מניות לפי חתכים

כל המניות
דואליות
רשימה ראשית
דלי סחירות
רשימת שימור
ני"ע בהשעיה
מניות זרות
נתוני המסחר היום  |  נתוני סוף יום המסחר הקודם
נכון ל-21/04/2021
זמן עסקה אחרונה
      
מחזור המסחר
(אלפי ש"ח)

      
שינוי (%)
      
שער נעילה (באגורות) נכללת במדדיםמס' ני"ע
      
סימול
      
שם
  
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
1,133.10
-1.38%
286
ת"א-SME60 ת"א-נדל"ן ת"א All-Share ת"א-רימון ת"א-SME150 ת"א-בנייה373019אאורה
לני"ע מונה עושה שוק אאורה
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
149.02
-0.57%
296.10
ת"א-SME60 ת"א All-Share ת"א-רימון ת"א-SME150 ת"א סקטור-באלאנס ת"א-תעשייה1100957אבגל
לני"ע מונה עושה שוק אבגול
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
1,802.42
0.79%
1,396
ת"א-SME60 מדד ת"א-ביומד ת"א גלובל-בלוטק ת"א All-Share ת"א טק - עילית ת"א-רימון ת"א-SME150 ת"א-תעשייה1105055אבגן
רישום כפול – ני"ע של חברה דואלית אבוג'ן
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
0
0%
164
 106013אבלן
לני"ע מונה עושה שוק אביב ארלון
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
75.34
0.63%
2,563
ת"א-נדל"ן ת"א-צמיחה ת"א All-Share ת"א-בנייה444018אביב
לני"ע מונה עושה שוק אביב בניה
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
4.55
-0.16%
122.90
 1137256אביל
אביליטי
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
345.78
-0.06%
339.50
ת"א-צמיחה ת"א גלובל-בלוטק ת"א All-Share מדד ת"א-טכנולוגיה ת"א תקשורת וטכנולוגיות מידע ת"א טק - עילית ת"א-רימון1101666אברא
אברא
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
0.68
0%
1,945
ת"א-צמיחה ת"א All-Share675017אברבך
לני"ע מונה עושה שוק אברבוך
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
8.14
3.66%
67.90
 297010אברות
לני"ע מונה עושה שוק אברות
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
828.59
-0.68%
646.80
ת"א-90 ת"א-125 ת"א-נדל"ן מדד תל-דיב ת"א All-Share ת"א-רימון ת"א-SME150 ת"א-מניב חו"ל ת"א-125 אקלים נקי1820083אדגר
אדגר
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
97.46
0%
122
 1105162אדרל
אדרי-אל
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
4,852.14
-0.35%
3,414
ת"א-35 ת"א-125 ת"א All-Share ת"א-רימון ת"א סקטור-באלאנס ת"א-תשתיות אנרגיה1141571אפסא
או פי סי אנרגיה
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
53.17
-3.90%
2,589
ת"א-צמיחה ת"א גלובל-בלוטק ת"א All-Share מדד ת"א-טכנולוגיה ת"א טק - עילית1086230ארטכ
לני"ע מונה עושה שוק או.אר.טי
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
36.95
-0.46%
437.40
ת"א-צמיחה ת"א All-Share ת"א-רימון1139617אובר
אוברסיז
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
3,795.98
-1.17%
8,205
ת"א-90 ת"א-125 ת"א גלובל-בלוטק ת"א All-Share מדד ת"א-טכנולוגיה ת"א טק - עילית ת"א-רימון ת"א-SME150 ת"א סקטור-באלאנס ת"א-תעשייה ת"א-תשתיות אנרגיה ת"א-קלינטק ת"א-125 אקלים נקי1105907אוגנ
אוגווינד
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
1,404.30
0.68%
9,740
ת"א-90 ת"א-125 ת"א גלובל-בלוטק ת"א All-Share מדד ת"א-טכנולוגיה ת"א תקשורת וטכנולוגיות מידע ת"א טק - עילית ת"א-רימון ת"א-SME150 ת"א סקטור-באלאנס ת"א-תעשייה ת"א-125 אקלים נקי1082965אודק
רישום כפול – ני"ע של חברה דואלית אודיוקודס
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
151.23
3.97%
47.10
 1131697אמקס
אוטומקס
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
108.36
0.33%
60.20
מדד ת"א-ביומד ת"א-צמיחה ת"א גלובל-בלוטק ת"א All-Share1101450אלמד
לני"ע מונה עושה שוק אולמד סולושנס
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
48.62
1.18%
3,505
ת"א-נדל"ן ת"א-צמיחה ת"א All-Share ת"א-מניב חו"ל1135516אובס
רישום כפול – ני"ע של חברה דואלית אופטיבייס
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
786.22
0.08%
376.90
מדד ת"א-פיננסים ת"א-צמיחה ת"א All-Share ת"א ביטוח-פלוס ת"א-רימון1094986אופל
לני"ע מונה עושה שוק אופל בלאנס
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
2,554.77
2.22%
1,381
ת"א-35 ת"א-125 מדד ת"א-ביומד ת"א גלובל-בלוטק ת"א All-Share ת"א טק - עילית ת"א-רימון ת"א-125 אקלים נקי1129543אפקו
רישום כפול – ני"ע של חברה דואלית אופקו הלת'
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
371.29
0.22%
1,854
ת"א-צמיחה ת"א גלובל-בלוטק ת"א All-Share מדד ת"א-טכנולוגיה ת"א טק - עילית ת"א-רימון ת"א-תעשייה265017ארביט
אורביט
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
7.82
3.35%
46.30
 1104496אורד
לני"ע מונה עושה שוק אורד
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
122.73
2.15%
861.60
ת"א-נדל"ן ת"א-צמיחה ת"א All-Share ת"א-בנייה1135706אורנ
לני"ע מונה עושה שוק אורון קבוצה
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
19.31
0.24%
3,411
ת"א-SME60 ת"א All-Share ת"א-רימון ת"א-SME1501103506אורן
אוריין
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
544.37
-0.47%
2,751
ת"א-SME60 מדד ת"א-ביומד ת"א גלובל-בלוטק ת"א All-Share ת"א טק - עילית ת"א-רימון ת"א-SME1501141324ארמד
רישום כפול – ני"ע של חברה דואלית אורמד פארמ
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
29,906.81
0.12%
24,850
ת"א-35 ת"א-125 ת"א גלובל-בלוטק ת"א All-Share מדד ת"א-טכנולוגיה ת"א טק - עילית ת"א-רימון ת"א סקטור-באלאנס ת"א-תעשייה ת"א-תשתיות אנרגיה ת"א-קלינטק ת"א-125 אקלים נקי1134402ארמת
רישום כפול – ני"ע של חברה דואלית אורמת טכנו
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
7,729.52
-1.74%
1,302
ת"א-90 ת"א-125 ת"א-נדל"ן ת"א All-Share ת"א-רימון ת"א-SME150 ת"א סקטור-באלאנס ת"א-בנייה ת"א-125 אקלים נקי715011אזרם
אזורים
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
401.64
-1.12%
5,046
ת"א-SME60 מדד ת"א-פיננסים מדד תל-דיב ת"א All-Share ת"א ביטוח-פלוס ת"א-רימון ת"א-SME1501096106אטרא
אטראו שוקי הון
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
295.83
-1.09%
947.80
 1084003אילד
לני"ע מונה עושה שוק אי.אל.די.
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
242.98
-0.85%
7,139
מדד ת"א-פיננסים מדד ת"א-מעלה ת"א-צמיחה ת"א All-Share ת"א ביטוח-פלוס175018אבא
איביאי בית השק
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
83.68
-0.22%
88.90
ת"א-SME60 ת"א גלובל-בלוטק ת"א All-Share מדד ת"א-טכנולוגיה ת"א טק - עילית ת"א-רימון ת"א-SME1501142538אבאטכ.קט
לני"ע מונה עושה שוק קרן טכנולוגיה עילית איביאי טכ עילית
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
21.04
1.68%
798.90
 1173343ארגנ
לני"ע מונה עושה שוק איי ארגנטו יהש
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
91.94
1.28%
316.90
 169011אאמש
איי.אי מערכות
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
1.47
-2.12%
835.30
מדד ת"א-ביומד ת"א-צמיחה ת"א גלובל-בלוטק ת"א All-Share1171230אימד
לני"ע מונה עושה שוק איי.איי.אם. יהש
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
26,003.66
-0.71%
2,095
ת"א-35 ת"א-125 מדד ת"א-מעלה מדד תל-דיב ת"א All-Share ת"א-רימון ת"א סקטור-באלאנס ת"א-תעשייה281014איסל
רישום כפול – ני"ע של חברה דואלית איי.סי.אל
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
956.93
1.69%
108.20
 1097054אסב
לני"ע מונה עושה שוק איי.סי.בי
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
396.22
-1.03%
22,070
ת"א-90 ת"א-125 ת"א All-Share ת"א-רימון ת"א-SME150 ת"א-125 אקלים נקי431015איאס
אייאיאס
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
1,575.08
0%
12,900
ת"א-90 ת"א-125 מדד ת"א-פיננסים מדד ת"א-מעלה מדד תל-דיב ת"א All-Share ת"א ביטוח-פלוס ת"א-רימון ת"א-SME150 ת"א סקטור-באלאנס ת"א-125 אקלים נקי1129501אדבט
איידיאיי ביטוח
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
181.59
2.06%
2,324
מדד ת"א-פיננסים ת"א-צמיחה ת"א All-Share ת"א ביטוח-פלוס209015אילון
איילון
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
142.07
-0.87%
1,714
ת"א-צמיחה ת"א All-Share ת"א-רימון1171669אייס
לני"ע מונה עושה שוק אייס קמעונאות
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
27,653.20
22.14%
331
מדד ת"א-ביומד ת"א-צמיחה ת"א גלובל-בלוטק ת"א All-Share1122415אסקמ
לני"ע מונה עושה שוק אייסקיור מדיקל
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
70.69
-2.19%
896.70
 1173376ארטצ
איירטאצ
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
779.58
-1.54%
9,795
ת"א-90 ת"א-125 מדד תל-דיב ת"א All-Share ת"א-רימון ת"א-SME150 ת"א סקטור-באלאנס ת"א-פמילי ת"א-125 אקלים נקי1080753אילקס
אילקס מדיקל
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
128.63
3.30%
2,035
 282012אמקו
לני"ע מונה עושה שוק אימקו
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
112.11
-4.95%
236.40
מדד ת"א-ביומד ת"א-צמיחה ת"א גלובל-בלוטק ת"א All-Share ת"א-קנאביס673012אנטל
לני"ע מונה עושה שוק אינטליקנה
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
282.55
6.91%
902.20
ת"א-צמיחה ת"א All-Share ת"א-תעשייה1080928אנתע
לני"ע מונה עושה שוק אינטר תעשיות
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
0
0%
6,122
 174011אנטר
לני"ע מונה עושה שוק אינטרגאמא
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
4.14
-2.87%
2,914
 1083443אנזהב-ש
ני"ע נכלל ברשימת השימור אינטרנט זהב-ש
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
5,374.41
0.88%
2,523
ת"א-SME60 מדד ת"א-ביומד ת"א גלובל-בלוטק ת"א All-Share ת"א-רימון ת"א-SME150 ת"א-קנאביס1106376אנקר
אינטרקיור
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 ייצוא נתונים מהטבלה 
    עמודות נוספות