שוק הנגזרים - כל הנגזרים שוק הנגזרים

נתוני מסחר
פרמטרים לביטחונות
התאמות באופציות מניות
נתוני מסחר
כל הנגזרים
יום מסחר הבא  |  יום מסחר אחרון  |  יום המסחר הקודם  |  תאריך אחר

נתוני נגזרים
נכון ל-28/10/2021
כל הנגזרים חודשיים שבועיים נגזרים שנפתחו עברו התאמה

זמן עסקה אחרונה
      
דלתא *
      
מספר עסקאות
      
תמורה (₪)
      
מחזור ביחידות
      
שער נעילה
(₪) **
גודל יחידות חוזה (מכפיל)מס' ני"ע
      
שם נייר
      
נכס הבסיס
      
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83743468
C000001W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83744029
C001490W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
83744763
P001490W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83743658
C001500W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
83744391
P001500W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83744011
C001510W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
83744755
P001510W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83743641
C001520W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
83744383
P001520W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83744003
C001530W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
83744748
P001530W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83743633
C001540W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
83744375
P001540W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83743997
C001550W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
83744730
P001550W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83743625
C001560W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
31
147
33
3
100
83744367
P001560W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83743989
C001570W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
19
72
19
3
100
83744722
P001570W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83743617
C001580W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
5
20
5
4
100
83744359
P001580W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83743971
C001590W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
15
100
83744714
P001590W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83743609
C001600W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
11
44
11
4
100
83744342
P001600W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83743963
C001610W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
16
100
83744706
P001610W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83743591
C001620W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
9
54
9
6
100
83744334
P001620W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83743955
C001630W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
41
325
41
7
100
83744698
P001630W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83743583
C001640W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
3
21
3
7
100
83744326
P001640W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83743948
C001650W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
44
633
55
10
100
83744680
P001650W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83743575
C001660W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
25
700
50
10
100
83744318
P001660W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83743930
C001670W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
22
373
22
17
100
83744672
P001670W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83743567
C001680W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
45
848
45
18
100
83744300
P001680W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83743922
C001690W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
81
1,728
82
20
100
83744664
P001690W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83743559
C001700W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
393
17,066
639
20
100
83744292
P001700W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83743914
C001710W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
155
5,122
173
26
100
83744656
P001710W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.99
0
0
0
 
100
83743542
C001720W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.01
177
8,340
261
28
100
83744284
P001720W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.98
0
0
0
 
100
83743906
C001730W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.02
404
21,654
545
34
100
83744649
P001730W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.95
0
0
0
 
100
83743534
C001740W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.05
418
33,960
671
43
100
83744276
P001740W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.87
0
0
0
 
100
83743898
C001750W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.13
696
61,838
1,070
55
100
83744631
P001750W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.69
0
0
0
 
100
83743526
C001760W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.31
238
21,912
293
70
100
83744268
P001760W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.31
3
86,300
10
8,630
100
83743880
C001770W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.69
820
111,512
1,284
94
100
83744623
P001770W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
98.58
0
0
0
 
100
83743518
C001780W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-1.42
522
128,449
1,093
122
100
83744250
P001780W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
97.27
0
0
0
 
100
83743872
C001790W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-2.73
1,146
475,900
3,551
188
100
83744615
P001790W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
95.08
3
39,510
7
5,644
100
83743500
C001800W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-4.92
1,079
420,825
2,328
238
100
83744243
P001800W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
91.71
3
27,250
6
4,542
100
83743864
C001810W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-8.29
1,068
608,105
2,505
348
100
83744607
P001810W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
86.86
25
115,650
34
3,311
100
83743492
C001820W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-13.14
844
640,430
1,853
503
100
83744235
P001820W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
80.39
203
1,088,410
396
2,393
100
83743856
C001830W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-19.61
1,186
1,158,160
2,366
744
100
83744599
P001830W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
72.33
467
1,666,570
850
1,688
100
83743484
C001840W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-27.67
1,638
2,838,420
3,895
1,066
100
83744227
P001840W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
62.97
1,185
3,562,120
2,505
1,110
100
83743849
C001850W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-37.03
1,327
2,623,930
2,486
1,470
100
83744581
P001850W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
52.83
1,815
3,624,010
4,045
678
100
83743476
C001860W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-47.17
1,140
2,951,730
2,041
2,020
100
83744219
P001860W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
42.56
1,907
2,126,240
4,005
360
100
83744037
C001870W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-57.44
543
1,979,020
924
2,630
100
83744771
P001870W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
32.82
1,222
805,525
2,826
189
100
83743666
C001880W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-67.18
207
930,170
334
3,278
100
83744409
P001880W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
24.17
1,087
361,351
2,373
92
100
83744045
C001890W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-75.83
25
134,400
38
3,988
100
83744789
P001890W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
16.96
920
162,188
2,166
50
100
83743674
C001900W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-83.04
4
18,490
4
4,623
100
83744417
P001900W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
11.34
679
91,036
2,060
29
100
83744052
C001910W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-88.66
4
33,870
6
5,645
100
83744797
P001910W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
7.20
598
42,124
1,399
20
100
83743682
C001920W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-92.80
0
0
0
5,460
100
83744425
P001920W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
4.35
337
16,097
705
14
100
83744060
C001930W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-95.65
0
0
0
 
100
83744805
P001930W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
2.50
95
2,014
128
12
100
83743690
C001940W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-97.50
10
344,350
40
8,722
100
83744433
P001940W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
1.36
102
2,333
185
10
100
83744078
C001950W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-98.64
0
0
0
7,410
100
83744813
P001950W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.70
57
627
69
8
100
83743708
C001960W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.30
0
0
0
 
100
83744441
P001960W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.35
29
273
33
7
100
83744086
C001970W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.65
0
0
0
 
100
83744821
P001970W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.16
55
404
58
7
100
83743716
C001980W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.84
0
0
0
 
100
83744458
P001980W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.07
62
361
64
5
100
83744094
C001990W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.93
0
0
0
 
100
83744839
P001990W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.03
21
114
21
5
100
83743724
C002000W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.97
0
0
0
 
100
83744466
P002000W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.01
27
135
27
5
100
83744102
C002010W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.99
0
0
0
 
100
83744847
P002010W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
9
36
9
4
100
83743732
C002020W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
83744474
P002020W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
29
117
29
4
100
83744110
C002030W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
83744854
P002030W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
15
60
15
4
100
83743740
C002040W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
83744482
P002040W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
83744128
C002050W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
83744862
P002050W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
83743757
C002060W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
83744490
P002060W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
83744136
C002070W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
83744870
P002070W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
83743765
C002080W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
83744508
P002080W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
83744144
C002090W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
83744888
P002090W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
83743773
C002100W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
83744516
P002100W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
83744151
C002110W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
83744896
P002110W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
83743781
C002120W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
83744524
P002120W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
83744169
C002130W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
83744904
P002130W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
83743799
C002140W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
83744532
P002140W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
83744177
C002150W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
83744912
P002150W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
83743807
C002160W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
83744540
P002160W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
83744185
C002170W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
83744920
P002170W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
83743815
C002180W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
83744557
P002180W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
83744193
C002190W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
83744938
P002190W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
83743823
C002200W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
83744565
P002200W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
83744201
C002210W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
83744946
P002210W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
83743831
C002220W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
83744573
P002220W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
83746206
C002230W111-ת35
מדד ת"א - 35
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
 ייצוא נתונים מהטבלה 
    עמודות נוספות    
* נכון לתחילת יום המסחר 28/10/2021
** השערים עבור נגזרים על מדדים (מדד ת"א-35, מדד ת"א-125, מדד ת"א בנקים-5) ,נגזרים על מט"ח (דולר, אירו), אופציות על מניות ואופציות על אג"ח ממשלתי שקלי מוצגים בש"ח ולא באגורות.