שוק הנגזרים - נגזרי מט"ח שוק הנגזרים

דולר
אירו
נתוני מסחר
מאפייני המוצרים
נתוני מימוש/פקיעה
פרמטרים לביטחונות
נתונים היסטוריים
נתוני סחירות
הודעות הבורסה
תקנון והנחיות
נגזרי דולר
יום מסחר הבא  |  יום מסחר אחרון  |  יום המסחר הקודם  |  תאריך אחר
נכון ל-22/08/2019
כל הנגזרים חודשיים שבועיים נגזרים שנפתחו

זמן עסקה אחרונה
      
דלתא *
      
מספר עסקאות
      
תמורה (₪)
      
מחזור ביחידות
      
שער נעילה
(₪)
גודל יחידות חוזה (מכפיל)מס' ני"ע
      
שם נייר
      
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
35,390
10,000
82734955
C0001.0M908-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
2,822
10,000
82796863
C0320.0M908-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
82796905
P0320.0M908-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
82735002
C0330.0M908-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
1
10,000
82735184
P0330.0M908-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
82820978
C0332.5M908-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
5
10,000
82821091
P0332.5M908-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
82801002
C0335.0M908-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
6
10,000
82801028
P0335.0M908-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
1,000
10,000
82796889
C0337.5M908-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
14
10,000
82796921
P0337.5M908-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
1
1,240
1
1,240
10,000
82734997
C0340.0M908-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
7
10,000
82735176
P0340.0M908-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.99
1
1,000
1
1,000
10,000
82769712
C0342.5M908-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.01
0
0
0
6
10,000
82769795
P0342.5M908-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.65
0
0
0
741
10,000
82735051
C0345.0M908-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.35
0
0
0
1
10,000
82735234
P0345.0M908-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
96.03
19
6,186,050
12,629
489
10,000
82769704
C0347.5M908-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-3.97
10
3,605
750
5
10,000
82769787
P0347.5M908-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
79.45
158
834,620
3,343
200
10,000
82734989
C0350.0M908-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-20.55
134
81,130
3,709
30
10,000
82735168
P0350.0M908-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
45.89
321
677,109
9,484
50
10,000
82769696
C0352.5M908-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-54.11
181
518,906
5,782
130
10,000
82769779
P0352.5M908-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
15.34
141
63,275
3,528
16
10,000
82735044
C0355.0M908-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-84.66
56
795,440
2,670
350
10,000
82735226
P0355.0M908-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
2.66
22
2,145
294
6
10,000
82769688
C0357.5M908-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-97.34
37
221,000
422
575
10,000
82769761
P0357.5M908-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.23
10
148,329
29,655
5
10,000
82734971
C0360.0M908-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.77
9
23,341,120
29,628
783
10,000
82735150
P0360.0M908-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.01
0
0
0
7
10,000
82769720
C0362.5M908-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.99
0
0
0
880
10,000
82769803
P0362.5M908-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
3
10,000
82735069
C0365.0M908-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
1,030
10,000
82735242
P0365.0M908-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
82769738
C0367.5M908-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
1,500
10,000
82769811
P0367.5M908-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
5
10,000
82735010
C0370.0M908-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
1,530
10,000
82735192
P0370.0M908-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
82769746
C0372.5M908-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
10,000
82769829
P0372.5M908-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
82735077
C0375.0M908-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
2,645
10,000
82735259
P0375.0M908-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
82769753
C0377.5M908-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
10,000
82769837
P0377.5M908-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
82735028
C0380.0M908-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
10,000
82735200
P0380.0M908-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
1
10,000
82735036
C0390.0M908-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
3,510
10,000
82735218
P0390.0M908-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
82833450
C0001.0W109-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
82833492
C0320.0W109-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
82833666
P0320.0W109-דלר
1 2 3 4
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות   
* נכון לתחילת יום המסחר 22/08/2019