שוק הנגזרים - כל הנגזרים שוק הנגזרים

נתוני מסחר
פרמטרים לביטחונות
התאמות באופציות מניות
נתוני מסחר
כל הנגזרים
יום מסחר הבא  |  יום מסחר אחרון  |  יום המסחר הקודם  |  תאריך אחר

נתוני נגזרים
נכון ל-07/04/2020
כל הנגזרים חודשיים שבועיים נגזרים שנפתחו עברו התאמה

זמן עסקה אחרונה
      
דלתא *
      
מספר עסקאות
      
תמורה (₪)
      
מחזור ביחידות
      
שער נעילה
(₪) **
גודל יחידות חוזה (מכפיל)מס' ני"ע
      
שם נייר
      
נכס הבסיס
      
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83126425
C000001W304-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83128769
C001000W304-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
107
896
161
6
100
83128785
P001000W304-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83128777
C001010W304-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
83128793
P001010W304-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83127860
C001020W304-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
34
100
83127878
P001020W304-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83126813
C001030W304-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
60
100
83127332
P001030W304-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83126557
C001040W304-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
8
78
9
9
100
83127076
P001040W304-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.99
0
0
0
 
100
83126805
C001050W304-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.01
12
366
15
24
100
83127324
P001050W304-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.99
0
0
0
 
100
83126540
C001060W304-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.01
0
0
0
 
100
83127068
P001060W304-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.98
0
0
0
 
100
83126797
C001070W304-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.02
0
0
0
 
100
83127316
P001070W304-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.96
0
0
0
 
100
83126532
C001080W304-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.04
21
422
21
20
100
83127050
P001080W304-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.93
0
0
0
 
100
83126789
C001090W304-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.07
120
3,826
168
19
100
83127308
P001090W304-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.88
0
0
0
 
100
83126524
C001100W304-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.12
77
2,472
81
26
100
83127043
P001100W304-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.80
0
0
0
 
100
83126771
C001110W304-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.20
24
818
25
33
100
83127290
P001110W304-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.67
0
0
0
 
100
83126516
C001120W304-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.33
106
4,522
108
38
100
83127035
P001120W304-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.48
0
0
0
 
100
83126763
C001130W304-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.52
158
9,476
211
43
100
83127282
P001130W304-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.19
0
0
0
 
100
83126508
C001140W304-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.81
140
9,234
143
58
100
83127027
P001140W304-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
98.77
0
0
0
 
100
83126755
C001150W304-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-1.23
118
13,934
178
69
100
83127274
P001150W304-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
98.19
0
0
0
 
100
83126490
C001160W304-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-1.81
107
13,217
148
80
100
83127019
P001160W304-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
97.39
0
0
0
 
100
83126748
C001170W304-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-2.61
103
17,165
147
100
100
83127266
P001170W304-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
96.33
0
0
0
 
100
83126482
C001180W304-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-3.67
39
6,650
47
133
100
83127001
P001180W304-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
94.95
0
0
0
 
100
83126730
C001190W304-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-5.05
83
17,310
106
141
100
83127258
P001190W304-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
93.21
0
0
0
 
100
83126474
C001200W304-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-6.79
288
111,070
525
162
100
83126995
P001200W304-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
91.05
0
0
0
 
100
83126722
C001210W304-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-8.95
125
37,535
150
201
100
83127241
P001210W304-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
88.45
0
0
0
 
100
83126466
C001220W304-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-11.55
128
42,340
160
238
100
83126987
P001220W304-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
85.37
0
0
0
 
100
83126714
C001230W304-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-14.63
142
77,680
235
291
100
83127233
P001230W304-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
81.83
0
0
0
5,400
100
83126458
C001240W304-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-18.17
197
130,670
329
369
100
83126979
P001240W304-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
77.82
0
0
0
 
100
83126706
C001250W304-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-22.18
283
218,630
436
440
100
83127225
P001250W304-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
73.38
4
30,520
4
7,630
100
83126441
C001260W304-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-26.62
166
135,800
219
515
100
83126961
P001260W304-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
68.58
2
14,400
2
7,200
100
83126698
C001270W304-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-31.42
378
473,890
597
660
100
83127217
P001270W304-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
63.48
6
37,620
6
6,270
100
83126433
C001280W304-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-36.52
171
202,070
225
823
100
83126953
P001280W304-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
58.17
23
140,430
28
4,960
100
83126821
C001290W304-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-41.83
188
301,850
272
1,011
100
83127340
P001290W304-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
52.76
2
7,830
2
3,915
100
83126565
C001300W304-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-47.24
334
731,540
544
1,257
100
83127084
P001300W304-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
47.33
0
0
0
1,094
100
83126839
C001310W304-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-52.67
51
97,050
62
1,386
100
83127357
P001310W304-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
41.99
76
350,390
113
3,466
100
83126573
C001320W304-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-58.01
344
1,011,010
508
1,818
100
83127092
P001320W304-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
36.83
130
471,230
170
2,794
100
83126847
C001330W304-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-63.17
94
352,650
148
2,248
100
83127365
P001330W304-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
31.94
71
228,390
101
2,323
100
83126581
C001340W304-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-68.06
55
161,840
61
2,555
100
83127100
P001340W304-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
27.38
246
671,770
379
1,704
100
83126854
C001350W304-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-72.62
31
119,870
37
3,081
100
83127373
P001350W304-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
23.19
537
1,221,200
909
1,346
100
83126599
C001360W304-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-76.81
32
202,590
51
3,929
100
83127118
P001360W304-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
19.41
308
487,420
481
988
100
83126862
C001370W304-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-80.59
3
13,070
3
4,357
100
83127381
P001370W304-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
16.06
502
668,090
871
720
100
83126607
C001380W304-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-83.94
7
120,540
22
5,479
100
83127126
P001380W304-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
13.13
163
181,810
319
521
100
83126870
C001390W304-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-86.87
0
0
0
 
100
83127399
P001390W304-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
10.61
410
309,160
721
386
100
83126615
C001400W304-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-89.39
0
0
0
 
100
83127134
P001400W304-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
8.47
197
105,560
338
277
100
83126888
C001410W304-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-91.53
0
0
0
 
100
83127407
P001410W304-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
6.68
215
75,205
312
207
100
83126623
C001420W304-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-93.32
0
0
0
 
100
83127142
P001420W304-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
5.21
223
61,795
359
142
100
83126896
C001430W304-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-94.79
0
0
0
 
100
83127415
P001430W304-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
4.02
363
82,014
622
119
100
83126631
C001440W304-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-95.98
0
0
0
 
100
83127159
P001440W304-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
3.07
108
12,705
144
79
100
83126904
C001450W304-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-96.93
0
0
0
 
100
83127423
P001450W304-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
2.31
240
24,730
353
59
100
83126649
C001460W304-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-97.69
0
0
0
 
100
83127167
P001460W304-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
1.72
146
10,494
194
44
100
83126912
C001470W304-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-98.28
0
0
0
 
100
83127431
P001470W304-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
1.27
149
8,210
173
35
100
83126656
C001480W304-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-98.73
0
0
0
 
100
83127175
P001480W304-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.93
52
1,635
55
40
100
83126920
C001490W304-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.07
0
0
0
 
100
83127449
P001490W304-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.67
107
3,229
203
28
100
83126664
C001500W304-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.33
0
0
0
 
100
83127183
P001500W304-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.48
78
1,839
116
12
100
83126938
C001510W304-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.52
0
0
0
 
100
83127456
P001510W304-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.34
10
121
10
12
100
83126672
C001520W304-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.66
0
0
0
 
100
83127191
P001520W304-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.24
19
188
21
9
100
83126946
C001530W304-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.76
0
0
0
 
100
83127464
P001530W304-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.16
57
600
96
5
100
83126680
C001540W304-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.84
0
0
0
 
100
83127209
P001540W304-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.11
37
300
69
3
100
83129536
C001550W304-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.89
0
0
0
 
100
83129551
P001550W304-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.08
53
634
132
3
100
83129528
C001560W304-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.92
0
0
0
 
100
83129544
P001560W304-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
124,350
100
82994187
C000001M004-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83100750
C000940M004-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
415
9,860
447
20
100
83100784
P000940M004-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83095810
C000950M004-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
70
1,980
79
25
100
83095968
P000950M004-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83095802
C000960M004-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
57
1,414
57
29
100
83095950
P000960M004-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83095794
C000970M004-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
165
5,582
166
31
100
83095943
P000970M004-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83095786
C000980M004-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
72
2,862
73
40
100
83095935
P000980M004-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.99
0
0
0
 
100
83095778
C000990M004-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.01
129
5,178
132
40
100
83095927
P000990M004-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.99
0
0
0
27,000
100
83090738
C001000M004-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.01
281
14,762
325
45
100
83090761
P001000M004-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.98
0
0
0
27,000
100
83083170
C001010M004-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.02
101
6,904
129
52
100
83083295
P001010M004-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.96
0
0
0
24,105
100
83083097
C001020M004-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.04
436
33,422
572
53
100
83083212
P001020M004-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.94
0
0
0
23,485
100
83083162
C001030M004-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.06
480
43,212
634
64
100
83083287
P001030M004-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.91
0
0
0
21,263
100
83083089
C001040M004-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.09
232
20,496
267
67
100
83083204
P001040M004-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.86
0
0
0
 
100
83083154
C001050M004-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.14
362
41,986
473
78
100
83083279
P001050M004-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.78
0
0
0
 
100
83076224
C001060M004-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.22
284
33,073
329
97
100
83076323
P001060M004-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.68
0
0
0
 
100
83076281
C001070M004-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.32
203
29,641
268
101
100
83076380
P001070M004-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.53
0
0
0
 
100
83076216
C001080M004-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.47
330
68,180
508
111
100
83076315
P001080M004-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.32
0
0
0
17,580
100
83076273
C001090M004-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.68
320
59,175
417
125
100
83076372
P001090M004-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.05
0
0
0
19,171
100
83068429
C001100M004-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.95
1,107
344,715
2,007
145
100
83068627
P001100M004-ת35
מדד ת"א - 35
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ...
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות   
* נכון לתחילת יום המסחר 07/04/2020
** השערים עבור נגזרים על מדדים (מדד ת"א-35, מדד ת"א-125, מדד ת"א בנקים-5) ,נגזרים על מט"ח (דולר, אירו), אופציות על מניות ואופציות על אג"ח ממשלתי שקלי מוצגים בש"ח ולא באגורות.