שוק הנגזרים - אופציות על מניות שוק הנגזרים

כיל
פועלים
לאומי
טבע
דיסקונט
מזרחי טפחות
אבנר
בזק
נכסי בסיס נוספים  
נתוני מסחר
מאפייני המוצרים
נתוני מימוש/פקיעה
פרמטרים לביטחונות
נתונים היסטוריים
נתוני סחירות
הודעות הבורסה
תקנון והנחיות
אופציות על כיל
יום מסחר הבא  |  יום מסחר אחרון  |  יום המסחר הקודם  |  תאריך אחר
נתוני נכס בסיס
נכון ל-24/03/2019
מניות - כיל
זמן עסקה אחרונה
      
מחזור המסחר
(אלפי ש"ח)

      
שינוי (%)
      
שער נעילה (באגורות) מס' ני"ע
      
סימול
      
שם
  
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
8,857.25
-1.82%
1,832
281014כיל.
רישום כפול – ני"ע של חברה דואלית כיל
 ייצוא נתונים מהטבלה 
מועדים ותשלומים של נכס הבסיס באתר מאי"ה
הודעות במאיה – התאמות באופציות על מניות

נתוני נגזרים
נכון ל-24/03/2019
כל הנגזרים נגזרים שנפתחו עברו התאמה

זמן עסקה אחרונה
      
דלתא *
      
מספר עסקאות
      
תמורה (₪)
      
מחזור ביחידות
      
שער נעילה
(₪)
גודל יחידות חוזה (מכפיל)מס' ני"ע
      
שם נייר
      
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82596826
C100.00M903-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82596974
C620.00M903-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82597188
P620.00M903-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82596958
C1050.0M903-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82597162
P1050.0M903-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82670183
C1500.0M903-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82670217
P1500.0M903-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82668088
C1550.0M903-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82668138
P1550.0M903-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82641952
C1600.0M903-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82642000
P1600.0M903-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82596909
C1650.0M903-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82597113
P1650.0M903-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.93
0
0
0
 
1,000
82596891
C1700.0M903-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.07
0
0
0
 
1,000
82597105
P1700.0M903-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.65
0
0
0
 
1,000
82668567
C1725.0M903-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.35
0
0
0
 
1,000
82668583
P1725.0M903-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
98.64
0
0
0
 
1,000
82596883
C1750.0M903-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-1.36
0
0
0
 
1,000
82597097
P1750.0M903-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
95.77
0
0
0
 
1,000
82668112
C1775.0M903-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-4.23
0
0
0
 
1,000
82668161
P1775.0M903-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
89.37
0
0
0
 
1,000
82596875
C1800.0M903-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-10.63
0
0
0
 
1,000
82597089
P1800.0M903-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
78.08
0
0
0
 
1,000
82641994
C1825.0M903-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-21.92
0
0
0
 
1,000
82642042
P1825.0M903-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
62.17
0
0
0
 
1,000
82596867
C1850.0M903-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-37.83
0
0
0
 
1,000
82597071
P1850.0M903-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
44.08
0
0
0
 
1,000
82641796
C1875.0M903-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-55.92
0
0
0
 
1,000
82641804
P1875.0M903-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
27.37
0
0
0
 
1,000
82596859
C1900.0M903-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-72.63
0
0
0
 
1,000
82597063
P1900.0M903-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
14.73
0
0
0
 
1,000
82623604
C1925.0M903-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-85.27
0
0
0
 
1,000
82623810
P1925.0M903-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
6.82
0
0
0
 
1,000
82596842
C1950.0M903-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-93.18
0
0
0
 
1,000
82597055
P1950.0M903-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
2.71
0
0
0
 
1,000
82623596
C1975.0M903-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-97.29
0
0
0
 
1,000
82623802
P1975.0M903-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.93
0
0
0
 
1,000
82596834
C2000.0M903-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.07
0
0
0
 
1,000
82597048
P2000.0M903-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.07
0
0
0
 
1,000
82623588
C2050.0M903-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.93
0
0
0
 
1,000
82623794
P2050.0M903-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82596917
C2100.0M903-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
1,000
82597121
P2100.0M903-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82623612
C2150.0M903-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
1,000
82623828
P2150.0M903-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82596925
C2200.0M903-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
1,000
82597139
P2200.0M903-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82623620
C2250.0M903-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
1,000
82623836
P2250.0M903-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82596933
C2300.0M903-כיל
1 2 3 4
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות   
* נכון לתחילת יום המסחר 24/03/2019