רשימות ניירות ערך

כל ניירות הערך
רשימה ראשית
דלי סחירות
רשימת שימור
ני"ע בהשעיה
ני"ע זרים
נתוני המסחר היום  |  נתוני סוף יום המסחר הקודם
 
נכון ל-23/09/2021
תאריך השעייה
      
סוג
      
מס' ני"ע
      
סימול
      
שם
  
פרטים נוספים03/01/2021איגרות חוב1139781אליר.ק2
ני"ע המושעה מן המסחר אול-יר אגח ב
פרטים נוספים03/01/2021איגרות חוב1140136אליר.ק3
ני"ע המושעה מן המסחר אול-יר אגח ג
פרטים נוספים03/01/2021איגרות חוב1141274אליר.ק4
ני"ע המושעה מן המסחר אול-יר אגח ד
פרטים נוספים03/01/2021איגרות חוב1143304אליר.ק5
ני"ע המושעה מן המסחר אול-יר אגח ה
פרטים נוספים17/07/2018מניות800011אפתש
ני"ע המושעה מן המסחר אפריקה תעשיות
פרטים נוספים07/01/2019איגרות חוב1136993ברקל.ק2
ני"ע המושעה מן המסחר ברוקלנד אגח ב
פרטים נוספים22/04/2019מניות1126226גדס
ני"ע המושעה מן המסחר גדסדן נכסים
פרטים נוספים23/09/2021איגרות חוב1133784גירון.ק5
ני"ע המושעה מן המסחר גירון אגח ה
פרטים נוספים22/09/2021איגרות חוב1105543דלקב.ק13
ני"ע המושעה מן המסחר דלק קב אגח יג
פרטים נוספים19/09/2021איגרות חוב1137306דלשה.ק1
ני"ע המושעה מן המסחר דלשה קפיטל אגחא
פרטים נוספים23/09/2021איגרות חוב4730149לוזנ.ק7
ני"ע המושעה מן המסחר לוזון קב אגח ז
פרטים נוספים23/09/2021כתבי אופציה4330429נקטג.א25
ני"ע המושעה מן המסחר נקסטייג' אפ 25
פרטים נוספים22/09/2021כתבי אופציה1167097סטרג.א6
ני"ע המושעה מן המסחר סטורג' דרופ אפ6
פרטים נוספים11/06/2020איגרות חוב1143544סטרו.ק1
ני"ע המושעה מן המסחר סטרווד ווסטאגחא
פרטים נוספים03/05/2021איגרות חוב6980346פלר.ק7
ני"ע המושעה מן המסחר פולאר השק אגח ז
פרטים נוספים23/09/2021כתבי אופציה1171552קנשר.א8
ני"ע המושעה מן המסחר קנאשור אפ 8
 ייצוא נתונים מהטבלה 
         עמודות נוספות