רשימות ניירות ערך

כל ניירות הערך
רשימה ראשית
דלי סחירות
רשימת שימור
ני"ע בהשעיה
ני"ע זרים
נתוני המסחר היום  |  נתוני סוף יום המסחר הקודם
 
נכון ל-20/01/2021
מועד אחרון ברשימה הראשית
      
מחזור המסחר
(אלפי ש"ח)

      
שינוי (%)
      
שער נעילה (באגורות) סוג
      
מס' ני"ע
      
סימול
      
שם
  
פרטים נוספים16/09/2020
0
0%
537,500
מניות1083443אנזהב-ש
ני"ע נכלל ברשימת השימור ני"ע המושעה מן המסחר אינטרנט זהב-ש
פרטים נוספים08/07/2018
2,443.02
10%
242
מניות494013גודמ-ש
ני"ע נכלל ברשימת השימור גו.די.אם-ש
פרטים נוספים01/09/2019
6.52
-5.63%
302
מניות1138676ונטז-ש
ני"ע נכלל ברשימת השימור וונטייז-ש
פרטים נוספים22/01/2017
10.62
-23.14%
57.80
מניות824011וטלק-ש
ני"ע נכלל ברשימת השימור ויטלה קפיטל-ש
פרטים נוספים31/07/2018
36.56
4.88%
905
מניות1105139מבמק-ש
ני"ע נכלל ברשימת השימור מובייל מקס-ש
פרטים נוספים31/07/2018
1.11
5.53%
420
כתבי אופציה1133388מבמ.א5-ש
ני"ע נכלל ברשימת השימור מוביל מקס אפ5-ש
פרטים נוספים02/02/2020
7.33
-2.72%
682.70
מניות397018נירז-ש
ני"ע נכלל ברשימת השימור לני"ע מונה עושה שוק ניו הוריזון-ש
פרטים נוספים11/12/2017
0
0%
250
מניות1106806קמןק-ש
ני"ע נכלל ברשימת השימור קמן קפיטל-ש
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות