שוק הנגזרים - אופציות על מניות שוק הנגזרים

כיל
פועלים
לאומי
טבע
דיסקונט
מזרחי טפחות
אבנר
בזק
נכסי בסיס נוספים  
נתוני מסחר
מאפייני המוצרים
נתוני מימוש/פקיעה
פרמטרים לביטחונות
נתונים היסטוריים
נתוני סחירות
הודעות הבורסה
תקנון והנחיות
אופציות על כיל
יום מסחר הבא  |  יום מסחר אחרון  |  יום המסחר הקודם  |  תאריך אחר
נתוני נכס בסיס
נכון ל-17/01/2019
מניות - כיל
זמן עסקה אחרונה
      
מחזור המסחר
(אלפי ש"ח)

      
שינוי (%)
      
שער נעילה (באגורות) מס' ני"ע
      
סימול
      
שם
  
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
33,685.64
0.96%
2,113
281014כיל.
רישום כפול – ני"ע של חברה דואלית כיל
 ייצוא נתונים מהטבלה 
מועדים ותשלומים של נכס הבסיס באתר מאי"ה
הודעות במאיה – התאמות באופציות על מניות

נתוני נגזרים
נכון ל-16/01/2019
כל הנגזרים נגזרים שנפתחו עברו התאמה

זמן עסקה אחרונה
      
דלתא *
      
מספר עסקאות
      
תמורה (₪)
      
מחזור ביחידות
      
שער נעילה
(₪)
גודל יחידות חוזה (מכפיל)מס' ני"ע
      
שם נייר
      
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82572488
C100.00M901-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82572942
C660.00M901-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82573528
P660.00M901-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82572884
C1100.0M901-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82573460
P1100.0M901-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82585225
C1600.0M901-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82585274
P1600.0M901-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82581521
C1650.0M901-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82581570
P1650.0M901-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82575499
C1700.0M901-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82575549
P1700.0M901-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82572694
C1750.0M901-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82573270
P1750.0M901-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.99
0
0
0
 
1,000
82585258
C1775.0M901-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.01
0
0
0
 
1,000
82585308
P1775.0M901-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.97
0
0
0
 
1,000
82572686
C1800.0M901-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.03
0
0
0
 
1,000
82573262
P1800.0M901-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.91
0
0
0
 
1,000
82582305
C1825.0M901-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.09
0
0
0
 
1,000
82582321
P1825.0M901-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.73
0
0
0
 
1,000
82572678
C1850.0M901-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.27
0
0
0
 
1,000
82573254
P1850.0M901-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.32
0
0
0
 
1,000
82581554
C1875.0M901-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.68
0
0
0
 
1,000
82581604
P1875.0M901-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
98.45
0
0
0
 
1,000
82572660
C1900.0M901-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-1.55
0
0
0
 
1,000
82573247
P1900.0M901-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
96.78
0
0
0
 
1,000
82575523
C1925.0M901-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-3.22
0
0
0
 
1,000
82575572
P1925.0M901-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
93.88
0
0
0
 
1,000
82572652
C1950.0M901-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-6.12
0
0
0
 
1,000
82573239
P1950.0M901-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
89.34
0
0
0
 
1,000
82573056
C1975.0M901-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-10.66
0
0
0
 
1,000
82573635
P1975.0M901-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
82.84
0
0
0
 
1,000
82572645
C2000.0M901-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-17.16
0
0
0
 
1,000
82573221
P2000.0M901-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
64.27
0
0
0
 
1,000
82573049
C2050.0M901-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-35.73
0
0
0
 
1,000
82573627
P2050.0M901-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
41.97
0
0
0
 
1,000
82572637
C2100.0M901-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-58.03
0
0
0
 
1,000
82573213
P2100.0M901-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
22.43
0
0
0
 
1,000
82573031
C2150.0M901-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-77.57
0
0
0
 
1,000
82573619
P2150.0M901-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
9.68
0
0
0
 
1,000
82572629
C2200.0M901-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-90.32
0
0
0
 
1,000
82573205
P2200.0M901-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
3.36
0
0
0
 
1,000
82573064
C2250.0M901-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-96.64
0
0
0
 
1,000
82573643
P2250.0M901-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.94
0
0
0
 
1,000
82572702
C2300.0M901-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.06
0
0
0
 
1,000
82573288
P2300.0M901-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.21
0
0
0
 
1,000
82573072
C2350.0M901-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.79
0
0
0
 
1,000
82573650
P2350.0M901-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.04
0
0
0
 
1,000
82572710
C2400.0M901-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.96
0
0
0
 
1,000
82573296
P2400.0M901-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82572728
C2500.0M901-כיל
1 2 3
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות   
* נכון לתחילת יום המסחר 16/01/2019