מלווה קצר מועד (מק"מ)

נתוני המסחר היום  |  נתוני סוף יום המסחר הקודם
נכון ל-21/10/2021
מק"מ
זמן עדכון
      
מחזור המסחר
(אלפי ש"ח)

      
שינוי (%)
      
שער נעילה (באגורות) תשואה שנתית לפדיון
      
מס' ימים לפדיוןמס' ני"ע
      
סימול
      
שם
  
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
162,542.35
-0.01%
100
0
74
8220113מקמ112
מ.ק.מ. 112
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
10,450.28
-0.01%
99.99
0.04
102
8220212מקמ212
מ.ק.מ. 212
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
200.33
-0.01%
100
0
130
8220311מקמ312
מ.ק.מ. 312
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
554.35
0%
100.01
-0.02
165
8220410מקמ412
מ.ק.מ. 412
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
6,004.99
-0.02%
100
0
193
8220519מקמ512
מ.ק.מ. 512
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
0.29
0%
100
0
228
8220626מקמ622
מ.ק.מ. 622
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
4,750.33
0%
100
0
256
8220717מקמ712
מ.ק.מ. 712
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
14,225.33
0%
100
0
284
8220816מקמ812
מ.ק.מ. 812
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
110.31
-0.01%
99.99
0.01
319
8220915מקמ912
מ.ק.מ. 912
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
180,214.68
0%
100
0
349
8221012מקמ1012
מ.ק.מ. 1012
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
12,000.33
-0.01%
100
0
11
8211112מקמ1111
מ.ק.מ. 1111
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
155,150.02
-0.02%
100
0
46
8211229מקמ1221
מ.ק.מ. 1221
 ייצוא נתונים מהטבלה 
    עמודות נוספות