שוק הנגזרים - אופציות על מניות שוק הנגזרים

איי.סי.אל
פועלים
לאומי
טבע
דיסקונט
מזרחי טפחות
אבנר
בזק
נכסי בסיס נוספים  
נתוני מסחר
מאפייני המוצרים
מחיר קובע למימוש/פקיעה
פרמטרים לביטחונות
נתונים היסטוריים
נתוני סחירות
הודעות הבורסה
תקנון והנחיות
אופציות על איי.סי.אל
יום מסחר הבא  |  יום מסחר אחרון  |  יום המסחר הקודם  |  תאריך אחר
נתוני נכס בסיס
נכון ל-21/04/2021
מניות - איי.סי.אל
זמן עסקה אחרונה
      
מחזור המסחר
(אלפי ש"ח)

      
שינוי (%)
      
שער נעילה (באגורות) מס' ני"ע
      
סימול
      
שם
  
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
26,003.66
-0.71%
2,095
281014איסל
רישום כפול – ני"ע של חברה דואלית איי.סי.אל
 ייצוא נתונים מהטבלה 
מועדים ותשלומים של נכס הבסיס באתר מאי"ה
הודעות במאיה – התאמות באופציות על מניות

נתוני נגזרים
נכון ל-21/04/2021
כל הנגזרים נגזרים שנפתחו עברו התאמה

זמן עסקה אחרונה
      
דלתא *
      
מספר עסקאות
      
תמורה (₪)
      
מחזור ביחידות
      
שער נעילה
(₪)
גודל יחידות חוזה (מכפיל)מס' ני"ע
      
שם נייר
      
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83455410
C100.00M104-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83455576
C540.00M104-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83455816
P540.00M104-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83455550
C880.00M104-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83455790
P880.00M104-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83469957
C1400.0M104-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83469973
P1400.0M104-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83455485
C1450.0M104-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83455725
P1450.0M104-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83455477
C1500.0M104-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83455717
P1500.0M104-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83455469
C1550.0M104-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83455709
P1550.0M104-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83455451
C1600.0M104-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83455691
P1600.0M104-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83455444
C1650.0M104-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83455683
P1650.0M104-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83455436
C1700.0M104-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83455675
P1700.0M104-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83487751
C1725.0M104-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83487983
P1725.0M104-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83455428
C1750.0M104-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83455667
P1750.0M104-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.99
0
0
0
 
1,000
83487744
C1775.0M104-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.01
0
0
0
 
1,000
83487975
P1775.0M104-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.98
0
0
0
 
1,000
83455493
C1800.0M104-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.02
0
0
0
 
1,000
83455733
P1800.0M104-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.93
0
0
0
 
1,000
83487736
C1825.0M104-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.07
0
0
0
 
1,000
83487967
P1825.0M104-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.82
0
0
0
 
1,000
83455501
C1850.0M104-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.18
0
0
0
 
1,000
83455741
P1850.0M104-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.55
0
0
0
 
1,000
83487728
C1875.0M104-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.45
0
0
0
 
1,000
83487959
P1875.0M104-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99
0
0
0
 
1,000
83455519
C1900.0M104-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-1
0
0
0
 
1,000
83455758
P1900.0M104-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
97.92
0
0
0
 
1,000
83487769
C1925.0M104-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-2.08
0
0
0
 
1,000
83487991
P1925.0M104-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
96.03
0
0
0
 
1,000
83455527
C1950.0M104-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-3.97
0
0
0
 
1,000
83455766
P1950.0M104-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
92.99
0
0
0
 
1,000
83487777
C1975.0M104-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-7.01
0
0
0
 
1,000
83488007
P1975.0M104-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
88.46
0
0
0
 
1,000
83455535
C2000.0M104-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-11.54
0
0
0
 
1,000
83455774
P2000.0M104-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
74.42
0
0
0
 
1,000
83487785
C2050.0M104-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-25.58
0
0
0
 
1,000
83488015
P2050.0M104-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
55.06
0
0
0
 
1,000
83455543
C2100.0M104-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-44.94
0
0
0
 
1,000
83455782
P2100.0M104-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
34.84
0
0
0
 
1,000
83507103
C2150.0M104-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-65.16
0
0
0
 
1,000
83507129
P2150.0M104-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
18.55
0
0
0
 
1,000
83475335
C2200.0M104-כיל
1 2 3 4
 ייצוא נתונים מהטבלה 
    עמודות נוספות    
* נכון לתחילת יום המסחר 21/04/2021