החברה לרישומים של הבורסה לניירות ערך בתל- אביב

החברה לרישומים של הבורסה לניירות ערך הוקמה בינואר 2018 כחלק מקבוצת הבורסה לניירות ערך.

לראשונה בישראל, החברה לרישומים של הבורסה הפסיקה את השימוש בתעודות פיזיות ועברה לרישום דיגיטלי של ניירות הערך וזאת בדומה למגמות הקיימות בשווקים העולמיים.

החברה לרישומים של הבורסה מספקת שירותים לחברות הנסחרות בבורסה, חלקן מהחברות הגדולות והמובילות במשק. כמו כן, כל קרנות הסל מתופעלות באמצעות החברה לרישומים של הבורסה.

בשנת 2019 הושק ממשק אינטרנטי להעברת מסמכים שנקרא "פורטל החברה לרישומים". הפורטל מאפשר טעינת והעברת מסמכים בצורה דיגיטלית ומאובטחת בין החברה לרישומים ללקוחותיה.

הפורטל מייתר את הצורך בהעברת מסמכי מקור באמצעות שליחים, מייעל את תהליכי העברת ניירות הערך לצורך רישומם בחברה לרישומים ובמסלקת הבורסה ומפחית את העלויות לחברות.

מלבד טעינת מסמכים, הפורטל מאפשר ללקוחות החברה לרישומים מעקב דיגיטלי, מאובטח ופשוט אחר מגוון פעולות הקשורות ברישומם של ניירות הערך המטופלים על-ידי החברה לרישומים.

יתרונותיה של החברה לרישומים של הבורסה

 • עלויות מוזלות
  החברה לרישומים של הבורסה הוזילה משמעותית את עלויות שירותי הרישום לחברות המנפיקות.
 • התייעלות
  ייעול תהליכי העבודה של החברות המנפיקות באמצעות יכולת הבורסה לספק להן מגוון שירותים תחת קורת גג אחת: רישום למסחר, רישום בחברה לרישומים והפקדת ניירות הערך במסלקה.
 • דיגיטציה
  הפסקת השימוש בתעודות פיזיות ומעבר לרישום דיגיטלי.
 • שיפור הליכי בקרה
  החברה לרישומים מבצעת בקרות ממוכנות בין רישומי ההון של החברה המנפיקה לבין רישומי ההון במערכות הליבה של הבורסה והמסלקה.
 • שקיפות ופיקוח
  החברה לרישומים של הבורסה הינה היחידה שמפוקחת על ידי רשות ניירות ערך ותעריפיה מפורסמים לציבור בתעריפון הבורסה.

למי מיועדים שירותי החברה לרישומים?

שירותי החברה לרישומים מיועדים לכל החברות המבקשות לרשום את ניירות הערך שלהן במסלקת הבורסה, כגון: חברות ציבוריות, חברות מדווחות, חברות המנפיקות ני"ע שאינם רשומים למסחר וקרנות סל.

תחומי הפעילות של החברה לרישומים

 1. רישום ניירות ערך על שם החברה לרישומים במרשם ניירות הערך של החברה המנפיקה והפקדתם במסלקה לזכות חברי המסלקה.

  החברה לרישומים משמשת כנאמן עבור מסלקת הבורסה בכל הקשור לניהול מלאי ניירות הערך של החברה הרשומים במסלקת הבורסה. ניהול המלאי מתבצע בהתאם למחויבויות החברה לרישומים כלפי החברה המנפיקה והמסלקה. כמו כן, קיים בחברה לרישומים מערך של בקרות והתאמות הן כלפי המסלקה והן כלפי החברה המנפיקה בהתאם לחוק.

  שינויים במלאי ניירות ערך עשויים להתרחש בתדירות גבוהה, לעתים אף מידי יום, כתוצאה מסוגי פעולות שונים ורבים, בינהם: הפקדת ני"ע מהנפקה, הפקדת ני"ע של מחזיק שהיה רשום במרשם החברה כבעלים , מימוש ני"ע המירים, משיכת ני"ע, פדיונות למיניהם, הצעות רכש, תשלומים שונים, מיזוגים ואירועי חברה המחייבים שינויים במלאי ניירות הערך ועוד.

 2. אירועי חברה ותשלומים – טיפול שוטף בזכויות הנלוות לניירות הערך.

  לחברה לרישומים שני תפקידים מרכזיים בטיפול באירועי החברה והתשלומים:

  העברת דוחות צפי תשלומים ותיאום התשלום עם החברה המנפיקה לפני יום התשלום.

  כשבועיים לפני יום התשלום או החל מהיום הקובע, החברה לרישומים מעבירה דוחות צפי תשלומים לחברה ומבצעת עמה תיאום תשלום.

  בקרה על ביצוע התשלום במועד הנדרש ועל תקינותו.

  על החברה להעביר את התשלום לחשבון הבנק של החברה לרישומים בהתאם למועדים המפורטים בחוקי העזר של המסלקה.

  ביום התשלום, המסלקה מושכת את סכום התשלום מחשבון הבנק של החברה לרישומים ומזכה את חברי המסלקה בהתאם לכמות ניירות הערך הזכאים לתשלום, הרשומים לזכותם. בסופו של התהליך, חברי המסלקה מזכים את המחזיקים הסופיים.

שירות חדש: מימוש אופציות בקליק

החברה לרישומים של הבורסה השיקה במחצית 2020 שירות ייחודי, מימוש אופציות עובדים בקליק.

השירות החדשני מוצע ללקוחות החברה לרישומים ומאפשר לבצע מימושי אופציות עובדים בצורה דיגיטלית ומאובטחת ללא צורך בהכנת מסמכים, הדפסה, החתמה ידנית של המסמכים והעברתם באמצעות שליחים.

השירות ניתן בכל זמן ומכל מקום ובכך מייעל ומצמצם משמעותית את פרק הזמן הנדרש מרגע הדיווח של הנאמן על המימוש ועד להפקדת המניות לחשבונו של העובד.
על מנת להצטרף לשירות, לא נדרשת כל עבודת התקנה והטמעה, אלא רק חיבור למחשב, סלולר או טאבלט.

החברה מקבלת בזמן אמת חיווי על סטטוס הטיפול בבקשה.
השירות ניתן בשיתוף פעולה עם הנאמנים ותוך התאמה לתהליך המתקיים בארה"ב.

איך זה עובד?
 • הנאמן מדווח על מימוש אופציות.
 • החברה מקבלת הודעה מיידית על המימוש באמצעות מייל/מסרון.
 • המערכת מפיקה מסמכים דיגיטליים באופן אוטומטי בהתאם לפרטי המימוש שהוזנו ע"י הנאמן.
 • החברה מאשרת וחותמת על המסמכים דיגיטלית.
 • הבקשה מועברת ישירות לחברה לרישומים.
 • החברה לרישומים מטפלת בבקשה ומעדכנת את החברה בזמן אמת לאחר ביצוע ההפקדה.
היתרונות בשירות מימוש בקליק:
 • יעילות וצמצום משמעותי של פרק הזמן הנדרש לטיפול בבקשת עובד למימוש אופציות.
 • הקטנת החשיפה לעסקאות כשל (כתוצאה מאי סגירת השורט במועד).
 • שדרוג רמת השירותים הניתנת לעובדים בחברה.
 • צמצום סיכונים תפעוליים לחברה בהקלדת נתונים שגויים.
 • הוזלת העלויות לחברה על שימוש בשירותי שליחים בהולים.
 • שמירה על איכות הסביבה (צמצום הדפסות).

כיצד ניתן לקבל את שירותי החברה לרישומים?

תהליך המעבר לקבלת שירותי החברה לרישומים הינו פשוט וקל.

חברה אשר מבקשת לקבל את שירותי החברה לרישומים תתבקש לחתום על הסכם התקשרות עם החברה לרישומים ולשלם את דמי הניהול השנתיים בהתאם לגודל החברה, מבנה ההון וההתחייבויות שלה וכן מספר וסוג ניירות הערך – כל זאת בהתאם לתעריפון הבורסה.

בתיאום עם החברה לרישומים, תתבקש החברה לבצע שינוי המרשם בספרי החברה. בנוסף, תתבקש החברה להעביר לחברה לרישומים את המסמכים הנדרשים בהתאם לחוקי העזר של המסלקה.

הנחיות מפורטות לביצוע דיווח במגנ"א כמו גם העתקים מהמסמכים הנדרשים יועברו לחברה על ידי החברה לרישומים במועד ההתקשרות ובעת תאום הליך המעבר.

לקבלת מידע ופרטים נוספים, ניתן לפנות לצוות החברה לרישומים

בטלפון: 076-8160202, או במייל: rishumim@tase.co.il