שוק הנגזרים - כל הנגזרים שוק הנגזרים

נתוני מסחר
פרמטרים לביטחונות
התאמות באופציות מניות
נתוני מסחר
כל הנגזרים
היום  |  יום המסחר הקודם  |  תאריך אחר

נתוני נגזרים
נכון ל-11/05/2021
כל הנגזרים חודשיים שבועיים נגזרים שנפתחו עברו התאמה

בזמן הפסקה קצובה בנכס הבסיס ובזמן הפעלת ממתן תנודות בנכס הבסיס בשלב המסחר רציף או במכרז הנעילה - יופסק המסחר גם בנגזרים על נכס הבסיס.
דלתא *
      
תאריך מימוש
      
מחיר מימוש **גודל יחידות חוזה (מכפיל)מס' ני"ע
      
שם נייר
      
נכס הבסיס
      
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
14/05/20211
100
83565093
C000001W205-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
14/05/20211,310
100
83565580
C001310W205-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
14/05/20211,310
100
83566232
P001310W205-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
14/05/20211,320
100
83565267
C001320W205-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
14/05/20211,320
100
83565911
P001320W205-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
14/05/20211,330
100
83565572
C001330W205-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
14/05/20211,330
100
83566224
P001330W205-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
14/05/20211,340
100
83565259
C001340W205-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
14/05/20211,340
100
83565903
P001340W205-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
14/05/20211,350
100
83565564
C001350W205-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
14/05/20211,350
100
83566216
P001350W205-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
14/05/20211,360
100
83565242
C001360W205-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
14/05/20211,360
100
83565895
P001360W205-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
14/05/20211,370
100
83565556
C001370W205-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
14/05/20211,370
100
83566208
P001370W205-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
14/05/20211,380
100
83565234
C001380W205-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
14/05/20211,380
100
83565887
P001380W205-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
14/05/20211,390
100
83565549
C001390W205-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
14/05/20211,390
100
83566190
P001390W205-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
14/05/20211,400
100
83565226
C001400W205-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
14/05/20211,400
100
83565879
P001400W205-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
14/05/20211,410
100
83565531
C001410W205-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
14/05/20211,410
100
83566182
P001410W205-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
14/05/20211,420
100
83565218
C001420W205-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
14/05/20211,420
100
83565861
P001420W205-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
14/05/20211,430
100
83565523
C001430W205-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
14/05/20211,430
100
83566174
P001430W205-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
14/05/20211,440
100
83565200
C001440W205-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
14/05/20211,440
100
83565853
P001440W205-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
14/05/20211,450
100
83565515
C001450W205-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
14/05/20211,450
100
83566166
P001450W205-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
14/05/20211,460
100
83565192
C001460W205-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
14/05/20211,460
100
83565846
P001460W205-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
14/05/20211,470
100
83565507
C001470W205-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
14/05/20211,470
100
83566158
P001470W205-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
14/05/20211,480
100
83565184
C001480W205-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
14/05/20211,480
100
83565838
P001480W205-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
14/05/20211,490
100
83565499
C001490W205-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
14/05/20211,490
100
83566141
P001490W205-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
14/05/20211,500
100
83565176
C001500W205-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
14/05/20211,500
100
83565820
P001500W205-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
14/05/20211,510
100
83565481
C001510W205-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
14/05/20211,510
100
83566133
P001510W205-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
14/05/20211,520
100
83565168
C001520W205-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
14/05/20211,520
100
83565812
P001520W205-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
14/05/20211,530
100
83565473
C001530W205-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
14/05/20211,530
100
83566125
P001530W205-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
14/05/20211,540
100
83565150
C001540W205-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
14/05/20211,540
100
83565804
P001540W205-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
14/05/20211,550
100
83565465
C001550W205-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
14/05/20211,550
100
83566117
P001550W205-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
14/05/20211,560
100
83565143
C001560W205-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
14/05/20211,560
100
83565796
P001560W205-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
14/05/20211,570
100
83565457
C001570W205-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
14/05/20211,570
100
83566109
P001570W205-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
99.99
14/05/20211,580
100
83565135
C001580W205-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-0.01
14/05/20211,580
100
83565788
P001580W205-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
99.91
14/05/20211,590
100
83565440
C001590W205-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-0.09
14/05/20211,590
100
83566091
P001590W205-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
99.51
14/05/20211,600
100
83565127
C001600W205-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-0.49
14/05/20211,600
100
83565770
P001600W205-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
97.99
14/05/20211,610
100
83565432
C001610W205-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-2.01
14/05/20211,610
100
83566083
P001610W205-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
93.66
14/05/20211,620
100
83565119
C001620W205-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-6.34
14/05/20211,620
100
83565762
P001620W205-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
84.25
14/05/20211,630
100
83565424
C001630W205-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-15.75
14/05/20211,630
100
83566075
P001630W205-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
68.64
14/05/20211,640
100
83565101
C001640W205-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-31.36
14/05/20211,640
100
83565754
P001640W205-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
48.80
14/05/20211,650
100
83565598
C001650W205-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-51.20
14/05/20211,650
100
83566240
P001650W205-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
29.36
14/05/20211,660
100
83565275
C001660W205-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-70.64
14/05/20211,660
100
83565929
P001660W205-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
14.63
14/05/20211,670
100
83565606
C001670W205-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-85.37
14/05/20211,670
100
83566257
P001670W205-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
5.95
14/05/20211,680
100
83565283
C001680W205-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-94.05
14/05/20211,680
100
83565937
P001680W205-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
1.96
14/05/20211,690
100
83565614
C001690W205-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-98.04
14/05/20211,690
100
83566265
P001690W205-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0.52
14/05/20211,700
100
83565291
C001700W205-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-99.48
14/05/20211,700
100
83565945
P001700W205-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0.11
14/05/20211,710
100
83565622
C001710W205-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-99.89
14/05/20211,710
100
83566273
P001710W205-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0.02
14/05/20211,720
100
83565309
C001720W205-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-99.98
14/05/20211,720
100
83565952
P001720W205-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
14/05/20211,730
100
83565630
C001730W205-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
14/05/20211,730
100
83566281
P001730W205-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
14/05/20211,740
100
83565317
C001740W205-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
14/05/20211,740
100
83565960
P001740W205-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
14/05/20211,750
100
83565648
C001750W205-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
14/05/20211,750
100
83566299
P001750W205-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
14/05/20211,760
100
83565325
C001760W205-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
14/05/20211,760
100
83565978
P001760W205-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
14/05/20211,770
100
83565655
C001770W205-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
14/05/20211,770
100
83566307
P001770W205-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
14/05/20211,780
100
83565333
C001780W205-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
14/05/20211,780
100
83565986
P001780W205-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
14/05/20211,790
100
83565663
C001790W205-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
14/05/20211,790
100
83566315
P001790W205-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
14/05/20211,800
100
83565341
C001800W205-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
14/05/20211,800
100
83565994
P001800W205-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
14/05/20211,810
100
83565671
C001810W205-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
14/05/20211,810
100
83566323
P001810W205-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
14/05/20211,820
100
83565358
C001820W205-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
14/05/20211,820
100
83566000
P001820W205-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
14/05/20211,830
100
83565689
C001830W205-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
14/05/20211,830
100
83566331
P001830W205-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
14/05/20211,840
100
83565366
C001840W205-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
14/05/20211,840
100
83566018
P001840W205-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
14/05/20211,850
100
83565697
C001850W205-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
14/05/20211,850
100
83566349
P001850W205-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
14/05/20211,860
100
83565374
C001860W205-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
14/05/20211,860
100
83566026
P001860W205-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
14/05/20211,870
100
83565705
C001870W205-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
14/05/20211,870
100
83566356
P001870W205-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
14/05/20211,880
100
83565382
C001880W205-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
14/05/20211,880
100
83566034
P001880W205-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
14/05/20211,890
100
83565713
C001890W205-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
14/05/20211,890
100
83566364
P001890W205-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
14/05/20211,900
100
83565390
C001900W205-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
14/05/20211,900
100
83566042
P001900W205-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
14/05/20211,910
100
83565721
C001910W205-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
14/05/20211,910
100
83566372
P001910W205-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
14/05/20211,920
100
83565408
C001920W205-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
14/05/20211,920
100
83566059
P001920W205-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
14/05/20211,930
100
83565739
C001930W205-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
14/05/20211,930
100
83566380
P001930W205-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
14/05/20211,940
100
83565416
C001940W205-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
14/05/20211,940
100
83566067
P001940W205-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
14/05/20211,950
100
83565747
C001950W205-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
14/05/20211,950
100
83566398
P001950W205-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
14/05/20211,960
100
83568188
C001960W205-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
14/05/20211,960
100
83568212
P001960W205-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
14/05/20211,970
100
83568204
C001970W205-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
14/05/20211,970
100
83568238
P001970W205-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
14/05/20211,980
100
83569855
C001980W205-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
14/05/20211,980
100
83569871
P001980W205-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
21/05/20211
100
83571562
C000001W305-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
21/05/20211,320
100
83573303
C001320W305-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
21/05/20211,320
100
83573311
P001320W305-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
21/05/20211,330
100
83572065
C001330W305-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
21/05/20211,330
100
83572727
P001330W305-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
21/05/20211,340
100
83571737
C001340W305-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
21/05/20211,340
100
83572396
P001340W305-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
21/05/20211,350
100
83572057
C001350W305-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
21/05/20211,350
100
83572719
P001350W305-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
21/05/20211,360
100
83571729
C001360W305-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
21/05/20211,360
100
83572388
P001360W305-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
21/05/20211,370
100
83572040
C001370W305-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
21/05/20211,370
100
83572701
P001370W305-ת35
מדד ת"א - 35
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ...
 ייצוא נתונים מהטבלה 
    פתח בחלון נפרד    
* נכון לתחילת יום המסחר 11/05/2021
** באופציות על מניות - עד לתאריך 31/07/2012 הוצגו מחירי המימוש בש"ח ומתאריך 01/08/2012 והלאה מוצגים מחירי המימוש באגורות.