שוק הנגזרים - אופציות על מניות שוק הנגזרים

איי.סי.אל
פועלים
לאומי
טבע
דיסקונט
מזרחי טפחות
אבנר
בזק
נכסי בסיס נוספים  
נתוני מסחר
מאפייני המוצרים
נתוני מימוש/פקיעה
פרמטרים לביטחונות
נתונים היסטוריים
נתוני סחירות
הודעות הבורסה
תקנון והנחיות
אופציות על איי.סי.אל
יום מסחר הבא  |  יום מסחר אחרון  |  יום המסחר הקודם  |  תאריך אחר
נתוני נכס בסיס
נכון ל-25/05/2020
מניות - איי.סי.אל
זמן עסקה אחרונה
      
מחזור המסחר
(אלפי ש"ח)

      
שינוי (%)
      
שער נעילה (באגורות) מס' ני"ע
      
סימול
      
שם
  
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
16,317.43
0.91%
1,220
281014איסל
רישום כפול – ני"ע של חברה דואלית איי.סי.אל
 ייצוא נתונים מהטבלה 
מועדים ותשלומים של נכס הבסיס באתר מאי"ה
הודעות במאיה – התאמות באופציות על מניות

נתוני נגזרים
נכון ל-25/05/2020
כל הנגזרים נגזרים שנפתחו עברו התאמה

זמן עסקה אחרונה
      
דלתא *
      
מספר עסקאות
      
תמורה (₪)
      
מחזור ביחידות
      
שער נעילה
(₪)
גודל יחידות חוזה (מכפיל)מס' ני"ע
      
שם נייר
      
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83034942
C100.00M005-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83035071
C400.00M005-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83035261
P400.00M005-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83035055
C660.00M005-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83035246
P660.00M005-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83078709
C820.00M005-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83078790
P820.00M005-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83078691
C840.00M005-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83078782
P840.00M005-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83070540
C860.00M005-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83070656
P860.00M005-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83070532
C880.00M005-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83070649
P880.00M005-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83062596
C900.00M005-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83062786
P900.00M005-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83062588
C920.00M005-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83062778
P920.00M005-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83128033
C930.00M005-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83128074
P930.00M005-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83062570
C940.00M005-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83062760
P940.00M005-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83128025
C950.00M005-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83128066
P950.00M005-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83062562
C960.00M005-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83062752
P960.00M005-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83127498
C970.00M005-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83127514
P970.00M005-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83062554
C980.00M005-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83062745
P980.00M005-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83122416
C990.00M005-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83122457
P990.00M005-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.99
0
0
0
 
1,000
83058495
C1000.0M005-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.01
0
0
0
 
1,000
83058552
P1000.0M005-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.96
0
0
0
 
1,000
83122408
C1025.0M005-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.04
0
0
0
 
1,000
83122440
P1025.0M005-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.81
0
0
0
 
1,000
83048264
C1050.0M005-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.19
0
0
0
 
1,000
83048280
P1050.0M005-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.21
0
0
0
 
1,000
83108902
C1075.0M005-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.79
0
0
0
 
1,000
83109108
P1075.0M005-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
97.41
0
0
0
 
1,000
83034991
C1100.0M005-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-2.59
0
0
0
 
1,000
83035188
P1100.0M005-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
93.16
0
0
0
 
1,000
83108894
C1125.0M005-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-6.84
0
0
0
 
1,000
83109090
P1125.0M005-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
85.12
0
0
0
 
1,000
83034983
C1150.0M005-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-14.88
0
0
0
 
1,000
83035170
P1150.0M005-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
72.72
0
0
0
 
1,000
83108910
C1175.0M005-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-27.28
0
0
0
 
1,000
83109116
P1175.0M005-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
57
0
0
0
 
1,000
83034975
C1200.0M005-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-43
0
0
0
 
1,000
83035162
P1200.0M005-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
40.42
0
0
0
 
1,000
83108928
C1225.0M005-כיל
1 2 3 4
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות   
* נכון לתחילת יום המסחר 25/05/2020