שוק הנגזרים - כל הנגזרים שוק הנגזרים

נתוני מסחר
פרמטרים לביטחונות
התאמות באופציות מניות
נתוני מסחר
כל הנגזרים
יום מסחר הבא  |  יום מסחר אחרון  |  יום המסחר הקודם  |  תאריך אחר

נתוני נגזרים
נכון ל-03/03/2021
כל הנגזרים חודשיים שבועיים נגזרים שנפתחו עברו התאמה

זמן עסקה אחרונה
      
דלתא *
      
מספר עסקאות
      
תמורה (₪)
      
מחזור ביחידות
      
שער נעילה
(₪) **
גודל יחידות חוזה (מכפיל)מס' ני"ע
      
שם נייר
      
נכס הבסיס
      
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83478461
C000001W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83501692
C001240W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
8
100
83501718
P001240W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83481770
C001250W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
7
100
83481796
P001250W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83481762
C001260W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
83481788
P001260W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83479816
C001270W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
83479832
P001270W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83479808
C001280W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
83479824
P001280W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83478941
C001290W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
12
100
83479584
P001290W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83478628
C001300W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
13
100
83479261
P001300W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83478933
C001310W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
15
100
83479576
P001310W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83478610
C001320W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
12
100
83479253
P001320W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83478925
C001330W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
17
100
83479568
P001330W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83478602
C001340W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
18
100
83479246
P001340W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83478917
C001350W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
18
100
83479550
P001350W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83478594
C001360W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
12
100
83479238
P001360W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83478909
C001370W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
27
100
83479543
P001370W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
14,960
100
83478586
C001380W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
5
100
83479220
P001380W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83478891
C001390W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
7
100
83479535
P001390W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83478578
C001400W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
6
100
83479212
P001400W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83478883
C001410W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
3
100
83479527
P001410W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
13,940
100
83478560
C001420W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
1
1
1
1
100
83479204
P001420W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
12,760
100
83478875
C001430W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
4
26
26
1
100
83479519
P001430W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
1
12,920
1
12,920
100
83478552
C001440W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
3
100
83479196
P001440W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83478867
C001450W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
26
136
65
2
100
83479501
P001450W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
7,120
100
83478545
C001460W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
12
110
33
3
100
83479188
P001460W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
9,190
100
83478859
C001470W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
32
318
133
2
100
83479493
P001470W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
1
9,030
1
9,030
100
83478537
C001480W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
66
710
206
2
100
83479170
P001480W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.99
0
0
0
8,020
100
83478842
C001490W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.01
123
1,331
302
3
100
83479485
P001490W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.96
1
6,940
1
6,940
100
83478529
C001500W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.04
285
3,682
825
5
100
83479162
P001500W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.77
25
219,290
39
5,456
100
83478834
C001510W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.23
459
10,437
1,411
11
100
83479477
P001510W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.04
20
126,270
27
4,652
100
83478511
C001520W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.96
741
26,980
1,337
36
100
83479154
P001520W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
96.78
44
271,420
89
2,460
100
83478826
C001530W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-3.22
1,305
108,013
2,397
83
100
83479469
P001530W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
91.32
467
1,299,460
744
976
100
83478503
C001540W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-8.68
2,523
534,210
5,054
197
100
83479147
P001540W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
80.92
1,812
2,952,840
3,232
392
100
83478818
C001550W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-19.08
3,459
1,979,749
7,154
575
100
83479451
P001550W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
65.26
3,677
4,184,998
6,926
113
100
83478495
C001560W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-34.74
3,680
3,930,520
7,655
1,333
100
83479139
P001560W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
46.53
3,736
2,805,022
8,805
20
100
83478800
C001570W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-53.47
2,953
5,025,460
5,612
2,210
100
83479444
P001570W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
28.65
2,864
937,295
7,047
9
100
83478487
C001580W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-71.35
841
2,246,990
1,491
3,021
100
83479121
P001580W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
14.98
1,288
141,987
3,283
5
100
83478792
C001590W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-85.02
225
989,710
420
3,252
100
83479436
P001590W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
6.58
688
31,638
1,918
3
100
83478479
C001600W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-93.42
76
404,490
119
4,514
100
83479113
P001600W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
2.41
326
7,263
851
3
100
83478958
C001610W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-97.59
10
53,830
12
4,486
100
83479592
P001610W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.73
221
3,112
692
2
100
83478636
C001620W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.27
2
16,020
3
5,340
100
83479279
P001620W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.19
71
1,395
341
3
100
83478966
C001630W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.81
4
30,280
5
6,056
100
83479600
P001630W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.04
63
472
129
2
100
83478644
C001640W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.96
1
13,900
2
6,950
100
83479287
P001640W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.01
75
449
149
2
100
83478974
C001650W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.99
2
15,940
2
7,970
100
83479618
P001650W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
20
74
25
3
100
83478651
C001660W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
1
8,900
1
8,900
100
83479295
P001660W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
3
9
5
2
100
83478982
C001670W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
2
19,990
2
9,995
100
83479626
P001670W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
4
100
83478669
C001680W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
12,000
100
83479303
P001680W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
3
100
83478990
C001690W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
13,020
100
83479634
P001690W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
8
100
83478677
C001700W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
83479311
P001700W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
4
100
83479006
C001710W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
83479642
P001710W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
5
100
83478685
C001720W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
19,040
100
83479329
P001720W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
4
100
83479014
C001730W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
17,170
100
83479659
P001730W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
4
100
83478693
C001740W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
18,440
100
83479337
P001740W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
3
100
83479022
C001750W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
83479667
P001750W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
83478701
C001760W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
83479345
P001760W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
83479030
C001770W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
83479675
P001770W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
83478719
C001780W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
83479352
P001780W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
83479048
C001790W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
83479683
P001790W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
83478727
C001800W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
83479360
P001800W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
83479055
C001810W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
83479691
P001810W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
83478735
C001820W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
83479378
P001820W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
83479063
C001830W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
83479709
P001830W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
7
100
83478743
C001840W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
83479386
P001840W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
83479071
C001850W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
83479717
P001850W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
83478750
C001860W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
83479394
P001860W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
83479089
C001870W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
83479725
P001870W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
83478768
C001880W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
83479402
P001880W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
83479097
C001890W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
83479733
P001890W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
83478776
C001900W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
83479410
P001900W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
83479105
C001910W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
83479741
P001910W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
83478784
C001920W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
83479428
P001920W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83498469
C000001W203-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83501700
C001240W203-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
83501726
P001240W203-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83498931
C001250W203-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
83499558
P001250W203-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83498626
C001260W203-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
83499244
P001260W203-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83498923
C001270W203-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
83499541
P001270W203-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83498618
C001280W203-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
3
33
3
11
100
83499236
P001280W203-ת35
מדד ת"א - 35
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
 ייצוא נתונים מהטבלה 
    עמודות נוספות    
* נכון לתחילת יום המסחר 03/03/2021
** השערים עבור נגזרים על מדדים (מדד ת"א-35, מדד ת"א-125, מדד ת"א בנקים-5) ,נגזרים על מט"ח (דולר, אירו), אופציות על מניות ואופציות על אג"ח ממשלתי שקלי מוצגים בש"ח ולא באגורות.