רשימות ניירות ערך

כל ניירות הערך
רשימה ראשית
דלי סחירות
רשימת שימור
ני"ע בהשעיה
ני"ע זרים
נתוני המסחר היום  |  נתוני סוף יום המסחר הקודם
 
סוג מוצר
סיווג משנה
נכון ל-14/09/2021
זמן עסקה אחרונה
      
מחזור המסחר
(אלפי ש"ח)

      
שינוי (%)
      
שער נעילה (באגורות) סוג
      
מס' ני"ע
      
סימול
      
שם
  
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
3,762.41
0.40%
375
מניות373019אאורה
לני"ע מונה עושה שוק אאורה
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
0
0%
101.56
איגרות חוב3730413אארה.ק10
אאורה אגח י
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
600.66
-0.14%
106.21
איגרות חוב3730504אארה.ק15
אאורה אגח טו
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
132.86
-0.11%
99.47
איגרות חוב3730579אארה.ק16
אאורה אגח טז
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
0
0%
105
איגרות חוב3730454אארה.ק12
אאורה אגח יב
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
828.47
-0.02%
105.62
איגרות חוב3730488אארה.ק14
אאורה אגח יד
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
6.45
1.29%
739.90
מניות1171818אבגד
לני"ע מונה עושה שוק אב-גד
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
57.21
0.08%
106.14
איגרות חוב1171743אבגד.ק1
אב-גד אגח א
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
1
4.93%
165.90
כתבי אופציה1175314אבגד.א1
אב-גד אופ 1
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
76.94
-0.34%
260.50
מניות1100957אבגל
לני"ע מונה עושה שוק אבגול
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
1,458.01
0%
107.51
איגרות חוב1133289אבגל.ק3
אבגול אגח ג
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
409.85
0.05%
91.33
איגרות חוב1140417אבגל.ק4
אבגול אגח ד
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
636.42
-2.42%
924.80
מניות1105055אבגן
רישום כפול – ני"ע של חברה דואלית אבוג'ן
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
4.37
-1.02%
193.70
מניות106013אבלן
לני"ע מונה עושה שוק אביב ארלון
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
9.81
0%
3,086
מניות444018אביב
לני"ע מונה עושה שוק אביב בניה
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
0
0%
103.25
איגרות חוב4440095אביב.ק6
אביב בניה אגח 6
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
26.68
0.97%
135.40
מניות1137256אביל
אביליטי
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
329.02
-1.10%
395.30
מניות1101666אברא
אברא
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
119.32
0.45%
2,889
מניות675017אברבך
לני"ע מונה עושה שוק אברבוך
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
35.33
-2.37%
74.10
מניות297010אברות
לני"ע מונה עושה שוק אברות
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
0
0%
104.50
איגרות חוב2970192אברות.ק4
אברות אגח ד
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
2,540.51
-0.66%
687.50
מניות1820083אדגר
אדגר
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
2,824.35
0.12%
115.98
איגרות חוב1820190אדגר.ק9
אדגר אגח ט
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
2,332.81
0.42%
115.19
איגרות חוב1820208אדגר.ק10
אדגר אגח י
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
1,793.38
0.31%
114.70
איגרות חוב1820281אדגר.ק11
אדגר אגח יא
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
7,256.32
0.18%
170.35
איגרות חוב1110915אדמה.ק2
אדמה אגח ב
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
123.90
4.07%
148.40
מניות1105162אדרל
אדרי-אל
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
3,654.95
0.45%
118.46
איגרות חוב1166057אפסא.ק2
או פי סי אגח ב
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
11,942.28
-3.16%
3,005
מניות1141571אפסא
או פי סי אנרגיה
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
21.74
-0.69%
2,718
מניות1086230ארטכ
לני"ע מונה עושה שוק או.אר.טי
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
15,436.52
0.11%
99.45
איגרות חוב1180355אפסא.ק3
או.פי.סי אגח ג
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
1,745.31
11.29%
420
מניות1139617אובר
אוברסיז
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
706.77
-1.66%
4,792
מניות1105907אוגנ
אוגווינד
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
0
0%
8,087
כתבי אופציה1160910אגנ.א10
אוגווינד אפ10
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
3,016.77
0.79%
10,210
מניות1082965אודק
רישום כפול – ני"ע של חברה דואלית אודיוקודס
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
98.49
3.94%
36.90
מניות1131697אמקס
אוטומקס
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
0
0%
18.56
איגרות חוב1139781אליר.ק2
ני"ע המושעה מן המסחר אול-יר אגח ב
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
0
0%
62.10
איגרות חוב1140136אליר.ק3
ני"ע המושעה מן המסחר אול-יר אגח ג
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
0
0%
18.28
איגרות חוב1141274אליר.ק4
ני"ע המושעה מן המסחר אול-יר אגח ד
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
0
0%
87
איגרות חוב1143304אליר.ק5
ני"ע המושעה מן המסחר אול-יר אגח ה
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
82.63
-1.42%
55.40
מניות1101450אלמד
לני"ע מונה עושה שוק אולמד סולושנס
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
0
0%
2,474
מניות1080522אסיש
לני"ע מונה עושה שוק אוסטרליה ישראל
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
1.77
0.33%
3,688
מניות1135516אובס
רישום כפול – ני"ע של חברה דואלית אופטיבייס
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
1.25
0%
102.01
איגרות חוב1136209אובס.ק1
אופטיבייס אגח א
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
238.38
0.04%
283.50
מניות1094986אופל
לני"ע מונה עושה שוק אופל בלאנס
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
7,549.57
0.97%
1,148
מניות1129543אפקו
רישום כפול – ני"ע של חברה דואלית אופקו הלת'
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
212.90
-0.17%
1,746
מניות265017ארביט
אורביט
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
21.80
0.99%
71.10
מניות1104496אורד
לני"ע מונה עושה שוק אורד
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
245.21
-4.34%
784.80
מניות1176619אורה
לני"ע מונה עושה שוק אורה סמארט
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
400.54
-0.07%
106.78
איגרות חוב1160571אורנ.ק2
אורון אגח ב
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
 ייצוא נתונים מהטבלה 
         עמודות נוספות