שוק הנגזרים - כל הנגזרים שוק הנגזרים

נתוני מסחר
פרמטרים לביטחונות
התאמות באופציות מניות
נתוני מסחר
כל הנגזרים
יום מסחר הבא  |  יום מסחר אחרון  |  יום המסחר הקודם  |  תאריך אחר

נתוני נגזרים
נכון ל-16/01/2019
כל הנגזרים חודשיים שבועיים נגזרים שנפתחו עברו התאמה

זמן עסקה אחרונה
      
דלתא *
      
מספר עסקאות
      
תמורה (₪)
      
מחזור ביחידות
      
שער נעילה
(₪) **
גודל יחידות חוזה (מכפיל)מס' ני"ע
      
שם נייר
      
נכס הבסיס
      
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82612755
C000001W301-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82614959
C001190W301-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
2
100
82614967
P001190W301-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82612912
C001200W301-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
2
100
82613522
P001200W301-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82613217
C001210W301-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
2
100
82613829
P001210W301-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82612904
C001220W301-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
2
100
82613514
P001220W301-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82613209
C001230W301-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
2
100
82613811
P001230W301-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82612896
C001240W301-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
2
100
82613506
P001240W301-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82613191
C001250W301-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
3
100
82613803
P001250W301-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82612888
C001260W301-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
2
100
82613498
P001260W301-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82613183
C001270W301-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
3
100
82613795
P001270W301-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82612870
C001280W301-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
4
100
82613480
P001280W301-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82613175
C001290W301-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
4
100
82613787
P001290W301-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82612862
C001300W301-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
3
100
82613472
P001300W301-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82613167
C001310W301-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
2
100
82613779
P001310W301-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82612854
C001320W301-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
2
100
82613464
P001320W301-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82613159
C001330W301-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
2
100
82613761
P001330W301-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82612847
C001340W301-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
2
100
82613456
P001340W301-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82613142
C001350W301-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
1
1
1
1
100
82613753
P001350W301-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82612839
C001360W301-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
3
100
82613449
P001360W301-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82613134
C001370W301-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
5
100
82613746
P001370W301-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82612821
C001380W301-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
7
51
22
2
100
82613431
P001380W301-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82613126
C001390W301-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
17
172
69
2
100
82613738
P001390W301-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
8,210
100
82612813
C001400W301-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
30
236
76
3
100
82613423
P001400W301-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82613118
C001410W301-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
19
86
42
1
100
82613720
P001410W301-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.99
0
0
0
 
100
82612805
C001420W301-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.01
36
492
196
1
100
82613415
P001420W301-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.93
0
0
0
 
100
82613100
C001430W301-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.07
145
3,124
486
3
100
82613712
P001430W301-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.65
0
0
0
4,693
100
82612797
C001440W301-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.35
138
3,154
413
3
100
82613407
P001440W301-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
98.62
0
0
0
4,240
100
82613092
C001450W301-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-1.38
239
18,286
1,136
3
100
82613704
P001450W301-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
95.67
0
0
0
3,505
100
82612789
C001460W301-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-4.33
579
46,494
2,036
4
100
82613399
P001460W301-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
89.04
25
145,600
41
3,644
100
82613084
C001470W301-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-10.96
865
137,767
2,809
6
100
82613696
P001470W301-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
77.23
114
388,140
157
2,919
100
82612771
C001480W301-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-22.77
1,877
574,992
5,411
22
100
82613381
P001480W301-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
60.56
892
2,012,980
1,258
2,096
100
82613076
C001490W301-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-39.44
2,457
1,060,321
5,347
40
100
82613688
P001490W301-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
41.77
2,200
3,092,230
3,440
1,171
100
82612763
C001500W301-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-58.23
3,021
2,504,375
6,260
116
100
82613373
P001500W301-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
24.82
2,803
2,354,800
5,715
519
100
82613225
C001510W301-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-75.18
2,226
3,448,930
3,923
440
100
82613837
P001510W301-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
12.52
2,105
733,290
4,912
136
100
82612920
C001520W301-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-87.48
522
1,096,600
732
1,094
100
82613530
P001520W301-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
5.31
836
111,722
2,352
36
100
82613233
C001530W301-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-94.69
216
662,630
256
2,345
100
82613845
P001530W301-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
1.88
419
18,474
1,389
6
100
82612938
C001540W301-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-98.12
71
239,670
72
3,346
100
82613548
P001540W301-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.56
152
2,160
395
3
100
82613241
C001550W301-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.44
0
0
0
5,180
100
82613852
P001550W301-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.14
43
467
126
3
100
82612946
C001560W301-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.86
0
0
0
 
100
82613555
P001560W301-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.03
21
224
101
3
100
82613258
C001570W301-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.97
0
0
0
 
100
82613860
P001570W301-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
15
69
44
2
100
82612953
C001580W301-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
82613563
P001580W301-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
2
11
11
1
100
82613266
C001590W301-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
82613878
P001590W301-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
2
100
82612961
C001600W301-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
82613571
P001600W301-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
1
100
82613274
C001610W301-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
82613886
P001610W301-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
1
100
82612979
C001620W301-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
82613589
P001620W301-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
3
100
82613282
C001630W301-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
82613894
P001630W301-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
3
100
82612987
C001640W301-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
82613597
P001640W301-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
3
100
82613290
C001650W301-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
82613902
P001650W301-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
3
100
82612995
C001660W301-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
82613605
P001660W301-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
2
100
82613308
C001670W301-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
82613910
P001670W301-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
2
100
82613001
C001680W301-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
82613613
P001680W301-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
2
100
82613316
C001690W301-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
82613928
P001690W301-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
1
100
82613019
C001700W301-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
82613621
P001700W301-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
1
100
82613324
C001710W301-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
82613936
P001710W301-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82613027
C001720W301-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
82613639
P001720W301-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
1
100
82613332
C001730W301-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
82613944
P001730W301-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
1
100
82613035
C001740W301-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
82613647
P001740W301-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
1
100
82613340
C001750W301-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
82613951
P001750W301-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82613043
C001760W301-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
82613654
P001760W301-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82613357
C001770W301-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
82613969
P001770W301-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82613050
C001780W301-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
82613662
P001780W301-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
1
100
82613365
C001790W301-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
82613977
P001790W301-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
1
100
82614272
C001800W301-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
82614280
P001800W301-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
148,210
100
82522806
C000001M901-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82587700
C001140M901-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
1
1
1
1
100
82587759
P001140M901-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
32,300
100
82587734
C001150M901-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
2
2
2
1
100
82587783
P001150M901-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
31,700
100
82584244
C001160M901-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
1
1
1
1
100
82584426
P001160M901-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
30,560
100
82584343
C001170M901-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
2
3
2
2
100
82584525
P001170M901-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82584236
C001180M901-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
2
100
82584418
P001180M901-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82584335
C001190M901-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
1
2
1
2
100
82584517
P001190M901-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82584228
C001200M901-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
4
54
9
6
100
82584400
P001200M901-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82584327
C001210M901-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
1
3
1
3
100
82584509
P001210M901-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82584210
C001220M901-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
2
10
4
3
100
82584392
P001220M901-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
24,500
100
82583295
C001230M901-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
15
154
68
2
100
82583345
P001230M901-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82583261
C001240M901-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
5
50
14
4
100
82583311
P001240M901-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
24,656
100
82582065
C001250M901-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
2
60
6
10
100
82582081
P001250M901-ת35
מדד ת"א - 35
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות   
* נכון לתחילת יום המסחר 16/01/2019
** השערים עבור נגזרים על מדדים (מדד ת"א-35, מדד ת"א-125, מדד ת"א בנקים-5) ,נגזרים על מט"ח (דולר, אירו), אופציות על מניות ואופציות על אג"ח ממשלתי שקלי מוצגים בש"ח ולא באגורות.