שוק הנגזרים - אופציות על מניות שוק הנגזרים

כיל
פועלים
לאומי
טבע
דיסקונט
מזרחי טפחות
אבנר
בזק
נכסי בסיס נוספים  
נתוני מסחר
מאפייני המוצרים
נתוני מימוש/פקיעה
פרמטרים לביטחונות
נתונים היסטוריים
נתוני סחירות
הודעות הבורסה
תקנון והנחיות
אופציות על כיל
יום מסחר הבא  |  יום מסחר אחרון  |  יום המסחר הקודם  |  תאריך אחר
נתוני נכס בסיס
נכון ל-20/02/2020
מניות - כיל
זמן עסקה אחרונה
      
מחזור המסחר
(אלפי ש"ח)

      
שינוי (%)
      
שער נעילה (באגורות) מס' ני"ע
      
סימול
      
שם
  
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
27,928.06
-1.74%
1,298
281014כיל.
רישום כפול – ני"ע של חברה דואלית כיל
 ייצוא נתונים מהטבלה 
מועדים ותשלומים של נכס הבסיס באתר מאי"ה
הודעות במאיה – התאמות באופציות על מניות

נתוני נגזרים
נכון ל-20/02/2020
כל הנגזרים נגזרים שנפתחו עברו התאמה

זמן עסקה אחרונה
      
דלתא *
      
מספר עסקאות
      
תמורה (₪)
      
מחזור ביחידות
      
שער נעילה
(₪)
גודל יחידות חוזה (מכפיל)מס' ני"ע
      
שם נייר
      
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82937426
C100.00M002-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82937582
C490.00M002-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82937822
P490.00M002-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82937566
C820.00M002-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82937806
P820.00M002-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83024190
C1050.0M002-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83024224
P1050.0M002-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83016519
C1100.0M002-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83016543
P1100.0M002-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.98
0
0
0
 
1,000
82992033
C1150.0M002-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.02
0
0
0
 
1,000
82992082
P1150.0M002-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.23
0
0
0
 
1,000
82990813
C1200.0M002-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.77
0
0
0
 
1,000
82990847
P1200.0M002-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
97.18
0
0
0
 
1,000
83023556
C1225.0M002-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-2.82
0
0
0
 
1,000
83023572
P1225.0M002-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
91.97
0
0
0
 
1,000
82955832
C1250.0M002-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-8.03
0
0
0
 
1,000
82955840
P1250.0M002-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
81.80
0
0
0
 
1,000
82992066
C1275.0M002-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-18.20
0
0
0
 
1,000
82992116
P1275.0M002-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
66.35
0
0
0
 
1,000
82937491
C1300.0M002-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-33.65
0
0
0
 
1,000
82937731
P1300.0M002-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
47.82
0
0
0
 
1,000
82991555
C1325.0M002-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-52.18
0
0
0
 
1,000
82991571
P1325.0M002-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
30.08
0
0
0
 
1,000
82937483
C1350.0M002-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-69.92
0
0
0
 
1,000
82937723
P1350.0M002-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
16.32
0
0
0
 
1,000
82989039
C1375.0M002-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-83.68
0
0
0
 
1,000
82989054
P1375.0M002-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
7.61
0
0
0
 
1,000
82937475
C1400.0M002-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-92.39
0
0
0
 
1,000
82937715
P1400.0M002-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
3.04
0
0
0
 
1,000
82987108
C1425.0M002-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-96.96
0
0
0
 
1,000
82987116
P1425.0M002-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
1.04
0
0
0
 
1,000
82937467
C1450.0M002-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-98.96
0
0
0
 
1,000
82937707
P1450.0M002-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.31
0
0
0
 
1,000
82979170
C1475.0M002-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.69
0
0
0
 
1,000
82979196
P1475.0M002-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.08
0
0
0
 
1,000
82937459
C1500.0M002-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.92
0
0
0
 
1,000
82937699
P1500.0M002-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.02
0
0
0
 
1,000
82966359
C1525.0M002-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.98
0
0
0
 
1,000
82966581
P1525.0M002-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82937442
C1550.0M002-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
1,000
82937681
P1550.0M002-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82966342
C1575.0M002-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
1,000
82966573
P1575.0M002-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82937434
C1600.0M002-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
1,000
82937673
P1600.0M002-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82966334
C1625.0M002-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
1,000
82966565
P1625.0M002-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82937509
C1650.0M002-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
1,000
82937749
P1650.0M002-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82966367
C1675.0M002-כיל
1 2 3 4
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות   
* נכון לתחילת יום המסחר 20/02/2020