שוק הנגזרים - כל הנגזרים שוק הנגזרים

נתוני מסחר
פרמטרים לביטחונות
התאמות באופציות מניות
נתוני מסחר
כל הנגזרים
יום מסחר הבא  |  יום מסחר אחרון  |  יום המסחר הקודם  |  תאריך אחר

נתוני נגזרים
נכון ל-18/07/2019
כל הנגזרים חודשיים שבועיים נגזרים שנפתחו עברו התאמה

זמן עסקה אחרונה
      
דלתא *
      
מספר עסקאות
      
תמורה (₪)
      
מחזור ביחידות
      
שער נעילה
(₪) **
גודל יחידות חוזה (מכפיל)מס' ני"ע
      
שם נייר
      
נכס הבסיס
      
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
1
156,400
1
156,400
100
82705708
C000001M907-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
36,000
100
82754755
C001220M907-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
1
100
82754805
P001220M907-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82754789
C001230M907-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
2
100
82754839
P001230M907-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82730391
C001240M907-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
1
1
1
1
100
82730417
P001240M907-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82737768
C001250M907-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
1
100
82738378
P001250M907-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82728957
C001260M907-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
1
100
82728973
P001260M907-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82737750
C001270M907-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82738360
P001270M907-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82706706
C001280M907-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
3
100
82707340
P001280M907-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82737743
C001290M907-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
14
100
82738352
P001290M907-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82706698
C001300M907-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
1
100
82707332
P001300M907-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
27,050
100
82737735
C001310M907-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
7
100
82738345
P001310M907-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
25,000
100
82706680
C001320M907-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
7
100
82707324
P001320M907-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82737727
C001330M907-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
2
100
82738337
P001330M907-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82706672
C001340M907-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
2
100
82707316
P001340M907-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82737719
C001350M907-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
1
4
1
4
100
82738329
P001350M907-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82706664
C001360M907-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
1
20
5
4
100
82707308
P001360M907-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82737701
C001370M907-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
6
24
6
4
100
82738311
P001370M907-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82706656
C001380M907-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
29
531
89
4
100
82707290
P001380M907-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82737693
C001390M907-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
56
555
73
9
100
82738303
P001390M907-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
18,350
100
82706649
C001400M907-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
93
1,509
145
8
100
82707282
P001400M907-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
17,520
100
82737685
C001410M907-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
54
1,101
96
11
100
82738295
P001410M907-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82706631
C001420M907-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
35
754
60
10
100
82707274
P001420M907-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
1
780,080
56
13,930
100
82737677
C001430M907-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
217
10,015
608
11
100
82738287
P001430M907-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
16,017
100
82706623
C001440M907-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
146
6,285
322
16
100
82707266
P001440M907-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.99
0
0
0
12,620
100
82737669
C001450M907-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.01
350
21,294
840
19
100
82738279
P001450M907-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.97
0
0
0
13,645
100
82706615
C001460M907-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.03
405
62,464
2,145
28
100
82707258
P001460M907-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.91
34
861,260
91
9,369
100
82737651
C001470M907-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.09
622
75,220
1,731
35
100
82738261
P001470M907-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.75
3
35,540
4
8,885
100
82706607
C001480M907-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.25
585
87,270
1,437
51
100
82707241
P001480M907-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.38
0
0
0
9,123
100
82737644
C001490M907-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.62
758
132,069
1,612
76
100
82738253
P001490M907-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
98.61
13
114,320
17
6,725
100
82706599
C001500M907-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-1.39
923
320,681
2,803
114
100
82707233
P001500M907-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
97.14
56
501,670
90
5,630
100
82737636
C001510M907-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-2.86
1,160
477,530
2,800
180
100
82738246
P001510M907-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
94.56
72
485,810
103
4,590
100
82706581
C001520M907-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-5.44
1,556
933,945
3,741
260
100
82707225
P001520M907-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
90.47
179
934,720
242
3,731
100
82737628
C001530M907-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-9.53
2,184
1,695,830
4,717
381
100
82738238
P001530M907-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
84.50
461
2,502,090
827
2,878
100
82706573
C001540M907-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-15.50
2,277
2,431,860
4,601
560
100
82707217
P001540M907-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
76.54
893
3,164,950
1,408
2,107
100
82737776
C001550M907-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-23.46
2,852
4,584,260
6,028
800
100
82738386
P001550M907-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
66.79
2,220
6,877,340
4,337
1,463
100
82706565
C001560M907-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-33.21
3,399
7,794,790
7,135
1,142
100
82707209
P001560M907-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
55.82
3,579
7,415,740
6,955
931
100
82737784
C001570M907-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-44.18
3,246
9,769,160
6,502
1,601
100
82738394
P001570M907-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
44.45
3,211
4,069,790
6,323
516
100
82706557
C001580M907-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-55.55
2,190
7,821,930
3,774
2,235
100
82707191
P001580M907-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
33.59
2,805
2,202,380
6,207
270
100
82737792
C001590M907-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-66.41
1,297
6,274,710
2,271
2,961
100
82738402
P001590M907-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
24.01
2,682
1,048,255
5,790
135
100
82706540
C001600M907-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-75.99
467
3,114,450
858
3,845
100
82707183
P001600M907-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
16.19
1,797
423,428
4,620
65
100
82737800
C001610M907-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-83.81
244
2,142,390
472
4,750
100
82738410
P001610M907-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
10.29
1,415
229,978
4,522
31
100
82706714
C001620M907-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-89.71
89
858,960
156
5,670
100
82707357
P001620M907-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
6.15
969
101,797
3,570
18
100
82737818
C001630M907-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-93.85
21
169,030
27
6,282
100
82738428
P001630M907-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
3.45
719
38,224
2,067
13
100
82706722
C001640M907-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-96.55
8
121,410
17
7,142
100
82707365
P001640M907-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
1.82
466
15,591
1,328
7
100
82737826
C001650M907-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-98.18
24
211,880
25
8,475
100
82738436
P001650M907-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.90
224
4,161
510
5
100
82706730
C001660M907-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.10
0
0
0
6,409
100
82707373
P001660M907-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.42
96
1,943
287
5
100
82737834
C001670M907-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.58
3
31,090
3
10,363
100
82738444
P001670M907-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.18
41
482
100
4
100
82706748
C001680M907-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.82
1
11,100
1
11,100
100
82707381
P001680M907-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.08
105
634
195
4
100
82737842
C001690M907-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.92
0
0
0
10,783
100
82738451
P001690M907-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.03
10
95
33
3
100
82706755
C001700M907-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.97
0
0
0
11,927
100
82707399
P001700M907-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.01
0
0
0
1
100
82737859
C001710M907-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.99
0
0
0
 
100
82738469
P001710M907-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
1
100
82706763
C001720M907-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
11,572
100
82707407
P001720M907-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
1
100
82737867
C001730M907-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
82738477
P001730M907-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
3
100
82706771
C001740M907-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
14,500
100
82707415
P001740M907-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
1
100
82737875
C001750M907-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
15,550
100
82738485
P001750M907-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
1
100
82706789
C001760M907-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
82707423
P001760M907-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
3
100
82737883
C001770M907-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
82738493
P001770M907-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
3
100
82706797
C001780M907-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
82707431
P001780M907-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
3
100
82737891
C001790M907-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
82738501
P001790M907-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
1
100
82706805
C001800M907-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
82707449
P001800M907-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
3
100
82737909
C001810M907-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
82738519
P001810M907-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
3
100
82706813
C001820M907-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
82707456
P001820M907-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
3
100
82737917
C001830M907-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
82738527
P001830M907-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
3
100
82706821
C001840M907-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
82707464
P001840M907-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
2
100
82754045
C001850M907-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
82754052
P001850M907-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
4
100
82706839
C001860M907-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
82707472
P001860M907-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
2
100
82761099
C001870M907-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
82761115
P001870M907-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
1
100
82706847
C001880M907-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
82707480
P001880M907-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
2
100
82764341
C001890M907-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
82764358
P001890M907-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
2
100
82706854
C001900M907-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
82707498
P001900M907-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82791591
C001910M907-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
82791633
P001910M907-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
2
100
82722992
C001920M907-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
82723024
P001920M907-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
1
100
82723537
C001940M907-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
35,187
100
82723586
P001940M907-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82798091
C000001W108-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82798265
C001260W108-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82798893
P001260W108-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82798570
C001270W108-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82799206
P001270W108-ת35
מדד ת"א - 35
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות   
* נכון לתחילת יום המסחר 18/07/2019
** השערים עבור נגזרים על מדדים (מדד ת"א-35, מדד ת"א-125, מדד ת"א בנקים-5) ,נגזרים על מט"ח (דולר, אירו), אופציות על מניות ואופציות על אג"ח ממשלתי שקלי מוצגים בש"ח ולא באגורות.