שוק הנגזרים - כל הנגזרים שוק הנגזרים

נתוני מסחר
פרמטרים לביטחונות
התאמות באופציות מניות
נתוני מסחר
כל הנגזרים
יום מסחר הבא  |  יום מסחר אחרון  |  יום המסחר הקודם  |  תאריך אחר

נתוני נגזרים
נכון ל-13/11/2018
כל הנגזרים חודשיים שבועיים נגזרים שנפתחו עברו התאמה

זמן עסקה אחרונה
      
דלתא *
      
מספר עסקאות
      
תמורה (₪)
      
מחזור ביחידות
      
שער נעילה
(₪) **
גודל יחידות חוזה (מכפיל)מס' ני"ע
      
שם נייר
      
נכס הבסיס
      
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82544107
C000001W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82544289
C001300W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82544941
P001300W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82544602
C001310W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82545260
P001310W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82544271
C001320W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82544933
P001320W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82544594
C001330W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82545252
P001330W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82544263
C001340W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82544925
P001340W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82544586
C001350W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82545245
P001350W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82544255
C001360W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82544917
P001360W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82544578
C001370W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82545237
P001370W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82544248
C001380W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82544909
P001380W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82544560
C001390W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82545229
P001390W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82544230
C001400W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82544891
P001400W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82544552
C001410W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82545211
P001410W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82544222
C001420W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82544883
P001420W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82544545
C001430W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82545203
P001430W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82544214
C001440W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82544875
P001440W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82544537
C001450W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
1
100
82545195
P001450W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82544206
C001460W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82544867
P001460W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82544529
C001470W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
2
100
82545187
P001470W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82544198
C001480W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
2
100
82544859
P001480W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82544511
C001490W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
2
100
82545179
P001490W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82544180
C001500W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
2
100
82544842
P001500W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82544503
C001510W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
1
100
82545161
P001510W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82544172
C001520W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
3
100
82544834
P001520W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82544495
C001530W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
9
94
24
4
100
82545153
P001530W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82544164
C001540W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
26
639
134
3
100
82544826
P001540W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82544487
C001550W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
47
1,867
190
6
100
82545146
P001550W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82544156
C001560W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
103
5,239
348
6
100
82544818
P001560W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.99
0
0
0
 
100
82544479
C001570W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.01
167
16,120
709
13
100
82545138
P001570W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.92
0
0
0
7,408
100
82544149
C001580W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.08
198
21,191
710
16
100
82544800
P001580W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.60
0
0
0
4,793
100
82544461
C001590W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.40
357
76,474
1,210
39
100
82545120
P001590W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
98.46
2
9,100
2
4,550
100
82544131
C001600W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-1.54
602
194,244
1,744
78
100
82544792
P001600W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
95.24
2
7,620
2
3,810
100
82544453
C001610W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-4.76
1,079
472,108
2,638
140
100
82545112
P001610W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
88.12
25
94,390
31
3,122
100
82544123
C001620W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-11.88
1,529
966,675
3,414
224
100
82544784
P001620W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
75.68
261
1,117,350
498
2,197
100
82544610
C001630W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-24.32
1,898
1,866,220
4,179
380
100
82545278
P001630W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
58.48
883
2,241,020
1,440
1,509
100
82544297
C001640W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-41.52
2,612
3,163,780
4,653
628
100
82544958
P001640W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
39.56
1,918
3,724,580
4,079
865
100
82544628
C001650W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-60.44
1,787
3,288,220
3,179
990
100
82545286
P001650W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
22.94
2,167
2,359,570
4,884
433
100
82544305
C001660W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-77.06
796
2,159,780
1,415
1,549
100
82544966
P001660W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
11.24
1,830
931,262
4,473
178
100
82544636
C001670W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-88.76
212
767,460
343
2,196
100
82545294
P001670W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
4.61
854
186,186
2,479
58
100
82544313
C001680W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-95.39
54
261,500
87
2,943
100
82544974
P001680W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
1.57
320
22,878
917
16
100
82544644
C001690W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-98.43
7
83,250
20
4,163
100
82545302
P001690W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.44
148
6,956
656
5
100
82544321
C001700W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.56
0
0
0
4,117
100
82544982
P001700W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.10
131
3,967
825
3
100
82544651
C001710W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.90
0
0
0
4,800
100
82545310
P001710W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.02
28
825
260
3
100
82544339
C001720W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.98
0
0
0
 
100
82544990
P001720W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
1
1
1
1
100
82544669
C001730W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
82545328
P001730W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
1
15
5
3
100
82544347
C001740W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
82545005
P001740W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
3
100
82544677
C001750W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
82545336
P001750W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
2
100
82544354
C001760W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
82545013
P001760W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
8
100
82544685
C001770W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
82545344
P001770W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
5
100
82544362
C001780W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
82545021
P001780W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
3
100
82544693
C001790W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
82545351
P001790W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
3
100
82544370
C001800W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
82545039
P001800W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
1
5
1
5
100
82544701
C001810W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
82545369
P001810W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82544388
C001820W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
82545047
P001820W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82544719
C001830W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
82545377
P001830W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82544396
C001840W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
82545054
P001840W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82544727
C001850W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
82545385
P001850W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82544404
C001860W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
82545062
P001860W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82544735
C001870W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
82545393
P001870W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82544412
C001880W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
82545070
P001880W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
1
100
82544743
C001890W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
82545401
P001890W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82544420
C001900W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
82545088
P001900W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82544750
C001910W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
82545419
P001910W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82544438
C001920W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
82545096
P001920W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82544768
C001930W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
82545427
P001930W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82544446
C001940W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
82545104
P001940W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82546029
C001950W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
82546060
P001950W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82546003
C001960W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
82546045
P001960W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82546037
C001970W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
82546078
P001970W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
2
100
82546011
C001980W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
82546052
P001980W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
2
329,020
2
164,510
100
82466053
C000001M811-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
30,000
100
82539164
C001260M811-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
3
100
82539206
P001260M811-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82521097
C001270M811-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
5
100
82521113
P001270M811-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82519521
C001280M811-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
6
100
82519547
P001280M811-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82518911
C001290M811-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
9
100
82518952
P001290M811-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
27,156
100
82518887
C001300M811-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
1
100
82518929
P001300M811-ת35
מדד ת"א - 35
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות   
* נכון לתחילת יום המסחר 13/11/2018
** השערים עבור נגזרים על מדדים (מדד ת"א-35, מדד ת"א-125, מדד ת"א בנקים-5) ,נגזרים על מט"ח (דולר, אירו), אופציות על מניות ואופציות על אג"ח ממשלתי שקלי מוצגים בש"ח ולא באגורות.