מלווה קצר מועד (מק"מ)

נתוני המסחר היום  |  נתוני סוף יום המסחר הקודם
נכון ל-24/11/2020 14:00
הנתונים מתפרסמים בהשהייה של 15 דקות
מק"מ
זמן עדכון
      
מחזור המסחר
(אלפי ש"ח)

      
שינוי (%)
      
שער אחרון (באגורות) תשואה שנתית לפדיון
      
מס' ימים לפדיוןמס' ני"ע
      
סימול
      
שם
  
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים13:44
18,079.02
 
100
0
43
8210114מקמ111
מ.ק.מ. 111
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים13:35
6,324.97
0.01%
100
0.05
71
8210213מקמ211
מ.ק.מ. 211
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים13:15
3,100
 
100
0
99
8210312מקמ311
מ.ק.מ. 311
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים13:17
1,100
 
100
0
134
8210411מקמ411
מ.ק.מ. 411
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים13:56
129.99
0.02%
100
0.05
162
8210510מקמ511
מ.ק.מ. 511
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים13:41
1,199.98
0.02%
100
0.04
190
8210619מקמ611
מ.ק.מ. 611
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים13:39
1,509.64
0.03%
100
0.05
225
8210718מקמ711
מ.ק.מ. 711
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים13:50
16,747.76
0.01%
99.99
0.03
253
8210817מקמ811
מ.ק.מ. 811
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים13:38
699.83
0.02%
99.99
0.04
282
8210916מקמ911
מ.ק.מ. 911
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים 
 
 
שער פתיחה99.97
0.03
316
8211013מקמ.1011
מ.ק.מ. 1011
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים 
 
 
שער פתיחה99.96
0.04
344
8211112מקמ1111
מ.ק.מ. 1111
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים13:46
3,559.80
 
100
0
8
8201212מקמ1210
מ.ק.מ. 1210
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות