שוק הנגזרים - אופציות על מניות שוק הנגזרים

איי.סי.אל
פועלים
לאומי
טבע
דיסקונט
מזרחי טפחות
אבנר
בזק
נכסי בסיס נוספים  
נתוני מסחר
מאפייני המוצרים
מחיר קובע למימוש/פקיעה
פרמטרים לביטחונות
נתונים היסטוריים
נתוני סחירות
הודעות הבורסה
תקנון והנחיות
אופציות על איי.סי.אל
יום מסחר הבא  |  יום מסחר אחרון  |  יום המסחר הקודם  |  תאריך אחר
נתוני נכס בסיס
נכון ל-29/07/2021
מניות - איי.סי.אל
זמן עסקה אחרונה
      
מחזור המסחר
(אלפי ש"ח)

      
שינוי (%)
      
שער נעילה (באגורות) מס' ני"ע
      
סימול
      
שם
  
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
57,436.29
0.94%
2,355
281014איסל
רישום כפול – ני"ע של חברה דואלית איי.סי.אל
 ייצוא נתונים מהטבלה 
מועדים ותשלומים של נכס הבסיס באתר מאי"ה
הודעות במאיה – התאמות באופציות על מניות

נתוני נגזרים
נכון ל-29/07/2021
כל הנגזרים נגזרים שנפתחו עברו התאמה

זמן עסקה אחרונה
      
דלתא *
      
מספר עסקאות
      
תמורה (₪)
      
מחזור ביחידות
      
שער נעילה
(₪)
גודל יחידות חוזה (מכפיל)מס' ני"ע
      
שם נייר
      
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83588293
C100.00M108-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83588434
C700.00M108-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83588624
P700.00M108-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83588418
C1200.0M108-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83588608
P1200.0M108-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83610212
C1750.0M108-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83610246
P1750.0M108-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.99
0
0
0
 
1,000
83610204
C1800.0M108-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.01
0
0
0
 
1,000
83610238
P1800.0M108-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.97
0
0
0
 
1,000
83588368
C1850.0M108-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.03
0
0
0
 
1,000
83588558
P1850.0M108-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.89
0
0
0
 
1,000
83588350
C1900.0M108-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.11
0
0
0
 
1,000
83588541
P1900.0M108-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.64
0
0
0
 
1,000
83588343
C1950.0M108-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.36
0
0
0
 
1,000
83588533
P1950.0M108-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.37
0
0
0
 
1,000
83638627
C1975.0M108-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.63
0
0
0
 
1,000
83638643
P1975.0M108-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
98.96
0
0
0
 
1,000
83588335
C2000.0M108-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-1.04
0
0
0
 
1,000
83588525
P2000.0M108-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
97.41
0
0
0
 
1,000
83630913
C2050.0M108-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-2.59
0
0
0
 
1,000
83630921
P2050.0M108-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
94.40
0
0
0
 
1,000
83588327
C2100.0M108-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-5.60
0
0
0
 
1,000
83588517
P2100.0M108-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
89.28
0
0
0
 
1,000
83617290
C2150.0M108-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-10.72
0
0
0
 
1,000
83617480
P2150.0M108-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
81.63
0
0
0
 
1,000
83588319
C2200.0M108-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-18.37
0
0
0
 
1,000
83588509
P2200.0M108-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
71.54
0
0
0
 
1,000
83617282
C2250.0M108-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-28.46
0
0
0
 
1,000
83617472
P2250.0M108-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
59.65
0
0
0
 
1,000
83588301
C2300.0M108-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-40.35
0
0
0
 
1,000
83588491
P2300.0M108-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
47.07
0
0
0
 
1,000
83617308
C2350.0M108-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-52.93
0
0
0
 
1,000
83617498
P2350.0M108-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
35.02
0
0
0
 
1,000
83588376
C2400.0M108-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-64.98
0
0
0
 
1,000
83588566
P2400.0M108-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
24.53
0
0
0
 
1,000
83617316
C2450.0M108-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-75.47
0
0
0
 
1,000
83617506
P2450.0M108-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
16.15
0
0
0
 
1,000
83588384
C2500.0M108-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-83.85
0
0
0
 
1,000
83588574
P2500.0M108-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
10.01
0
0
0
 
1,000
83651679
C2550.0M108-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-89.99
0
0
0
 
1,000
83651877
P2550.0M108-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
5.85
0
0
0
 
1,000
83588392
C2600.0M108-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-94.15
0
0
0
 
1,000
83588582
P2600.0M108-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
1.68
0
0
0
 
1,000
83588400
C2700.0M108-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-98.32
0
0
0
 
1,000
83588590
P2700.0M108-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.39
0
0
0
 
1,000
83602748
C2800.0M108-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.61
0
0
0
 
1,000
83602805
P2800.0M108-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.07
0
0
0
 
1,000
83606434
C2900.0M108-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.93
0
0
0
 
1,000
83606475
P2900.0M108-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83588426
C3400.0M108-כיל
1 2 3
 ייצוא נתונים מהטבלה 
    עמודות נוספות    
* נכון לתחילת יום המסחר 29/07/2021