רשימות ניירות ערך

כל ניירות הערך
רשימה ראשית
דלי סחירות
רשימת שימור
ני"ע בהשעיה
ני"ע זרים
נתוני המסחר היום  |  נתוני סוף יום המסחר הקודם
 
נכון ל-18/04/2019
מועד אחרון ברשימה הראשית
      
מחזור המסחר
(אלפי ש"ח)

      
שינוי (%)
      
שער נעילה (באגורות) סוג
      
מס' ני"ע
      
סימול
      
שם
  
פרטים נוספים17/07/2016
0
0%
176
מניות383018אפיו.ש
ני"ע נכלל ברשימת השימור ני"ע המושעה מן המסחר אפיו אפריקה-ש
פרטים נוספים03/04/2019
31.01
8.77%
62
מניות1092709בגאי-ש
ני"ע נכלל ברשימת השימור בי.ג'י.איי-ש
פרטים נוספים17/07/2016
0.08
34.84%
4,153
מניות1105907בימק.ש
ני"ע נכלל ברשימת השימור ביומדיקו-ש
פרטים נוספים25/01/2016
28.21
173.89%
82,960
מניות249011בנטמ-ש
ני"ע נכלל ברשימת השימור ביונד טיים-ש
פרטים נוספים28/01/2018
0
0%
61.90
מניות1104744גאון-ש
ני"ע נכלל ברשימת השימור לני"ע מונה עושה שוק גאון אחזקות-ש
פרטים נוספים08/07/2018
0
0%
40
כתבי אופציה4940045גדמ.א3-ש
ני"ע נכלל ברשימת השימור גו.די.אם אפ3-ש
פרטים נוספים08/07/2018
0.34
0%
60.30
מניות494013גודמ-ש
ני"ע נכלל ברשימת השימור גו.די.אם-ש
פרטים נוספים24/01/2016
0
0%
14.50
מניות1084433גרהש-ש
ני"ע נכלל ברשימת השימור ני"ע המושעה מן המסחר ג'רוסלם השק-ש
פרטים נוספים28/01/2018
0
0%
50.90
מניות770016דלמט-ש
ני"ע נכלל ברשימת השימור דולומיט אחז-ש
פרטים נוספים22/01/2017
0
0%
73.30
מניות824011וטלק-ש
ני"ע נכלל ברשימת השימור ני"ע המושעה מן המסחר ויטלה קפיטל-ש
פרטים נוספים09/08/2015
1.11
0.73%
513.70
מניות1096007יוזר-ש
ני"ע נכלל ברשימת השימור יוזר טרנד-ש
פרטים נוספים16/05/2016
0
0%
4,359
מניות1080605ינקר-ש
ני"ע נכלל ברשימת השימור יונט קרדיט-ש
פרטים נוספים07/05/2018
280.25
1.44%
456.50
מניות1096890מדקל-ש
ני"ע נכלל ברשימת השימור מדיקל-ש
פרטים נוספים31/07/2018
0
0%
177.30
מניות1105139מבמק-ש
ני"ע נכלל ברשימת השימור מובייל מקס-ש
פרטים נוספים31/07/2018
0
0%
134
כתבי אופציה1133388מבמ.א5-ש
ני"ע נכלל ברשימת השימור מוביל מקס אפ5-ש
פרטים נוספים22/01/2017
5.58
3.13%
42.80
מניות1083930נקגן-ש
ני"ע נכלל ברשימת השימור נקסט ג'ן-ש
פרטים נוספים08/07/2018
0
0%
500
מניות1092840פפיל-ש
ני"ע נכלל ברשימת השימור לני"ע מונה עושה שוק פלסטופיל-ש
פרטים נוספים24/01/2016
134.37
-0.29%
173
מניות1118116קנמד-ש
ני"ע נכלל ברשימת השימור קאנומד-ש
פרטים נוספים11/12/2017
0
0%
307.90
מניות1106806קמןק-ש
ני"ע נכלל ברשימת השימור קמן קפיטל-ש
פרטים נוספים27/09/2018
0.59
-4.24%
1,738
כתבי אופציה1154996קנב.א2-ש
ני"ע נכלל ברשימת השימור קנביט אפ 2-ש
פרטים נוספים09/08/2015
844.85
-7.19%
2,000
מניות1084367קנבט-ש
ני"ע נכלל ברשימת השימור קנביט-ש
פרטים נוספים24/01/2016
0.07
0%
164
מניות1125012שמנפ-ש
ני"ע נכלל ברשימת השימור שמן נפט וגז-ש
פרטים נוספים09/08/2015
2.88
-2%
372.40
מניות404012תמדא-ש
ני"ע נכלל ברשימת השימור תמדא-ש
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות