רשימות ניירות ערך

כל ניירות הערך
רשימה ראשית
דלי סחירות
רשימת שימור
ני"ע בהשעיה
ני"ע זרים
נתוני המסחר היום  |  נתוני סוף יום המסחר הקודם
 
נכון ל-18/02/2019 12:12
הנתונים מתפרסמים בהשהייה של 20 דקות
מועד אחרון ברשימה הראשית
      
מחזור המסחר
(אלפי ש"ח)

      
שינוי (%)
      
שער אחרון (באגורות) סוג
      
מס' ני"ע
      
סימול
      
שם
  
פרטים נוספים17/07/2016
 
 
שער בסיס176
מניות383018אפיו.ש
ני"ע נכלל ברשימת השימור ני"ע המושעה מן המסחר אפיו אפריקה-ש
פרטים נוספים17/07/2016
 
 
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה2,224
מניות1105907בימק.ש
ני"ע נכלל ברשימת השימור ביומדיקו-ש
פרטים נוספים24/01/2016
 
 
שער בסיס8
מניות249011בנטמ-ש
ני"ע נכלל ברשימת השימור ני"ע המושעה מן המסחר ביונד טיים-ש
פרטים נוספים28/01/2018
 
 
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה41
מניות1104744גאון-ש
ני"ע נכלל ברשימת השימור לני"ע מונה עושה שוק גאון אחזקות-ש
פרטים נוספים08/07/2018
 
 
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה23.90
כתבי אופציה4940045גדמ.א3-ש
ני"ע נכלל ברשימת השימור גו.די.אם אפ3-ש
פרטים נוספים08/07/2018
 
-11.29%
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה44
מניות494013גודמ-ש
ני"ע נכלל ברשימת השימור גו.די.אם-ש
פרטים נוספים24/01/2016
 
 
שער בסיס14.50
מניות1084433גרהש-ש
ני"ע נכלל ברשימת השימור ני"ע המושעה מן המסחר ג'רוסלם השק-ש
פרטים נוספים28/01/2018
 
 
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה43.80
מניות770016דלמט-ש
ני"ע נכלל ברשימת השימור דולומיט אחז-ש
פרטים נוספים22/01/2017
 
 
שער בסיס73.30
מניות824011וטלק-ש
ני"ע נכלל ברשימת השימור ני"ע המושעה מן המסחר ויטלה קפיטל-ש
פרטים נוספים09/08/2015
1.44
2.31%
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה399
מניות1096007יוזר-ש
ני"ע נכלל ברשימת השימור יוזר טרנד-ש
פרטים נוספים16/05/2016
 
 
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה4,360
מניות1080605ינקר-ש
ני"ע נכלל ברשימת השימור יונט קרדיט-ש
פרטים נוספים07/05/2018
178.62
5.87%
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה415
מניות1096890מדקל-ש
ני"ע נכלל ברשימת השימור מדיקל-ש
פרטים נוספים31/07/2018
 
 
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה177.30
מניות1105139מבמק-ש
ני"ע נכלל ברשימת השימור מובייל מקס-ש
פרטים נוספים31/07/2018
 
 
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה134
כתבי אופציה1133388מבמ.א5-ש
ני"ע נכלל ברשימת השימור מוביל מקס אפ5-ש
פרטים נוספים22/01/2017
18.38
 
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה33.30
מניות1083930נקגן-ש
ני"ע נכלל ברשימת השימור נקסט ג'ן-ש
פרטים נוספים08/07/2018
 
 
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה530
מניות1092840פפיל-ש
ני"ע נכלל ברשימת השימור לני"ע מונה עושה שוק פלסטופיל-ש
פרטים נוספים24/01/2016
30.72
 
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה119
מניות1118116פרטל-ש
ני"ע נכלל ברשימת השימור פרוטאולוגיקס-ש
פרטים נוספים11/12/2017
 
 
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה377.60
מניות1106806קמןק-ש
ני"ע נכלל ברשימת השימור קמן קפיטל-ש
פרטים נוספים27/09/2018
0.05
-0.78%
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה830
כתבי אופציה1154996קנב.א2-ש
ני"ע נכלל ברשימת השימור קנביט אפ 2-ש
פרטים נוספים09/08/2015
14.53
-2.40%
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה855
מניות1084367קנבט-ש
ני"ע נכלל ברשימת השימור קנביט-ש
פרטים נוספים24/01/2016
 
 
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה140.80
מניות1125012שמנפ-ש
ני"ע נכלל ברשימת השימור שמן נפט וגז-ש
פרטים נוספים09/08/2015
125.93
 
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה200
מניות404012תמדא-ש
ני"ע נכלל ברשימת השימור תמדא-ש
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות