הגדלת תזרים ועידוד צמיחה

הנפקה בבורסה היא כלי חיוני להגדלת התזרים ולעידוד צמיחה חברות בתחומי היזמות והבנייה מנהלות פרויקטים בהיקפים נרחבים שמתפרשים על פני שנים. הנפקת מניות וגיוס חוב בבורסה בתל אביב מייצרים גשר תזרימי חיוני, מאפשרים ליהנות מפירות ההצלחה של פרויקטים קיימים ולהמשיך את תנופת הצמיחה לפרויקטים חדשים.

המספרים מדברים

+90
חברות
נסחרות במניות
בענף
20%
מהחברות
מתוך ענף
הנדל״ן
121
מיליארד ש“ח
שווי שוק האג“ח
בענף
*נכון ל-31.12.2017

להנפקה של מניות או של חוב בבורסה יתרונות בולטים

עלויות מימון נמוכות

הנפקת אג״ח מהווה אלטרנטיבה זולה יותר ביחס למימון בנקאי

שווי לחברה

הנפקה בבורסה מייצרת הערכת שווי לחברהנזילות

היכולת של בעלי העניין לממש את האחזקות שלהם

תנאי אשראי טובים יותר

חברה ציבורית נהנית לרוב מתנאי אשראי טובים יותר מהבנקים

ערוץ פתוח לגיוסי הון עבור חברות נסחרות

הדרך המהירה - תשקיף מדף

תשקיף מדף הוא כלי פיננסי הנהוג במתקדמים שבשווקי ההון בעולם, המאפשר למנפיקים, שיעמדו בדרישות החוק להציע ניירות ערך לציבור, על-פי אותו תשקיף מדף, מספר פעמים במהלך תקופה ארוכה יחסית, וזאת בהתראה קצרה יחסית, מבלי להידרש לתהליך הממושך ורב העלויות של קבלת היתר לתשקיף בכל גיוס. אפשרות זו מקנה לחברות ציבוריות גמישות רבה ביציאה למהלך של הנפקת מניות או גיוס חוב.

היום יותר מתמיד, קל יותר להיות חברה ציבורית בבורסה לניירות ערך בתל אביב

בשנה האחרונה הבורסה והרשות ניירות ערך הוציאו שורה של הקלות וחידושים לחברות קטנות ולחברות המנפיקות לראשונה. תכנית ההקלות הינה חסרת תקדים ונועדה להקל על חברות המנפיקות לראשונה בבורסה. הקלות וחידושים אלו מפשטים את תהליך ההנפקה ומוזילים את העלויות השוטפות לחברה בשנותיה הראשונות כחברה בורסאית.

סיפור הצלחה

חברת אלוני חץ

החברה עוסקת בהחזקת נדל"ן מניב בשווקים מערביים כולל ישראל ושולטת ב"אמות" וב"אנרג'יקס"

1993

  • גיוס של 15 מיליון ש״ח בהנפקת מניות, אופציות ואג"ח להמרה (30% ממניות החברה)
  • שווי שוק בעת ההנפקה - 13 מיליון ש״ח

2005

  • אלוני חץ רוכשת 80% ממניות אמות השקעות
  • מחזור הכנסות של 128 מיליון ש״ח
  • מחזור מסחר בבורסה של 1.2 מיליון ש״ח


2011

  • הנפקת חברת אנרג׳יקס בבורסה לפי שווי של 166 מיליון ש״ח

2017

  • מחזור הכנסות שנתי של מעל ל-1 מיליארד שקל
  • החברה כלולה במדד ת"א 35 ות"א 125 עם מחזור יומי ממוצע של כ-10 מיליון שקל
  • שווי שוק אג״ח (4 סדרות): כ-3.2 מיליארד שקל
לוגו חברת אלוני חץ

משנת 2012 החברה גייסה
מעל 2 מיליארד ש"ח באג"ח
כ-950 מיליון שקל במניות וכתבי אופציה

שווי שוק נוכחי

6.4

מיליארד ש״ח

תשואת המניה 2,877%

*תשואה מ-1.1.2000
הנתונים נכונים ל- 31.12.2017

בואו להכיר מקרוב את אפשרויות גיוס ההון בבורסה לניירות ערך בתל-אביב.

בפגישה נשמח להכיר אתכם ואת חברתכם, על מנת להתאים לה את המסלול הנכון לקפיצת המדרגה הבאה.

לפרטים נוספים:
ליאור נבון -052-8322621
liorn@tase.co.il