רשימת המסחר הראשית​

רשימת המסחר הראשית הינה רשימת ניירות הערך הרשומים למסחר בבורסה, למעט ניירות ערך הנכללים ברשימת דלי סחירות וברשימת השימור, ולמעט ניירות ערך בהשעיית מסחר.