רשימות ניירות ערך

כל ניירות הערך
רשימה ראשית
דלי סחירות
רשימת שימור
ני"ע בהשעיה
ני"ע זרים
Today’s market data  |  Data for end of last trading day
 
Type of Product
Secondary Classificaton
נכון ל-15/11/2018
Last transaction
      
Turnover
(NIS thousands)

      
Change (%)
      
Closing PriceType
      
ISIN
      
Symbol
      
Name
  
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
202.23
0.45%
225.40
מניות373019אאורה
Market Maker Appointed for Security אאורה
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
7.25
0.10%
103.60
איגרות חוב להמרה3730405אארה.ה13
Market Maker Appointed for Security אאורה אג יג
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
89.26
0.19%
104.50
איגרות חוב3730397אאורה.ק9
אאורה אגח ט
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
8.93
-0.14%
102.01
איגרות חוב3730413אארה.ק10
אאורה אגח י
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
3.06
-0.08%
102
איגרות חוב3730421אארה.ק11
אאורה אגח יא
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
188.86
-0.33%
98.56
איגרות חוב3730454אארה.ק12
אאורה אגח יב
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
227.81
-0.92%
365.60
מניות1100957אבגל
Market Maker Appointed for Security אבגול
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
15.98
-0.03%
102.98
איגרות חוב1126317אבגל.ק2
אבגול אגח ב
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
2,052.45
-0.26%
108.87
איגרות חוב1133289אבגל.ק3
אבגול אגח ג
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
260.29
0%
99.80
איגרות חוב1140417אבגל.ק4
אבגול אגח ד
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
44.21
-1.34%
991.50
מניות1105055אבגן
Dual-Listed Company אבוג'ן
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
0
0%
232.40
מניות106013אבלן
Market Maker Appointed for Security אביב ארלון
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
26.77
-0.24%
107.06
איגרות חוב1060110אבלן.ק5
אביב ארלן אגח ה
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
30.46
0.01%
102.21
איגרות חוב1060128אבלן.ק6
אביב ארלן אגח ו
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
103.10
0%
1,040
מניות444018אביב
Market Maker Appointed for Security אביב בניה
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
0
0%
105.12
איגרות חוב4440087אביב.ק5
אביב בניה אגח 5
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
0
0%
104.20
איגרות חוב4440095אביב.ק6
אביב בניה אגח 6
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
6.86
1.54%
1,122
מניות1137256אביל
Dual-Listed Company אביליטי
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
4.86
-0.05%
1,853
מניות675017אברבך
Market Maker Appointed for Security אברבוך
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
0
0%
30.10
מניות297010אברות
Market Maker Appointed for Security אברות
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
0
0%
101.68
איגרות חוב2970192אברות.ק4
אברות אגח ד
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
225.10
-0.47%
1,691
מניות722314אגוד
אגוד
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
0
0%
5,029,968
איגרות חוב1141878אגהנ.ק21
אגוד הנ נדחה כא
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
6,370.30
0.50%
121.56
איגרות חוב1115278אגהנ.ק1
אגוד הנ שה נד 1
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
135.88
0.51%
103.97
איגרות חוב1115286אגהנ.ק2
אגוד הנ שה נד 2
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
25,943.52
-0.05%
104.58
איגרות חוב1131762אגדהנ.ק7
אגוד הנפ אגח ז
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
18,977.62
-0.09%
100.89
איגרות חוב1133503אגדהנ.ק8
אגוד הנפ אגח ח
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
2,118.73
0.16%
103.95
איגרות חוב1139492אגדהנ.ק9
אגוד הנפ אגח ט
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
44,688.94
0.38%
99.80
איגרות חוב1154764אגדה.ק10
אגוד הנפ אגח י
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
12,037.19
-0.11%
101.35
איגרות חוב1121854אגדה.ק18
אגוד הנפ התח יח
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
1,173.24
-0.19%
112.40
איגרות חוב1124080אגדה.ק19
אגוד הנפ התח יט
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
104.16
0%
5,208,224
איגרות חוב1139153אגהנ.ק20
אגוד הנפ נדחה כ
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
202.13
-0.84%
581.30
מניות1820083אדגר
אדגר
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
16.68
-0.15%
111.56
איגרות חוב1820158אדגר.ק7
אדגר אגח ז
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
11,080.65
0.10%
106.34
איגרות חוב1820174אדגר.ק8
אדגר אגח ח
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
42,841.55
0.07%
113.88
איגרות חוב1820190אדגר.ק9
אדגר אגח ט
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
5,994.08
0.34%
99.41
איגרות חוב1820208אדגר.ק10
אדגר אגח י
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
7,660.78
0.50%
147.40
איגרות חוב1110915אדמה.ק2
אדמה אגח ב
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
0
0%
133.90
מניות1105162אדרל
Market Maker Appointed for Security אדרי-אל
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
0
0%
100
איגרות חוב1123371אדרל.ק2
אדרי-אל אגח ב
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
320.68
0.24%
105.31
איגרות חוב1141589אפסא.ק1
או פי סי אגח א
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
518.24
2.93%
1,861
מניות1141571אפסא
או פי סי אנרגיה
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
2.07
-1.41%
2,800
מניות1086230ארטכ
Market Maker Appointed for Security או.אר.טי
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
101.99
-0.15%
545.10
מניות1139617אובר
Market Maker Appointed for Security אוברסיז
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
972.89
-0.88%
4,078
מניות1082965אודק
Dual-Listed Company אודיוקודס
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
0
0%
2,150
מניות448019אלטר-ש
Security included in the Maintenance list אולטרה אקויטי-ש
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
15,454.83
-0.01%
104
איגרות חוב1139781אליר.ק2
אול-יר אגח ב
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
5,677.12
0.02%
99.80
איגרות חוב1140136אליר.ק3
אול-יר אגח ג
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
6,940.99
-0.33%
90.99
איגרות חוב1141274אליר.ק4
אול-יר אגח ד
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
8,723.02
-0.15%
94.50
איגרות חוב1143304אליר.ק5
אול-יר אגח ה
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
 Export Data 
   Additional Columns