שוק הנגזרים - כל הנגזרים שוק הנגזרים

נתוני מסחר
פרמטרים לביטחונות
התאמות באופציות מניות
נתוני מסחר
כל הנגזרים
יום מסחר הבא  |  יום מסחר אחרון  |  יום המסחר הקודם  |  תאריך אחר

נתוני נגזרים
נכון ל-17/10/2019
כל הנגזרים חודשיים שבועיים נגזרים שנפתחו עברו התאמה

זמן עסקה אחרונה
      
דלתא *
      
מספר עסקאות
      
תמורה (₪)
      
מחזור ביחידות
      
שער נעילה
(₪) **
גודל יחידות חוזה (מכפיל)מס' ני"ע
      
שם נייר
      
נכס הבסיס
      
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
159,800
100
82800913
C000001M910-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
38,240
100
82837139
C001240M910-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
2
100
82837154
P001240M910-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82840984
C001250M910-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
5
100
82841594
P001250M910-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82829961
C001260M910-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
4
100
82829979
P001260M910-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82840976
C001270M910-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
7
100
82841586
P001270M910-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82824228
C001280M910-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
14
100
82824236
P001280M910-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82840968
C001290M910-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82841578
P001290M910-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82801234
C001300M910-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
5
100
82801895
P001300M910-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82840950
C001310M910-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
19
100
82841560
P001310M910-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
30,120
100
82801226
C001320M910-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
3
100
82801887
P001320M910-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82840943
C001330M910-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
6
100
82841552
P001330M910-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82801218
C001340M910-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
2
100
82801879
P001340M910-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82840935
C001350M910-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
7
100
82841545
P001350M910-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82801200
C001360M910-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
1
1
1
1
100
82801861
P001360M910-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82840927
C001370M910-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
12
100
82841537
P001370M910-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
18,571
100
82801192
C001380M910-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
1
2
1
2
100
82801853
P001380M910-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82840919
C001390M910-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
2
4
2
2
100
82841529
P001390M910-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
21,750
100
82801184
C001400M910-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
3
100
82801846
P001400M910-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82840901
C001410M910-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
5
100
82841511
P001410M910-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
11,475
100
82801176
C001420M910-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
3
100
82801838
P001420M910-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82840893
C001430M910-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
6
100
82841503
P001430M910-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
16,730
100
82801168
C001440M910-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
5
100
82801820
P001440M910-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
15,100
100
82840885
C001450M910-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
20
306
71
4
100
82841495
P001450M910-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
14,460
100
82801150
C001460M910-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
3
29
6
5
100
82801812
P001460M910-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
14,060
100
82840877
C001470M910-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
12
162
24
7
100
82841487
P001470M910-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
14,410
100
82801143
C001480M910-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
12
1,056
155
7
100
82801804
P001480M910-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82840869
C001490M910-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
4
265
38
7
100
82841479
P001490M910-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
13,835
100
82801135
C001500M910-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
84
1,589
210
6
100
82801796
P001500M910-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
11,970
100
82840851
C001510M910-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
32
638
60
11
100
82841461
P001510M910-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
10,969
100
82801127
C001520M910-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
90
3,080
259
10
100
82801788
P001520M910-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
11,115
100
82840844
C001530M910-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
120
4,656
283
11
100
82841453
P001530M910-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
5
104,460
10
10,446
100
82801119
C001540M910-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
246
26,711
1,404
15
100
82801770
P001540M910-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.99
0
0
0
9,042
100
82840992
C001550M910-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.01
377
32,291
1,221
18
100
82841602
P001550M910-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.97
5
60,510
7
8,644
100
82801101
C001560M910-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.03
431
41,780
1,119
25
100
82801762
P001560M910-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.90
8
62,840
8
7,855
100
82841008
C001570M910-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.10
395
41,380
921
30
100
82841610
P001570M910-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.65
54
607,040
87
7,000
100
82801093
C001580M910-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.35
697
123,041
2,066
39
100
82801754
P001580M910-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
98.95
44
423,310
72
6,108
100
82841016
C001590M910-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-1.05
677
118,326
1,297
53
100
82841628
P001590M910-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
97.28
142
1,261,690
258
5,040
100
82801085
C001600M910-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-2.72
809
249,806
2,170
74
100
82801747
P001600M910-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
93.83
175
5,473,000
1,301
4,025
100
82841024
C001610M910-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-6.17
998
533,500
3,527
111
100
82841636
P001610M910-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
87.71
344
3,473,220
1,204
3,119
100
82801077
C001620M910-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-12.29
1,241
892,700
3,289
178
100
82801739
P001620M910-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
78.31
648
2,896,810
1,364
2,258
100
82841032
C001630M910-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-21.69
1,442
1,321,770
3,142
303
100
82841644
P001630M910-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
65.81
1,906
7,374,620
5,478
1,476
100
82801242
C001640M910-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-34.19
1,922
4,172,320
5,876
523
100
82801903
P001640M910-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
51.35
2,628
6,489,690
7,723
856
100
82841040
C001650M910-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-48.65
1,808
4,627,080
4,438
903
100
82841651
P001650M910-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
36.80
2,070
1,958,820
4,803
430
100
82801259
C001660M910-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-63.20
865
2,243,480
1,400
1,462
100
82801911
P001660M910-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
24.01
1,515
795,930
4,451
196
100
82841057
C001670M910-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-75.99
225
968,440
417
2,228
100
82841669
P001670M910-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
14.17
820
209,444
2,680
85
100
82801267
C001680M910-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-85.83
109
672,410
205
3,151
100
82801929
P001680M910-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
7.54
535
75,194
2,017
41
100
82841065
C001690M910-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-92.46
51
420,070
100
4,007
100
82841677
P001690M910-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
3.60
356
28,055
1,322
21
100
82801275
C001700M910-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-96.40
39
371,360
74
4,955
100
82801937
P001700M910-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
1.54
191
7,072
588
13
100
82841073
C001710M910-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-98.46
0
0
0
 
100
82841685
P001710M910-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.59
90
2,099
269
8
100
82801283
C001720M910-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.41
0
0
0
9,996
100
82801945
P001720M910-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.20
34
880
161
5
100
82841081
C001730M910-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.80
0
0
0
10,790
100
82841693
P001730M910-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.06
21
217
63
3
100
82801291
C001740M910-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.94
0
0
0
11,948
100
82801952
P001740M910-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.02
0
0
0
2
100
82841099
C001750M910-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.98
1
9,930
1
9,930
100
82841701
P001750M910-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
14
27
14
2
100
82801309
C001760M910-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
14,975
100
82801960
P001760M910-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
6
100
82841107
C001770M910-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
82841719
P001770M910-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
7
100
82801317
C001780M910-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
17,215
100
82801978
P001780M910-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82841115
C001790M910-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
82841727
P001790M910-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
13
100
82801325
C001800M910-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
19,050
100
82801986
P001800M910-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
7
7
7
1
100
82841123
C001810M910-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
82841735
P001810M910-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
2
100
82801333
C001820M910-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
82801994
P001820M910-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
2
100
82841131
C001830M910-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
82841743
P001830M910-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
2
100
82801341
C001840M910-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
82802000
P001840M910-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
2
100
82858531
C001850M910-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
82858564
P001850M910-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
4
100
82801358
C001860M910-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
82802018
P001860M910-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82858549
C001870M910-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
82858572
P001870M910-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
4
100
82801366
C001880M910-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
82802026
P001880M910-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82862863
C001890M910-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
82862871
P001890M910-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
1
100
82801374
C001900M910-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
82802034
P001900M910-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
2
100
82863598
C001910M910-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
82863614
P001910M910-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
1
100
82801382
C001920M910-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
30,250
100
82802042
P001920M910-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
3
100
82864281
C001930M910-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
82864299
P001930M910-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
3
100
82819566
C001940M910-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
82819590
P001940M910-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82893355
C001950M910-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
82893389
P001950M910-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82893686
C001960M910-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
82893769
P001960M910-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82893744
C001970M910-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
82893827
P001970M910-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82893694
C001980M910-ת35
מדד ת"א - 35
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות   
* נכון לתחילת יום המסחר 17/10/2019
** השערים עבור נגזרים על מדדים (מדד ת"א-35, מדד ת"א-125, מדד ת"א בנקים-5) ,נגזרים על מט"ח (דולר, אירו), אופציות על מניות ואופציות על אג"ח ממשלתי שקלי מוצגים בש"ח ולא באגורות.