שוק הנגזרים - כל הנגזרים שוק הנגזרים

נתוני מסחר
פרמטרים לביטחונות
התאמות באופציות מניות
נתוני מסחר
כל הנגזרים
יום מסחר הבא  |  יום מסחר אחרון  |  יום המסחר הקודם  |  תאריך אחר

נתוני נגזרים
נכון ל-29/07/2021
כל הנגזרים חודשיים שבועיים נגזרים שנפתחו עברו התאמה

זמן עסקה אחרונה
      
דלתא *
      
מספר עסקאות
      
תמורה (₪)
      
מחזור ביחידות
      
שער נעילה
(₪) **
גודל יחידות חוזה (מכפיל)מס' ני"ע
      
שם נייר
      
נכס הבסיס
      
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83642678
C000001W108-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83644070
C001330W108-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
83644088
P001330W108-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83642843
C001340W108-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
83643502
P001340W108-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83643163
C001350W108-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
83643825
P001350W108-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83642835
C001360W108-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
83643494
P001360W108-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83643155
C001370W108-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
83643817
P001370W108-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83642827
C001380W108-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
83643486
P001380W108-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83643148
C001390W108-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
83643809
P001390W108-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83642819
C001400W108-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
83643478
P001400W108-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83643130
C001410W108-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
83643791
P001410W108-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83642801
C001420W108-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
13
100
83643460
P001420W108-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83643122
C001430W108-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
15
100
83643783
P001430W108-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83642793
C001440W108-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
9
115
25
5
100
83643452
P001440W108-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83643114
C001450W108-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
1
8
1
8
100
83643775
P001450W108-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83642785
C001460W108-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
1
30
5
6
100
83643445
P001460W108-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83643106
C001470W108-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
5
153
9
17
100
83643767
P001470W108-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83642777
C001480W108-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
2
90
10
9
100
83643437
P001480W108-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83643098
C001490W108-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
29
261
29
9
100
83643759
P001490W108-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83642769
C001500W108-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
48
564
50
11
100
83643429
P001500W108-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83643080
C001510W108-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
5
120
6
20
100
83643742
P001510W108-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83642751
C001520W108-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
27
2,668
132
18
100
83643411
P001520W108-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83643072
C001530W108-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
223
14,861
643
18
100
83643734
P001530W108-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83642744
C001540W108-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
99
7,458
293
24
100
83643403
P001540W108-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83643064
C001550W108-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
40
2,730
95
29
100
83643726
P001550W108-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83642736
C001560W108-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
184
11,678
346
28
100
83643395
P001560W108-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83643056
C001570W108-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
83
4,696
123
35
100
83643718
P001570W108-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.99
0
0
0
 
100
83642728
C001580W108-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.01
162
12,510
274
39
100
83643387
P001580W108-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.96
0
0
0
 
100
83643049
C001590W108-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.04
185
19,131
335
46
100
83643700
P001590W108-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.86
1
9,300
1
9,300
100
83642710
C001600W108-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.14
381
40,737
649
49
100
83643379
P001600W108-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.60
0
0
0
 
100
83643031
C001610W108-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.40
661
90,518
1,205
57
100
83643692
P001610W108-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
98.93
1
7,220
1
7,220
100
83642702
C001620W108-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-1.07
720
137,099
1,535
75
100
83643361
P001620W108-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
97.46
3
18,840
3
6,280
100
83643023
C001630W108-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-2.54
1,164
350,910
3,295
90
100
83643684
P001630W108-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
94.62
21
229,630
43
5,299
100
83642694
C001640W108-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-5.38
1,170
475,320
3,444
120
100
83643353
P001640W108-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
89.74
20
88,620
21
4,220
100
83643015
C001650W108-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-10.26
1,156
417,705
2,211
165
100
83643676
P001650W108-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
82.30
66
239,820
72
3,514
100
83642686
C001660W108-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-17.70
1,193
707,870
2,649
240
100
83643346
P001660W108-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
72.20
305
1,242,460
477
2,545
100
83643171
C001670W108-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-27.80
1,153
876,150
2,104
386
100
83643833
P001670W108-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
59.97
724
2,167,290
1,178
1,769
100
83642850
C001680W108-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-40.03
1,796
1,934,580
3,036
610
100
83643510
P001680W108-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
46.75
1,797
4,046,390
3,398
1,141
100
83643189
C001690W108-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-53.25
1,599
2,767,410
2,765
959
100
83643841
P001690W108-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
33.96
1,969
2,841,500
3,922
647
100
83642868
C001700W108-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-66.04
1,074
2,616,010
1,730
1,492
100
83643528
P001700W108-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
22.85
1,403
1,219,620
3,076
352
100
83643197
C001710W108-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-77.15
311
1,113,450
511
2,121
100
83643858
P001710W108-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
14.19
1,299
679,325
3,118
170
100
83642876
C001720W108-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-85.81
63
255,040
88
2,925
100
83643536
P001720W108-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
8.10
1,018
319,799
2,590
87
100
83643205
C001730W108-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-91.90
3
11,660
3
3,887
100
83643866
P001730W108-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
4.25
863
168,265
2,250
51
100
83642884
C001740W108-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-95.75
6
33,700
7
4,814
100
83643544
P001740W108-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
2.04
863
106,764
2,084
30
100
83643213
C001750W108-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-97.96
9
59,000
10
5,900
100
83643874
P001750W108-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.90
449
40,227
1,159
20
100
83642892
C001760W108-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.10
0
0
0
 
100
83643551
P001760W108-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.36
112
4,927
221
18
100
83643221
C001770W108-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.64
0
0
0
 
100
83643882
P001770W108-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.13
96
4,264
242
15
100
83642900
C001780W108-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.87
0
0
0
 
100
83643569
P001780W108-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.05
52
1,590
123
11
100
83643239
C001790W108-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.95
0
0
0
 
100
83643890
P001790W108-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.01
36
602
68
9
100
83642918
C001800W108-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.99
0
0
0
 
100
83643577
P001800W108-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
24
214
33
7
100
83643247
C001810W108-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
83643908
P001810W108-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
84
387
92
5
100
83642926
C001820W108-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
83643585
P001820W108-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
2
44
11
4
100
83643254
C001830W108-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
83643916
P001830W108-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
83642934
C001840W108-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
83643593
P001840W108-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
83643262
C001850W108-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
83643924
P001850W108-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
83642942
C001860W108-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
83643601
P001860W108-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
83643270
C001870W108-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
83643932
P001870W108-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
83642959
C001880W108-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
83643619
P001880W108-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
83643288
C001890W108-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
83643940
P001890W108-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
83642967
C001900W108-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
83643627
P001900W108-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
83643296
C001910W108-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
83643957
P001910W108-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
83642975
C001920W108-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
83643635
P001920W108-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
83643304
C001930W108-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
83643965
P001930W108-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
83642983
C001940W108-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
83643643
P001940W108-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
83643312
C001950W108-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
83643973
P001950W108-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
83642991
C001960W108-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
83643650
P001960W108-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
83643320
C001970W108-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
83643981
P001970W108-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
83643007
C001980W108-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
83643668
P001980W108-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
83643338
C001990W108-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
83643999
P001990W108-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
83644179
C002000W108-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
83644187
P002000W108-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
83662510
C002010W108-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
83663211
P002010W108-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
83662163
C002020W108-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
83662866
P002020W108-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83662155
C000001W208-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83662684
C001350W208-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
83663385
P001350W208-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83662338
C001360W208-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
83663039
P001360W208-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83662676
C001370W208-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
83663377
P001370W208-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83662320
C001380W208-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
83663021
P001380W208-ת35
מדד ת"א - 35
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
 ייצוא נתונים מהטבלה 
    עמודות נוספות    
* נכון לתחילת יום המסחר 29/07/2021
** השערים עבור נגזרים על מדדים (מדד ת"א-35, מדד ת"א-125, מדד ת"א בנקים-5) ,נגזרים על מט"ח (דולר, אירו), אופציות על מניות ואופציות על אג"ח ממשלתי שקלי מוצגים בש"ח ולא באגורות.