יתרות מכירה בחסר

הנתונים בדבר מכירות בחסר התקבלו מחברי הבורסה. הנתונים לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי החברים. הבורסה אינה מתחייבת לכך שהמידע כולל את יתרות מכירות בחסר של כל חברי הבורסה. כמו כן הבורסה אינה מתחייבת לכך שהמידע יהיה מעודכן תמיד וישקף את כל הנתונים והתנועות של מכירות בחסר. הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות, שגיאה או אי דיוק, ככל שנפלו בנתונים המוצגים.

כל ניירות הערך

דו"ח יתרות מכירה בחסר לשבוע מסחר שהסתיים ביום 22/10/2020
יתרות מכירה בחסר
יחס
שורט
למחזור
ממוצע יומי
(SIR)

      
באלפי ש"ח
      
ביחידות
      
יתרה קודמת ביחידות
      
קבוצה
      
מס' ני"ע
      
סימול
      
שם
1.221,425.421,492,0211,628,556מניות ת"א 351129543אפקואופקו הלת'
1.6126,601.43114,46493,456מניות ת"א 351134402ארמתאורמת טכנו
3.130,197.9681,46277,515מניות ת"א 351155019אפאפאיי.אפ.אפ
2.0752,102.554,184,9443,932,423מניות ת"א 35281014איסלאיי.סי.אל
1.131,840.3578,15583,268מניות ת"א 351081124אלבמעאלביט מערכות
1.5819,561.95567,836615,666מניות ת"א 35390013אלחץאלוני חץ
3.6227,038.0617,90617,717מניות ת"א 35739037אלקטהאלקטרה
3.6820,989.491,370,0711,379,082מניות ת"א 351097278אמותאמות
4.2115,422.54628,978640,285מניות ת"א 351155290אנאגאנרג'יאן
1.5335,554.842,379,8422,635,162מניות ת"א 351123355אנרגאנרג'יקס
3.6722,020.59588,314622,460מניות ת"א 351095835ארפטארפורט סיטי
1.5242,603.5010,677,56911,690,252מניות ת"א 35230011בזקבזק
9.56120,722.051,519,4721,553,510מניות ת"א 35593038בנלמבינלאומי
0.8636,897.063,749,7014,234,620מניות ת"א 35691212דסקנטדיסקונט א
1.2810,988.26627,542662,359מניות ת"א 35767012פנקסהפניקס
1.2710,252.30417,779473,557מניות ת"א 35585018הראלהראל השקעות
1.9123,019.53339,371335,090מניות ת"א 351082379טאוארטאואר
2.53104,855.803,284,9563,276,968מניות ת"א 35629014טבעטבע
0.7351,193.023,125,3373,618,858מניות ת"א 35604611לאומילאומי
1.5425,012.68125,945127,719מניות ת"א 351123017לפסןלייבפרסון
3.5325,3313,892,8844,086,186מניות ת"א 35226019מבנהמבנה
1.2241,679.24608,456607,577מניות ת"א 35695437מזטפמזרחי טפחות
2.5430,794.50379,757400,931מניות ת"א 35445015מטרקסמטריקס
0.719,600.35181,344197,264מניות ת"א 351091065מטרןמיטרוניקס
3.2320,539.30168,217176,271מניות ת"א 35323014מלסרןמליסרון
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות   

מס' ני"ע : 979
שווי יתרות מכירה בחסר (אלפי ש"ח) : 16,460,815.09

לנתוני יתרות מכירות בחסר לפני יולי 2010, לחץ כאן.