מלווה קצר מועד (מק"מ)

נתוני המסחר היום  |  נתוני סוף יום המסחר הקודם
נכון ל-19/06/2019 07:36
הנתונים מתפרסמים בהשהייה של 20 דקות
מק"מ
זמן עדכון
      
מחזור המסחר
(אלפי ש"ח)

      
שינוי (%)
      
שער אחרון (באגורות) תשואה שנתית לפדיון
      
מס' ימים לפדיוןמס' ני"ע
      
סימול
      
שם
  
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים 
 
 
שער בסיס99.83
0.27
231
8200214מקמ210
מ.ק.מ. 210
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים 
 
 
שער בסיס99.80
0.28
259
8200313מקמ310
מ.ק.מ. 310
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים 
 
 
שער בסיס99.76
0.30
294
8200420מקמ420
מ.ק.מ. 420
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים 
 
 
שער בסיס99.73
0.31
322
8200511מקמ510
מ.ק.מ. 510
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים 
 
 
שער בסיס99.70
0.31
350
8200610מקמ610
מ.ק.מ. 610
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים 
 
 
שער בסיס99.99
0.26
14
8190712מקמ719
מ.ק.מ. 719
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים 
 
 
שער בסיס99.96
0.30
49
8190811מקמ819
מ.ק.מ. 819
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים 
 
 
שער בסיס99.93
0.33
77
8190910מקמ919
מ.ק.מ. 919
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים 
 
 
שער בסיס99.92
0.28
106
8191017מקמ1019
מ.ק.מ. 1019
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים 
 
 
שער בסיס99.89
0.29
140
8191116מקמ1119
מ.ק.מ. 1119
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים 
 
 
שער בסיס99.87
0.28
168
8191215מקמ1219
מ.ק.מ. 1219
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים 
 
 
שער בסיס99.84
0.29
203
8200123מקמ120
מ.ק.מ. 120
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות