מניות לפי חתכים

כל המניות
דואליות
רשימה ראשית
דלי סחירות
רשימת שימור
ני"ע בהשעיה
מניות זרות
נתוני המסחר היום  |  נתוני סוף יום המסחר הקודם
נכון ל-17/09/2020
מועד אחרון ברשימה הראשית
      
מחזור המסחר
(אלפי ש"ח)

      
שינוי (%)
      
שער נעילה (באגורות) מס' ני"ע
      
סימול
      
שם
  
פרטים נוספים16/09/2020
0.83
-3.14%
2,035
1083443אנזהב-ש
ני"ע נכלל ברשימת השימור אינטרנט זהב-ש
פרטים נוספים18/07/2016
155.40
-40.92%
50,830
383018אפיו.ש
ני"ע נכלל ברשימת השימור אפיו אפריקה-ש
פרטים נוספים02/05/2016
3.78
0%
126
1092709בגאי-ש
ני"ע נכלל ברשימת השימור לני"ע מונה עושה שוק בי.ג'י.איי-ש
פרטים נוספים08/07/2018
74.77
-6.29%
58.10
494013גודמ-ש
ני"ע נכלל ברשימת השימור גו.די.אם-ש
פרטים נוספים01/09/2019
9.12
0%
542.80
1138676ונטז-ש
ני"ע נכלל ברשימת השימור וונטייז-ש
פרטים נוספים22/01/2017
0
0%
73.30
824011וטלק-ש
ני"ע נכלל ברשימת השימור ני"ע המושעה מן המסחר ויטלה קפיטל-ש
פרטים נוספים31/07/2018
11.02
-15.49%
506.20
1105139מבמק-ש
ני"ע נכלל ברשימת השימור מובייל מקס-ש
פרטים נוספים02/02/2020
0.01
0%
700
397018נירז-ש
ני"ע נכלל ברשימת השימור לני"ע מונה עושה שוק ניו הוריזון-ש
פרטים נוספים22/01/2017
190.09
2.28%
220
1083930נקגן-ש
ני"ע נכלל ברשימת השימור נקסט ג'ן-ש
פרטים נוספים08/07/2018
0
0%
625
1092840פפיל-ש
ני"ע נכלל ברשימת השימור פלסטופיל-ש
פרטים נוספים11/12/2017
0.26
0%
151.10
1106806קמןק-ש
ני"ע נכלל ברשימת השימור קמן קפיטל-ש
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות