תמונת רקע שלבי המסחר

שלב מסחר הפתיחה

שלב מסחר הפתיחה הוא השלב השני בשלבי המסחר בבורסה. בשלב זה מתבצע מסחר רב צדדי בכל נייר ערך בנפרד, ובסופו נקבע לכל נייר מחיר (שער הפתיחה). עסקאות הנובעות מפקודות שהוגשו בשלב טרום הפתיחה מבוצעות על פי שער הפתיחה. שלב מסחר זה אורך שניות ספורות.
למועדי המסחר – שלב מסחר הפתיחה >

חישוב שער ומחזור הפתיחה

חישוב שער ומחזור הפתיחה נערכים, בזה אחר זה, לכל אחד מניירות הערך בנפרד. סדר ניירות הערך לעניין חישוב שער הפתיחה, אקראי ומשתנה מידי יום.
בקביעת שער ומחזור הפתיחה משתתפות כל הפקודות שהוגשו עד תחילת מסחר הפתיחה בנייר הערך, והוא נקבע כלהלן:
  • שער הפתיחה בנייר ערך נקבע כשער שבו נחתכות עקומות ההיצע המצטבר והביקוש המצטבר ושבו מושג המחזור הגדול ביותר.
  • אם המחזור הגדול ביותר הושג במספר שערים, נקבע שער הפתיחה כשער הקרוב ביותר לשער הבסיס, ללא התחשבות במגמה.
  • אם לא הוגשה כל פקודה לנייר הערך, נקבע שער הפתיחה כשער הבסיס, ומחזור הפתיחה הוא 0.
  • אם הפקודות שהוגשו הן ביקוש בלבד או היצע בלבד, נקבע שער הפתיחה כשער הבסיס, ומחזור הפתיחה הוא 0.
  • אם הוגשו פקודות ביקוש והיצע, אולם לא נמצא שער בו מתקיים מפגש בין הפקודות, נקבע שער פתיחה כשער הבסיס ומחזור הפתיחה הוא 0.

עדיפות ביצוע הפקודות

עדיפות הפקודה נקבעת לפי הגבלת השער (עדיפות ראשונה) וזמן קבלת הפקודה במערכת המסחר של הבורסה - רצף (עדיפות שניה), כמפורט להלן:
  • פקודות קנייה המוגבלות בשער גבוה עדיפות על פקודות קנייה המוגבלות בשער נמוך יותר. לדוגמה, פקודת קנייה בשער 120 אגורות, תהיה עדיפה על פני פקודת קנייה בשער 110 אגורות.
  • פקודות מכירה המוגבלות בשער נמוך עדיפות על פקודות מכירה המוגבלות בשער גבוה יותר. לדוגמה, פקודת מכירה בשער 80 אגורות תהיה עדיפה על פני פקודת מכירה ב-90 אגורות.
  • לפקודות באותה הגבלת שער ניתנת עדיפות לפי סדר קבלתן ברצף.

במהלך מסחר הפתיחה מוקצות הפקודות במלואן, בזו אחר זו, על פי עדיפותן. ייתכן שהפקודה האחרונה שתתבצע, תוקצה באופן חלקי בלבד.

הקצאת פקודות בשלב מסחר הפתיחה

לאחר חישוב שער הפתיחה לנייר הערך, מוקצות כל הפקודות הניתנות לביצוע בשער זה. פקודות שיכולות להתבצע במסחר הפתיחה הן:
  • פקודות מכירה עם הגבלת שער נמוכה משער הפתיחה או שווה לו.
  • פקודות קנייה עם הגבלת שער גבוהה משער הפתיחה או שווה לו.
בשל סדר עדיפות הפקודות, ייתכן מצב שבו לא יהיה ביצוע לפקודות קנייה גם אם הגבלת השער שלה גבוהה משער הפתיחה, או לפקודות מכירה בהגבלת שער נמוכה משער הפתיחה שנקבע.

טיפול בפקודות במהלך מסחר הפתיחה

במהלך מסחר הפתיחה בנייר ערך מסוים, לא ניתן להוסיף, לעדכן או לבטל פקודות לנייר זה.

טיפול בפקודות שלא בוצעו, כולן או חלקן

שארית הפקודות מסוג "שער" (LMT) שלא בוצעו או בוצעו בחלקן בשלב מסחר הפתיחה, עוברת אוטומטית לשלב המסחר הרציף, כפקודת "שער" (LMT) בהגבלת השער המקורית ובעדיפות הזמן המקורית.
יתרת הפקודות מסוג "שער למסחר הפתיחה" (LMO) שלא בוצעו או בוצעו בחלקן בשלב מסחר הפתיחה מתבטלת ונמחקת מספר הפקודות.

שלבי המסחר

שלב מסחר הפתיחה הוא השלב השני מבין שלבי המסחר בבורסה. שלבי המסחר הם: