שוק הנגזרים - כל הנגזרים שוק הנגזרים

נתוני מסחר
פרמטרים לביטחונות
התאמות באופציות מניות
נתוני מסחר
כל הנגזרים
יום מסחר הבא  |  יום מסחר אחרון  |  יום המסחר הקודם  |  תאריך אחר

נתוני נגזרים
נכון ל-22/08/2019
כל הנגזרים חודשיים שבועיים נגזרים שנפתחו עברו התאמה

זמן עסקה אחרונה
      
דלתא *
      
מספר עסקאות
      
תמורה (₪)
      
מחזור ביחידות
      
שער נעילה
(₪) **
גודל יחידות חוזה (מכפיל)מס' ני"ע
      
שם נייר
      
נכס הבסיס
      
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
158,975
100
82737271
C000001M908-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
34,500
100
82754763
C001220M908-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
3
100
82754813
P001220M908-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82737461
C001240M908-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
5
100
82738071
P001240M908-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82830647
C001250M908-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82830662
P001250M908-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
33,522
100
82737453
C001260M908-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
3
100
82738063
P001260M908-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82770645
C001270M908-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
2
100
82771270
P001270M908-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82737446
C001280M908-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
1
10
10
1
100
82738055
P001280M908-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82770637
C001290M908-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
5
100
82771262
P001290M908-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
27,400
100
82737438
C001300M908-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
4
100
82738048
P001300M908-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82770629
C001310M908-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
9
100
82771254
P001310M908-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
27,300
100
82737420
C001320M908-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
2
100
82738030
P001320M908-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82770611
C001330M908-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
1
2
1
2
100
82771247
P001330M908-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82737412
C001340M908-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
3
100
82738022
P001340M908-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82770603
C001350M908-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
4
43
16
3
100
82771239
P001350M908-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
25,270
100
82737404
C001360M908-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
8
100
82738014
P001360M908-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82770595
C001370M908-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
1
16
4
4
100
82771221
P001370M908-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
21,080
100
82737396
C001380M908-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
8
30
9
3
100
82738006
P001380M908-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82770587
C001390M908-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
3
12
3
4
100
82771213
P001390M908-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
18,600
100
82737388
C001400M908-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
5
100
82737990
P001400M908-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
20,720
100
82770579
C001410M908-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
7
36
9
4
100
82771205
P001410M908-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
20,050
100
82737370
C001420M908-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
21
168
22
8
100
82737982
P001420M908-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82770561
C001430M908-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
40
1,156
236
5
100
82771197
P001430M908-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
13,800
100
82737362
C001440M908-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
46
1,020
130
8
100
82737974
P001440M908-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.99
0
0
0
10,627
100
82770553
C001450M908-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.01
69
1,695
150
12
100
82771189
P001450M908-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.97
0
0
0
13,380
100
82737354
C001460M908-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.03
220
5,611
347
15
100
82737966
P001460M908-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.92
0
0
0
9,456
100
82770546
C001470M908-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.08
201
10,292
464
21
100
82771171
P001470M908-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.81
0
0
0
8,283
100
82737347
C001480M908-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.19
352
23,894
788
29
100
82737958
P001480M908-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.57
0
0
0
7,900
100
82770538
C001490M908-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.43
405
37,286
794
40
100
82771163
P001490M908-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.09
4
37,740
4
9,435
100
82737339
C001500M908-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.91
772
152,122
2,303
54
100
82737941
P001500M908-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
98.20
2
26,840
3
8,947
100
82770520
C001510M908-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-1.80
654
158,441
1,705
76
100
82771155
P001510M908-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
96.68
1
16,080
2
8,040
100
82737321
C001520M908-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-3.32
909
344,812
2,706
102
100
82737933
P001520M908-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
94.23
7
67,060
10
6,706
100
82770512
C001530M908-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-5.77
938
423,150
2,218
161
100
82771148
P001530M908-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
90.59
55
374,140
71
5,724
100
82737313
C001540M908-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-9.41
1,370
844,020
3,219
223
100
82737925
P001540M908-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
85.51
201
1,884,100
396
5,041
100
82770504
C001550M908-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-14.49
1,830
1,668,040
4,372
337
100
82771130
P001550M908-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
78.91
153
1,030,850
279
4,276
100
82737479
C001560M908-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-21.09
2,203
2,421,210
4,418
478
100
82738089
P001560M908-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
70.86
678
3,662,500
1,286
3,252
100
82770496
C001570M908-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-29.14
2,269
3,054,330
4,066
682
100
82771122
P001570M908-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
61.68
1,271
4,740,070
2,219
2,390
100
82737487
C001580M908-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-38.32
2,617
4,684,900
4,557
952
100
82738097
P001580M908-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
51.85
2,482
9,857,580
6,607
1,644
100
82770652
C001590M908-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-48.15
2,679
10,116,880
6,825
1,319
100
82771288
P001590M908-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
41.96
3,341
7,330,300
6,509
1,104
100
82737495
C001600M908-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-58.04
1,768
5,224,860
2,887
1,754
100
82738105
P001600M908-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
32.62
2,960
3,896,560
5,872
668
100
82770660
C001610M908-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-67.38
895
3,331,100
1,412
2,252
100
82771296
P001610M908-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
24.31
3,039
2,898,200
7,268
358
100
82737503
C001620M908-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-75.69
457
2,242,570
723
2,905
100
82738113
P001620M908-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
17.34
2,249
1,204,650
5,509
171
100
82770678
C001630M908-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-82.66
197
1,214,370
311
3,702
100
82771304
P001630M908-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
11.82
1,049
290,205
2,703
83
100
82737511
C001640M908-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-88.18
124
1,104,680
221
4,288
100
82738121
P001640M908-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
7.70
731
116,384
1,930
40
100
82770686
C001650M908-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-92.30
51
398,600
74
5,212
100
82771312
P001650M908-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
4.79
503
46,811
1,564
23
100
82737529
C001660M908-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-95.21
4
45,240
7
6,463
100
82738139
P001660M908-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
2.84
433
16,492
931
17
100
82770694
C001670M908-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-97.16
0
0
0
8,120
100
82771320
P001670M908-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
1.61
284
10,361
744
12
100
82737537
C001680M908-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-98.39
5
42,090
5
8,418
100
82738147
P001680M908-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.87
188
2,619
311
9
100
82770702
C001690M908-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.13
0
0
0
8,100
100
82771338
P001690M908-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.45
118
951
155
8
100
82737545
C001700M908-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.55
1
10,300
1
10,300
100
82738154
P001700M908-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.22
5
145
28
5
100
82770710
C001710M908-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.78
0
0
0
9,880
100
82771346
P001710M908-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.10
28
112
28
4
100
82737552
C001720M908-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.90
0
0
0
15,200
100
82738162
P001720M908-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.05
14
47
14
3
100
82770728
C001730M908-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.95
0
0
0
12,000
100
82771353
P001730M908-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.02
0
0
0
3
100
82737560
C001740M908-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.98
0
0
0
12,660
100
82738170
P001740M908-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.01
0
0
0
4
100
82770736
C001750M908-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.99
0
0
0
20,145
100
82771361
P001750M908-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
1
100
82737578
C001760M908-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
16,500
100
82738188
P001760M908-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
20
20
20
1
100
82770744
C001770M908-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
82771379
P001770M908-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
3
3
3
1
100
82737586
C001780M908-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
82738196
P001780M908-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
6
100
82770751
C001790M908-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
82771387
P001790M908-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
1
100
82737594
C001800M908-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
21,560
100
82738204
P001800M908-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
1
100
82770769
C001810M908-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
82771395
P001810M908-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
1
100
82737602
C001820M908-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
82738212
P001820M908-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
6
100
82770777
C001830M908-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
82771403
P001830M908-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
1
100
82737610
C001840M908-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
82738220
P001840M908-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
1
100
82770785
C001850M908-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
82771411
P001850M908-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
4
100
82761081
C001860M908-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
82761107
P001860M908-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
4
100
82770793
C001870M908-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
82771429
P001870M908-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
4
100
82764184
C001880M908-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
82764192
P001880M908-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
1
100
82788019
C001890M908-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
82788027
P001890M908-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
2
100
82791575
C001900M908-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
82791617
P001900M908-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
4
100
82791609
C001910M908-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
82791641
P001910M908-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
2
100
82793118
C001920M908-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
30,680
100
82793134
P001920M908-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
1
100
82801390
C001930M908-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
82802059
P001930M908-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82819541
C001940M908-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
39,000
100
82819574
P001940M908-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
1
100
82823543
C001950M908-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
2
253,050
7
36,150
100
82823568
P001950M908-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82835703
C000001W109-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82835877
C001280W109-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82836503
P001280W109-ת35
מדד ת"א - 35
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות   
* נכון לתחילת יום המסחר 22/08/2019
** השערים עבור נגזרים על מדדים (מדד ת"א-35, מדד ת"א-125, מדד ת"א בנקים-5) ,נגזרים על מט"ח (דולר, אירו), אופציות על מניות ואופציות על אג"ח ממשלתי שקלי מוצגים בש"ח ולא באגורות.