שוק הנגזרים - אופציות על מניות שוק הנגזרים

כיל
פועלים
לאומי
טבע
דיסקונט
מזרחי טפחות
אבנר
בזק
נכסי בסיס נוספים  
נתוני מסחר
מאפייני המוצרים
נתוני מימוש/פקיעה
פרמטרים לביטחונות
נתונים היסטוריים
נתוני סחירות
הודעות הבורסה
תקנון והנחיות
אופציות על כיל
היום  |  יום המסחר הקודם  |  תאריך אחר
נתוני נכס בסיס
נכון ל-27/05/2019 09:45
הנתונים מתפרסמים בהשהייה של 20 דקות
מניות - כיל
זמן עסקה אחרונה
      
מחזור המסחר
(אלפי ש"ח)

      
שינוי (%)
      
שער אחרון (באגורות) מס' ני"ע
      
סימול
      
שם
  
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים09:45
256.64
0.62%
1,952
281014כיל.
רישום כפול – ני"ע של חברה דואלית כיל
 ייצוא נתונים מהטבלה 
מועדים ותשלומים של נכס הבסיס באתר מאי"ה
הודעות במאיה – התאמות באופציות על מניות

נתוני נגזרים
נכון ל-27/05/2019
כל הנגזרים נגזרים שנפתחו עברו התאמה

בזמן הפסקה קצובה בנכס הבסיס ובזמן הפעלת ממתן תנודות בנכס הבסיס בשלב המסחר רציף או במכרז הנעילה - יופסק המסחר גם בנגזרים על נכס הבסיס.
דלתא *
      
תאריך מימוש
      
מחיר מימוש **גודל יחידות חוזה (מכפיל)מס' ני"ע
      
שם נייר
      
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
31/05/2019100
1,000
82650789
C100.00M905-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
31/05/2019620
1,000
82650938
C620.00M905-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
31/05/2019620
1,000
82651159
P620.00M905-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
31/05/20191,050
1,000
82650912
C1050.0M905-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
31/05/20191,050
1,000
82651134
P1050.0M905-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
31/05/20191,500
1,000
82670209
C1500.0M905-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
31/05/20191,500
1,000
82670233
P1500.0M905-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
31/05/20191,550
1,000
82668104
C1550.0M905-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
31/05/20191,550
1,000
82668153
P1550.0M905-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
31/05/20191,600
1,000
82667825
C1600.0M905-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
31/05/20191,600
1,000
82667833
P1600.0M905-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
31/05/20191,650
1,000
82650862
C1650.0M905-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
31/05/20191,650
1,000
82651084
P1650.0M905-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
31/05/20191,675
1,000
82727413
C1675.0M905-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
31/05/20191,675
1,000
82727439
P1675.0M905-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
31/05/20191,700
1,000
82650854
C1700.0M905-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
31/05/20191,700
1,000
82651076
P1700.0M905-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
31/05/20191,725
1,000
82683178
C1725.0M905-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
31/05/20191,725
1,000
82683400
P1725.0M905-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
31/05/20191,750
1,000
82650847
C1750.0M905-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
31/05/20191,750
1,000
82651068
P1750.0M905-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישי
99.99
31/05/20191,775
1,000
82683160
C1775.0M905-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישי
-0.01
31/05/20191,775
1,000
82683392
P1775.0M905-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישי
99.91
31/05/20191,800
1,000
82650839
C1800.0M905-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישי
-0.09
31/05/20191,800
1,000
82651050
P1800.0M905-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישי
99.46
31/05/20191,825
1,000
82683152
C1825.0M905-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישי
-0.54
31/05/20191,825
1,000
82683384
P1825.0M905-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישי
97.65
31/05/20191,850
1,000
82650821
C1850.0M905-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישי
-2.35
31/05/20191,850
1,000
82651043
P1850.0M905-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישי
92.35
31/05/20191,875
1,000
82683145
C1875.0M905-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישי
-7.65
31/05/20191,875
1,000
82683376
P1875.0M905-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישי
81.02
31/05/20191,900
1,000
82650813
C1900.0M905-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישי
-18.98
31/05/20191,900
1,000
82651035
P1900.0M905-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישי
63.15
31/05/20191,925
1,000
82683186
C1925.0M905-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישי
-36.85
31/05/20191,925
1,000
82683418
P1925.0M905-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישי
42.07
31/05/20191,950
1,000
82650805
C1950.0M905-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישי
-57.93
31/05/20191,950
1,000
82651027
P1950.0M905-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישי
23.29
31/05/20191,975
1,000
82683194
C1975.0M905-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישי
-76.71
31/05/20191,975
1,000
82683426
P1975.0M905-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישי
10.53
31/05/20192,000
1,000
82650797
C2000.0M905-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישי
-89.47
31/05/20192,000
1,000
82651019
P2000.0M905-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישי
1.14
31/05/20192,050
1,000
82683202
C2050.0M905-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישי
-98.86
31/05/20192,050
1,000
82683434
P2050.0M905-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישי
0.05
31/05/20192,100
1,000
82650870
C2100.0M905-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישי
-99.95
31/05/20192,100
1,000
82651092
P2100.0M905-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
31/05/20192,150
1,000
82703745
C2150.0M905-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
31/05/20192,150
1,000
82703752
P2150.0M905-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
31/05/20192,200
1,000
82650888
C2200.0M905-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
31/05/20192,200
1,000
82651100
P2200.0M905-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
31/05/20192,300
1,000
82650896
C2300.0M905-כיל
1 2 3 4
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   פתח בחלון נפרד   
* נכון לתחילת יום המסחר 27/05/2019
** באופציות על מניות - עד לתאריך 31/07/2012 הוצגו מחירי המימוש בש"ח ומתאריך 01/08/2012 והלאה מוצגים מחירי המימוש באגורות.