שוק הנגזרים - כל הנגזרים שוק הנגזרים

נתוני מסחר
פרמטרים לביטחונות
התאמות באופציות מניות
נתוני מסחר
כל הנגזרים
היום  |  יום המסחר הקודם  |  תאריך אחר

נתוני נגזרים
נכון ל-29/11/2020
כל הנגזרים חודשיים שבועיים נגזרים שנפתחו עברו התאמה

בזמן הפסקה קצובה בנכס הבסיס ובזמן הפעלת ממתן תנודות בנכס הבסיס בשלב המסחר רציף או במכרז הנעילה - יופסק המסחר גם בנגזרים על נכס הבסיס.
דלתא *
      
תאריך מימוש
      
מחיר מימוש **גודל יחידות חוזה (מכפיל)מס' ני"ע
      
שם נייר
      
נכס הבסיס
      
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
04/12/20201
100
83373506
C000001W112-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
04/12/20201,140
100
83375709
C001140W112-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
04/12/20201,140
100
83375717
P001140W112-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
04/12/20201,150
100
83373944
C001150W112-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
04/12/20201,150
100
83374520
P001150W112-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
04/12/20201,160
100
83373654
C001160W112-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
04/12/20201,160
100
83374231
P001160W112-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
04/12/20201,170
100
83373936
C001170W112-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
04/12/20201,170
100
83374512
P001170W112-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
04/12/20201,180
100
83373647
C001180W112-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
04/12/20201,180
100
83374223
P001180W112-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
04/12/20201,190
100
83373928
C001190W112-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
04/12/20201,190
100
83374504
P001190W112-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
04/12/20201,200
100
83373639
C001200W112-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
04/12/20201,200
100
83374215
P001200W112-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
04/12/20201,210
100
83373910
C001210W112-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
04/12/20201,210
100
83374496
P001210W112-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
04/12/20201,220
100
83373621
C001220W112-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
04/12/20201,220
100
83374207
P001220W112-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
04/12/20201,230
100
83373902
C001230W112-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
04/12/20201,230
100
83374488
P001230W112-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
04/12/20201,240
100
83373613
C001240W112-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
04/12/20201,240
100
83374199
P001240W112-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
04/12/20201,250
100
83373894
C001250W112-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
04/12/20201,250
100
83374470
P001250W112-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
04/12/20201,260
100
83373605
C001260W112-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
04/12/20201,260
100
83374181
P001260W112-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
04/12/20201,270
100
83373886
C001270W112-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
04/12/20201,270
100
83374462
P001270W112-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
04/12/20201,280
100
83373597
C001280W112-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
04/12/20201,280
100
83374173
P001280W112-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
04/12/20201,290
100
83373878
C001290W112-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
04/12/20201,290
100
83374454
P001290W112-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
04/12/20201,300
100
83373589
C001300W112-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
04/12/20201,300
100
83374165
P001300W112-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
04/12/20201,310
100
83373860
C001310W112-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
04/12/20201,310
100
83374447
P001310W112-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
04/12/20201,320
100
83373571
C001320W112-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
04/12/20201,320
100
83374157
P001320W112-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
04/12/20201,330
100
83373852
C001330W112-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
04/12/20201,330
100
83374439
P001330W112-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
04/12/20201,340
100
83373563
C001340W112-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
04/12/20201,340
100
83374140
P001340W112-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
04/12/20201,350
100
83373845
C001350W112-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
04/12/20201,350
100
83374421
P001350W112-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
04/12/20201,360
100
83373555
C001360W112-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
04/12/20201,360
100
83374132
P001360W112-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
99.99
04/12/20201,370
100
83373837
C001370W112-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-0.01
04/12/20201,370
100
83374413
P001370W112-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
99.98
04/12/20201,380
100
83373548
C001380W112-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-0.02
04/12/20201,380
100
83374124
P001380W112-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
99.93
04/12/20201,390
100
83373829
C001390W112-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-0.07
04/12/20201,390
100
83374405
P001390W112-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
99.78
04/12/20201,400
100
83373530
C001400W112-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-0.22
04/12/20201,400
100
83374116
P001400W112-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
99.40
04/12/20201,410
100
83373811
C001410W112-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-0.60
04/12/20201,410
100
83374397
P001410W112-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
98.53
04/12/20201,420
100
83373522
C001420W112-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-1.47
04/12/20201,420
100
83374108
P001420W112-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
96.76
04/12/20201,430
100
83373803
C001430W112-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-3.24
04/12/20201,430
100
83374389
P001430W112-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
93.51
04/12/20201,440
100
83373514
C001440W112-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-6.49
04/12/20201,440
100
83374090
P001440W112-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
88.23
04/12/20201,450
100
83373951
C001450W112-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-11.77
04/12/20201,450
100
83374538
P001450W112-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
80.53
04/12/20201,460
100
83373662
C001460W112-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-19.47
04/12/20201,460
100
83374249
P001460W112-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
70.42
04/12/20201,470
100
83373969
C001470W112-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-29.58
04/12/20201,470
100
83374546
P001470W112-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
58.50
04/12/20201,480
100
83373670
C001480W112-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-41.50
04/12/20201,480
100
83374256
P001480W112-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
45.82
04/12/20201,490
100
83373977
C001490W112-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-54.18
04/12/20201,490
100
83374553
P001490W112-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
33.64
04/12/20201,500
100
83373688
C001500W112-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-66.36
04/12/20201,500
100
83374264
P001500W112-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
23.03
04/12/20201,510
100
83373985
C001510W112-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-76.97
04/12/20201,510
100
83374561
P001510W112-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
14.66
04/12/20201,520
100
83373696
C001520W112-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-85.34
04/12/20201,520
100
83374272
P001520W112-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
8.65
04/12/20201,530
100
83373993
C001530W112-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-91.35
04/12/20201,530
100
83374579
P001530W112-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
4.73
04/12/20201,540
100
83373704
C001540W112-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-95.27
04/12/20201,540
100
83374280
P001540W112-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
2.39
04/12/20201,550
100
83374009
C001550W112-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-97.61
04/12/20201,550
100
83374587
P001550W112-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
1.12
04/12/20201,560
100
83373712
C001560W112-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-98.88
04/12/20201,560
100
83374298
P001560W112-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0.48
04/12/20201,570
100
83374017
C001570W112-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-99.52
04/12/20201,570
100
83374595
P001570W112-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0.19
04/12/20201,580
100
83373720
C001580W112-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-99.81
04/12/20201,580
100
83374306
P001580W112-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0.07
04/12/20201,590
100
83374025
C001590W112-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-99.93
04/12/20201,590
100
83374603
P001590W112-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0.02
04/12/20201,600
100
83373738
C001600W112-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-99.98
04/12/20201,600
100
83374314
P001600W112-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0.01
04/12/20201,610
100
83374033
C001610W112-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-99.99
04/12/20201,610
100
83374611
P001610W112-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
04/12/20201,620
100
83373746
C001620W112-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
04/12/20201,620
100
83374322
P001620W112-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
04/12/20201,630
100
83374041
C001630W112-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
04/12/20201,630
100
83374629
P001630W112-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
04/12/20201,640
100
83373753
C001640W112-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
04/12/20201,640
100
83374330
P001640W112-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
04/12/20201,650
100
83374058
C001650W112-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
04/12/20201,650
100
83374637
P001650W112-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
04/12/20201,660
100
83373761
C001660W112-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
04/12/20201,660
100
83374348
P001660W112-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
04/12/20201,670
100
83374066
C001670W112-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
04/12/20201,670
100
83374645
P001670W112-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
04/12/20201,680
100
83373779
C001680W112-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
04/12/20201,680
100
83374355
P001680W112-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
04/12/20201,690
100
83374074
C001690W112-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
04/12/20201,690
100
83374652
P001690W112-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
04/12/20201,700
100
83373787
C001700W112-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
04/12/20201,700
100
83374363
P001700W112-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
04/12/20201,710
100
83374082
C001710W112-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
04/12/20201,710
100
83374660
P001710W112-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
04/12/20201,720
100
83373795
C001720W112-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
04/12/20201,720
100
83374371
P001720W112-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
04/12/20201,730
100
83377325
C001730W112-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
04/12/20201,730
100
83377333
P001730W112-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
04/12/20201,740
100
83379784
C001740W112-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
04/12/20201,740
100
83379818
P001740W112-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
04/12/20201,750
100
83379800
C001750W112-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
04/12/20201,750
100
83379834
P001750W112-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
04/12/20201,760
100
83379792
C001760W112-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
04/12/20201,760
100
83379826
P001760W112-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
04/12/20201,770
100
83400671
C001770W112-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
04/12/20201,770
100
83400713
P001770W112-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
04/12/20201,780
100
83400655
C001780W112-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
04/12/20201,780
100
83400697
P001780W112-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
11/12/20201
100
83397224
C000001W212-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
11/12/20201,180
100
83397372
C001180W212-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
11/12/20201,180
100
83397968
P001180W212-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
11/12/20201,190
100
83397661
C001190W212-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
11/12/20201,190
100
83398255
P001190W212-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
11/12/20201,200
100
83397364
C001200W212-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
11/12/20201,200
100
83397950
P001200W212-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
11/12/20201,210
100
83397653
C001210W212-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
11/12/20201,210
100
83398248
P001210W212-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
11/12/20201,220
100
83397356
C001220W212-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
11/12/20201,220
100
83397943
P001220W212-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
11/12/20201,230
100
83397646
C001230W212-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
11/12/20201,230
100
83398230
P001230W212-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
11/12/20201,240
100
83397349
C001240W212-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
11/12/20201,240
100
83397935
P001240W212-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
11/12/20201,250
100
83397638
C001250W212-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
11/12/20201,250
100
83398222
P001250W212-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
11/12/20201,260
100
83397331
C001260W212-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
11/12/20201,260
100
83397927
P001260W212-ת35
מדד ת"א - 35
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ...
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   פתח בחלון נפרד   
* נכון לתחילת יום המסחר 29/11/2020
** באופציות על מניות - עד לתאריך 31/07/2012 הוצגו מחירי המימוש בש"ח ומתאריך 01/08/2012 והלאה מוצגים מחירי המימוש באגורות.