רשימות ניירות ערך

כל ניירות הערך
רשימה ראשית
דלי סחירות
רשימת שימור
ני"ע בהשעיה
ני"ע זרים
נתוני המסחר היום  |  נתוני סוף יום המסחר הקודם
 
נכון ל-16/10/2019
תאריך השעייה
      
סוג
      
מס' ני"ע
      
סימול
      
שם
  
פרטים נוספים21/04/2016איגרות חוב1137041ארבנ.ק1
ני"ע המושעה מן המסחר אורבנקורפ אגח א
פרטים נוספים15/10/2019כתבי אופציה1142090אנפר.א1
ני"ע המושעה מן המסחר אינפימר אפ 1
פרטים נוספים02/08/2018מניות1126226אפסר-ס
ני"ע המושעה מן המסחר ני"ע ברשימת דלי סחירות, לחץ לפרטים נוספים. אפ.סי ריאלטי-ס
פרטים נוספים17/07/2016מניות383018אפיו.ש
ני"ע נכלל ברשימת השימור ני"ע המושעה מן המסחר אפיו אפריקה-ש
פרטים נוספים17/07/2018מניות800011אפתש
ני"ע המושעה מן המסחר אפריקה תעשיות
פרטים נוספים07/01/2019איגרות חוב1132307ברקל.ק1
ני"ע המושעה מן המסחר ברוקלנד אגח א
פרטים נוספים07/01/2019איגרות חוב1136993ברקל.ק2
ני"ע המושעה מן המסחר ברוקלנד אגח ב
פרטים נוספים24/01/2016מניות1084433גרהש-ש
ני"ע נכלל ברשימת השימור ני"ע המושעה מן המסחר ג'רוסלם השק-ש
פרטים נוספים01/09/2019מניות1138676ונטז
ני"ע המושעה מן המסחר וונטייז
פרטים נוספים01/09/2019כתבי אופציה1138684ונטז.א1
ני"ע המושעה מן המסחר וונטייז אפ 1
פרטים נוספים07/02/2019איגרות חוב להמרה1141522ונז.ה1-ס
ני"ע המושעה מן המסחר ני"ע ברשימת דלי סחירות, לחץ לפרטים נוספים. וונטייז אג א-ס
פרטים נוספים22/01/2017מניות824011וטלק-ש
ני"ע נכלל ברשימת השימור ני"ע המושעה מן המסחר ויטלה קפיטל-ש
פרטים נוספים15/10/2019אג"ח ממשלתיות1114750ממצמ1019
ני"ע המושעה מן המסחר ממשל צמודה 1019
פרטים נוספים15/10/2019כתבי אופציה1156512קנשר.א2
ני"ע המושעה מן המסחר קנאשור אפ 2
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות