שוק הנגזרים - כל הנגזרים שוק הנגזרים

נתוני מסחר
פרמטרים לביטחונות
התאמות באופציות מניות
נתוני מסחר
כל הנגזרים
יום מסחר הבא  |  יום מסחר אחרון  |  יום המסחר הקודם  |  תאריך אחר

נתוני נגזרים
נכון ל-13/11/2019
כל הנגזרים חודשיים שבועיים נגזרים שנפתחו עברו התאמה

זמן עסקה אחרונה
      
דלתא *
      
מספר עסקאות
      
תמורה (₪)
      
מחזור ביחידות
      
שער נעילה
(₪) **
גודל יחידות חוזה (מכפיל)מס' ני"ע
      
שם נייר
      
נכס הבסיס
      
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82919655
C000001W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82920158
C001330W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
2
100
82920810
P001330W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82919820
C001340W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82920489
P001340W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82920141
C001350W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82920802
P001350W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82919812
C001360W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82920471
P001360W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82920133
C001370W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82920794
P001370W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82919804
C001380W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82920463
P001380W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82920125
C001390W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82920786
P001390W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82919796
C001400W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82920455
P001400W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82920117
C001410W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82920778
P001410W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82919788
C001420W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82920448
P001420W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82920109
C001430W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82920760
P001430W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82919770
C001440W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82920430
P001440W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82920091
C001450W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82920752
P001450W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82919762
C001460W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82920422
P001460W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82920083
C001470W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82920745
P001470W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82919754
C001480W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
3
100
82920414
P001480W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82920075
C001490W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82920737
P001490W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82919747
C001500W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
4
100
82920406
P001500W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82920067
C001510W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
9
100
82920729
P001510W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82919739
C001520W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82920398
P001520W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82920059
C001530W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
1
1
1
1
100
82920711
P001530W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82919721
C001540W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
8
10
10
1
100
82920380
P001540W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
1
10,540
1
10,540
100
82920042
C001550W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
10
121
119
1
100
82920703
P001550W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82919713
C001560W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
11
109
54
2
100
82920372
P001560W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
1
8,910
1
8,910
100
82920034
C001570W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
31
154
70
2
100
82920695
P001570W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82919705
C001580W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
55
761
324
2
100
82920364
P001580W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82920026
C001590W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
92
564
193
3
100
82920687
P001590W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82919697
C001600W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
126
1,408
314
3
100
82920356
P001600W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.96
0
0
0
 
100
82920018
C001610W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.04
325
4,641
703
3
100
82920679
P001610W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.62
3
11,150
3
3,717
100
82919689
C001620W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.38
625
16,406
1,236
3
100
82920349
P001620W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
97.62
32
128,480
48
2,732
100
82920000
C001630W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-2.38
1,204
90,298
2,950
8
100
82920661
P001630W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
90.18
223
630,250
367
1,943
100
82919671
C001640W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-9.82
2,167
389,879
5,126
34
100
82920331
P001640W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
72.82
1,418
2,222,570
2,559
1,101
100
82919994
C001650W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-27.18
2,665
1,439,135
6,573
114
100
82920653
P001650W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
47.09
2,451
1,393,490
4,906
361
100
82919663
C001660W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-52.91
2,074
2,350,080
3,997
352
100
82920323
P001660W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
22.69
1,705
280,772
4,396
64
100
82920166
C001670W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-77.31
497
1,114,400
836
1,090
100
82920828
P001670W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
7.76
827
50,246
2,857
8
100
82919838
C001680W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-92.24
93
278,460
122
2,287
100
82920497
P001680W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
1.83
355
4,598
824
3
100
82920174
C001690W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-98.17
5
20,840
6
3,473
100
82920836
P001690W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.29
178
2,532
692
3
100
82919846
C001700W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.71
0
0
0
4,600
100
82920505
P001700W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.03
98
933
355
2
100
82920182
C001710W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.97
0
0
0
4,280
100
82920844
P001710W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
28
139
55
2
100
82919853
C001720W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
5,240
100
82920513
P001720W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
19
61
56
1
100
82920190
C001730W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
82920851
P001730W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
3
10
10
1
100
82919861
C001740W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
82920521
P001740W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
1
2
2
1
100
82920208
C001750W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
82920869
P001750W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
5
100
82919879
C001760W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
82920539
P001760W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
4
100
82920216
C001770W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
82920877
P001770W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
3
100
82919887
C001780W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
82920547
P001780W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82920224
C001790W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
82920885
P001790W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
3
100
82919895
C001800W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
82920554
P001800W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82920232
C001810W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
82920893
P001810W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82919903
C001820W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
82920562
P001820W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82920240
C001830W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
82920901
P001830W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82919911
C001840W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
82920570
P001840W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82920257
C001850W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
82920919
P001850W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82919929
C001860W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
82920588
P001860W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82920265
C001870W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
82920927
P001870W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82919937
C001880W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
82920596
P001880W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82920273
C001890W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
82920935
P001890W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82919945
C001900W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
82920604
P001900W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82920281
C001910W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
82920943
P001910W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82919952
C001920W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
82920612
P001920W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82920299
C001930W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
82920950
P001930W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82919960
C001940W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
82920620
P001940W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82920307
C001950W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
82920968
P001950W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82919978
C001960W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
82920638
P001960W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82920315
C001970W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
82920976
P001970W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82919986
C001980W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
82920646
P001980W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82921818
C001990W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
82921842
P001990W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82921800
C002000W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
82921834
P002000W311-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82923459
C000001W411-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82925835
C001330W411-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82925843
P001330W411-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82923624
C001340W411-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82924283
P001340W411-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82923947
C001350W411-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82924606
P001350W411-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82923616
C001360W411-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82924275
P001360W411-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82923939
C001370W411-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82924598
P001370W411-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82923608
C001380W411-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82924267
P001380W411-ת35
מדד ת"א - 35
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות   
* נכון לתחילת יום המסחר 13/11/2019
** השערים עבור נגזרים על מדדים (מדד ת"א-35, מדד ת"א-125, מדד ת"א בנקים-5) ,נגזרים על מט"ח (דולר, אירו), אופציות על מניות ואופציות על אג"ח ממשלתי שקלי מוצגים בש"ח ולא באגורות.