שוק הנגזרים - אופציות על מניות שוק הנגזרים

כיל
פועלים
לאומי
טבע
דיסקונט
מזרחי טפחות
אבנר
בזק
נכסי בסיס נוספים  
נתוני מסחר
מאפייני המוצרים
נתוני מימוש/פקיעה
פרמטרים לביטחונות
נתונים היסטוריים
נתוני סחירות
הודעות הבורסה
תקנון והנחיות
אופציות על כיל
יום מסחר הבא  |  יום מסחר אחרון  |  יום המסחר הקודם  |  תאריך אחר
נתוני נכס בסיס
נכון ל-13/11/2018
מניות - כיל
זמן עסקה אחרונה
      
מחזור המסחר
(אלפי ש"ח)

      
שינוי (%)
      
שער נעילה (באגורות) מס' ני"ע
      
סימול
      
שם
  
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
38,457.78
0%
2,352
281014כיל.
רישום כפול – ני"ע של חברה דואלית כיל
 ייצוא נתונים מהטבלה 
מועדים ותשלומים של נכס הבסיס באתר מאי"ה
הודעות במאיה – התאמות באופציות על מניות

נתוני נגזרים
נכון ל-13/11/2018
כל הנגזרים נגזרים שנפתחו עברו התאמה

זמן עסקה אחרונה
      
דלתא *
      
מספר עסקאות
      
תמורה (₪)
      
מחזור ביחידות
      
שער נעילה
(₪)
גודל יחידות חוזה (מכפיל)מס' ני"ע
      
שם נייר
      
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82472077
C100.00M811-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82472242
C640.00M811-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82472473
P640.00M811-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82472226
C1100.0M811-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82472457
P1100.0M811-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82487059
C1650.0M811-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82487075
P1650.0M811-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82472176
C1700.0M811-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82472408
P1700.0M811-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82472168
C1750.0M811-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82472390
P1750.0M811-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82472150
C1800.0M811-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82472382
P1800.0M811-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82472143
C1850.0M811-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82472374
P1850.0M811-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82472135
C1900.0M811-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82472366
P1900.0M811-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.99
0
0
0
 
1,000
82539529
C1925.0M811-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.01
0
0
0
 
1,000
82539560
P1925.0M811-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.98
0
0
0
 
1,000
82472127
C1950.0M811-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.02
0
0
0
 
1,000
82472358
P1950.0M811-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.95
0
0
0
 
1,000
82522533
C1975.0M811-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.05
0
0
0
 
1,000
82522558
P1975.0M811-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.88
0
0
0
 
1,000
82472119
C2000.0M811-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.12
0
0
0
 
1,000
82472341
P2000.0M811-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.50
0
0
0
 
1,000
82500935
C2050.0M811-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.50
0
0
0
 
1,000
82501123
P2050.0M811-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
98.33
0
0
0
 
1,000
82472101
C2100.0M811-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-1.67
0
0
0
 
1,000
82472333
P2100.0M811-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
95.47
0
0
0
 
1,000
82500927
C2150.0M811-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-4.53
0
0
0
 
1,000
82501115
P2150.0M811-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
89.73
0
0
0
 
1,000
82472184
C2200.0M811-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-10.27
0
0
0
 
1,000
82472416
P2200.0M811-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
80.22
0
0
0
 
1,000
82500943
C2250.0M811-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-19.78
0
0
0
 
1,000
82501131
P2250.0M811-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
67.08
0
0
0
195
1,000
82472192
C2300.0M811-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-32.92
0
0
0
 
1,000
82472424
P2300.0M811-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
51.74
0
0
0
 
1,000
82500950
C2350.0M811-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-48.26
0
0
0
 
1,000
82501149
P2350.0M811-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
36.44
0
0
0
330
1,000
82472200
C2400.0M811-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-63.56
0
0
0
 
1,000
82472432
P2400.0M811-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
23.31
0
0
0
 
1,000
82515677
C2450.0M811-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-76.69
0
0
0
 
1,000
82515735
P2450.0M811-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
13.50
0
0
0
 
1,000
82472218
C2500.0M811-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-86.50
0
0
0
 
1,000
82472440
P2500.0M811-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
7.07
0
0
0
 
1,000
82547134
C2550.0M811-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-92.93
0
0
0
 
1,000
82547209
P2550.0M811-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
3.36
0
0
0
 
1,000
82490731
C2600.0M811-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-96.64
0
0
0
 
1,000
82490764
P2600.0M811-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.57
0
0
0
 
1,000
82515636
C2700.0M811-כיל
1 2 3 4
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות   
* נכון לתחילת יום המסחר 13/11/2018