מניות לפי חתכים

כל המניות
דואליות
רשימה ראשית
דלי סחירות
רשימת שימור
ני"ע בהשעיה
מניות זרות
Today’s market data  |  Data for end of last trading day
נכון ל-18/04/2019
Last transaction
      
Turnover
(NIS thousands)

      
Change (%)
      
Closing PriceIndex MembershipISIN
      
Symbol
      
Name
  
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
282.52
-0.19%
213.20
ת"א-נדל"ן ת"א-צמיחה ת"א All-Share373019אאורה
Market Maker Appointed for Security אאורה
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
482.60
-1.48%
385.60
ת"א-90 ת"א-125 מדד תל-דיב ת"א All-Share ת"א-רימון ת"א-SME150 ת"א סקטור-באלאנס ת"א-תעשייה1100957אבגל
Market Maker Appointed for Security אבגול
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
2,238.14
-1.18%
792.80
ת"א-SME60 מדד ת"א-ביומד ת"א גלובל-בלוטק ת"א All-Share ת"א טק - עילית ת"א-רימון ת"א-SME1501105055אבגן
Dual-Listed Company אבוג'ן
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
10
-1.51%
287.30
 106013אבלן
Market Maker Appointed for Security אביב ארלון
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
6.61
-0.89%
1,450
ת"א-נדל"ן ת"א-צמיחה ת"א All-Share444018אביב
Market Maker Appointed for Security אביב בניה
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
107.07
-1.44%
593.90
 1137256אביל
Dual-Listed Company אביליטי
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
0.37
0%
2,026
ת"א-צמיחה ת"א All-Share675017אברבך
Market Maker Appointed for Security אברבוך
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
0
0%
30.70
 297010אברות
Market Maker Appointed for Security אברות
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
163.38
-0.06%
1,732
מדד ת"א-פיננסים ת"א-צמיחה ת"א All-Share722314אגוד
אגוד
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
492.42
-0.23%
656.70
ת"א-90 ת"א-125 ת"א-נדל"ן ת"א All-Share ת"א-רימון ת"א-SME1501820083אדגר
אדגר
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
35.83
-0.15%
195.90
 1105162אדרל
Market Maker Appointed for Security אדרי-אל
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
6,308.22
-0.39%
2,288
ת"א-90 ת"א-125 ת"א All-Share ת"א-רימון ת"א-SME150 ת"א סקטור-באלאנס1141571אפסא
או פי סי אנרגיה
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
18.52
0.58%
3,461
ת"א-צמיחה ת"א גלובל-בלוטק ת"א All-Share מדד ת"א-טכנולוגיה ת"א טק - עילית ת"א-תעשייה1086230ארטכ
Market Maker Appointed for Security או.אר.טי
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
18.70
-0.25%
482.30
ת"א-SME60 ת"א All-Share ת"א-רימון ת"א-SME1501139617אובר
אוברסיז
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
1,491.92
3.05%
5,648
ת"א-90 ת"א-125 מדד ת"א-מעלה ת"א גלובל-בלוטק ת"א All-Share מדד ת"א-טכנולוגיה ת"א תקשורת וטכנולוגיות מידע ת"א טק - עילית ת"א-רימון ת"א-SME150 ת"א סקטור-באלאנס ת"א-תעשייה1082965אודק
Dual-Listed Company אודיוקודס
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
4.97
6.74%
3,768
ת"א-נדל"ן ת"א-צמיחה ת"א All-Share1135516אובס
Dual-Listed Company אופטיבייס
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
324.39
-0.21%
330.50
מדד ת"א-פיננסים ת"א-צמיחה ת"א All-Share ת"א ביטוח-פלוס1094986אופל
Market Maker Appointed for Security אופל בלאנס
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
5,029.32
0.16%
860.50
ת"א-35 ת"א-125 מדד ת"א-ביומד ת"א גלובל-בלוטק ת"א All-Share ת"א טק - עילית ת"א-רימון1129543אפקו
Dual-Listed Company אופקו הלת'
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
630.59
3.98%
268.90
 1080720אפקט
Market Maker Appointed for Security אופקטרא
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
72.53
-0.78%
1,139
ת"א-צמיחה ת"א גלובל-בלוטק ת"א All-Share מדד ת"א-טכנולוגיה ת"א טק - עילית ת"א-תעשייה265017ארביט
אורביט
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
115.27
-0.24%
81.80
ת"א-צמיחה ת"א All-Share1104496אורד
Market Maker Appointed for Security אורד
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
0.23
0%
209.40
ת"א-נדל"ן ת"א-צמיחה ת"א All-Share1135706אורנ
Market Maker Appointed for Security אורון קבוצה
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
1.09
0%
2,415
ת"א-SME60 ת"א All-Share ת"א-רימון ת"א-SME1501103506אורן
אוריין
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
101.61
0.64%
1,409
ת"א-SME60 מדד ת"א-ביומד ת"א גלובל-בלוטק ת"א All-Share ת"א טק - עילית ת"א-רימון ת"א-SME1501141324ארמד
Dual-Listed Company אורמד פארמ
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
8,452.87
0.25%
20,410
ת"א-35 ת"א-125 ת"א גלובל-בלוטק ת"א All-Share מדד ת"א-טכנולוגיה ת"א טק - עילית ת"א-רימון ת"א סקטור-באלאנס ת"א-תעשייה1134402ארמת
Dual-Listed Company אורמת טכנו
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
162.80
-2.13%
427.60
ת"א-90 ת"א-125 ת"א-נדל"ן ת"א All-Share ת"א-רימון ת"א-SME150715011אזרם
אזורים
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
126.66
0.23%
4,335
ת"א-SME60 מדד ת"א-פיננסים ת"א All-Share ת"א ביטוח-פלוס ת"א-רימון ת"א-SME150 ת"א סקטור-באלאנס1096106אטרא
אטראו שוקי הון
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
49.32
2.11%
309.30
 1084003אילד
Market Maker Appointed for Security אי.אל.די.
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
20.41
-0.96%
3,800
מדד ת"א-פיננסים מדד ת"א-מעלה ת"א-צמיחה ת"א All-Share ת"א ביטוח-פלוס175018אבא
איביאי בית השק
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
99.29
-0.49%
81.10
 1142538אבאטכ.קט
Market Maker Appointed for Security HiTechFund איביאי טכ עילית
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
11,632.43
0.29%
48,440
ת"א-35 ת"א-125 ת"א All-Share ת"א-רימון ת"א סקטור-באלאנס ת"א-תעשייה1155019אפאפ
Dual-Listed Company איי.אפ.אפ
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
103.88
6.46%
70.90
 1097054אסב
Market Maker Appointed for Security איי.סי.בי
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
462.56
0.21%
18,670
ת"א-90 ת"א-125 ת"א All-Share ת"א-רימון ת"א-SME150431015איאס
אייאיאס
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
593.79
1.22%
7,658
ת"א-נדל"ן ת"א-צמיחה ת"א All-Share505016אדו
איידיאו
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
2,607.96
-0.76%
17,020
ת"א-90 ת"א-125 מדד ת"א-פיננסים מדד ת"א-מעלה מדד תל-דיב ת"א All-Share ת"א ביטוח-פלוס ת"א-רימון ת"א-SME150 ת"א סקטור-באלאנס1129501אדבט
איידיאיי ביטוח
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
50.36
0.41%
2,227
ת"א-SME60 מדד ת"א-פיננסים ת"א All-Share ת"א ביטוח-פלוס ת"א-SME150209015אילון
איילון
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
74.58
-1.60%
67.80
מדד ת"א-ביומד ת"א-צמיחה ת"א גלובל-בלוטק ת"א All-Share1122415אסקמ
Market Maker Appointed for Security אייסקיור מדיקל
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
27.44
-0.40%
6,488
ת"א-SME60 ת"א All-Share ת"א-רימון ת"א-SME150 ת"א-פמילי1080753אילקס
אילקס מדיקל
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
16.82
0%
884
 282012אמקו
Market Maker Appointed for Security אימקו
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
882.60
4.63%
906.20
 673012אנטל
Market Maker Appointed for Security אינטליקנה
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
100.93
1.46%
591.50
 1080928אנתע
Market Maker Appointed for Security אינטר תעשיות
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
38.53
3.30%
6,174
 174011אנטר
Market Maker Appointed for Security אינטרגאמא
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
62.09
0.71%
171.10
ת"א-צמיחה ת"א All-Share ת"א תקשורת וטכנולוגיות מידע ת"א-רימון1083443אנזהב
Dual-Listed Company אינטרנט זהב
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
4,615.93
-3.17%
1,009
ת"א-SME60 מדד ת"א-ביומד ת"א גלובל-בלוטק ת"א All-Share ת"א טק - עילית ת"א-רימון ת"א-SME1501106376אנקר
אינטרקיור
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
0.56
0.53%
2,286
 1120161אנסל
Market Maker Appointed for Security אינסוליין
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
5.28
1.42%
1,142
 1080688אנפר
Market Maker Appointed for Security אינפימר
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
2,644.38
-0.48%
1,249
ת"א-90 ת"א-125 מדד תל-דיב ת"א All-Share ת"א-רימון ת"א-SME150 ת"א סקטור-באלאנס ת"א-תעשייה1132356אנרם
אינרום
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
434.26
0%
6,479
ת"א-90 ת"א-125 ת"א All-Share ת"א-רימון ת"א-SME150 ת"א סקטור-באלאנס1081074אסתא
איסתא
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
1,510.03
1.28%
1,499
ת"א-SME60 ת"א גלובל-בלוטק ת"א All-Share מדד ת"א-טכנולוגיה ת"א טק - עילית ת"א-רימון ת"א-SME150 ת"א סקטור-באלאנס ת"א-תעשייה1141142ארקס
Market Maker Appointed for Security אירונאוטיקס
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
387.59
-0.24%
122.40
ת"א-SME60 מדד ת"א-ביומד ת"א גלובל-בלוטק ת"א All-Share ת"א טק - עילית ת"א-רימון ת"א-SME1501102458אתמר
Dual-Listed Company Market Maker Appointed for Security איתמר
1 2 3 4 5 6 7 8 9
 Export Data 
   Additional Columns