שוק הנגזרים - אופציות על מניות שוק הנגזרים

כיל
פועלים
לאומי
טבע
דיסקונט
מזרחי טפחות
אבנר
בזק
נכסי בסיס נוספים  
נתוני מסחר
מאפייני המוצרים
נתוני מימוש/פקיעה
פרמטרים לביטחונות
נתונים היסטוריים
נתוני סחירות
הודעות הבורסה
תקנון והנחיות
אופציות על כיל
יום מסחר הבא  |  יום מסחר אחרון  |  יום המסחר הקודם  |  תאריך אחר
נתוני נכס בסיס
נכון ל-21/11/2019
מניות - כיל
זמן עסקה אחרונה
      
מחזור המסחר
(אלפי ש"ח)

      
שינוי (%)
      
שער נעילה (באגורות) מס' ני"ע
      
סימול
      
שם
  
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
63,426.47
0.52%
1,558
281014כיל.
רישום כפול – ני"ע של חברה דואלית כיל
 ייצוא נתונים מהטבלה 
מועדים ותשלומים של נכס הבסיס באתר מאי"ה
הודעות במאיה – התאמות באופציות על מניות

נתוני נגזרים
נכון ל-21/11/2019
כל הנגזרים נגזרים שנפתחו עברו התאמה

זמן עסקה אחרונה
      
דלתא *
      
מספר עסקאות
      
תמורה (₪)
      
מחזור ביחידות
      
שער נעילה
(₪)
גודל יחידות חוזה (מכפיל)מס' ני"ע
      
שם נייר
      
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82846049
C100.00M911-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82846205
C490.00M911-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82846437
P490.00M911-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82846189
C820.00M911-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82846411
P820.00M911-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82921479
C1250.0M911-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82921503
P1250.0M911-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82846114
C1300.0M911-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82846346
P1300.0M911-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.99
0
0
0
 
1,000
82846106
C1350.0M911-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.01
0
0
0
 
1,000
82846338
P1350.0M911-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.72
0
0
0
 
1,000
82846098
C1400.0M911-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.28
0
0
0
 
1,000
82846320
P1400.0M911-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
98.90
0
0
0
 
1,000
82919176
C1425.0M911-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-1.10
0
0
0
 
1,000
82919192
P1425.0M911-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
96.57
0
0
0
 
1,000
82846080
C1450.0M911-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-3.43
0
0
0
 
1,000
82846312
P1450.0M911-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
91.29
0
0
0
 
1,000
82890617
C1475.0M911-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-8.71
0
0
0
 
1,000
82890625
P1475.0M911-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
81.73
0
0
0
 
1,000
82846072
C1500.0M911-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-18.27
0
0
0
 
1,000
82846304
P1500.0M911-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
67.67
0
0
0
 
1,000
82888603
C1525.0M911-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-32.33
0
0
0
 
1,000
82888629
P1525.0M911-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
50.76
0
0
0
 
1,000
82846064
C1550.0M911-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-49.24
0
0
0
 
1,000
82846296
P1550.0M911-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
33.97
0
0
0
 
1,000
82874660
C1575.0M911-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-66.03
0
0
0
 
1,000
82874900
P1575.0M911-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
20.08
0
0
0
 
1,000
82846056
C1600.0M911-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-79.92
0
0
0
 
1,000
82846288
P1600.0M911-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
10.43
0
0
0
 
1,000
82874652
C1625.0M911-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-89.57
0
0
0
 
1,000
82874892
P1625.0M911-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
4.74
0
0
0
 
1,000
82846122
C1650.0M911-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-95.26
0
0
0
 
1,000
82846353
P1650.0M911-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
1.89
0
0
0
 
1,000
82874645
C1675.0M911-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-98.11
0
0
0
 
1,000
82874884
P1675.0M911-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.66
0
0
0
 
1,000
82846130
C1700.0M911-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.34
0
0
0
 
1,000
82846361
P1700.0M911-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.20
0
0
0
 
1,000
82874678
C1725.0M911-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.80
0
0
0
 
1,000
82874918
P1725.0M911-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.06
0
0
0
 
1,000
82846148
C1750.0M911-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.94
0
0
0
 
1,000
82846379
P1750.0M911-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.01
0
0
0
 
1,000
82874686
C1775.0M911-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.99
0
0
0
 
1,000
82874926
P1775.0M911-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82846155
C1800.0M911-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
1,000
82846387
P1800.0M911-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82874694
C1825.0M911-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
1,000
82874934
P1825.0M911-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82846163
C1850.0M911-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
1,000
82846395
P1850.0M911-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82874702
C1875.0M911-כיל
1 2 3 4
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות   
* נכון לתחילת יום המסחר 21/11/2019