לוח 9 - מעו"ף ריכוז לפי קבוצות

מדד ת"א-35
מדד ת"א-125
מדד ת"א בנקים-5
דולר
אירו
איי.סי.אל
נכסי בסיס נוספים  
31/10/2021 - 01/10/2021
במונחי נכס בסיס
(אלפי ש"ח)
בפרמיות
(אלפי ש"ח)
ביחידותגודל עסקה ממוצעת ביחידותמספר עסקאות יומי ממוצעמספר עסקאות בתקופהמספר ימי מסחר בתקופה לחתךחתך
19,973,00098,830.7108,7102.151,338.31,078,10421מדד ת"א-35
12,633,401.578,682.168,4652.230,708.3644,87421אופציות חודשיות  
0 000021חוזים חודשיים  
7,339,598.520,148.640,244220,630433,23021אופציות שבועיות  
0 000021חוזים שבועיים  
 ייצוא נתונים מהטבלה 
    עמודות נוספות    
מספר חשבונות :
      מקסימלי יומי לתקופה3,430
      תאריך19/10/2021
      לסוף תקופה2,824
מדד לסוף תקופה (בנקודות)1,850.11
שינוי מדד מתחילת התקופה (%)2.65
מחזור בנכס בסיס (אלפי ש"ח)14,656,310.2
יחס מחזור *8.5495
* יחס מחזור במונחי נכס בסיס (משוקלל דלתא) לסך מחזור בני"ע מדד ת"א-35