העברה דורית - אתגר והזדמנות

העברה דורית היא לא רק אתגר אנושי, אלא גם הזדמנות עסקית. מחקרים מלמדים כי רק 25 מכל 100 עסקים משפחתיים יעברו בהצלחה מהדור הראשון המייסד לדור השני, ומבין הנותרים - רק שישה עסקים יצלחו את המעבר לדור השלישי. האתגר האמיתי הוא הפרדת הפן המשפחתי - האישי, הרגשי והסבוך - מהפן המקצועי והעסקי, וזאת על מנת לשרת את טובת כלל בני המשפחה וגם כדי לשמר את הצלחת החברה והשם המשפחתי.

המספרים מדברים

76.2
מיליארד ש״ח
שווי שוק מניות מדד המשפחתיות
ת"א-פמילי
27
מניות
כלולות במדד
*נכון ל-31.12.2018

המעבר לחברה ציבורית טוב למשפחה ומצוין לעסקים

שימור שליטת המשפחה

מכירת מניות לציבור לא פוגעת בשליטת המשפחה בעסק. החובה להתנהל בסט של כללי ממשל תאגידי עשויה לסייע למשפחה בפתרון קונפליקטים הקשורים לאופי התנהלותה.

יצירת שווי ונזילות למניות

מהלך ההנפקה מייצר שווי אובייקטיבי לחברה ומאפשר לבעלי המניות הקיימים לממש את אחזקותיהם וליהנות מפירות ההצלחה שנבנו לאורך הדורות.

פישוט שינוי מבנה הבעלות

ניהול חברה על פי כללי ממשל תאגידי יוצר מבנה ברור של ההחזקות בידי כל בן משפחה ומפריד באופן ברור בין הבעלות על החברה לבין האופי המקצועי בו היא מתנהלת.

מדד חברות משפחתיות - ת"א-פמילי

ב2018 הושק מדד חדש - ת"א-פמילי, המורכב ממניות של חברות הכלולות ברשימת "חברות משפחתיות" שנקבע ע"י "מרכז רעיה שטראוס" לחקר עסקים משפחתיים, בפקולטה לניהול ע"ש קולר באוניברסיטת תל אביב.

סיפור הצלחה

חברת קרסו

2011

  • הנפקת מניות ראשונית בסך 252 מיליון שקל לפי שווי שוק 750 מיליון שקל לפני הכסף
  • הקצאה למשקיעים מסווגים - 10 מיליון שקל

2015

  • הנפקה ראשונית של אג"ח א' בסך 272 מיליון שקל2016

  • הנפקה לציבור (הרחבת סדרה א') בסך 355 מיליון שקל
  • הנפקה ראשונית של אג"ח ב' בסך 252 מיליון שקל

2017

  • הקצאות אג"ח (הרחבות) למשק' מסווגים בסך 202 מיליון שקל
  • הנפקת מניות לציבור בסך 136 מיליון שקל
  • הקצאת מניות למשקיעים מסווגים בסך 182 מיליון שקל
  • הנפקה ראשונית של אג"ח ג' בסך 164 מיליון שקל

2018

  • הנפקה לציבור (הרחבת סדרות אג"ח) בסך 240 מיליון שקל
לוגו רשת ויקטורי

שווי שוק נוכחי

1.1

מיליארד ש״ח

תשואת המניה 60%

מדדי מניות מובילים ת"א-90, ת"א-125

שווי שוק אג"ח 1.2 מיליארד שקל

*נכון ל 31.12.2018

בואו להכיר מקרוב את אפשרויות גיוס ההון בבורסה לניירות ערך בתל-אביב.

בפגישה נשמח להכיר אתכם ואת חברתכם, על מנת להתאים לה את המסלול הנכון לקפיצת המדרגה הבאה.

לפרטים נוספים:
ליאור נבון -052-8322621
מנהל המכירות ופיתוח שווקים
liorn@tase.co.il