0307.5M101-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-12.26
48
28,400
832
8
10,000
83410225
P0307.5M101-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
73.43
337
984,950
2,345
810
10,000
83339069
C0310.0M101-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-26.57
324
381,316
5,762
16
10,000
83339176
P0310.0M101-דלר
1 2 3 4 5
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות   
* נכון לתחילת יום המסחר 14/01/2021