מניות לפי חתכים

כל המניות
דואליות
רשימה ראשית
דלי סחירות
רשימת שימור
ני"ע בהשעיה
מניות זרות
נתוני המסחר היום  |  נתוני סוף יום המסחר הקודם
נכון ל-23/09/2021
זמן עסקה אחרונה
      
מחזור המסחר
(אלפי ש"ח)

      
שינוי (%)
      
שער נעילה (באגורות) נכללת במדדיםמס' ני"ע
      
סימול
      
שם
  
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
1,758.94
2.15%
412.90
ת"א-SME60 ת"א-נדל"ן ת"א All-Share ת"א-רימון ת"א-SME150 ת"א-בנייה373019אאורה
לני"ע מונה עושה שוק אאורה
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
219.44
1.34%
785.70
ת"א-נדל"ן ת"א-צמיחה ת"א All-Share ת"א-בנייה1171818אבגד
לני"ע מונה עושה שוק אב-גד
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
36.97
0.85%
262.30
ת"א-SME60 ת"א All-Share ת"א-רימון ת"א-SME150 ת"א-תעשייה1100957אבגל
לני"ע מונה עושה שוק אבגול
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
404.44
1.13%
947.70
מדד ת"א-ביומד ת"א-צמיחה ת"א גלובל-בלוטק ת"א All-Share ת"א טק - עילית ת"א-רימון ת"א-דואליות1105055אבגן
רישום כפול – ני"ע של חברה דואלית אבוג'ן
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
0
0%
190.30
 106013אבלן
לני"ע מונה עושה שוק אביב ארלון
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
27.58
-3%
3,041
ת"א-נדל"ן ת"א-צמיחה ת"א All-Share ת"א-בנייה444018אביב
לני"ע מונה עושה שוק אביב בניה
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
12.63
-1.79%
137.20
 1137256אביל
אביליטי
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
93.74
1.51%
396.40
ת"א-צמיחה ת"א גלובל-בלוטק ת"א All-Share מדד ת"א-טכנולוגיה ת"א תקשורת וטכנולוגיות מידע ת"א טק - עילית ת"א-רימון1101666אברא
אברא
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
11.40
-1.35%
2,850
ת"א-צמיחה ת"א All-Share675017אברבך
לני"ע מונה עושה שוק אברבוך
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
1.94
2.36%
78.20
 297010אברות
לני"ע מונה עושה שוק אברות
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
252.85
-0.50%
696.10
ת"א-SME60 ת"א-נדל"ן מדד תל-דיב ת"א All-Share ת"א-רימון ת"א-SME150 ת"א-מניב חו"ל1820083אדגר
אדגר
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
22.95
-2.53%
146.20
 1105162אדרל
אדרי-אל
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
5,863.33
0.56%
3,076
ת"א-35 ת"א-125 ת"א All-Share ת"א-רימון ת"א סקטור-באלאנס ת"א-תשתיות אנרגיה1141571אפסא
או פי סי אנרגיה
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
6.54
-1.72%
2,689
ת"א-צמיחה ת"א גלובל-בלוטק ת"א All-Share מדד ת"א-טכנולוגיה ת"א טק - עילית1086230ארטכ
לני"ע מונה עושה שוק או.אר.טי
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
146.79
1.11%
400
ת"א-צמיחה ת"א All-Share ת"א-רימון1139617אובר
אוברסיז
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
1,908.12
3.72%
4,762
ת"א-90 ת"א-125 ת"א גלובל-בלוטק ת"א All-Share מדד ת"א-טכנולוגיה ת"א טק - עילית ת"א-רימון ת"א-SME150 ת"א סקטור-באלאנס ת"א-תשתיות אנרגיה ת"א-קלינטק ת"א-125 אקלים נקי1105907אוגנ
אוגווינד
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
3,077.20
1.37%
10,380
ת"א-90 ת"א-125 ת"א גלובל-בלוטק ת"א All-Share מדד ת"א-טכנולוגיה ת"א תקשורת וטכנולוגיות מידע ת"א טק - עילית ת"א-רימון ת"א-SME150 ת"א סקטור-באלאנס ת"א-תעשייה ת"א-125 אקלים נקי ת"א-דואליות1082965אודק
רישום כפול – ני"ע של חברה דואלית אודיוקודס
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
18.72
-0.54%
36.90
ת"א-צמיחה ת"א All-Share1131697אמקס
אוטומקס
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
22.97
-2.59%
56.50
מדד ת"א-ביומד ת"א-צמיחה ת"א גלובל-בלוטק ת"א All-Share1101450אלמד
לני"ע מונה עושה שוק אולמד סולושנס
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
0
0%
2,474
 1080522אסיש
לני"ע מונה עושה שוק אוסטרליה ישראל
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
0.30
0.42%
3,620
ת"א-נדל"ן ת"א-צמיחה ת"א All-Share ת"א-מניב חו"ל ת"א-דואליות1135516אובס
רישום כפול – ני"ע של חברה דואלית אופטיבייס
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
348.90
0.45%
289.30
מדד ת"א-פיננסים ת"א-צמיחה ת"א All-Share ת"א ביטוח-פלוס ת"א-רימון1094986אופל
לני"ע מונה עושה שוק אופל בלאנס
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
9,023.64
-0.32%
1,231
ת"א-35 ת"א-125 מדד ת"א-ביומד ת"א גלובל-בלוטק ת"א All-Share ת"א טק - עילית ת"א-רימון ת"א-125 אקלים נקי ת"א-דואליות1129543אפקו
רישום כפול – ני"ע של חברה דואלית אופקו הלת'
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
441.74
3.28%
1,796
ת"א-צמיחה ת"א גלובל-בלוטק ת"א All-Share מדד ת"א-טכנולוגיה ת"א טק - עילית ת"א-רימון ת"א-תעשייה265017ארביט
אורביט
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
2.27
3.89%
66.80
 1104496אורד
לני"ע מונה עושה שוק אורד
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
114.69
-2.23%
762.10
ת"א-צמיחה ת"א גלובל-בלוטק ת"א All-Share מדד ת"א-טכנולוגיה ת"א טק - עילית ת"א-רימון ת"א-תשתיות אנרגיה ת"א-קלינטק1176619אורה
לני"ע מונה עושה שוק אורה סמארט
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
61.02
0.80%
1,379
ת"א-נדל"ן ת"א-צמיחה ת"א All-Share ת"א-בנייה1135706אורנ
לני"ע מונה עושה שוק אורון קבוצה
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
31
0.65%
3,739
ת"א-SME60 ת"א All-Share ת"א-רימון ת"א-SME1501103506אורן
אוריין
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
709.72
3.04%
6,431
ת"א-SME60 מדד ת"א-ביומד ת"א גלובל-בלוטק ת"א All-Share ת"א טק - עילית ת"א-רימון ת"א-SME150 ת"א-תעשייה ת"א-דואליות1141324ארמד
רישום כפול – ני"ע של חברה דואלית אורמד פארמ
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
18,911.11
1.48%
21,900
ת"א-35 ת"א-125 ת"א גלובל-בלוטק ת"א All-Share מדד ת"א-טכנולוגיה ת"א טק - עילית ת"א-רימון ת"א סקטור-באלאנס ת"א-תעשייה ת"א-תשתיות אנרגיה ת"א-קלינטק ת"א-125 אקלים נקי ת"א-דואליות1134402ארמת
רישום כפול – ני"ע של חברה דואלית אורמת טכנו
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
2,967.43
2.55%
1,410
ת"א-90 ת"א-125 ת"א-נדל"ן ת"א All-Share ת"א-רימון ת"א-SME150 ת"א סקטור-באלאנס ת"א-בנייה ת"א-125 אקלים נקי715011אזרם
אזורים
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
356.10
0.15%
5,907
ת"א-SME60 מדד ת"א-פיננסים מדד תל-דיב ת"א All-Share ת"א ביטוח-פלוס ת"א-רימון ת"א-SME1501096106אטרא
אטראו שוקי הון
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
42.85
-0.11%
1,818
ת"א-צמיחה ת"א All-Share ת"א-רימון1176114אטגא
לני"ע מונה עושה שוק אי.טי.ג'י.איי
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
119.96
1.59%
7,609
מדד ת"א-פיננסים מדד ת"א-מעלה ת"א-צמיחה ת"א All-Share ת"א ביטוח-פלוס175018אבא
איביאי בית השק
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
41.13
-0.12%
85.70
ת"א-צמיחה ת"א גלובל-בלוטק ת"א All-Share מדד ת"א-טכנולוגיה ת"א טק - עילית ת"א-רימון1142538אבאטכ.קט
לני"ע מונה עושה שוק קרן טכנולוגיה עילית איביאי טכ עילית
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
61.48
0.49%
2,057
ת"א-צמיחה ת"א גלובל-בלוטק ת"א All-Share מדד ת"א-טכנולוגיה ת"א טק - עילית ת"א-רימון1176346אדמו
לני"ע מונה עושה שוק אידומו
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
3.92
-0.01%
695.30
ת"א-צמיחה ת"א גלובל-בלוטק ת"א All-Share מדד ת"א-טכנולוגיה1173343ארגנ
לני"ע מונה עושה שוק איי ארגנטו יהש
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
0
0%
9,850
 1179589אספק
לני"ע מונה עושה שוק איי ספאק 1
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
0.01
0%
224.40
 169011אאמש
איי.אי מערכות
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
32,965.71
0.26%
2,286
ת"א-35 ת"א-125 מדד ת"א-מעלה מדד תל-דיב ת"א All-Share ת"א-רימון ת"א סקטור-באלאנס ת"א-תעשייה ת"א-דואליות281014איסל
רישום כפול – ני"ע של חברה דואלית איי.סי.אל
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
39.50
1.89%
70
 1097054אסב
לני"ע מונה עושה שוק איי.סי.בי
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
1,827.73
-0.77%
28,340
ת"א-90 ת"א-125 ת"א-נדל"ן ת"א All-Share ת"א-רימון ת"א-SME150 ת"א-פמילי ת"א-מניב ישראל ת"א-125 אקלים נקי431015איאס
אייאיאס
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
3,676.32
-0.35%
11,500
ת"א-90 ת"א-125 מדד ת"א-פיננסים מדד ת"א-מעלה מדד תל-דיב ת"א All-Share ת"א ביטוח-פלוס ת"א-רימון ת"א-SME150 ת"א סקטור-באלאנס ת"א-125 אקלים נקי ת"א-ביטוח1129501אדבט
איידיאיי ביטוח
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
19.31
1.85%
620.90
ת"א-צמיחה ת"א גלובל-בלוטק ת"א All-Share מדד ת"א-טכנולוגיה1177450אדנט
איידנטי
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
78.21
-0.62%
2,721
מדד ת"א-פיננסים מדד ת"א-מעלה ת"א-צמיחה ת"א All-Share ת"א ביטוח-פלוס ת"א-ביטוח209015אילון
איילון
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
18.30
0.53%
1,910
ת"א-צמיחה ת"א All-Share ת"א-רימון ת"א-רשתות שיווק1171669אייס
לני"ע מונה עושה שוק אייס קמעונאות
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
1,531.42
0.91%
2,985
מדד ת"א-ביומד ת"א-צמיחה ת"א גלובל-בלוטק ת"א All-Share ת"א טק - עילית ת"א-תעשייה1122415אסקמ
רישום כפול – ני"ע של חברה דואלית לני"ע מונה עושה שוק אייסקיור מדיקל
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
781.34
5.82%
720.50
 1179373אירו
איירובוטיקס
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
3.82
0.30%
536.30
ת"א-צמיחה ת"א גלובל-בלוטק ת"א All-Share מדד ת"א-טכנולוגיה ת"א טק - עילית ת"א-רימון ת"א-תעשייה1173376ארטצ
לני"ע מונה עושה שוק איירטאצ
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
900.64
1.49%
11,560
ת"א-SME60 מדד תל-דיב ת"א All-Share ת"א-רימון ת"א-SME150 ת"א-פמילי1080753אילקס
אילקס מדיקל
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
 ייצוא נתונים מהטבלה 
    עמודות נוספות