רשימות ניירות ערך

כל ניירות הערך
רשימה ראשית
דלי סחירות
רשימת שימור
ני"ע בהשעיה
ני"ע זרים
נתוני המסחר היום  |  נתוני סוף יום המסחר הקודם
 
נכון ל-25/02/2021
תאריך השעייה
      
סוג
      
מס' ני"ע
      
סימול
      
שם
  
פרטים נוספים03/01/2021איגרות חוב1139781אליר.ק2
ני"ע המושעה מן המסחר אול-יר אגח ב
פרטים נוספים03/01/2021איגרות חוב1140136אליר.ק3
ני"ע המושעה מן המסחר אול-יר אגח ג
פרטים נוספים03/01/2021איגרות חוב1141274אליר.ק4
ני"ע המושעה מן המסחר אול-יר אגח ד
פרטים נוספים03/01/2021איגרות חוב1143304אליר.ק5
ני"ע המושעה מן המסחר אול-יר אגח ה
פרטים נוספים29/09/2020איגרות חוב7980154אדבפ.ק9
ני"ע המושעה מן המסחר אידיבי פת אגח ט
פרטים נוספים21/09/2020איגרות חוב7980337אדבפ.ק14
ני"ע המושעה מן המסחר אידיביפת אגח יד
פרטים נוספים24/02/2021איגרות חוב1134840אלדת.ק1
ני"ע המושעה מן המסחר אלדן תחבו אגח א
פרטים נוספים17/07/2018מניות800011אפתש
ני"ע המושעה מן המסחר אפריקה תעשיות
פרטים נוספים07/01/2019איגרות חוב1136993ברקל.ק2
ני"ע המושעה מן המסחר ברוקלנד אגח ב
פרטים נוספים16/02/2021איגרות חוב להמרה2860179ברן.ה2
ני"ע המושעה מן המסחר ברן אג ב
פרטים נוספים22/04/2019מניות1126226גדס
ני"ע המושעה מן המסחר גדסדן נכסים
פרטים נוספים11/06/2020איגרות חוב1143544סטרו.ק1
ני"ע המושעה מן המסחר סטרווד ווסטאגחא
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות