החזקות  הציבור  ובעלי  ענין  במניות
2009  פברואר
ממוין    לפי    אחוז    החזקות    הציבור
שווי   שוק   במיליוני   ש"ח   מחושב   על   בסיס   שער   ממוצע   בשלושה   חודשים   אחרונים
ש.  שוק בעלי  ענין החזקות
מספר  ני"ע Feb-09 ישראלים ממשלה זרים סה"כ ציבור
1   606418 פתוח תעשיה גג-ס 22   0.002%   0.002% 99.998%
2   606095 פתוח תעשה גג1-ס 38 0.2%     0.2% 99.8%
3   273011 נייס 5,061     0.6% 0.6% 99.4%
4   1084458 אלווריון 821 1.2%     1.2% 98.8%
5   606517 פתוח תעשיה ג 38 1.3% 0.06%   1.4% 98.6%
6   606111 פתוח תעשיה מב-ס 6.5 6.5%     6.5% 93.5%
7   506022 גבעות יהש-ס 60 7.2%     7.2% 92.8%
8   629014 טבע 150,065 4.9%   3.3% 8.2% 91.8%
9   1098474 וריפון 1,539     12.9% 12.9% 87.1%
10   1098920 ריט 1 241 15.4%     15.4% 84.6%
11   1082437 בלופניקס 184 9.2%   6.2% 15.4% 84.6%
12   433011 מיקרומדיק 23 16.3%     16.3% 83.7%
13   1094168 טופספין מדיקאל 6.4 13.9%   2.8% 16.7% 83.3%
14   1109644 סלע נדלן 58 16.8%     16.8% 83.2%
15   1092436 לידקום 41 13.4%   7.4% 20.8% 79.2%
16   1085497 אקס טי אל 9.8 0.2%   20.8% 20.9% 79.1%
17   604611 לאומי 12,042 9.6% 11.5%   21.1% 78.9%
18   547018 שדות נפט יהש-ש* 13 21.6%     21.6% 78.4%
19   1090943 פולירם 54 22.5%     22.5% 77.5%
20   558015 חסון 50 22.6%     22.6% 77.4%
21   1085166 סרגון 749 17.5%   5.1% 22.6% 77.4%
22   1080720 די מדיקל 49 22.6%     22.6% 77.4%
23   278010 ביוסל 65 23.3%     23.3% 76.7%
24   1082544 איזיצ'יפ 1,326 2.6%   21.5% 24.1% 75.9%
25   662577 פועלים 10,602 25.7%     25.7% 74.3%
26   1086792 פילת מדיה 32 21.4%   6.0% 27.3% 72.7%
27   1080670 ריטליקס 465 28.1%     28.1% 71.9%
28   1084367 תמיר הון 22 28.3%     28.3% 71.7%
29   1082346 אורכית 163 15.2%   13.7% 28.9% 71.1%
30   1085208 קומפיוגן 64 10.4%   18.6% 29.0% 71.0%
31   1082585 תפרון 32 29.4%     29.4% 70.6%
32   1082817 בי.או.אס.-ס 26 21.4%   8.6% 30.1% 69.9%
33   1095223 ביו לייט 18 30.3%     30.3% 69.7%
34   1082379 טאואר 111 8.9%   21.4% 30.3% 69.7%
35   599019 די רום 3.3 30.4%     30.4% 69.6%
36   1085182 מאינד 54 21.5%   9.0% 30.5% 69.5%
37   1082965 אודיוקודס 268 24.0%   7.2% 31.2% 68.8%
38   1082510 גילת 463 5.5%   25.7% 31.2% 68.8%
39   232017 ישראמקו יהש 936 32.9%     32.9% 67.1%
40   1092428 פריגו 10,690 7.5%   25.4% 33.0% 67.0%
41   716035 מטעי הדר 5-ס 17 33.1%     33.1% 66.9%
42   345017 מודיעין יהש-ש 1.4 20.5%   12.6% 33.1% 66.9%
43   1082692 סיליקום 142 33.2%     33.2% 66.8%
44   368019 ביומדיקס 47 18.0%   18.7% 36.7% 63.3%
45   1081439 לודן 72 40.7%     40.7% 59.3%
46   1081082 פרוטרום 1,629 2.7%   38.3% 40.9% 59.1%
47   1101732 מלאנוקס 980 6.5%   34.8% 41.3% 58.7%
48   1083450 ג'קדה 182 26.3%   15.3% 41.6% 58.4%
49   354019 טלסיס 75 42.3%     42.3% 57.7%
50   1081819 מכתשים אגן 5,866 42.2%   1.0% 43.2% 56.8%
51   1101021 אפליסוניקס 22 37.1%   6.4% 43.5% 56.5%
52   1101450 אלוטקס 7.2 42.7%   1.1% 43.8% 56.2%
53   1094937 מעין ונצרס 70 14.1%   29.8% 43.9% 56.1%
54   1082668 רדקום-ס 13 40.5%   4.0% 44.4% 55.6%
55   1089622 טסקום 12 44.5%     44.5% 55.5%
56   243014 חנל יהש-ס 107 45.4%     45.4% 54.6%
57   1081124 אלביט מערכות 7,322 45.6%     45.6% 54.4%
58   770016 גרינסטון 205 45.9%     45.9% 54.1%
59   486027 מרתון 74 46.0%     46.0% 54.0%
60   521013 סטארלימס 140 39.2%   6.8% 46.0% 54.0%
61   1081868 איתוראן 706 32.2%   14.0% 46.1% 53.9%
62   1094473 כן פייט ביופרמה 78 46.7%     46.7% 53.3%
63   695437 מזרחי טפחות 4,411 46.8%     46.8% 53.2%
64   796011 תיא השקעות 58 46.8%     46.8% 53.2%
65   1095819 אינקרדימייל 93 38.1%   9.3% 47.4% 52.6%
66   1083716 מטאלינק 13 47.8%     47.8% 52.2%
67   286013 ברן 111 23.0%   24.9% 47.9% 52.1%
68   749077 אלרון 185 48.6%     48.6% 51.4%
69   1094119 קמהדע 119 44.0%   4.8% 48.8% 51.2%
70   1097450 בי קונטקט -ס 1.7 49.0%     49.0% 51.0%
71   220012 סטאר נייט 6.9 49.4%     49.4% 50.6%
72   1081116 אלביט הדמיה 1,176 50.0%     50.0% 50.0%
73   1080241 סידב-ס 8.7 50.1%     50.1% 49.9%
74   1095140 נסווקס 33 50.2%     50.2% 49.8%
75   1105055 אבוג'ן 182 23.9%   26.3% 50.2% 49.8%
76   333013 ספן 5.6 50.6%     50.6% 49.4%
77   1099761 זרח יהש-ש 5.5 50.6%     50.6% 49.4%
78   1084250 איסתא בכ 0.1 14 50.8%     50.8% 49.2%
79   445015 מטריקס 419 50.9%     50.9% 49.1%
80   679019 אדוונטק 12 51.0%     51.0% 49.0%
81   691212 דיסקונט א 3,281 0.04% 25.0% 26.0% 51.0% 49.0%
82   1083484 פרטנר 9,536     51.4% 51.4% 48.6%
83   1095405 הדסית ביו 13 51.5%     51.5% 48.5%
84   299016 אראסאל 37 51.7%     51.7% 48.3%
85   1082916 מגל מערכות 226 5.1%   46.7% 51.8% 48.2%
86   390013 אלוני חץ 531 51.9%     51.9% 48.1%
87   1101534 סלקום 8,354 47.0%   5.0% 52.0% 48.0%
88   1082627 פוינטר 66 52.3%     52.3% 47.7%
89   1097344 נטקס 44 45.3%   7.0% 52.3% 47.7%
90   587014 ארית תעשיות 8.4 52.3%     52.3% 47.7%
91   269019 סינמה יהש-ש 2.8 52.4%     52.4% 47.6%
92   583013 יואל 306 50.5%   2.0% 52.4% 47.6%
93   482018 מילומור* 3.8 53.1%     53.1% 46.9%
94   1090364 אלספק 61 53.4%     53.4% 46.6%
95   434019 פאנגאיה נדלן 13 53.6%     53.6% 46.4%
96   546010 שמיר מזון 7.5 53.6%     53.6% 46.4%
97   1097054 בי.אס.פי 13 48.5%   5.7% 54.2% 45.8%
98   1087824 אל על 434 54.2%     54.2% 45.8%
99   268011 אבנר יהש 1,256 54.3%     54.3% 45.7%
100   755017 אקויטל 136 54.3%     54.3% 45.7%
101   1087949 קרדן אן.וי. 1,169 54.7%   0.1% 54.8% 45.2%
102   1098169 אקספון-ס 57 18.1%   37.0% 55.1% 44.9%
103   1083831 יוניטרוניקס 9.1 55.8%     55.8% 44.2%
104   266015 רובוגרופ 14 46.9%   8.9% 55.8% 44.2%
105   1080035 מולטימטריקס 44 56.0%     56.0% 44.0%
106   745018 פוליגון-ס 20 45.9%   10.2% 56.0% 44.0%
107   1101518 ביוליין 74 33.7%   22.7% 56.3% 43.7%
108   260018 אורמת 3,321 37.1%   19.3% 56.4% 43.6%
109   564013 נדלנס-ס 11 56.4%     56.4% 43.6%
110   1080225 מאגמה* 9.3     56.6% 56.6% 43.4%
111   290023 תעוזה 54 20.8%   36.4% 57.1% 42.9%
112   1105907 איטיג'יאי 9.4 50.0%   7.4% 57.4% 42.6%
113   1105204 ביונדווקס-ס 7.6 57.7%     57.7% 42.3%
114   264010 גפן השק 2.7 57.8%     57.8% 42.2%
115   1085265 ארן 12 57.8%     57.8% 42.2%
116   556019 טרי טופ-ש 3.8 58.2%     58.2% 41.8%
117   1098342 ביוקנסל 15 58.3%     58.3% 41.7%
118   431015 אייאיאס 108 58.3%     58.3% 41.7%
119   474015 אנטר הולדינגס-ס 2.6 58.3%     58.3% 41.7%
120   230011 בזק 15,914 58.4%     58.4% 41.6%
121   135012 וורלד קפיטל-ש 5.6 32.0%   26.7% 58.7% 41.3%
122   1084003 אי.אל.די.-ס 12 58.9%     58.9% 41.1%
123   524017 גילאון 7.1 59.1%     59.1% 40.9%
124   256016 פורמולה מערכות 225 59.1%     59.1% 40.9%
125   253013 מדטכניקה 187 59.2%     59.2% 40.8%
126   168013 נטו אחזקות 189 59.3%     59.3% 40.7%
127   399014 בריל 115 59.3%     59.3% 40.7%
128   1095975 פרוסיד 18 52.0%   7.4% 59.4% 40.6%
129   142018 תדאה-ס 38 59.6%     59.6% 40.4%
130   117010 בסר אירופה 59 59.7%     59.7% 40.3%
131   1083377 רמדור 14 59.8%     59.8% 40.2%
132   632018 נייר חדרה 653 60.0%     60.0% 40.0%
133   310011 ארקו החזקות -ס 8.7 33.8%   26.3% 60.0% 40.0%
134   1086230 או.אר.טי 81 60.2%     60.2% 39.8%
135   1105139 מובייל מקס 7.9 30.8%   29.5% 60.3% 39.7%
136   528018 מעברות 379 60.3%     60.3% 39.7%
137   1096890 מדיקל 18 60.4%     60.4% 39.6%
138   1084557 נובה 48 42.3%   18.2% 60.5% 39.5%
139   1099571 קסניה 28 60.6%     60.6% 39.4%
140   2590248 בזן 2,163 60.8%     60.8% 39.2%
141   1083658 עילדב-ס 44 60.9%     60.9% 39.1%
142   811034 ולפמן 5 23 61.0%     61.0% 39.0%
143   1101666 בבילון 159 40.5%   20.7% 61.1% 38.9%
144   777037 שופרסל 2,888 56.8%   4.3% 61.1% 38.9%
145   608018 כלל תעשיות 1,351 61.2%     61.2% 38.8%
146   1084482 פועלים איביאי 74 61.2%     61.2% 38.8%
147   459016 דן רכב 160 61.3%     61.3% 38.7%
148   1084383 רדויז'ן 417 31.3%   30.1% 61.4% 38.6%
149   1103407 אפליקיור 15 53.8%   7.7% 61.6% 38.4%
150   566018 מנורה מב החז 1,370     61.9% 61.9% 38.1%
151   617035 ארגמן 16 60.5%   1.5% 62.0% 38.0%
152   1082312 מג'יק 151 62.0%     62.0% 38.0%
153   1083633 פולאר תקשורת 15 62.1%     62.1% 37.9%
154   1104868 אקסלנז 18 60.1%   2.0% 62.1% 37.9%
155   1083575 נעמן 96 62.1%     62.1% 37.9%
156   200014 פז חן 6.9 62.1%     62.1% 37.9%
157   605030 בנין 6.7 62.2%     62.2% 37.8%
158   669010 מטי 70 47.3%   14.9% 62.2% 37.8%
159   1081843 דש איפקס 332 49.4%   13.0% 62.4% 37.6%
160   825018 קינג 11 62.5%     62.5% 37.5%
161   1081215 נצבא 870 62.6%     62.6% 37.4%
162   1083955 קווליטאו 9.3 46.3%   16.4% 62.7% 37.3%
163   673012 תפן 16 62.7%     62.7% 37.3%
164   1080324 המלט 126 62.8%     62.8% 37.2%
165   249011 יעד 19 62.9%     62.9% 37.1%
166   338012 מר 119 63.0%     63.0% 37.0%
167   1096049 ביו ויו 6.2 36.0%   27.3% 63.3% 36.7%
168   1820083 אדגר 314 63.6%     63.6% 36.4%
169   272013 רבינטקס 46 63.7%     63.7% 36.3%
170   1098300 אמפל אמריקן 238 63.7%     63.7% 36.3%
171   730010 צור 71 63.7%     63.7% 36.3%
172   106013 יולי הון-ס 10 22.9%   40.9% 63.7% 36.3%
173   328013 פריורטק 44 64.1%     64.1% 35.9%
174   313015 אספן בניה 56 52.4%   11.8% 64.2% 35.8%
175   654012 אמנת 50 64.3%     64.3% 35.7%
176   281014 כיל 35,890 53.4%   11.4% 64.7% 35.3%
177   440016 כרמית 9.6 64.7%     64.7% 35.3%
178   496018 פרוטפוליו-ס 23 64.8%     64.8% 35.2%
179   810010 כהן פיתוח 28 64.8%     64.8% 35.2%
180   192013 רוזבאד 41 64.9%     64.9% 35.1%
181   592014 אורן השקעות 6.3 64.9%     64.9% 35.1%
182   1086537 גיוון 996 48.7%   16.2% 64.9% 35.1%
183   1081983 פילת טכנולוג'יס 14 63.4%   1.5% 64.9% 35.1%
184   621011 קרור 235 65.0%     65.0% 35.0%
185   1083443 אינטרנט זהב 311 65.1%     65.1% 34.9%
186   1095264 קמטק 45 65.2%     65.2% 34.8%
187   711010 דקסיה ישראל 168 0.002%   65.3% 65.3% 34.7%
188   1081942 שיכון ובינוי 1,191 65.4%     65.4% 34.6%
189   1102235 פרוקוגניה-ס 5.8 0.07%   65.3% 65.4% 34.6%
190   1094283 ברימאג 84 65.5%     65.5% 34.5%
191   127019 מבטח שמיר 574 65.6%     65.6% 34.4%
192   1083930 סלע גרופ-ש 5.3 65.8%     65.8% 34.2%
193   216010 אלדן טק 21 65.9%     65.9% 34.1%
194   494013 גו.די.אם 4.6 66.0%     66.0% 34.0%
195   1080613 אנליסט 109 66.1%     66.1% 33.9%
196   1090141 תדיר גן 33 66.1%     66.1% 33.9%
197   1081561 בית שמש 30 66.2%     66.2% 33.8%
198   702019 אוסיף השקעות 90 66.3%     66.3% 33.7%
199   1106855 מזור טכנו 83 8.0%   58.3% 66.3% 33.7%
200   400010 דוניץ -ס 74 66.3%     66.3% 33.7%
201   288019 סקופ 204 66.3%     66.3% 33.7%
202   625012 על בד 179 66.4%     66.4% 33.6%
203   1097146 קפיטל פוינט 26 60.5%   6.0% 66.4% 33.6%
204   1100312 לייפוייב 47 66.4%     66.4% 33.6%
205   1100718 בריינסוויי 200 66.5%     66.5% 33.5%
206   377010 רילון 52 66.5%     66.5% 33.5%
207   1082494 פאנדטק 429 57.7%   9.0% 66.6% 33.4%
208   578013 אפקון תעש 78 60.7%   6.2% 66.8% 33.2%
209   601013 אוהה 386 66.9%     66.9% 33.1%
210   395012 בסר פרוייקטים 34 67.1%     67.1% 32.9%
211   1084128 דלק קבוצה 2,440 67.4%     67.4% 32.6%
212   1080415 וואלה 137 67.5%     67.5% 32.5%
213   355016 כלנית כרמון 14 67.5%     67.5% 32.5%
214   1091933 גולן פלסטיק 67 67.6%     67.6% 32.4%
215   660019 ניסן 7.8 67.6%     67.6% 32.4%
216   1096007 תפוז 16 67.6%     67.6% 32.4%
217   224014 כלל עסקי ביטוח 1,274 67.7%     67.7% 32.3%
218   315010 פמס 564 0.05%   67.8% 67.8% 32.2%
219   627034 דלתא 113 66.3%   1.6% 67.8% 32.2%
220   1083682 ביטוח ישיר 223 67.9%     67.9% 32.1%
221   1100098 מולודן-ס 44 67.9%     67.9% 32.1%
222   643015 נפטא 278 67.9%     67.9% 32.1%
223   585018 הראל השקעות 2,102 47.2%   20.8% 68.0% 32.0%
224   1096106 לידר שוקי הון 65 68.1%     68.1% 31.9%
225   382010 אמת 48 68.2%     68.2% 31.8%
226   1091354 אפריקה נכסים 541 68.3%     68.3% 31.7%
227   342014 צאם 78 39.4%   28.9% 68.3% 31.7%
228   1080522 גמאטרוניק 89 68.4%     68.4% 31.6%
229   507012 מיחשוב ישיר ק-ס 36 68.5%     68.5% 31.5%
230   386011 קווינקו 450 68.5%     68.5% 31.5%
231   422014 שרם פודים 71 68.6%     68.6% 31.4%
232   1091719 פולישק 5.9 68.9%     68.9% 31.1%
233   371013 וילי פוד 66 68.9%     68.9% 31.1%
234   1084185 טסנת 37 69.1%     69.1% 30.9%
235   1081603 פלסאון תעשיות 472 69.2%     69.2% 30.8%
236   1082734 טופ אימג'-ס 34 22.9%   46.5% 69.4% 30.6%
237   255018 אופיר אופטרוניק 299 69.4%     69.4% 30.6%
238   454017 צנורות המזה"ת 125 51.9%   17.5% 69.4% 30.6%
239   208017 פסגות מימון-ס 23 69.6%     69.6% 30.4%
240   1080589 חיון-ס 6.5 69.6%     69.6% 30.4%
241   1099928 ווידמד-ס 4.0 40.6%   29.1% 69.8% 30.2%
242   318014 לידר השקעות 53 69.8%     69.8% 30.2%
243   155036 מנרב 93 69.8%     69.8% 30.2%
244   488015 ניסקו תעשיות 40 69.8%     69.8% 30.2%
245   344010 פלדמן נ-ס 17 69.9%     69.9% 30.1%
246   475020 דלק קידוחים יהש 1,308 69.9%     69.9% 30.1%
247   147033 שלדות 5.5 69.9%     69.9% 30.1%
248   1089721 סולבר 53 69.9%     69.9% 30.1%
249   759019 גב ים 1,234 70.0%     70.0% 30.0%
250   126011 גזית גלוב 2,262 1.2%   68.8% 70.0% 30.0%
251   372011 דוראה -ס 39 70.1%     70.1% 29.9%
252   1096171 מדיגוס 63 60.7%   9.4% 70.1% 29.9%
253   739037 אלקטרה 776 70.1%     70.1% 29.9%
254   1091065 מיטרוניקס 285 70.5%     70.5% 29.5%
255   304014 אסם 4,811 16.8%   53.8% 70.6% 29.4%
256   462010 ארפל-ס 3.5 70.8%     70.8% 29.2%
257   797035 קליל 109 67.4%   3.4% 70.9% 29.1%
258   118018 קלרום-ס 9.0 70.9%     70.9% 29.1%
259   735019 בירי-ס 12 71.0%     71.0% 29.0%
260   341016 אלוני מיתר -ס 9.2 51.1%   20.0% 71.1% 28.9%
261   1080266 ליטו גרופ-ס 3.1 22.1%   48.9% 71.1% 28.9%
262   383018 אופק נדלן-ס 1.3 71.1%     71.1% 28.9%
263   1085141 אי.אם.אס 75 71.2%     71.2% 28.8%
264   800011 אפריקה תעשיות 179 71.2%     71.2% 28.8%
265   694034 אלקו החזקות 467 71.3%     71.3% 28.7%
266   1084698 חילן טק 149 71.4%     71.4% 28.6%
267   1091651 ארד 170 71.4%     71.4% 28.6%
268   1103852 לייזר דטקט-ס 1.4 71.5%     71.5% 28.5%
269   1084433 דטא ג'יסיאי-ס 22 71.6%     71.6% 28.4%
270   541011 עטיה 14 57.9%   13.8% 71.7% 28.3%
271   1080290 סמיקום 22 71.8%     71.8% 28.2%
272   136010 גאון נכסים 29 71.9%     71.9% 28.1%
273   211011 נגב 73 72.0%     72.0% 28.0%
274   477018 טלדור 40 72.0%     72.0% 28.0%
275   1103506 אוריין 57 72.0%     72.0% 28.0%
276   782011 ארלדן 84 72.2%     72.2% 27.8%
277   1104785 חממה סחר 50 72.4%     72.4% 27.6%
278   1085489 חפציבה גלובל* 29 72.4%     72.4% 27.6%
279   274019 נפטא חיפוש -ס 76 72.5%     72.5% 27.5%
280   1084326 אריקום-ס 17 72.6%     72.6% 27.4%
281   645010 טיבון ויל-ס 33 72.7%     72.7% 27.3%
282   394015 רציו יהש-ש 21 72.7%     72.7% 27.3%
283   323014 מליסרון 1,102 72.7%     72.7% 27.3%
284   1082551 רבוע כחול ישראל 1,175 72.7%     72.7% 27.3%
285   463018 ליגד-ס 19 72.8%     72.8% 27.2%
286   493015 דיגל 17 72.9%     72.9% 27.1%
287   1081009 רקח 26 72.9%     72.9% 27.1%
288   1084953 סינאל 46 72.9%     72.9% 27.1%
289   1084144 דניה סיבוס 139 73.0%     73.0% 27.0%
290   1083856 אביב פתרונות -ס 8.0 73.0%     73.0% 27.0%
291   199018 גולן-ס 11 73.0%     73.0% 27.0%
292   644013 פלרם 183 73.1%     73.1% 26.9%
293   1080753 אילקס מדיקל 135 73.1%     73.1% 26.9%
294   1095835 ארפורט סיטי 454 73.1%     73.1% 26.9%
295   438010 פסיפיקה* 23 48.8%   24.6% 73.3% 26.7%
296   198010 כלכלית ירושלים 590 73.4%     73.4% 26.6%
297   1095785 נקסטקום 14 73.4%     73.4% 26.6%
298   1102458 איתמר 32 22.8%   50.7% 73.4% 26.6%
299   373019 אאורה 77 73.5%     73.5% 26.5%
300   1080928 מלתא 35 73.5%     73.5% 26.5%
301   576017 חברה לישראל 7,665 72.8%   0.7% 73.5% 26.5%
302   510016 הוט 1,889 73.6%     73.6% 26.4%
303   319012 פטרו גרופ 55 73.4%   0.1% 73.6% 26.4%
304   282012 אימקו 68 73.6%     73.6% 26.4%
305   1092907 נטוויז'ן 887 73.6%     73.6% 26.4%
306   473017 דורי קבוצה 90 73.8%     73.8% 26.2%
307   1102532 חנן מור-ס 26 73.8%     73.8% 26.2%
308   1096148 גולף 450 73.9%     73.9% 26.1%
309   1210079 קרדן ישראל 306 0.3%   73.7% 74.0% 26.0%
310   367011 ג'ונו קפיטל 3.2     74.1% 74.1% 25.9%
311   1082726 תאת טכנו 123 74.4%     74.4% 25.6%
312   1107663 סמייל תקשורת012 537 74.4%     74.4% 25.6%
313   169011 פורמולה ויז'ן 20 74.4%     74.4% 25.6%
314   746016 שטראוס 3,783 74.5%     74.5% 25.5%
315   1091248 לפידות חלץ יה-ס 49 74.5%     74.5% 25.5%
316   156018 מלם תים 138 74.6%     74.6% 25.4%
317   1097302 קליר 14 74.6%     74.6% 25.4%
318   415018 חבס 194 74.7%     74.7% 25.3%
319   1104009 בריטיש ישראל 609 0.7%   74.0% 74.7% 25.3%
320   351015 חד 134 74.8%     74.8% 25.2%
321   1094622 מלרג 25 74.8%     74.8% 25.2%
322   611012 אפריקה 1,918 74.8%     74.8% 25.2%
323   1105303 ענני תקשורת 21 74.9%     74.9% 25.1%
324   146019 אלרוב ישראל 256 74.9%     74.9% 25.1%
325   1100957 אבגול 342 74.9%     74.9% 25.1%
326   314013 דנאל כא 50 74.9%     74.9% 25.1%
327   418012 יאד-ס 67 74.9%     74.9% 25.1%
328   722314 אגוד 461 74.9%     74.9% 25.1%
329   1084763 שרפד טכנ 12 75.0%     75.0% 25.0%
330   1100007 פז נפט 3,848 74.5%   0.4% 75.0% 25.0%
331   539015 רוטשטיין 13 48.6%   26.4% 75.0% 25.0%
332   826016 לכיש 22 75.0%     75.0% 25.0%
333   1097948 אפריקה מגורים 275 75.2%     75.2% 24.8%
334   1081686 סאמיט 63 75.2%     75.2% 24.8%
335   276014 גרנית 1,051 75.3%     75.3% 24.7%
336   280016 קסטרו 222 75.3%     75.3% 24.7%
337   639013 דיסקונט השקעות 2,853 75.3%     75.3% 24.7%
338   1102045 סיאלו 14 58.7%   16.6% 75.4% 24.6%
339   1097278 אמות 768 75.6%     75.6% 24.4%
340   404012 מי עדן 33 75.5%   0.09% 75.6% 24.4%
341   1099936 חפציבה ג'רו* 47 75.6%     75.6% 24.4%
342   484014 אוריאלי-ס 10 75.7%     75.7% 24.3%
343   389015 אגרי 46 75.7%     75.7% 24.3%
344   339036 קמן אחזקות 82 75.8%     75.8% 24.2%
345   593038 בינלאומי 5 1,467 75.9%     75.9% 24.1%
346   715011 אזורים 285 74.3%   1.7% 76.0% 24.0%
347   442012 סיאי 20 0.9%   75.3% 76.1% 23.9%
348   412015 פייטון 55 76.2%     76.2% 23.8%
349   305011 אשלד -ס 64 76.2%     76.2% 23.8%
350   649012 כור 1,989 76.2%     76.2% 23.8%
351   1086206 גמול השקעות 32 76.3%     76.3% 23.7%
352   161018 וואן תוכנה 52 76.5%     76.5% 23.5%
353   144014 לנדמארק גרופ 17 76.6%     76.6% 23.4%
354   1085364 ר.ה. טכנולוגיות 52 76.6%     76.6% 23.4%
355   568014 ספקטרוניקס 74 56.5%   20.2% 76.7% 23.3%
356   429019 אןאםסי 25 76.9%     76.9% 23.1%
357   723007 גזית 689 43.3%   33.7% 77.0% 23.0%
358   417014 פיתקית 26 77.0%     77.0% 23.0%
359   648014 פינרוס 17 77.0%     77.0% 23.0%
360   823013 אסים השק 28 77.0%     77.0% 23.0%
361   1103746 מדיפאואר 16 55.1%   22.1% 77.2% 22.8%
362   1092451 שמיר אופטיקה 199 67.3%   9.9% 77.3% 22.7%
363   1087659 סאפיינס 132 77.3%     77.3% 22.7%
364   356014 סובריין נכסים-ס 11 7.0%   70.4% 77.4% 22.6%
365   302018 דורות-ס 21 76.5%   0.8% 77.4% 22.6%
366   1096742 טי.אר.די-ס 7.7 77.4%     77.4% 22.6%
367   555011 סאני 260 77.5%     77.5% 22.5%
368   180018 אנגל שלמה 174 77.6%     77.6% 22.4%
369   612010 הכשרת הישוב 227 75.3%   2.4% 77.6% 22.4%
370   1105022 תיגבור 25 77.6%     77.6% 22.4%
371   767012 פניקס 1 702 77.7%     77.7% 22.3%
372   1089846 ויסוניק 112 77.7%   0.09% 77.7% 22.3%
373   549014 פרופיט 62 77.8%     77.8% 22.2%
374   530014 בירמן 30 77.8%     77.8% 22.2%
375   179010 אולימפיה 67 61.6%   16.2% 77.8% 22.2%
376   366013 מנופים 131 77.9%     77.9% 22.1%
377   1080456 רימוני 65 77.9%     77.9% 22.1%
378   829010 דלק רכב 1,952 72.4%   5.6% 78.0% 22.0%
379   1092204 עמיר שיווק 64 78.2%     78.2% 21.8%
380   1104314 אשדר 125 78.3%     78.3% 21.7%
381   720011 סהר אינווסט-ס 21 71.6%   6.7% 78.3% 21.7%
382   769026 רפק 106 78.4%     78.4% 21.6%
383   532010 גן שמואל 162 78.4%     78.4% 21.6%
384   1085075 אזימוט טכנו 59 78.5%     78.5% 21.5%
385   1103571 שנפ 52 78.6%     78.6% 21.4%
386   684019 אינטרקוסמא 32 78.6%     78.6% 21.4%
387   795013 תכוף 44 78.6%     78.6% 21.4%
388   522011 כפרית-ס 30 78.7%     78.7% 21.3%
389   1083419 טכנופלס ונצרס-ס 17 60.7%   18.0% 78.7% 21.3%
390   1090315 דמרי 255 78.7%     78.7% 21.3%
391   1094986 גלובליקום טרייד 9.5 78.7%     78.7% 21.3%
392   141010 שלמה החזקות 148 78.8%     78.8% 21.2%
393   485011 אוקיאנה 40 45.5%   33.3% 78.9% 21.1%
394   393017 ראלקו 11 79.0%     79.0% 21.0%
395   1095892 גניגר 52 79.0%     79.0% 21.0%
396   1103621 ניסקו חשמל 110 79.1%     79.1% 20.9%
397   763011 פיבי 749 79.1%   0.1% 79.2% 20.8%
398   584011 ליבנטל 96 79.2%     79.2% 20.8%
399   802033 תאת תעשיות 65 79.3%     79.3% 20.7%
400   1081165 מגדל ביטוח 3,638 9.8%   69.5% 79.4% 20.6%
401   1080688 איזי אנרגיה 53 0.4%   79.0% 79.4% 20.6%
402   573014 לוינשטין 115 79.4%     79.4% 20.6%
403   1084227 טלכור טלכום 12 79.4%     79.4% 20.6%
404   1080407 פיננסיטק-ס 76 79.5%     79.5% 20.5%
405   666016 יובל 9.2 79.6%     79.6% 20.4%
406   401018 פלג ניא 8.8 79.6%     79.6% 20.4%
407   595017 סנפרוסט 93 79.7%     79.7% 20.3%
408   265017 אורביט 71 79.8%     79.8% 20.2%
409   756015 פטרוכימיים 202 79.9%     79.9% 20.1%
410   1104744 גאון אחזקות 86 48.3%   31.5% 79.9% 20.1%
411   1091685 פיסיבי טכנ 37 80.0%     80.0% 20.0%
412   790014 קיסריה-ס 13 80.0%     80.0% 20.0%
413   1104488 מגה אור 42 80.0%     80.0% 20.0%
414   502013 פרג 6.8 80.0%     80.0% 20.0%
415   523019 מילניום-ש 14 80.0%     80.0% 20.0%
416   536011 ברנד 38 80.1%     80.1% 19.9%
417   1104033 רוטקס 21 80.1%     80.1% 19.9%
418   1103878 רבל 61 61.3%   18.8% 80.1% 19.9%
419   704015 יצוא 138 80.1%     80.1% 19.9%
420   1104892 פי.אם.אס-ס 66 80.1%     80.1% 19.9%
421   132019 קמור 83 80.3%     80.3% 19.7%
422   213017 ויליגר 60 80.3%     80.3% 19.7%
423   811018 ולפמן 1 34 80.4%     80.4% 19.6%
424   753012 לודזיה 38 78.5%   2.1% 80.6% 19.4%
425   1094515 ברם תעשיות 36 80.6%     80.6% 19.4%
426   114017 ורדינון נדלן 43 80.6%     80.6% 19.4%
427   1102128 פרשקובסקי 27 80.7%     80.7% 19.3%
428   424010 פאי פיננסים 93 80.8%     80.8% 19.2%
429   209015 איילון 179 80.8%     80.8% 19.2%
430   111013 דירקט קפיטל-ס 12 63.2%   17.7% 80.8% 19.2%
431   716019 מטעי הדר 1-ס 59 81.0%     81.0% 19.0%
432   1099787 מיקרונט-ס 13 81.0%     81.0% 19.0%
433   174011 אינטרגאמא 1 25 81.0%     81.0% 19.0%
434   1096130 פיברולן 16 79.6%   1.4% 81.0% 19.0%
435   637017 טאו 34 81.1%     81.1% 18.9%
436   1096676 דורסל 40 81.1%     81.1% 18.9%
437   202010 רשף-ס 17 81.2%     81.2% 18.8%
438   257014 נפקו סטאר-ס 27 80.2%   1.1% 81.3% 18.7%
439   732016 כהן ממ-ס 24 81.3%     81.3% 18.7%
440   727016 פלסטו שק 65 81.4%     81.4% 18.6%
441   1106806 קמן קפיטל 34 81.4%     81.4% 18.6%
442   413013 קשרי תעופה 40 81.4%     81.4% 18.6%
443   1098565 רבוע נדלן 481 81.4%     81.4% 18.6%
444   1081926 אפקון אלקטרו 116 81.4%     81.4% 18.6%
445   778019 סינרג'י כבלים 36 29.5%   52.0% 81.5% 18.5%
446   174037 אינטרגאמא 5 47 81.6%     81.6% 18.4%
447   579011 פאנגאיה ישראל 38 81.7%     81.7% 18.3%
448   425017 צרפתי 36 81.7%     81.7% 18.3%
449   347013 שטאנג 7.9 81.8%     81.8% 18.2%
450   1101898 נידר 16 81.8%     81.8% 18.2%
451   1102227 כלל פיננסים 207 81.8%     81.8% 18.2%
452   1090547 שלאג 70 82.0%     82.0% 18.0%
453   1082007 ישאל 58 82.1%     82.1% 17.9%
454   175018 איביאי בית השק 185 82.4%     82.4% 17.6%
455   138016 ארזים 28 68.0%   14.4% 82.4% 17.6%
456   263012 אדומים-ש 16 82.4%     82.4% 17.6%
457   1080951 חוף גיא 28 82.5%     82.5% 17.5%
458   419010 סינופסיס-ס 22 82.6%     82.6% 17.4%
459   300012 טיב טקסטיל-ס 27 82.7%     82.7% 17.3%
460   197012 כתר 35 82.7%     82.7% 17.3%
461   1085380 ניסקו פרוייקט-ס 53 82.7%     82.7% 17.3%
462   361014 צמיחה 15 82.8%     82.8% 17.2%
463   1084292 קומסק-ס 51 82.8%     82.8% 17.2%
464   1106376 אינטרקיור 40 47.5%   35.3% 82.8% 17.2%
465   1084425 ראשטוב 53 82.9%     82.9% 17.1%
466   150011 חירון 55 83.0%     83.0% 17.0%
467   397018 ניו הוריזון-ס 85 83.1%     83.1% 16.9%
468   411017 דרבן 374 83.1%     83.1% 16.9%
469   307017 מאקפל-ס 159 83.1%     83.1% 16.9%
470   719013 לוי 102 83.2%     83.2% 16.8%
471   505016 איידיאו 102 83.2%     83.2% 16.8%
472   589010 אמיליה פיתוח 93 83.3%     83.3% 16.7%
473   241018 טאגור קפיטל 41 78.7%   4.6% 83.4% 16.6%
474   357012 מטיס קפיטל 73 72.6%   10.8% 83.4% 16.6%
475   550012 אסטיגי 35 83.4%     83.4% 16.6%
476   638015 אלרן השקעות 10 83.4%     83.4% 16.6%
477   1104280 כלל ביוטכנו 258 83.5%     83.5% 16.5%
478   634030 שמן-ס 47 49.8%   33.7% 83.5% 16.5%
479   700070 פמה-ס 84 64.9%   18.6% 83.5% 16.5%
480   1107523 אייס דיפו 94 83.5%     83.5% 16.5%
481   1102219 פרידנזון 16 83.6%     83.6% 16.4%
482   1099647 קמור מוטורס 46 83.6%     83.6% 16.4%
483   699017 נכסים ובנין 953 83.6%     83.6% 16.4%
484   751032 זד בי איי-ס 48 83.6%     83.6% 16.4%
485   212019 אורדע-ס 28 73.8%   9.9% 83.6% 16.4%
486   1081249 כרמל אחזק-ס 8.2 71.8%   11.8% 83.7% 16.3%
487   238014 ממן 144 83.8%     83.8% 16.2%
488   1080605 תשואה 10 25 83.8%     83.8% 16.2%
489   544015 מידאס 15 83.9%     83.9% 16.1%
490   1087022 פוקס 95 83.9%     83.9% 16.1%
491   1105196 מישורים 120 83.9%     83.9% 16.1%
492   103010 טיב טעם 85 83.9%     83.9% 16.1%
493   1104041 ביכורי השדה 65 84.0%     84.0% 16.0%
494   824011 גיא ייזום 24 84.0%     84.0% 16.0%
495   1080845 גטר 128 84.1%     84.1% 15.9%
496   562017 ישראלום 106 84.1%     84.1% 15.9%
497   1080548 ברקן 56 84.1%     84.1% 15.9%
498   1106459 ציפ פי.סי 16 84.2%     84.2% 15.8%
499   1104249 רמי לוי 294 84.2%     84.2% 15.8%
500   444018 אביב בניה-ס 26 84.2%     84.2% 15.8%
501   258012 קריסטל צריכה 38 84.2%     84.2% 15.8%
502   516013 רודמקו 14 84.3%     84.3% 15.7%
503   1103464 אורתם סהר 101 84.3%     84.3% 15.7%
504   1105162 אדרי-אל 38 84.5%     84.5% 15.5%
505   1104363 אמר קולוני 30 84.5%     84.5% 15.5%
506   489013 פאלאס תעשיות-ס 59 17.4%   67.1% 84.5% 15.5%
507   350017 ויז'ן סיגמא 30 84.5%     84.5% 15.5%
508   130013 זנלכל 75 84.5%     84.5% 15.5%
509   515015 כמיפל 51 84.5%     84.5% 15.5%
510   543017 כנפיים 289 84.5%     84.5% 15.5%
511   724013 שחר חדש 52 84.5%     84.5% 15.5%
512   3960028 טמבור 157 84.6%     84.6% 15.4%
513   495010 אקסטרא 29 84.6%     84.6% 15.4%
514   574012 קבלנים 29 84.7%     84.7% 15.3%
515   421016 נתנאל גרופ 12 84.7%     84.7% 15.3%
516   551010 רגנסי-ס 86     84.7% 84.7% 15.3%
517   531012 בוני תיכון 25 84.8%     84.8% 15.2%
518   641019 אייביטרנס-ס 16 84.8%     84.8% 15.2%
519   1097229 ב.יאיר 20 84.8%     84.8% 15.2%
520   1085810 ורדינון טקסטל-ס 21 84.8%     84.8% 15.2%
521   423012 איי.טי.אל 62 84.8%     84.8% 15.2%
522   406017 גאון אגרו -ס 110 84.8%     84.8% 15.2%
523   384016 מרחב 155 84.9%     84.9% 15.1%
524   343012 מלונות הכשרה-ס 81 84.9%     84.9% 15.1%
525   1085026 קרדן טכנולוג-ס 6.0 84.9%     84.9% 15.1%
526   296012 אס.די.אס 23 85.0%     85.0% 15.0%
527   1104959 משביר לצרכן 120 85.0%     85.0% 15.0%
528   1086297 קבוצת כרמל 23     85.0% 85.0% 15.0%
529   765016 מיינרום 47 75.0%   10.0% 85.0% 15.0%
530   312017 עשות 29 85.0%     85.0% 15.0%
531   1080977 יורו אוברסיז 5.5 85.0%     85.0% 15.0%
532   1081058 אפסק 35 85.0%     85.0% 15.0%
533   235010 בית הזהב 44 85.0%     85.0% 15.0%
534   206011 אורעד חי השק -ס 28 85.0%     85.0% 15.0%
535   698019 פולאר השקעות 130 84.9%   0.2% 85.1% 14.9%
536   349019 אומגה-ס 33 85.2%     85.2% 14.8%
537   246017 וולקן-ש 15 85.2%     85.2% 14.8%
538   1104058 צמח המרמן 15 85.2%     85.2% 14.8%
539   1084607 אלול תמארינד 41 85.3%     85.3% 14.7%
540   455014 בר-ש 13 85.3%     85.3% 14.7%
541   819011 עוגן נדלן 187 85.4%     85.4% 14.6%
542   1080639 אקסלנס השקעות 433 85.7%     85.7% 14.3%
543   157016 ויטה-פרי הגליל 9.8 46.8%   38.9% 85.7% 14.3%
544   148015 אופיס-ש 26 85.8%     85.8% 14.2%
545   1082403 אלדין 505 18.8%   67.0% 85.8% 14.2%
546   1100080 אלרן נדלן 20 64.5%   21.3% 85.8% 14.2%
547   813014 סנו 701 86.0%     86.0% 14.0%
548   448019 גולקס* 60 86.0%     86.0% 14.0%
549   526012 רבד 99 86.1%     86.1% 13.9%
550   271015 קו מנחה 58 86.1%     86.1% 13.9%
551   6360044 דלק ישראל 1,379 86.3%     86.3% 13.7%
552   642017 לפידות 128 86.3%     86.3% 13.7%
553   1104496 אורד 67 63.1%   23.3% 86.4% 13.6%
554   297010 אברות-ס 9.0 86.5%     86.5% 13.5%
555   613034 ישרס 390 86.5%     86.5% 13.5%
556   134015 מקסימה 1-ש 51 86.6%     86.6% 13.4%
557   1082353 סקיילקס 784 86.6%     86.6% 13.4%
558   1094044 אלקטרה נדלן 513 86.6%     86.6% 13.4%
559   1105261 סטרלינג 13 86.7%     86.7% 13.3%
560   525014 טרנס טרה אינו-ס 91 86.7%     86.7% 13.3%
561   818013 אנגל אירו 87 86.8%     86.8% 13.2%
562   822015 דן מלונות 1,649 86.8%     86.8% 13.2%
563   686014 מהדרין 174 86.8%     86.8% 13.2%
564   1080837 שניב 117 86.9%     86.9% 13.1%
565   1081074 איסתא 1 81 86.9%     86.9% 13.1%
566   1105097 נטו מלינדה 223 87.0%     87.0% 13.0%
567   514018 טוטנאור 92 87.1%     87.1% 12.9%
568   1092709 בי.ג'י.איי 66 87.1%     87.1% 12.9%
569   363010 אינספייר 94 87.4%     87.4% 12.6%
570   1107085 בסר הנדסה 58 87.5%     87.5% 12.5%
571   329011 אירו סאט -ס 66 80.0%   7.5% 87.5% 12.5%
572   771014 אנגל משאבים -ס 66 87.6%     87.6% 12.4%
573   593012 בינלאומי 1 1,030 87.8%     87.8% 12.2%
574   1082114 אינוונטק-ש 63 87.8%     87.8% 12.2%
575   456012 חופית-ס 41 87.9%     87.9% 12.1%
576   226019 מבני תעשיה 1,515 87.9%     87.9% 12.1%
577   251017 אשטרום נכסים 149 88.1%     88.1% 11.9%
578   365015 יורוקום גר-ס 47 88.3%     88.3% 11.7%
579   102012 סולומון אחז 28 88.3%     88.3% 11.7%
580   162016 דנלי-ס 0.02     88.7% 88.7% 11.3%
581   675017 אברבוך 313 88.7%     88.7% 11.3%
582   815019 מתמ-ס 66 88.7%     88.7% 11.3%
583   798017 אידיבי פתוח 1,811 88.8%     88.8% 11.2%
584   149013 גולד-ס 48 88.8%     88.8% 11.2%
585   1106749 מצלאוי 69 88.8%     88.8% 11.2%
586   426015 מיני ליין 78 88.8%     88.8% 11.2%
587   1084789 אי אונליין 29 89.0%     89.0% 11.0%
588   565010 דלק אנרגיה 952 89.1%     89.1% 10.9%
589   1093004 גדות ביוכימיה 70 89.2%     89.2% 10.8%
590   387019 אלרוב נדלן 291 89.2%     89.2% 10.8%
591   1090117 ספאנטק 94 89.3%     89.3% 10.7%
592   293019 נביעות 129 89.3%     89.3% 10.7%
593   1080985 ישרוטל-ס 559 8.0%   81.4% 89.4% 10.6%
594   1098755 גילץ 203 71.2%   18.3% 89.4% 10.6%
595   805010 טמפו 196 89.5%     89.5% 10.5%
596   508010 הכשרה החז בטו-ס 59 89.5%     89.5% 10.5%
597   1092345 חלל תקשורת 498 89.6%     89.6% 10.4%
598   559013 אלגו-ש 7.3 77.2%   12.5% 89.7% 10.3%
599   736579 אידיבי אחזקות 2,104 89.7%     89.7% 10.3%
600   731018 ערד 269 37.0%   52.7% 89.8% 10.2%
601   437012 אספן נדלן 160 89.8%     89.8% 10.2%
602   402016 בוימלגרין -ס 43     89.8% 89.8% 10.2%
603   1093046 פולאר בינלאומי 15 89.9%     89.9% 10.1%
604   1106921 לידמס-ס 24 3.4%   86.5% 89.9% 10.1%
605   1085042 ליברטי-ס 157 89.9%     89.9% 10.1%
606   1080597 סאטקום מערכות 101 90.0%     90.0% 10.0%
607   336016 אלוני תשלובת-ש 67 90.0%     90.0% 10.0%
608   352013 לגנא הולדינגס 54 90.0%     90.0% 10.0%
609   1085778 גירון פיתוח 83 90.0%     90.0% 10.0%
610   744011 מעריב-ס 208 90.0%     90.0% 10.0%
611   219014 יונידרס-ש 48 90.0%     90.0% 10.0%
612   1097260 ביג 500 90.2%     90.2% 9.8%
613   163014 מאגרי בניה-ס 55 90.2%     90.2% 9.8%
614   1090133 ישיר-איי.די.איי 128 90.3%     90.3% 9.7%
615   1093202 דור אלון 342 90.7%     90.7% 9.3%
616   279018 אדלר השקעות-ש 17 90.7%     90.7% 9.3%
617   392035 חסין אש-ש 31 90.8%     90.8% 9.2%
618   443010 תדביק-ש 35 91.0%     91.0% 9.0%
619   1093293 דלק נדלן 513 91.2%     91.2% 8.8%
620   133017 תיא תקשורת-ש 69 91.2%     91.2% 8.8%
621   726018 ירושלים 271 91.6%     91.6% 8.4%
622   416016 וילאר 196 91.9%     91.9% 8.1%
623   295014 ספרינט-ס 12 92.5%     92.5% 7.5%
624   1090224 הכשרה חב לבטוח 92 92.9%     92.9% 7.1%
625   1080274 זוקו 109 94.1%     94.1% 5.9%
626   134031 מקסימה 5-ש 105 94.2%     94.2% 5.8%
627   1092840 פלסטופיל 124 95.5%     95.5% 4.5%
628   767038 פניקס 5-ס 84 95.9%     95.9% 4.1%
629   1080860 דור כימיקלים 223 96.5%     96.5% 3.5%
* בהשעית  מסחר