שוק הנגזרים - אופציות על מניות שוק הנגזרים

כיל
פועלים
לאומי
טבע
דיסקונט
מזרחי טפחות
אבנר
בזק
נכסי בסיס נוספים  
נתוני מסחר
מאפייני המוצרים
נתוני מימוש/פקיעה
פרמטרים לביטחונות
נתונים היסטוריים
נתוני סחירות
הודעות הבורסה
תקנון והנחיות
אופציות על כיל
יום מסחר הבא  |  יום מסחר אחרון  |  יום המסחר הקודם  |  תאריך אחר
נתוני נכס בסיס
נכון ל-23/07/2019
מניות - כיל
זמן עסקה אחרונה
      
מחזור המסחר
(אלפי ש"ח)

      
שינוי (%)
      
שער נעילה (באגורות) מס' ני"ע
      
סימול
      
שם
  
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
47,711.31
-0.05%
1,828
281014כיל.
רישום כפול – ני"ע של חברה דואלית כיל
 ייצוא נתונים מהטבלה 
מועדים ותשלומים של נכס הבסיס באתר מאי"ה
הודעות במאיה – התאמות באופציות על מניות

נתוני נגזרים
נכון ל-23/07/2019
כל הנגזרים נגזרים שנפתחו עברו התאמה

זמן עסקה אחרונה
      
דלתא *
      
מספר עסקאות
      
תמורה (₪)
      
מחזור ביחידות
      
שער נעילה
(₪)
גודל יחידות חוזה (מכפיל)מס' ני"ע
      
שם נייר
      
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82757592
C100.00M907-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82758087
C560.00M907-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82758731
P560.00M907-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82758020
C920.00M907-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82758673
P920.00M907-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82757816
C1450.0M907-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82758467
P1450.0M907-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82757808
C1500.0M907-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82758459
P1500.0M907-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82757790
C1550.0M907-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82758442
P1550.0M907-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82757782
C1600.0M907-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82758434
P1600.0M907-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82797317
C1625.0M907-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82797333
P1625.0M907-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82757774
C1650.0M907-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82758426
P1650.0M907-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82758210
C1675.0M907-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82758863
P1675.0M907-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.96
0
0
0
 
1,000
82757766
C1700.0M907-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.04
0
0
0
 
1,000
82758418
P1700.0M907-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.66
0
0
0
 
1,000
82758202
C1725.0M907-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.34
0
0
0
 
1,000
82758855
P1725.0M907-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
97.94
0
0
0
 
1,000
82757758
C1750.0M907-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-2.06
0
0
0
 
1,000
82758400
P1750.0M907-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
91.76
0
0
0
 
1,000
82758194
C1775.0M907-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-8.24
0
0
0
 
1,000
82758848
P1775.0M907-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
77.23
0
0
0
 
1,000
82757741
C1800.0M907-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-22.77
0
0
0
195
1,000
82758392
P1800.0M907-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
54.48
0
0
0
 
1,000
82758228
C1825.0M907-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-45.52
0
0
0
210
1,000
82758871
P1825.0M907-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
30.41
0
0
0
 
1,000
82757824
C1850.0M907-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-69.59
0
0
0
 
1,000
82758475
P1850.0M907-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
12.93
0
0
0
 
1,000
82758236
C1875.0M907-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-87.07
0
0
0
 
1,000
82758889
P1875.0M907-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
4.11
0
0
0
 
1,000
82757832
C1900.0M907-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-95.89
0
0
0
 
1,000
82758483
P1900.0M907-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.97
0
0
0
 
1,000
82758244
C1925.0M907-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.03
0
0
0
 
1,000
82758897
P1925.0M907-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.17
0
0
0
 
1,000
82757840
C1950.0M907-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.83
0
0
0
 
1,000
82758491
P1950.0M907-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.02
0
0
0
 
1,000
82758251
C1975.0M907-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.98
0
0
0
 
1,000
82758905
P1975.0M907-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82757857
C2000.0M907-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
1,000
82758509
P2000.0M907-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82759259
C2050.0M907-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
1,000
82759309
P2050.0M907-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82757865
C2100.0M907-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
1,000
82758517
P2100.0M907-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82759226
C2200.0M907-כיל
1 2 3 4
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות   
* נכון לתחילת יום המסחר 23/07/2019