שוק הנגזרים - אופציות על מניות שוק הנגזרים

איי.סי.אל
פועלים
לאומי
טבע
דיסקונט
מזרחי טפחות
אבנר
בזק
נכסי בסיס נוספים  
נתוני מסחר
מאפייני המוצרים
מחיר קובע למימוש/פקיעה
פרמטרים לביטחונות
נתונים היסטוריים
נתוני סחירות
הודעות הבורסה
תקנון והנחיות
אופציות על איי.סי.אל
יום מסחר הבא  |  יום מסחר אחרון  |  יום המסחר הקודם  |  תאריך אחר
נתוני נכס בסיס
נכון ל-26/10/2020
מניות - איי.סי.אל
זמן עסקה אחרונה
      
מחזור המסחר
(אלפי ש"ח)

      
שינוי (%)
      
שער נעילה (באגורות) מס' ני"ע
      
סימול
      
שם
  
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
28,920.46
0.87%
1,271
281014איסל
רישום כפול – ני"ע של חברה דואלית איי.סי.אל
 ייצוא נתונים מהטבלה 
מועדים ותשלומים של נכס הבסיס באתר מאי"ה
הודעות במאיה – התאמות באופציות על מניות

נתוני נגזרים
נכון ל-26/10/2020
כל הנגזרים נגזרים שנפתחו עברו התאמה

זמן עסקה אחרונה
      
דלתא *
      
מספר עסקאות
      
תמורה (₪)
      
מחזור ביחידות
      
שער נעילה
(₪)
גודל יחידות חוזה (מכפיל)מס' ני"ע
      
שם נייר
      
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83248450
C100.00M010-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83248617
C320.00M010-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83248831
P320.00M010-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83248591
C540.00M010-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83248815
P540.00M010-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83248542
C860.00M010-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83248765
P860.00M010-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83248534
C880.00M010-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83248757
P880.00M010-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83248526
C900.00M010-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83248740
P900.00M010-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83248518
C920.00M010-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83248732
P920.00M010-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83248500
C940.00M010-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83248724
P940.00M010-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83248492
C960.00M010-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83248716
P960.00M010-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83248484
C980.00M010-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83248708
P980.00M010-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83248476
C1000.0M010-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83248690
P1000.0M010-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83248468
C1050.0M010-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83248682
P1050.0M010-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.99
0
0
0
 
1,000
83248559
C1100.0M010-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.01
0
0
0
 
1,000
83248773
P1100.0M010-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.88
0
0
0
 
1,000
83294736
C1125.0M010-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.12
0
0
0
 
1,000
83294751
P1125.0M010-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.27
0
0
0
 
1,000
83248567
C1150.0M010-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.73
0
0
0
 
1,000
83248781
P1150.0M010-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
96.94
0
0
0
 
1,000
83293878
C1175.0M010-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-3.06
0
0
0
 
1,000
83293894
P1175.0M010-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
90.55
0
0
0
 
1,000
83248575
C1200.0M010-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-9.45
0
0
0
575
1,000
83248799
P1200.0M010-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
77.83
0
0
0
 
1,000
83280347
C1225.0M010-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-22.17
0
0
0
 
1,000
83280537
P1225.0M010-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
59.11
0
0
0
 
1,000
83248583
C1250.0M010-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-40.89
0
0
0
 
1,000
83248807
P1250.0M010-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
38.39
0
0
0
 
1,000
83280339
C1275.0M010-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-61.61
0
0
0
 
1,000
83280529
P1275.0M010-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
20.88
0
0
0
 
1,000
83262113
C1300.0M010-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-79.12
0
0
0
 
1,000
83262121
P1300.0M010-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
9.41
0
0
0
 
1,000
83280354
C1325.0M010-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-90.59
0
0
0
 
1,000
83280545
P1325.0M010-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
3.50
0
0
0
 
1,000
83263947
C1350.0M010-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-96.50
0
0
0
 
1,000
83263970
P1350.0M010-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
1.08
0
0
0
 
1,000
83280362
C1375.0M010-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-98.92
0
0
0
 
1,000
83280552
P1375.0M010-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.27
0
0
0
 
1,000
83264457
C1400.0M010-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.73
0
0
0
 
1,000
83264556
P1400.0M010-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.06
0
0
0
 
1,000
83280370
C1425.0M010-כיל
1 2 3 4
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות   
* נכון לתחילת יום המסחר 26/10/2020