שוק הנגזרים - אופציות על מניות שוק הנגזרים

ICL
Poalim
Leumi
Teva
DISCOUNT
MIZRACHI
AVNER
Bezeq
Additional Underlying Asset  
נתוני מסחר
מאפייני המוצרים
נתוני מימוש/פקיעה
פרמטרים לביטחונות
נתונים היסטוריים
נתוני סחירות
הודעות הבורסה
תקנון והנחיות
אופציות על כיל
היום  |  יום המסחר הקודם  |  תאריך אחר
נתוני נכס בסיס
נכון ל-21/01/2020 11:01
הנתונים מתפרסמים בהשהייה של 15 דקות
מניות - כיל
Last transaction
      
Turnover
(NIS thousands)

      
Change (%)
      
Last closingISIN
      
Symbol
      
Name
  
Add Security to the personal fileAdditional details11:01
4,424.20
-0.84%
1,533
281014כיל.
Dual-Listed Company כיל
 Export Data 
מועדים ותשלומים של נכס הבסיס באתר מאי"ה
הודעות במאיה – התאמות באופציות על מניות

נתוני נגזרים
נכון ל-21/01/2020
כל הנגזרים נגזרים שנפתחו עברו התאמה

בזמן הפסקה קצובה בנכס הבסיס ובזמן הפעלת ממתן תנודות בנכס הבסיס בשלב המסחר רציף או במכרז הנעילה - יופסק המסחר גם בנגזרים על נכס הבסיס.
דלתא *
      
תאריך מימוש
      
מחיר מימוש **גודל יחידות חוזה (מכפיל)מס' ני"ע
      
שם נייר
      
Add Security to the personal file
100
31/01/2020100
1,000
82902412
C100.00M001-כיל
Add Security to the personal file
100
31/01/2020500
1,000
82902578
C500.00M001-כיל
Add Security to the personal file
0
31/01/2020500
1,000
82902818
P500.00M001-כיל
Add Security to the personal file
100
31/01/2020820
1,000
82902552
C820.00M001-כיל
Add Security to the personal file
0
31/01/2020820
1,000
82902792
P820.00M001-כיל
Add Security to the personal file
100
31/01/20201,250
1,000
82921495
C1250.0M001-כיל
Add Security to the personal file
0
31/01/20201,250
1,000
82921529
P1250.0M001-כיל
Add Security to the personal file
100
31/01/20201,300
1,000
82916495
C1300.0M001-כיל
Add Security to the personal file
0
31/01/20201,300
1,000
82916503
P1300.0M001-כיל
Add Security to the personal file
99.97
31/01/20201,350
1,000
82902487
C1350.0M001-כיל
Add Security to the personal file
-0.03
31/01/20201,350
1,000
82902727
P1350.0M001-כיל
Add Security to the personal file
99.41
31/01/20201,400
1,000
82902479
C1400.0M001-כיל
Add Security to the personal file
-0.59
31/01/20201,400
1,000
82902719
P1400.0M001-כיל
Add Security to the personal file
98.09
31/01/20201,425
1,000
82952466
C1425.0M001-כיל
Add Security to the personal file
-1.91
31/01/20201,425
1,000
82952474
P1425.0M001-כיל
Add Security to the personal file
94.90
31/01/20201,450
1,000
82902461
C1450.0M001-כיל
Add Security to the personal file
-5.10
31/01/20201,450
1,000
82902701
P1450.0M001-כיל
Add Security to the personal file
88.58
31/01/20201,475
1,000
82937624
C1475.0M001-כיל
Add Security to the personal file
-11.42
31/01/20201,475
1,000
82937863
P1475.0M001-כיל
Add Security to the personal file
78.28
31/01/20201,500
1,000
82902453
C1500.0M001-כיל
Add Security to the personal file
-21.72
31/01/20201,500
1,000
82902693
P1500.0M001-כיל
Add Security to the personal file
64.26
31/01/20201,525
1,000
82937616
C1525.0M001-כיל
Add Security to the personal file
-35.74
31/01/20201,525
1,000
82937855
P1525.0M001-כיל
Add Security to the personal file
48.25
31/01/20201,550
1,000
82902446
C1550.0M001-כיל
Add Security to the personal file
-51.75
31/01/20201,550
1,000
82902685
P1550.0M001-כיל
Add Security to the personal file
32.76
31/01/20201,575
1,000
82937608
C1575.0M001-כיל
Add Security to the personal file
-67.24
31/01/20201,575
1,000
82937848
P1575.0M001-כיל
Add Security to the personal file
19.96
31/01/20201,600
1,000
82902438
C1600.0M001-כיל
Add Security to the personal file
-80.04
31/01/20201,600
1,000
82902677
P1600.0M001-כיל
Add Security to the personal file
10.87
31/01/20201,625
1,000
82937632
C1625.0M001-כיל
Add Security to the personal file
-89.13
31/01/20201,625
1,000
82937871
P1625.0M001-כיל
Add Security to the personal file
5.29
31/01/20201,650
1,000
82902420
C1650.0M001-כיל
Add Security to the personal file
-94.71
31/01/20201,650
1,000
82902669
P1650.0M001-כיל
Add Security to the personal file
2.30
31/01/20201,675
1,000
82937640
C1675.0M001-כיל
Add Security to the personal file
-97.70
31/01/20201,675
1,000
82937889
P1675.0M001-כיל
Add Security to the personal file
0.89
31/01/20201,700
1,000
82902495
C1700.0M001-כיל
Add Security to the personal file
-99.11
31/01/20201,700
1,000
82902735
P1700.0M001-כיל
Add Security to the personal file
0.31
31/01/20201,725
1,000
82937657
C1725.0M001-כיל
Add Security to the personal file
-99.69
31/01/20201,725
1,000
82937897
P1725.0M001-כיל
Add Security to the personal file
0.10
31/01/20201,750
1,000
82902503
C1750.0M001-כיל
Add Security to the personal file
-99.90
31/01/20201,750
1,000
82902743
P1750.0M001-כיל
Add Security to the personal file
0.03
31/01/20201,775
1,000
82937665
C1775.0M001-כיל
Add Security to the personal file
-99.97
31/01/20201,775
1,000
82937905
P1775.0M001-כיל
Add Security to the personal file
0.01
31/01/20201,800
1,000
82902511
C1800.0M001-כיל
Add Security to the personal file
-99.99
31/01/20201,800
1,000
82902750
P1800.0M001-כיל
Add Security to the personal file
0
31/01/20201,850
1,000
82902529
C1850.0M001-כיל
Add Security to the personal file
-100
31/01/20201,850
1,000
82902768
P1850.0M001-כיל
Add Security to the personal file
0
31/01/20201,900
1,000
82902537
C1900.0M001-כיל
Add Security to the personal file
-100
31/01/20201,900
1,000
82902776
P1900.0M001-כיל
Add Security to the personal file
0
31/01/20201,950
1,000
82902545
C1950.0M001-כיל
1 2 3 4
 Export Data 
   פתח בחלון נפרד   
* נכון לתחילת יום המסחר 21/01/2020
** באופציות על מניות - עד לתאריך 31/07/2012 הוצגו מחירי המימוש בש"ח ומתאריך 01/08/2012 והלאה מוצגים מחירי המימוש באגורות.