יתרות מכירה בחסר

הנתונים בדבר מכירות בחסר התקבלו מחברי הבורסה. הנתונים לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי החברים. הבורסה אינה מתחייבת לכך שהמידע כולל את יתרות מכירות בחסר של כל חברי הבורסה. כמו כן הבורסה אינה מתחייבת לכך שהמידע יהיה מעודכן תמיד וישקף את כל הנתונים והתנועות של מכירות בחסר. הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות, שגיאה או אי דיוק, ככל שנפלו בנתונים המוצגים.

כל ניירות הערך

דו"ח יתרות מכירה בחסר לשבוע מסחר שהסתיים ביום 18/11/2021
יתרות מכירה בחסר
יחס
שורט
למחזור
ממוצע יומי
(SIR)

      
באלפי ש"ח
      
ביחידות
      
יתרה קודמת ביחידות
      
קבוצה
      
מס' ני"ע
      
סימול
      
שם
9.262,051.091,863,3961,929,988מניות ת"א 351141571אפסאאו פי סי אנרגיה
4.7823,838.831,747,7151,720,271מניות ת"א 351129543אפקואופקו הלת'
2.3138,060.10155,984153,512מניות ת"א 351134402ארמתאורמת טכנו
5.54242,455.258,294,7408,089,855מניות ת"א 35281014איסלאיי.סי.אל
1.2827,055.9657,05655,077מניות ת"א 351081124אלבמעאלביט מערכות
1.6524,861.95451,215442,026מניות ת"א 35390013אלחץאלוני חץ
3.7921,808.049,7688,908מניות ת"א 35739037אלקטהאלקטרה
1.5218,834.96759,474618,648מניות ת"א 351097278אמותאמות
4.8540,825.992,930,7962,637,000מניות ת"א 351123355אנרגאנרג'יקס
1.9715,478.05227,184207,711מניות ת"א 351095835ארפטארפורט סיטי
2.3412,565.59161,761152,050מניות ת"א 351132315אשקבאשטרום קבוצה
1.7731,406.876,919,3364,732,325מניות ת"א 35230011בזקבזק
1.8416,571.4134,63244,966מניות ת"א 351097260ביגביג
11.74170,311.121,372,3701,349,730מניות ת"א 35593038בנלמבינלאומי
1.1851,920.362,729,7772,631,567מניות ת"א 35691212דסקנטדיסקונט א
1.3822,966.37590,547618,815מניות ת"א 35767012פנקסהפניקס
1.9121,046.41613,777488,967מניות ת"א 35585018הראלהראל השקעות
1.0313,640.8010,50110,310מניות ת"א 35576017חלחברה לישראל
1.6130,099.63268,507274,745מניות ת"א 351082379טאוארטאואר
1.890,013.913,246,0843,421,367מניות ת"א 35629014טבעטבע
180,308.112,611,6462,449,983מניות ת"א 35604611לאומילאומי
2.4927,808.52201,950183,402מניות ת"א 351123017לפסןלייבפרסון
1.8620,875.631,672,7271,667,680מניות ת"א 35226019מבנהמבנה
1.4156,283.29495,888449,120מניות ת"א 35695437מזטפמזרחי טפחות
1.5613,277.03160,370171,946מניות ת"א 351091065מטרןמיטרוניקס
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
 ייצוא נתונים מהטבלה 
         עמודות נוספות    

מס' ני"ע : 1049
שווי יתרות מכירה בחסר (אלפי ש"ח) : 27,259,777.23

לנתוני יתרות מכירות בחסר לפני יולי 2010, לחץ כאן.