תמונת רקע מערכת המסחר

מערכת המסחר בבורסה ​​

מערכת "רצף" היא מערכת ממוחשבת של הבורסה למסחר רציף וסימולטני. ברצף נסחרים כיום כל ניירות הערך והנגזרים בבורסה – מניות, ניירות ערך המירים (אג"ח להמרה, כתבי אופציה ואופציות רכש), איגרות חוב, מק"מ, קרנות סל, קרנות חוץ נסחרות, אופציות וחוזים עתידיים. שיטת המסחר מבוססת על ספר פקודות ממוחשב, הנגיש לכל המשקיעים (Order-Driven), בדומה לשיטות המסחר הנהוגות בכל הבורסות באירופה.
 
"רצף" מאפשרת לכל המשקיעים לראות, כל הזמן, את אותה התמונה המפורטת והמדויקת של המסחר בזמן אמת. "רצף" נגישה לכל המשקיעים במידה שווה – משקיע קטן בפריפריה יכול להעביר פקודות למסחר בדיוק כמו משקיע מוסדי גדול ב"סיטי" של תל-אביב.

שלבי המסחר בבורסה

המסחר בבורסה מתנהל בחמישה שלבים:
המסחר בנגזרים מתקיים רק בשלב מסחר רציף.
 

עושי שוק

מערכת רצף תומכת בשילוב עושי שוק (Market Makers) במסחר. מטרתם של עושי השוק היא להרוויח כסף. הם עושים זאת על ידי ביצוע שירות הנקרא "עשיית שוק", שמהותו היא אספקת נזילות לניירות ערך במסחר, על מנת להקל על המשקיעים לקנות או למכור אותם. עושי השוק פועלים במסגרת הכללים הקיימים של רצף ללא עדיפות כלשהי במסחר או במידע על פני המשקיעים האחרים.

העברת הפקודות למסחר

המסחר ברצף מתבצע בין חברי הבורסה השונים, המעבירים פקודות למסחר עבור לקוחותיהם. המחשבים המרכזיים של חברי הבורסה מקושרים למחשב המסחר, וכך יכולים העובדים בסניפים להעביר פקודות ממוחשבות. מרבית חברי הבורסה מאפשרים ללקוחותיהם להעביר פקודות למסחר באמצעות האינטרנט ובאמצעים ממוחשבים אחרים.
 

הגנה על ציבור המשקיעים

מערכת רצף כוללת מנגנונים להגנה על ציבור המשקיעים. אחד המנגנונים החשובים הנו מנתקי זרם – הפסקת מסחר בשוק המניות במקרה של תנודה חריגה בשערים, כמקובל בבורסות בעולם.
 

"מחוללי ציטוטים"

מחולל ציטוטים, המכונה גם "מכונת מסחר" הוא תוכנה באמצעותה ניתן לשלוח למערכות המסחר בבורסה מספר רב של פקודות, תוך פרק זמן קצר, על-פי אלגוריתם שנקבע בתוכנת  מסחר מסוג זה, המכונה גם "אלגו-טריידינג".
פעילות מחוללי הציטוטים בבורסה ממשיכה לגדול משנה לשנה ותופסת נתח נכבד מסך הפעילות בשוק הנגזרים, האג"ח והמניות כיום כ-2/3 מההוראות המבוצעות בבורסה, נשלחות על ידי מחוללי ציטוטים.    

 

כללי המסחר

את כללי המסחר המלאים ניתן למצוא במדריך למסחר.
 

רשימות המסחר

קיימות מספר רשימות של ניירות ערך הנסחרות בבורסה.
 

הרשימה הראשית

הרשימה הראשית היא רשימה של ניירות הערך הפעילים הנסחרים בכל שלבי המסחר.

דלי סחירות

רשימת ניירות ערך דלי הסחירות הוקמה במטרה לצמצם את אפשרויות המניפולציה בניירות ערך אלו. ניירות הערך שנכללים ברשימה נסחרים במסחר רב צדדי פעמיים ביום, בתחילת יום המסחר (מסחר הפתיחה) ובסיומו (מסחר הנעילה), ואינם נסחרים במסחר הדו צדדי – הרציף.

רשימת השימור

רשימת השימור היא רשימה של ניירות ערך שנגרעו מהרשימה הראשית בשל אי עמידה בכללי השימור.  ניירות ערך שנכללים ברשימת השימור נסחרים במסחר הרב צדדי, פעמיים ביום בלבד, בתחילת יום המסחר (מסחר הפתיחה) ובסיומו (מסחר הנעילה).

השעיית מסחר

השעיית מסחר היא הפסקת מסחר בנייר ערך לפרק זמן שעולה על יום מסחר. השעיית מסחר מתבצעת אם נוצרו נסיבות שבגינן קיים חשש שלא ניתן יהיה לקיים בנייר הערך מסחר תקין והוגן. במהלך השעיית מסחר לא מתקיים מסחר בנייר הערך, אך על החברה חלות כל החובות החלות על חברות בורסאיות, כגון: פרסום דו"חות כספיים, דיווח על זימון אסיפות כלליות וכן פרסום דיווחים מידיים אחרים.

שרידות וגיבוי

מאמצים רבים הושקעו בתכנונה ובהקמתה של מערכת רצף על מנת להבטיח שתהיה זמינה תמיד עבור חברי הבורסה לשם העברת פקודות ללקוחותיהם במהירות וביעילות, ושתספק שירות ללא הפרעות ותקלות.
הבורסה הקימה מערך גיבוי משוכלל למערכות המחשוב, התקשורת והחשמל של מערכת רצף. המערך כולל, בין היתר, מתקן "גיבוי חם" הממוקם באתר מרוחק מתל-אביב, בו ניתן יהיה לנהל מסחר וסליקה אם לא ניתן לבצעם בבניין הבורסה.
 

קישורים נוספים: