רשימות ניירות ערך

כל ניירות הערך
רשימה ראשית
דלי סחירות
רשימת שימור
ני"ע בהשעיה
ני"ע זרים
Today’s market data  |  Data for end of last trading day
 
Type of Product
Secondary Classificaton
נכון ל-22/09/2020 10:13
הנתונים מתפרסמים בהשהייה של 15 דקות
Last transaction
      
Turnover
(NIS thousands)

      
Change (%)
      
Last closingType
      
ISIN
      
Symbol
      
Name
  
Add Security to the personal fileAdditional details 
 
 
Security_O#141.70
מניות373019אאורה
Market Maker Appointed for Security אאורה
Add Security to the personal fileAdditional details 
 
11.99%
Security_T#43.90
כתבי אופציה3730520אאורה.א6
אאורה אפ 6
Add Security to the personal fileAdditional details 
 
 
Security_O#101.57
איגרות חוב3730397אאורה.ק9
אאורה אגח ט
Add Security to the personal fileAdditional details 
 
 
Security_O#101.47
איגרות חוב3730413אארה.ק10
אאורה אגח י
Add Security to the personal fileAdditional details 
 
 
Security_O#96.60
איגרות חוב3730504אארה.ק15
אאורה אגח טו
Add Security to the personal fileAdditional details 
 
 
Security_O#100.56
איגרות חוב3730421אארה.ק11
אאורה אגח יא
Add Security to the personal fileAdditional details 
 
 
Security_O#100.44
איגרות חוב3730454אארה.ק12
אאורה אגח יב
Add Security to the personal fileAdditional details 
 
 
Security_O#103.83
איגרות חוב3730488אארה.ק14
אאורה אגח יד
Add Security to the personal fileAdditional details10:02
23.41
0.03%
394.40
מניות1100957אבגל
Market Maker Appointed for Security אבגול
Add Security to the personal fileAdditional details10:05
33.23
-0.06%
108.82
איגרות חוב1133289אבגל.ק3
אבגול אגח ג
Add Security to the personal fileAdditional details10:06
0.04
 
97.39
איגרות חוב1140417אבגל.ק4
אבגול אגח ד
Add Security to the personal fileAdditional details10:13
784.74
5.14%
1,125
מניות1105055אבגן
Dual-Listed Company אבוג'ן
Add Security to the personal fileAdditional details 
 
 
Security_T#216.80
מניות106013אבלן
Market Maker Appointed for Security אביב ארלון
Add Security to the personal fileAdditional details 
 
 
Security_O#101.59
איגרות חוב1060128אבלן.ק6
אביב ארלן אגח ו
Add Security to the personal fileAdditional details 
 
 
Security_O#1,437
מניות444018אביב
Market Maker Appointed for Security אביב בניה
Add Security to the personal fileAdditional details 
 
 
Security_O#104.50
איגרות חוב4440087אביב.ק5
אביב בניה אגח 5
Add Security to the personal fileAdditional details 
 
 
Security_O#103.50
איגרות חוב4440095אביב.ק6
אביב בניה אגח 6
Add Security to the personal fileAdditional details 
 
 
Security_T#77.20
מניות1137256אביל
אביליטי
Add Security to the personal fileAdditional details10:11
15.34
-2.01%
2,048
מניות675017אברבך
Market Maker Appointed for Security אברבוך
Add Security to the personal fileAdditional details 
 
 
Security_T#44.20
מניות297010אברות
Market Maker Appointed for Security אברות
Add Security to the personal fileAdditional details 
 
 
Security_O#99.82
איגרות חוב2970192אברות.ק4
אברות אגח ד
Add Security to the personal fileAdditional details10:05
0.02
 
1,816
מניות722314אגוד
אגוד
Add Security to the personal fileAdditional details 
 
 
Security_O#4,995,000
איגרות חוב1141878אגהנ.ק21
אגוד הנ נדחה כא
Add Security to the personal fileAdditional details09:55
0
 
Security_O#102.63
איגרות חוב1131762אגדהנ.ק7
אגוד הנפ אגח ז
Add Security to the personal fileAdditional details09:55
0.18
 
Security_O#102.62
איגרות חוב1139492אגדהנ.ק9
אגוד הנפ אגח ט
Add Security to the personal fileAdditional details09:55
2.70
 
Security_O#99.48
איגרות חוב1154764אגדה.ק10
אגוד הנפ אגח י
Add Security to the personal fileAdditional details10:00
1.32
 
103.02
איגרות חוב1157353אגדה.ק11
אגוד הנפ אגח יא
Add Security to the personal fileAdditional details09:58
0.43
0.03%
101.10
איגרות חוב1160167אגדה.ק12
אגוד הנפ אגח יב
Add Security to the personal fileAdditional details09:55
0.15
0.53%
Security_O#107.87
איגרות חוב1124080אגדה.ק19
אגוד הנפ התח יט
Add Security to the personal fileAdditional details 
 
 
Security_O#5,035,000
איגרות חוב1139153אגהנ.ק20
אגוד הנפ נדחה כ
Add Security to the personal fileAdditional details10:10
0.61
-0.03%
101.69
איגרות חוב1161538אגדה.ק13
אגוד הנפק אגחיג
Add Security to the personal fileAdditional details10:10
24.06
0.52%
407
מניות1820083אדגר
אדגר
Add Security to the personal fileAdditional details09:55
0.39
-0.03%
Security_O#106.56
איגרות חוב1820190אדגר.ק9
אדגר אגח ט
Add Security to the personal fileAdditional details09:55
0.11
-0.03%
Security_O#100.51
איגרות חוב1820208אדגר.ק10
אדגר אגח י
Add Security to the personal fileAdditional details09:55
29.98
-0.03%
Security_O#154.82
איגרות חוב1110915אדמה.ק2
אדמה אגח ב
Add Security to the personal fileAdditional details 
 
 
Security_T#83.80
מניות1105162אדרל
אדרי-אל
Add Security to the personal fileAdditional details09:55
0.07
 
Security_O#112.67
איגרות חוב1141589אפסא.ק1
או פי סי אגח א
Add Security to the personal fileAdditional details09:56
2.36
0.03%
108.75
איגרות חוב1166057אפסא.ק2
או פי סי אגח ב
Add Security to the personal fileAdditional details10:12
108.33
0.42%
2,858
מניות1141571אפסא
או פי סי אנרגיה
Add Security to the personal fileAdditional details 
 
 
Security_O#2,361
מניות1086230ארטכ
Market Maker Appointed for Security או.אר.טי
Add Security to the personal fileAdditional details 
 
 
Security_O#297.40
מניות1139617אובר
אוברסיז
Add Security to the personal fileAdditional details10:12
458.54
0.59%
10,240
מניות1105907אוגנ
אוגווינד
Add Security to the personal fileAdditional details 
 
 
Security_T#11,130
כתבי אופציה1160910אגנ.א10
אוגווינד אפ10
Add Security to the personal fileAdditional details10:09
90
2.66%
10,820
מניות1082965אודק
Dual-Listed Company אודיוקודס
Add Security to the personal fileAdditional details09:55
0.03
 
Security_O#75
איגרות חוב1139781אליר.ק2
אול-יר אגח ב
Add Security to the personal fileAdditional details10:13
30.84
-0.52%
77.05
איגרות חוב1140136אליר.ק3
אול-יר אגח ג
Add Security to the personal fileAdditional details10:12
44.47
-0.74%
60
איגרות חוב1141274אליר.ק4
אול-יר אגח ד
Add Security to the personal fileAdditional details09:55
0.05
 
Security_O#98.63
איגרות חוב1143304אליר.ק5
אול-יר אגח ה
Add Security to the personal fileAdditional details10:00
6.17
4.29%
4,060
מניות1135516אובס
Dual-Listed Company אופטיבייס
Add Security to the personal fileAdditional details 
 
 
Security_O#103.02
איגרות חוב1136209אובס.ק1
אופטיבייס אגח א
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 Export Data 
   Additional Columns