מניות לפי חתכים

כל המניות
דואליות
רשימה ראשית
דלי סחירות
רשימת שימור
ני"ע בהשעיה
מניות זרות
נתוני המסחר היום  |  נתוני סוף יום המסחר הקודם
נכון ל-23/01/2020 10:36
הנתונים מתפרסמים בהשהייה של 15 דקות
מועד אחרון ברשימה הראשית
      
מחזור המסחר
(אלפי ש"ח)

      
שינוי (%)
      
שער אחרון (באגורות) מס' ני"ע
      
סימול
      
שם
  
פרטים נוספים17/07/2016
1.98
7.50%
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה990
1105907אוגנ.ש
ני"ע נכלל ברשימת השימור אוגווינד-ש
פרטים נוספים17/07/2016
 
 
שער בסיס176
383018אפיו.ש
ני"ע נכלל ברשימת השימור ני"ע המושעה מן המסחר אפיו אפריקה-ש
פרטים נוספים02/05/2016
5.78
-5.53%
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה53
1092709בגאי-ש
ני"ע נכלל ברשימת השימור לני"ע מונה עושה שוק בי.ג'י.איי-ש
פרטים נוספים08/07/2018
 
 
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה29.20
494013גודמ-ש
ני"ע נכלל ברשימת השימור גו.די.אם-ש
פרטים נוספים24/01/2016
 
 
שער בסיס14.50
1084433גרהש-ש
ני"ע נכלל ברשימת השימור ני"ע המושעה מן המסחר ג'רוסלם השק-ש
פרטים נוספים22/01/2017
 
 
שער בסיס73.30
824011וטלק-ש
ני"ע נכלל ברשימת השימור ני"ע המושעה מן המסחר ויטלה קפיטל-ש
פרטים נוספים31/07/2018
 
 
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה35
1105139מבמק-ש
ני"ע נכלל ברשימת השימור מובייל מקס-ש
פרטים נוספים22/01/2017
0.01
15.38%
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה30
1083930נקגן-ש
ני"ע נכלל ברשימת השימור נקסט ג'ן-ש
פרטים נוספים08/07/2018
 
 
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה615
1092840פפיל-ש
ני"ע נכלל ברשימת השימור פלסטופיל-ש
פרטים נוספים24/01/2016
417.66
5.30%
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה31.80
1118116קנמד-ש
ני"ע נכלל ברשימת השימור קאנומד-ש
פרטים נוספים11/12/2017
 
 
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה301
1106806קמןק-ש
ני"ע נכלל ברשימת השימור קמן קפיטל-ש
פרטים נוספים24/01/2016
0.66
 
שער תיאורטי - שלב טרום נעילה40
1125012שמנפ-ש
ני"ע נכלל ברשימת השימור שמן נפט וגז-ש
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות