פס גרפי - סטטיסטיקה

מדדים

 

​לצפייה בנתונים יש לבחור קטגוריה

מדדי איגרות חוב ממשלתיות צמודות מדד, לפי תקופות לפדיון , 2000 עד השנה הנוכחית, תשואות נומינליות וריאליות
 
 
 
 
 
 
 

ל​צפייה בקבצי הסטטיסטיקה באופן התצוגה הקודם (עד אוקטובר 2012):

 
bullet מדדי מניות
seperator 
 
bullet מדדי מניות נבחרים
seperator 
 
bullet מדדי אג"ח
seperator 
 
bullet מדדי אג"ח לפי תקופות
seperator 
 
bullet מדדי אג"ח לפי סוג ריבית