מניות לפי חתכים

כל המניות
דואליות
רשימה ראשית
דלי סחירות
רשימת שימור
ני"ע בהשעיה
מניות זרות
נתוני המסחר היום  |  נתוני סוף יום המסחר הקודם
נכון ל-13/04/2021
מועד אחרון ברשימה הראשית
      
מחזור המסחר
(אלפי ש"ח)

      
שינוי (%)
      
שער נעילה (באגורות) מס' ני"ע
      
סימול
      
שם
  
פרטים נוספים16/09/2020
0
0%
3,024
1083443אנזהב-ש
ני"ע נכלל ברשימת השימור אינטרנט זהב-ש
פרטים נוספים08/07/2018
257.38
0%
199.90
494013גודמ-ש
ני"ע נכלל ברשימת השימור גו.די.אם-ש
פרטים נוספים01/09/2019
0
0%
200
1138676ונטז-ש
ני"ע נכלל ברשימת השימור וונטייז-ש
פרטים נוספים31/07/2018
0
0%
800
1105139מבמק-ש
ני"ע נכלל ברשימת השימור מובייל מקס-ש
פרטים נוספים11/12/2017
30.06
-8.72%
483.80
1106806קמןק-ש
ני"ע נכלל ברשימת השימור קמן קפיטל-ש
 ייצוא נתונים מהטבלה 
    עמודות נוספות