מניות לפי חתכים

כל המניות
דואליות
רשימה ראשית
דלי סחירות
רשימת שימור
ני"ע בהשעיה
מניות זרות
נתוני המסחר היום  |  נתוני סוף יום המסחר הקודם
נכון ל-17/09/2020
תאריך השעייה
      
מס' ני"ע
      
סימול
      
שם
  
פרטים נוספים17/07/2018800011אפתש
ני"ע המושעה מן המסחר אפריקה תעשיות
פרטים נוספים22/04/20191126226גדס
ני"ע המושעה מן המסחר גדסדן נכסים
פרטים נוספים03/10/2018824011וטלק-ש
ני"ע נכלל ברשימת השימור ני"ע המושעה מן המסחר ויטלה קפיטל-ש
פרטים נוספים22/06/20201131697מטומי
רישום כפול – ני"ע של חברה דואלית ני"ע המושעה מן המסחר מטומי
פרטים נוספים13/09/20201143502מטנט
ני"ע המושעה מן המסחר לני"ע מונה עושה שוק מכון חקר אנטרנט
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות