תמונת רקע לאזור מערכת המסחר

עושי שוק

עשיית השוק היא מנגנון שנועד לספק נזילות לניירות ערך במסחר, על מנת להקל על המשקיעים לקנות או למכור אותם, בהתאם לכללי הבורסה. עושי השוק (Market Makers) פועלים במסגרת הכללים הקיימים של מערכת המסחר של הבורסה  -  רצף,  לא עדיפות כלשהי במסחר או במידע ביחס לשאר המשקיעים, בדומה למרבית השווקים האירופיים.

עשיית השוק מתבצעת באמצעות הזנת פקודות קנייה ומכירה לספר הפקודות (ציטוט) במרווח מחירים שאינו עולה על מרווח מירבי    (Spread) ובכמות שאינה פחותה מכמות מינימלית, במהלך כל שעות המסחר בבורסה.

בעקבות פעילות עושי השוק, יכולים משקיעים אחרים לקנות או למכור את ניירות הערך בקלות יחסית, ומתוך ביטחון כי גם בעתיד, כאשר יבקשו לממש את השקעתם, יהיה בשוק מי שיקלוט את ההיצע או הביקוש שיזרימו. מחקרים שנעשו בעולם ובארץ הוכיחו כי הגדלת הסחירות בניירות ערך מגדילה את ערכם.

פעילות עושי השוק מבוססת על המלצות "ועדת האוזר" שמונתה על ידי יו"ר רשות ניירות ערך, ובה היו חברים גם נציגים מטעם משרד האוצר, בנק ישראל והבורסה.

עושי שוק במניות או באג"ח תאגידיות

עושה שוק במניות או באג"ח תאגידיות, יכול להיות חבר בורסה או חברה בת שלו. חברה אינה רשאית לפעול כעושה שוק בניירות ערך, שהונפקו על ידיה או על ידי תאגיד השולט בה, או על ידי תאגיד הנשלט על ידה, או על ידי תאגיד בשליטת בעל שליטה בה.
החברה ועושה השוק מסכמים ביניהם את תנאי ההתקשרות לרבות תשלום החברה לעושה השוק, ומבקשים את אישור הבורסה.

חברות רבות מינו עושה שוק לניירות הערך שלהן. עשיית השוק נעשית ברובה במניות, אולם חלק מהחברות מינו עושי שוק גם לאג"ח שהנפיקו.

בבורסה פועלים 3 עושי שוק במניות ובאג"ח תאגידיות:

  • איי.בי.איי
  • אקסלנס 
  • מיטב דש
 

​עושי שוק בקרנות סל

עושה שוק בקרן סל יכול להיות חבר בורסה, חברת בת של חבר בורסה, חברה המנפיקה קרן סל או כל גוף פיננסי אחר. כיום, עשיית השוק מתבצעת על ידי חברות אשר באו בהסכם עם חברות המנפיקות את קרנות הסל וזאת בהתאם לכללי הבורסה. הפרמטרים לעשיית שוק בקרנות הסל - הכמות והמרווח, תלויים בסוג קרן הסל ובנכס הבסיס שלה.

עושי שוק בקרנות חוץ נסחרות

בבורסה נסחרות גם קרנות חוץ נסחרות של חברת Blackrock ועושה השוק בהן הוא Flowtraders.

עושי שוק בקרנות חוץ נסחרות.

לפרטים מלאים אודות פקודות עשיית שוק ראה עמוד ו'3

לפרטים נוספים ניתן לפנות ליחידת שיטות מסחר TradingMethods@tase.co.il

שאלות ותשובות
מהו עושה שוק
מדוע עשיית שוק כדאית לחברה?
מי יכול להיות עושה שוק?
כיצד פועל עושה השוק?
כיצד ממונה עושה שוק במניה או באג"ח תאגידית?
   לראש הדף 


קישורים נוספים

תקנון והנחיות