מניות לפי חתכים

כל המניות
דואליות
רשימה ראשית
דלי סחירות
רשימת שימור
ני"ע בהשעיה
מניות זרות
נתוני המסחר היום  |  נתוני סוף יום המסחר הקודם
נכון ל-23/11/2020
מועד אחרון ברשימה הראשית
      
מחזור המסחר
(אלפי ש"ח)

      
שינוי (%)
      
שער נעילה (באגורות) מס' ני"ע
      
סימול
      
שם
  
פרטים נוספים16/09/2020
2.89
-5%
1,900
1083443אנזהב-ש
ני"ע נכלל ברשימת השימור אינטרנט זהב-ש
פרטים נוספים18/07/2016
215.89
5.08%
2,049
383018אפיו.ש
ני"ע נכלל ברשימת השימור אפיו אפריקה-ש
פרטים נוספים02/05/2016
56.55
-4.39%
109
1092709בגאי-ש
ני"ע נכלל ברשימת השימור לני"ע מונה עושה שוק בי.ג'י.איי-ש
פרטים נוספים08/07/2018
40.23
-12.13%
47.10
494013גודמ-ש
ני"ע נכלל ברשימת השימור גו.די.אם-ש
פרטים נוספים01/09/2019
16.64
-8.43%
302
1138676ונטז-ש
ני"ע נכלל ברשימת השימור וונטייז-ש
פרטים נוספים22/01/2017
0
0%
73.30
824011וטלק-ש
ני"ע נכלל ברשימת השימור ני"ע המושעה מן המסחר ויטלה קפיטל-ש
פרטים נוספים31/07/2018
2.35
0%
940.90
1105139מבמק-ש
ני"ע נכלל ברשימת השימור מובייל מקס-ש
פרטים נוספים02/02/2020
0
0%
611.30
397018נירז-ש
ני"ע נכלל ברשימת השימור לני"ע מונה עושה שוק ניו הוריזון-ש
פרטים נוספים22/01/2017
224.78
3.25%
184
1083930נקגן-ש
ני"ע נכלל ברשימת השימור נקסט ג'ן-ש
פרטים נוספים11/12/2017
17.37
-4.62%
287.20
1106806קמןק-ש
ני"ע נכלל ברשימת השימור קמן קפיטל-ש
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות