מלווה קצר מועד (מק"מ)

נתוני המסחר היום  |  נתוני סוף יום המסחר הקודם
נכון ל-15/11/2018
מק"מ
זמן עדכון
      
מחזור המסחר
(אלפי ש"ח)

      
שינוי (%)
      
שער נעילה (באגורות) תשואה שנתית לפדיון
      
מס' ימים לפדיוןמס' ני"ע
      
סימול
      
שם
  
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
6,196.43
0%
99.96
0.13
110
8190316מקמ319
מ.ק.מ. 319
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
0.32
0%
99.95
0.13
138
8190415מקמ419
מ.ק.מ. 419
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
226.02
0%
99.91
0.19
173
8190522מקמ529
מ.ק.מ. 529
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
210.32
0%
99.87
0.24
201
8190613מקמ619
מ.ק.מ. 619
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
1,807.50
0.01%
99.83
0.27
229
8190712מקמ719
מ.ק.מ. 719
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
251.39
0.03%
99.82
0.25
264
8190811מקמ819
מ.ק.מ. 819
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
40,257.48
0%
99.78
0.28
292
8190910מקמ919
מ.ק.מ. 919
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
47,040.04
0.01%
99.76
0.27
321
8191017מקמ1019
מ.ק.מ. 1019
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
39,485.31
0%
99.73
0.28
355
8191116מקמ1119
מ.ק.מ. 1119
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
30,074.05
0%
99.98
0.16
47
8190118מקמ119
מ.ק.מ. 119
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
80,005.52
0%
99.99
0.19
19
8181216מקמ1218
מ.ק.מ. 1218
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
6,391.78
-0.01%
99.96
0.18
82
8190217מקמ219
מ.ק.מ. 219
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות