מלווה קצר מועד (מק"מ)

נתוני המסחר היום  |  נתוני סוף יום המסחר הקודם
נכון ל-21/02/2019
מק"מ
זמן עדכון
      
מחזור המסחר
(אלפי ש"ח)

      
שינוי (%)
      
שער נעילה (באגורות) תשואה שנתית לפדיון
      
מס' ימים לפדיוןמס' ני"ע
      
סימול
      
שם
  
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
2,051.24
-0.01%
99.72
0.29
349
8200214מקמ210
מ.ק.מ. 210
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
20,427.57
0.01%
99.99
0.30
13
8190316מקמ319
מ.ק.מ. 319
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
24,729.66
0%
99.97
0.27
41
8190415מקמ419
מ.ק.מ. 419
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
5,359.04
0.01%
99.95
0.24
76
8190522מקמ529
מ.ק.מ. 529
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
1,178.33
0.02%
99.94
0.21
104
8190613מקמ619
מ.ק.מ. 619
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
1,624.73
0%
99.90
0.28
132
8190712מקמ719
מ.ק.מ. 719
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
1,674.56
0%
99.86
0.31
167
8190811מקמ819
מ.ק.מ. 819
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
4,940.33
0.01%
99.85
0.28
195
8190910מקמ919
מ.ק.מ. 919
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
30,282.38
0%
99.83
0.28
224
8191017מקמ1019
מ.ק.מ. 1019
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
8,408.46
0%
99.80
0.28
258
8191116מקמ1119
מ.ק.מ. 1119
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
3,959.78
0.01%
99.77
0.30
286
8191215מקמ1219
מ.ק.מ. 1219
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
1,126.13
0.02%
99.76
0.27
321
8200123מקמ120
מ.ק.מ. 120
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות