החזקות  הציבור  ובעלי  ענין  במניות
2009  מרץ
ממוין    לפי    אחוז    החזקות    הציבור
שווי   שוק   במיליוני   ש"ח   מחושב   על   בסיס   שער   ממוצע   בשלושה   חודשים   אחרונים
ש.  שוק בעלי  ענין החזקות
מספר  ני"ע Mar-09 ישראלים ממשלה זרים סה"כ ציבור
1   606418 פתוח תעשיה גג-ס 20   0.002%   0.002% 99.998%
2   606095 פתוח תעשה גג1-ס 37 0.2%     0.2% 99.8%
3   273011 נייס 5,363     0.6% 0.6% 99.4%
4   1084458 אלווריון 786 1.2%     1.2% 98.8%
5   606517 פתוח תעשיה ג 37 1.3% 0.1%   1.4% 98.6%
6   606111 פתוח תעשיה מב-ס 5.7 6.5%     6.5% 93.5%
7   629014 טבע 156,899 4.9%   1.8% 6.8% 93.2%
8   506022 גבעות יהש-ס 62 7.2%     7.2% 92.8%
9   1098474 וריפון 1,708     13.4% 13.4% 86.6%
10   1094168 טופספין מדיקאל 7.6 11.7%   2.3% 14.1% 85.9%
11   1082437 בלופניקס 197 9.2%   6.2% 15.4% 84.6%
12   1098920 ריט 1 260 15.6%     15.6% 84.4%
13   433011 מיקרומדיק 28 16.3%     16.3% 83.7%
14   1109644 סלע נדלן 52 16.8%     16.8% 83.2%
15   1092436 לידקום 48 13.4%   7.4% 20.8% 79.2%
16   1085497 אקס טי אל 12 0.2%   20.7% 20.9% 79.1%
17   604611 לאומי 11,494 9.6% 11.5%   21.1% 78.9%
18   547018 שדות נפט יהש-ש* 13 21.6%     21.6% 78.4%
19   1090943 פולירם 56 22.5%     22.5% 77.5%
20   558015 חסון 53 22.6%     22.6% 77.4%
21   1080720 די מדיקל 51 22.6%     22.6% 77.4%
22   1085166 סרגון 723 17.9%   5.2% 23.1% 76.9%
23   278010 ביוסל 80 23.3%     23.3% 76.7%
24   1082544 איזיצ'יפ 1,371 2.6%   21.5% 24.1% 75.9%
25   662577 פועלים 10,151 25.7%     25.7% 74.3%
26   1086792 פילת מדיה 46 21.8%   5.9% 27.7% 72.3%
27   1085208 קומפיוגן 67 9.1%   18.8% 27.9% 72.1%
28   1080670 ריטליקס 538 28.1%     28.1% 71.9%
29   1084367 תמיר הון 30 28.3%     28.3% 71.7%
30   1082346 אורכית 154 15.2%   13.7% 28.9% 71.1%
31   1082817 בי.או.אס.-ס 26 21.4%   8.6% 30.1% 69.9%
32   1095223 ביו לייט 24 30.3%     30.3% 69.7%
33   1082379 טאואר 119 8.9%   21.4% 30.3% 69.7%
34   1085182 מאינד 55 21.5%   9.0% 30.5% 69.5%
35   1082510 גילת 519 5.5%   25.6% 31.2% 68.8%
36   1082965 אודיוקודס 236 24.0%   7.2% 31.2% 68.8%
37   1082585 תפרון 31 28.0%   4.6% 32.5% 67.5%
38   232017 ישראמקו יהש 1,500 32.9%     32.9% 67.1%
39   1092428 פריגו 9,532 7.5%   25.4% 33.0% 67.0%
40   716035 מטעי הדר 5-ס 17 33.1%     33.1% 66.9%
41   345017 מודיעין יהש-ש 1.4 20.5%   12.6% 33.1% 66.9%
42   1082692 סיליקום 157 33.2%     33.2% 66.8%
43   368019 ביומדיקס 52 18.0%   18.7% 36.7% 63.3%
44   1081439 לודן 77 40.7%     40.7% 59.3%
45   1081082 פרוטרום 1,628 2.7%   38.3% 40.9% 59.1%
46   599019 די רום 3.5 41.4%     41.4% 58.6%
47   1083450 ג'קדה 186 26.3%   15.3% 41.6% 58.4%
48   354019 טלסיס 78 42.3%     42.3% 57.7%
49   1081819 מכתשים אגן 6,200 42.4%   1.0% 43.4% 56.6%
50   1101021 אפליסוניקס 25 37.1%   6.4% 43.5% 56.5%
51   1101450 אלוטקס 7.6 42.6%   1.1% 43.6% 56.4%
52   1094937 מעין ונצרס 68 14.1%   29.8% 43.9% 56.1%
53   1089622 טסקום 10 44.2%     44.2% 55.8%
54   1082668 רדקום-ס 12 40.5%   4.0% 44.4% 55.6%
55   521013 סטארלימס 155 38.4%   6.8% 45.2% 54.8%
56   243014 חנל יהש-ס 147 45.4%     45.4% 54.6%
57   1081124 אלביט מערכות 7,582 45.9%     45.9% 54.1%
58   770016 גרינסטון 184 46.0%     46.0% 54.0%
59   486027 מרתון 83 46.0%     46.0% 54.0%
60   1081868 איתוראן 680 32.2%   14.0% 46.1% 53.9%
61   695437 מזרחי טפחות 4,277 46.8%     46.8% 53.2%
62   796011 תיא השקעות 62 46.8%     46.8% 53.2%
63   1094473 כן פייט ביופרמה 96 47.0%     47.0% 53.0%
64   1101732 מלאנוקס 1,020 6.8%   40.3% 47.1% 52.9%
65   1083716 מטאלינק 15 47.8%     47.8% 52.2%
66   286013 ברן 99 23.0%   24.9% 47.9% 52.1%
67   749077 אלרון 216 48.6%     48.6% 51.4%
68   1094119 קמהדע 147 44.0%   4.8% 48.8% 51.2%
69   1097450 בי קונטקט -ס 2.1 49.0%     49.0% 51.0%
70   1095819 אינקרדימייל 102 39.5%   9.6% 49.1% 50.9%
71   220012 סטאר נייט 9.0 49.4%     49.4% 50.6%
72   1081116 אלביט הדמיה 1,268 50.0%     50.0% 50.0%
73   1080241 סידב-ס 8.3 50.1%     50.1% 49.9%
74   1105055 אבוג'ן 203 23.9%   26.3% 50.2% 49.8%
75   1095140 נסווקס 36 50.2%     50.2% 49.8%
76   333013 ספן 6.0 50.6%     50.6% 49.4%
77   445015 מטריקס 445 50.8%     50.8% 49.2%
78   1084250 איסתא בכ 0.1 14 50.8%     50.8% 49.2%
79   679019 אדוונטק 13 51.0%     51.0% 49.0%
80   691212 דיסקונט א 3,033 0.04% 25.0% 26.0% 51.0% 49.0%
81   1099761 זרח יהש-ש 7.5 51.3%     51.3% 48.7%
82   1083484 פרטנר 9,230     51.4% 51.4% 48.6%
83   299016 אראסאל 43 51.7%     51.7% 48.3%
84   1082916 מגל מערכות 223 5.1%   46.7% 51.8% 48.2%
85   1101534 סלקום 8,224 47.0%   5.0% 52.0% 48.0%
86   390013 אלוני חץ 554 52.0%     52.0% 48.0%
87   1082627 פוינטר 67 52.3%     52.3% 47.7%
88   587014 ארית תעשיות 12 52.3%     52.3% 47.7%
89   1097344 נטקס 40 45.3%   7.0% 52.3% 47.7%
90   269019 סינמה יהש-ש 2.4 52.4%     52.4% 47.6%
91   583013 יואל 336 50.6%   2.0% 52.6% 47.4%
92   482018 מילומור* 3.8 53.1%     53.1% 46.9%
93   1090364 אלספק 64 53.4%     53.4% 46.6%
94   1087824 אל על 447 54.0%     54.0% 46.0%
95   546010 שמיר מזון 7.3 54.2%     54.2% 45.8%
96   1097054 בי.אס.פי 15 48.5%   5.7% 54.2% 45.8%
97   755017 אקויטל 179 54.4%     54.4% 45.6%
98   268011 אבנר יהש 1,646 54.5%     54.5% 45.5%
99   1087949 קרדן אן.וי. 1,132 54.8%   0.1% 54.9% 45.1%
100   1098169 אקספון-ס 47 18.1%   37.0% 55.1% 44.9%
101   256016 פורמולה מערכות 236 55.5%     55.5% 44.5%
102   1083831 יוניטרוניקס 9.3 55.8%     55.8% 44.2%
103   266015 רובוגרופ 14 46.9%   8.9% 55.8% 44.2%
104   1080035 מולטימטריקס 36 56.0%     56.0% 44.0%
105   745018 פוליגון-ס 20 45.9%   10.2% 56.0% 44.0%
106   1101518 ביוליין 82 33.7%   22.7% 56.3% 43.7%
107   1106855 מזור טכנו 79 8.0%   48.4% 56.4% 43.6%
108   260018 אורמת 3,353 37.1%   19.3% 56.4% 43.6%
109   564013 נדלנס-ס 11 56.4%     56.4% 43.6%
110   1080225 מאגמה* 9.3     56.6% 56.6% 43.4%
111   1095405 הדסית ביו 15 51.5%   5.1% 56.6% 43.4%
112   290023 תעוזה 53 20.8%   36.4% 57.1% 42.9%
113   1105907 איטיג'יאי 13 50.0%   7.4% 57.4% 42.6%
114   1105204 ביונדווקס-ס 7.5 57.7%     57.7% 42.3%
115   1085265 ארן 12 57.8%     57.8% 42.2%
116   434019 פאנגאיה נדלן 70 58.0%     58.0% 42.0%
117   230011 בזק 16,578 58.1%     58.1% 41.9%
118   556019 טרי טופ-ש 3.8 58.2%     58.2% 41.8%
119   1098342 ביוקנסל 20 58.3%     58.3% 41.7%
120   431015 אייאיאס 114 58.3%     58.3% 41.7%
121   474015 אנטר הולדינגס-ס 2.5 58.3%     58.3% 41.7%
122   135012 וורלד קפיטל-ש 4.4 32.0%   26.7% 58.7% 41.3%
123   1084003 אי.אל.די.-ס 11 58.9%     58.9% 41.1%
124   524017 גילאון 7.6 59.1%     59.1% 40.9%
125   399014 בריל 123 59.3%     59.3% 40.7%
126   117010 בסר אירופה 60 59.3%     59.3% 40.7%
127   168013 נטו אחזקות 200 59.4%     59.4% 40.6%
128   253013 מדטכניקה 188 59.4%     59.4% 40.6%
129   1095975 פרוסיד 15 52.0%   7.4% 59.4% 40.6%
130   142018 תדאה-ס 40 59.6%     59.6% 40.4%
131   1083377 רמדור 14 59.8%     59.8% 40.2%
132   310011 ארקו החזקות -ס 9.1 33.8%   26.3% 60.0% 40.0%
133   632018 נייר חדרה 670 60.0%     60.0% 40.0%
134   1086230 או.אר.טי 97 60.2%     60.2% 39.8%
135   1105139 מובייל מקס 8.8 30.8%   29.5% 60.3% 39.7%
136   528018 מעברות 395 60.3%     60.3% 39.7%
137   1096890 מדיקל 22 60.4%     60.4% 39.6%
138   1084557 נובה 46 42.3%   18.2% 60.5% 39.5%
139   1099571 קסניה 25 60.6%     60.6% 39.4%
140   1101666 בבילון 167 40.1%   20.6% 60.7% 39.3%
141   2590248 בזן 2,084 60.8%     60.8% 39.2%
142   1083658 עילדב-ס 43 60.9%     60.9% 39.1%
143   811034 ולפמן 5 21 61.0%     61.0% 39.0%
144   1084482 פועלים איביאי 81 61.2%     61.2% 38.8%
145   608018 כלל תעשיות 1,438 61.2%     61.2% 38.8%
146   777037 שופרסל 2,722 56.9%   4.3% 61.3% 38.7%
147   459016 דן רכב 194 61.3%     61.3% 38.7%
148   1103407 אפליקיור 17 53.8%   7.7% 61.6% 38.4%
149   264010 גפן השק 3.2 61.7%     61.7% 38.3%
150   1104868 אקסלנז 19 59.8%   2.0% 61.8% 38.2%
151   566018 מנורה מב החז 1,347     61.9% 61.9% 38.1%
152   617035 ארגמן 21 60.5%   1.5% 62.0% 38.0%
153   1083633 פולאר תקשורת 20 62.1%     62.1% 37.9%
154   669010 מטי 76 47.3%   14.9% 62.2% 37.8%
155   605030 בנין 5.9 62.2%     62.2% 37.8%
156   1081843 דש איפקס 379 49.4%   13.0% 62.4% 37.6%
157   1082312 מג'יק 148 62.4%     62.4% 37.6%
158   825018 קינג 10 62.5%     62.5% 37.5%
159   1081215 נצבא 977 62.6%     62.6% 37.4%
160   1084383 רדויז'ן 443 29.2%   33.5% 62.7% 37.3%
161   673012 תפן 16 62.7%     62.7% 37.3%
162   200014 פז חן 7.4 62.8%     62.8% 37.2%
163   249011 יעד 17 62.9%     62.9% 37.1%
164   1080324 המלט 127 63.0%     63.0% 37.0%
165   338012 מר 131 63.1%     63.1% 36.9%
166   1083955 קווליטאו 9.5 46.9%   16.4% 63.2% 36.8%
167   1096049 ביו ויו 8.3 36.0%   27.3% 63.3% 36.7%
168   272013 רבינטקס 42 63.7%     63.7% 36.3%
169   1098300 אמפל אמריקן 295 63.7%     63.7% 36.3%
170   730010 צור 77 63.7%     63.7% 36.3%
171   1820083 אדגר 326 63.7%     63.7% 36.3%
172   106013 יולי הון 9.2 22.9%   40.9% 63.7% 36.3%
173   328013 פריורטק 47 64.1%     64.1% 35.9%
174   654012 אמנת 55 64.3%     64.3% 35.7%
175   1086537 גיוון 1,001 48.5%   16.2% 64.7% 35.3%
176   281014 כיל 39,410 64.7%     64.7% 35.3%
177   440016 כרמית 12 64.7%     64.7% 35.3%
178   810010 כהן פיתוח 34 64.8%     64.8% 35.2%
179   313015 אספן בניה 63 53.1%   11.8% 64.9% 35.1%
180   192013 רוזבאד 47 64.9%     64.9% 35.1%
181   592014 אורן השקעות 6.9 64.9%     64.9% 35.1%
182   1081983 פילת טכנולוג'יס 13 63.4%   1.5% 64.9% 35.1%
183   621011 קרור 257 65.0%     65.0% 35.0%
184   1083443 אינטרנט זהב 362 65.1%     65.1% 34.9%
185   711010 דקסיה ישראל 190 0.002%   65.3% 65.3% 34.7%
186   1102235 פרוקוגניה-ס 7.3 0.1%   65.3% 65.4% 34.6%
187   1081942 שיכון ובינוי 1,227 65.4%     65.4% 34.6%
188   1094283 ברימאג 87 65.5%     65.5% 34.5%
189   127019 מבטח שמיר 570 65.7%     65.7% 34.3%
190   394015 רציו יהש-ש 34 65.7%     65.7% 34.3%
191   1083930 סלע גרופ-ש 5.2 65.8%     65.8% 34.2%
192   1095264 קמטק 43 65.8%     65.8% 34.2%
193   216010 אלדן טק 27 65.9%     65.9% 34.1%
194   1100718 בריינסוויי 231 66.0%     66.0% 34.0%
195   494013 גו.די.אם 4.8 66.0%     66.0% 34.0%
196   1080613 אנליסט 128 66.1%     66.1% 33.9%
197   1090141 תדיר גן 26 66.1%     66.1% 33.9%
198   1084185 טסנת 38 66.2%     66.2% 33.8%
199   702019 אוסיף השקעות 94 66.3%     66.3% 33.7%
200   400010 דוניץ -ס 74 66.3%     66.3% 33.7%
201   1097146 קפיטל פוינט 29 60.5%   6.0% 66.4% 33.6%
202   1100312 לייפוייב 58 66.4%     66.4% 33.6%
203   625012 על בד 199 66.4%     66.4% 33.6%
204   377010 רילון 36 66.5%     66.5% 33.5%
205   1081561 בית שמש 34 66.5%     66.5% 33.5%
206   1082494 פאנדטק 425 57.7%   9.0% 66.6% 33.4%
207   288019 סקופ 223 66.7%     66.7% 33.3%
208   578013 אפקון תעש 85 60.7%   6.2% 66.8% 33.2%
209   601013 אוהה 390 66.9%     66.9% 33.1%
210   395012 בסר פרוייקטים 35 67.1%     67.1% 32.9%
211   367011 ג'ונו קפיטל 4.4     67.1% 67.1% 32.9%
212   1080415 וואלה 140 67.5%     67.5% 32.5%
213   355016 כלנית כרמון 15 67.5%     67.5% 32.5%
214   1091933 גולן פלסטיק 70 67.6%     67.6% 32.4%
215   660019 ניסן 9.8 67.6%     67.6% 32.4%
216   1096007 תפוז 16 67.6%     67.6% 32.4%
217   1084128 דלק קבוצה 3,038 67.6%     67.6% 32.4%
218   224014 כלל עסקי ביטוח 1,298 67.8%     67.8% 32.2%
219   315010 פמס 635 0.05%   67.8% 67.8% 32.2%
220   627034 דלתא 119 66.3%   1.6% 67.8% 32.2%
221   1083682 ביטוח ישיר 219 67.9%     67.9% 32.1%
222   643015 נפטא 376 67.9%     67.9% 32.1%
223   1091354 אפריקה נכסים 568 68.0%     68.0% 32.0%
224   585018 הראל השקעות 1,931 47.2%   20.8% 68.0% 32.0%
225   1096106 לידר שוקי הון 73 68.1%     68.1% 31.9%
226   342014 צאם 80 39.5%   28.9% 68.3% 31.7%
227   1080522 גמאטרוניק 96 68.4%     68.4% 31.6%
228   507012 מיחשוב ישיר ק-ס 38 68.5%     68.5% 31.5%
229   386011 קווינקו 457 68.5%     68.5% 31.5%
230   382010 אמת 48 68.6%     68.6% 31.4%
231   422014 שרם פודים 64 68.6%     68.6% 31.4%
232   1091719 פולישק 6.9 68.9%     68.9% 31.1%
233   371013 וילי פוד 71 68.9%     68.9% 31.1%
234   1081603 פלסאון תעשיות 518 69.2%     69.2% 30.8%
235   1082734 טופ אימג'-ס 30 22.9%   46.5% 69.4% 30.6%
236   454017 צנורות המזה"ת 130 51.9%   17.5% 69.4% 30.6%
237   255018 אופיר אופטרוניק 310 69.4%     69.4% 30.6%
238   208017 פסגות מימון-ס 23 69.6%     69.6% 30.4%
239   1080589 חיון-ס 6.6 69.6%     69.6% 30.4%
240   1099928 ווידמד-ס 5.5 40.6%   29.1% 69.8% 30.2%
241   318014 לידר השקעות 52 69.8%     69.8% 30.2%
242   155036 מנרב 121 69.8%     69.8% 30.2%
243   344010 פלדמן נ-ס 16 69.9%     69.9% 30.1%
244   147033 שלדות 9.3 69.9%     69.9% 30.1%
245   488015 ניסקו תעשיות 50 69.9%     69.9% 30.1%
246   1089721 סולבר 71 69.9%     69.9% 30.1%
247   475020 דלק קידוחים יהש 1,635 70.0%     70.0% 30.0%
248   759019 גב ים 1,159 70.1%     70.1% 29.9%
249   372011 דוראה -ס 37 70.1%     70.1% 29.9%
250   1083575 נעמן 86 70.1%     70.1% 29.9%
251   1096171 מדיגוס 66 60.7%   9.4% 70.1% 29.9%
252   126011 גזית גלוב 2,212 1.2%   69.1% 70.3% 29.7%
253   739037 אלקטרה 868 70.4%     70.4% 29.6%
254   1091065 מיטרוניקס 289 70.5%     70.5% 29.5%
255   797035 קליל 114 67.5%   3.0% 70.5% 29.5%
256   304014 אסם 4,679 16.8%   53.8% 70.6% 29.4%
257   462010 ארפל-ס 3.7 70.8%     70.8% 29.2%
258   118018 קלרום-ס 9.0 70.9%     70.9% 29.1%
259   735019 בירי-ס 10 71.0%     71.0% 29.0%
260   341016 אלוני מיתר -ס 6.6 51.1%   20.0% 71.1% 28.9%
261   1080266 ליטו גרופ-ס 4.3 22.1%   48.9% 71.1% 28.9%
262   383018 אופק נדלן-ס 1.3 71.1%     71.1% 28.9%
263   800011 אפריקה תעשיות 182 71.2%     71.2% 28.8%
264   694034 אלקו החזקות 513 71.4%     71.4% 28.6%
265   1084698 חילן טק 158 71.4%     71.4% 28.6%
266   1091651 ארד 195 71.4%     71.4% 28.6%
267   1103852 לייזר דטקט-ס 1.3 71.5%     71.5% 28.5%
268   1084433 דטא ג'יסיאי-ס 22 71.6%     71.6% 28.4%
269   541011 עטיה 18 57.9%   13.8% 71.7% 28.3%
270   1080290 סמיקום 23 71.8%     71.8% 28.2%
271   136010 גאון נכסים 27 71.9%     71.9% 28.1%
272   211011 נגב 79 72.0%     72.0% 28.0%
273   1103506 אוריין 56 72.0%     72.0% 28.0%
274   782011 ארלדן 77 72.2%     72.2% 27.8%
275   1085489 חפציבה גלובל* 29 72.4%     72.4% 27.6%
276   274019 נפטא חיפוש -ס 108 72.5%     72.5% 27.5%
277   1084326 אריקום-ס 17 72.6%     72.6% 27.4%
278   1104785 חממה סחר 49 72.6%     72.6% 27.4%
279   645010 טיבון ויל-ס 36 72.7%     72.7% 27.3%
280   1082551 רבוע כחול ישראל 1,136 72.8%     72.8% 27.2%
281   463018 ליגד-ס 20 72.8%     72.8% 27.2%
282   493015 דיגל 16 72.9%     72.9% 27.1%
283   1081009 רקח 25 72.9%     72.9% 27.1%
284   1083856 אביב פתרונות -ס 7.4 72.9%     72.9% 27.1%
285   1084953 סינאל 44 72.9%     72.9% 27.1%
286   1084144 דניה סיבוס 165 73.0%     73.0% 27.0%
287   199018 גולן-ס 12 73.0%     73.0% 27.0%
288   644013 פלרם 207 73.1%     73.1% 26.9%
289   1080753 אילקס מדיקל 155 73.1%     73.1% 26.9%
290   1102458 איתמר 42 22.7%   50.4% 73.1% 26.9%
291   1095835 ארפורט סיטי 449 73.2%     73.2% 26.8%
292   438010 פסיפיקה* 23 48.8%   24.6% 73.3% 26.7%
293   198010 כלכלית ירושלים 732 73.4%     73.4% 26.6%
294   1092907 נטוויז'ן 893 73.4%     73.4% 26.6%
295   373019 אאורה 81 73.5%     73.5% 26.5%
296   576017 חברה לישראל 8,396 72.8%   0.7% 73.5% 26.5%
297   1080928 מלתא 35 73.5%     73.5% 26.5%
298   319012 פטרו גרופ 53 73.4%   0.1% 73.6% 26.4%
299   282012 אימקו 78 73.6%     73.6% 26.4%
300   510016 הוט 1,981 73.7%     73.7% 26.3%
301   477018 טלדור 39 73.8%     73.8% 26.2%
302   1096148 גולף 471 73.8%     73.8% 26.2%
303   473017 דורי קבוצה 103 73.8%     73.8% 26.2%
304   1102532 חנן מור-ס 28 73.8%     73.8% 26.2%
305   1085141 אי.אם.אס 73 73.9%     73.9% 26.1%
306   1095785 נקסטקום 14 73.9%     73.9% 26.1%
307   1210079 קרדן ישראל 330 0.3%   73.7% 74.0% 26.0%
308   1100957 אבגול 336 74.0%     74.0% 26.0%
309   1082726 תאת טכנו 119 74.4%     74.4% 25.6%
310   1107663 סמייל תקשורת012 575 74.4%     74.4% 25.6%
311   169011 פורמולה ויז'ן 20 74.4%     74.4% 25.6%
312   746016 שטראוס 3,622 74.5%     74.5% 25.5%
313   1091248 לפידות חלץ יה-ס 50 74.5%     74.5% 25.5%
314   1097302 קליר 16 74.6%     74.6% 25.4%
315   415018 חבס 220 74.7%     74.7% 25.3%
316   1104009 בריטיש ישראל 643 0.8%   74.0% 74.7% 25.3%
317   351015 חד 148 74.8%     74.8% 25.2%
318   1094622 מלרג 31 74.8%     74.8% 25.2%
319   611012 אפריקה 1,862 74.8%     74.8% 25.2%
320   1105303 ענני תקשורת 24 74.9%     74.9% 25.1%
321   146019 אלרוב ישראל 239 74.9%     74.9% 25.1%
322   323014 מליסרון 1,137 74.9%     74.9% 25.1%
323   314013 דנאל כא 50 74.9%     74.9% 25.1%
324   418012 פירסט אסביאס-ס 67 74.9%     74.9% 25.1%
325   1084763 שרפד טכנ 12 75.0%     75.0% 25.0%
326   1100007 פז נפט 3,767 74.5%   0.4% 75.0% 25.0%
327   722314 אגוד 434 75.0%     75.0% 25.0%
328   539015 רוטשטיין 13 48.6%   26.4% 75.0% 25.0%
329   826016 לכיש 24 75.0%     75.0% 25.0%
330   156018 מלם תים 129 75.1%     75.1% 24.9%
331   1097948 אפריקה מגורים 289 75.2%     75.2% 24.8%
332   1081686 סאמיט 74 75.2%     75.2% 24.8%
333   280016 קסטרו 214 75.3%     75.3% 24.7%
334   795013 תכוף 56 75.3%     75.3% 24.7%
335   276014 גרנית 1,033 75.3%     75.3% 24.7%
336   1102045 סיאלו 22 58.7%   16.6% 75.4% 24.6%
337   404012 מי עדן 36 75.5%   0.1% 75.6% 24.4%
338   1100098 מולודן-ס 46 67.9%   7.7% 75.6% 24.4%
339   1099936 חפציבה ג'רו* 47 75.6%     75.6% 24.4%
340   484014 אוריאלי-ס 11 75.7%     75.7% 24.3%
341   389015 אגרי 43 75.7%     75.7% 24.3%
342   1097278 אמות 757 75.7%     75.7% 24.3%
343   339036 קמן אחזקות 87 75.8%     75.8% 24.2%
344   639013 דיסקונט השקעות 3,156 75.9%     75.9% 24.1%
345   593038 בינלאומי 5 1,467 75.9%     75.9% 24.1%
346   715011 אזורים 306 74.3%   1.7% 76.0% 24.0%
347   442012 סיאי 21 0.9%   75.3% 76.1% 23.9%
348   568014 ספקטרוניקס 80 56.1%   20.1% 76.1% 23.9%
349   412015 פייטון 63 76.2%     76.2% 23.8%
350   305011 אשלד -ס 63 76.2%     76.2% 23.8%
351   649012 כור 2,233 76.3%     76.3% 23.7%
352   1086206 גמול השקעות 29 76.3%     76.3% 23.7%
353   161018 וואן תוכנה 47 76.5%     76.5% 23.5%
354   144014 לנדמארק גרופ 19 76.6%     76.6% 23.4%
355   1085364 ר.ה. טכנולוגיות 44 76.6%     76.6% 23.4%
356   429019 אןאםסי 27 76.9%     76.9% 23.1%
357   723007 גזית 650 43.3%   33.7% 77.0% 23.0%
358   417014 פיתקית 25 77.0%     77.0% 23.0%
359   648014 פינרוס 17 77.0%     77.0% 23.0%
360   823013 אסים השק 30 77.0%     77.0% 23.0%
361   1103746 מדיפאואר 17 55.1%   22.1% 77.2% 22.8%
362   1092451 שמיר אופטיקה 204 67.3%   9.9% 77.3% 22.7%
363   1087659 סאפיינס 111 77.3%     77.3% 22.7%
364   356014 סובריין נכסים-ס 8.2 7.0%   70.4% 77.4% 22.6%
365   302018 דורות-ס 20 76.5%   0.8% 77.4% 22.6%
366   1096742 טי.אר.די-ס 6.9 77.4%     77.4% 22.6%
367   555011 סאני 283 77.5%     77.5% 22.5%
368   180018 אנגל שלמה 177 77.6%     77.6% 22.4%
369   767012 פניקס 1 652 77.6%     77.6% 22.4%
370   1105022 תיגבור 24 77.6%     77.6% 22.4%
371   612010 הכשרת הישוב 235 75.3%   2.4% 77.7% 22.3%
372   1089846 ויסוניק 131 77.7%   0.1% 77.7% 22.3%
373   549014 פרופיט 61 77.8%     77.8% 22.2%
374   179010 אולימפיה 56 61.6%   16.2% 77.8% 22.2%
375   530014 בירמן 29 77.8%     77.8% 22.2%
376   366013 מנופים 141 77.9%     77.9% 22.1%
377   1080456 רימוני 69 77.9%     77.9% 22.1%
378   829010 דלק רכב 2,013 72.5%   5.6% 78.1% 21.9%
379   1092204 עמיר שיווק 73 78.2%     78.2% 21.8%
380   1104314 אשדר 153 78.3%     78.3% 21.7%
381   720011 סהר אינווסט-ס 22 71.6%   6.7% 78.3% 21.7%
382   769026 רפק 119 78.4%     78.4% 21.6%
383   532010 גן שמואל 160 78.4%     78.4% 21.6%
384   1085075 אזימוט טכנו 67 78.4%     78.4% 21.6%
385   1103571 שנפ 58 78.6%     78.6% 21.4%
386   684019 אינטרקוסמא 30 78.6%     78.6% 21.4%
387   522011 כפרית-ס 30 78.7%     78.7% 21.3%
388   1083419 טכנופלס ונצרס-ס 16 60.7%   18.0% 78.7% 21.3%
389   1094986 גלובליקום טרייד 8.2 78.7%     78.7% 21.3%
390   1090315 דמרי 240 78.8%     78.8% 21.2%
391   485011 אוקיאנה 40 45.5%   33.3% 78.9% 21.1%
392   141010 שלמה החזקות 164 78.9%     78.9% 21.1%
393   1103621 ניסקו חשמל 101 78.9%     78.9% 21.1%
394   393017 ראלקו 13 79.0%     79.0% 21.0%
395   1095892 גניגר 51 79.0%     79.0% 21.0%
396   763011 פיבי 745 79.1%   0.1% 79.2% 20.8%
397   584011 ליבנטל 100 79.2%     79.2% 20.8%
398   1081249 כרמל אחזק-ס 12 64.5%   14.8% 79.2% 20.8%
399   802033 תאת תעשיות 72 79.3%     79.3% 20.7%
400   1081165 מגדל ביטוח 3,436 9.8%   69.5% 79.4% 20.6%
401   1080688 איזי אנרגיה 57 0.4%   79.0% 79.4% 20.6%
402   573014 לוינשטין 122 79.4%     79.4% 20.6%
403   1084227 טלכור טלכום 15 79.4%     79.4% 20.6%
404   1080407 פיננסיטק-ס 76 44.5%   35.0% 79.5% 20.5%
405   666016 יובל 8.8 79.6%     79.6% 20.4%
406   401018 פלג ניא 8.2 79.6%     79.6% 20.4%
407   595017 סנפרוסט 90 79.7%     79.7% 20.3%
408   1080605 תשואה 10 22 79.8%     79.8% 20.2%
409   756015 פטרוכימיים 208 79.9%     79.9% 20.1%
410   1104744 גאון אחזקות 71 48.3%   31.5% 79.9% 20.1%
411   265017 אורביט 74 79.9%     79.9% 20.1%
412   790014 קיסריה-ס 13 80.0%     80.0% 20.0%
413   1104488 מגה אור 41 80.0%     80.0% 20.0%
414   502013 פרג 7.0 80.0%     80.0% 20.0%
415   1091685 פיסיבי טכנ 40 80.1%     80.1% 19.9%
416   536011 ברנד 40 80.1%     80.1% 19.9%
417   1104033 רוטקס 24 80.1%     80.1% 19.9%
418   1103878 רבל 61 61.3%   18.8% 80.1% 19.9%
419   704015 יצוא 141 80.1%     80.1% 19.9%
420   1104892 פי.אם.אס-ס 66 80.1%     80.1% 19.9%
421   132019 קמור 84 80.3%     80.3% 19.7%
422   213017 ויליגר 61 80.3%     80.3% 19.7%
423   811018 ולפמן 1 33 80.4%     80.4% 19.6%
424   753012 לודזיה 39 78.5%   2.1% 80.6% 19.4%
425   1094515 ברם תעשיות 37 80.6%     80.6% 19.4%
426   114017 ורדינון נדלן 43 80.6%     80.6% 19.4%
427   1102128 פרשקובסקי 35 80.7%     80.7% 19.3%
428   209015 איילון 170 80.8%     80.8% 19.2%
429   111013 דירקט קפיטל-ס 6.8 63.2%   17.7% 80.8% 19.2%
430   1096130 פיברולן 18 79.6%   1.3% 80.9% 19.1%
431   424010 פאי פיננסים 92 81.0%     81.0% 19.0%
432   716019 מטעי הדר 1-ס 59 81.0%     81.0% 19.0%
433   1099787 מיקרונט-ס 12 81.0%     81.0% 19.0%
434   174011 אינטרגאמא 1 24 81.0%     81.0% 19.0%
435   637017 טאו 41 81.1%     81.1% 18.9%
436   1096676 דורסל 39 81.1%     81.1% 18.9%
437   202010 רשף-ס 17 81.2%     81.2% 18.8%
438   257014 נפקו סטאר-ס 26 80.2%   1.1% 81.3% 18.7%
439   732016 כהן ממ-ס 25 81.3%     81.3% 18.7%
440   727016 פלסטו שק 70 81.4%     81.4% 18.6%
441   1106806 קמן קפיטל 33 81.4%     81.4% 18.6%
442   413013 קשרי תעופה 46 81.4%     81.4% 18.6%
443   1098565 רבוע נדלן 488 81.4%     81.4% 18.6%
444   1081926 אפקון אלקטרו 107 81.4%     81.4% 18.6%
445   778019 סינרג'י כבלים 33 29.5%   52.0% 81.5% 18.5%
446   174037 אינטרגאמא 5 47 81.6%     81.6% 18.4%
447   579011 פאנגאיה ישראל-ס 36 81.7%     81.7% 18.3%
448   425017 צרפתי 37 81.7%     81.7% 18.3%
449   347013 שטאנג 8.7 81.8%     81.8% 18.2%
450   1101898 נידר* 16 81.8%     81.8% 18.2%
451   1102227 כלל פיננסים 239 81.8%     81.8% 18.2%
452   1090547 שלאג 80 82.0%     82.0% 18.0%
453   1082007 ישאל 64 82.1%     82.1% 17.9%
454   138016 ארזים 27 68.0%   14.4% 82.4% 17.6%
455   263012 אדומים-ש 17 82.4%     82.4% 17.6%
456   496018 פרוטפוליו-ס 23 82.5%     82.5% 17.5%
457   1080951 חוף גיא 27 82.5%     82.5% 17.5%
458   175018 איביאי בית השק 210 82.6%     82.6% 17.4%
459   419010 סינופסיס-ס 24 82.6%     82.6% 17.4%
460   300012 טיב טקסטיל-ס 26 82.7%     82.7% 17.3%
461   197012 כתר 34 82.7%     82.7% 17.3%
462   361014 צמיחה 17 82.8%     82.8% 17.2%
463   1084292 קומסק-ס 54 82.8%     82.8% 17.2%
464   1106376 אינטרקיור 30 47.5%   35.3% 82.8% 17.2%
465   1084425 ראשטוב 58 82.9%     82.9% 17.1%
466   150011 חירון 62 83.0%     83.0% 17.0%
467   397018 ניו הוריזון-ס 92 83.1%     83.1% 16.9%
468   307017 מאקפל-ס 144 83.1%     83.1% 16.9%
469   719013 לוי 104 83.2%     83.2% 16.8%
470   505016 איידיאו 95 83.2%     83.2% 16.8%
471   411017 דרבן 381 83.3%     83.3% 16.7%
472   589010 אמיליה פיתוח 97 83.3%     83.3% 16.7%
473   241018 טאגור קפיטל 40 78.7%   4.6% 83.4% 16.6%
474   550012 אסטיגי 34 83.4%     83.4% 16.6%
475   638015 אלרן השקעות 11 83.4%     83.4% 16.6%
476   1104280 כלל ביוטכנו 327 83.5%     83.5% 16.5%
477   634030 שמן-ס 50 49.8%   33.7% 83.5% 16.5%
478   523019 מילניום-ש 14 83.5%     83.5% 16.5%
479   700070 פמה-ס 81 64.9%   18.6% 83.5% 16.5%
480   1107523 אייס דיפו 86 83.5%     83.5% 16.5%
481   1099647 קמור מוטורס 54 83.6%     83.6% 16.4%
482   1102219 פרידנזון 15 83.6%     83.6% 16.4%
483   699017 נכסים ובנין 1,022 83.6%     83.6% 16.4%
484   212019 אורדע-ס 27 73.8%   9.9% 83.6% 16.4%
485   238014 ממן 143 83.8%     83.8% 16.2%
486   544015 מידאס 14 83.9%     83.9% 16.1%
487   1087022 פוקס 92 83.9%     83.9% 16.1%
488   1105196 מישורים 115 83.9%     83.9% 16.1%
489   103010 טיב טעם 79 83.9%     83.9% 16.1%
490   751032 זד בי איי-ס 50 83.9%     83.9% 16.1%
491   824011 גיא ייזום 22 84.0%     84.0% 16.0%
492   1085380 ניסקו פרוייקט-ס 60 84.1%     84.1% 15.9%
493   1080845 גטר 121 84.1%     84.1% 15.9%
494   562017 ישראלום 92 84.1%     84.1% 15.9%
495   1080548 ברקן 55 84.1%     84.1% 15.9%
496   1104249 רמי לוי 337 84.2%     84.2% 15.8%
497   444018 אביב בניה-ס 24 84.2%     84.2% 15.8%
498   258012 קריסטל צריכה 39 84.2%     84.2% 15.8%
499   357012 מטיס קפיטל 81 73.4%   10.9% 84.3% 15.7%
500   516013 רודמקו 13 84.3%     84.3% 15.7%
501   1103464 אורתם סהר 99 84.3%     84.3% 15.7%
502   1106459 ציפ פי.סי 12 84.5%     84.5% 15.5%
503   1105162 אדרי-אל 39 84.5%     84.5% 15.5%
504   1104363 אמר קולוני 26 84.5%     84.5% 15.5%
505   489013 פאלאס תעשיות-ס 64 17.4%   67.1% 84.5% 15.5%
506   350017 ויז'ן סיגמא 31 84.5%     84.5% 15.5%
507   515015 כמיפל 53 84.5%     84.5% 15.5%
508   543017 כנפיים 294 84.5%     84.5% 15.5%
509   724013 שחר חדש 56 84.5%     84.5% 15.5%
510   130013 זנלכל 75 84.5%     84.5% 15.5%
511   3960028 טמבור 168 84.6%     84.6% 15.4%
512   495010 אקסטרא 27 84.6%     84.6% 15.4%
513   574012 קבלנים 27 84.7%     84.7% 15.3%
514   421016 נתנאל גרופ 14 84.7%     84.7% 15.3%
515   551010 רגנסי-ס 86     84.7% 84.7% 15.3%
516   531012 בוני תיכון 25 84.8%     84.8% 15.2%
517   641019 אייביטרנס-ס 15 84.8%     84.8% 15.2%
518   1097229 ב.יאיר 20 84.8%     84.8% 15.2%
519   1085810 ורדינון טקסטל-ס 21 84.8%     84.8% 15.2%
520   423012 איי.טי.אל 60 84.8%     84.8% 15.2%
521   406017 גאון אגרו -ס 131 84.8%     84.8% 15.2%
522   384016 מרחב 136 84.9%     84.9% 15.1%
523   343012 מלונות הכשרה-ס 81 84.9%     84.9% 15.1%
524   1085026 קרדן טכנולוג-ס 5.9 84.9%     84.9% 15.1%
525   296012 אס.די.אס 24 85.0%     85.0% 15.0%
526   1104959 משביר לצרכן 126 85.0%     85.0% 15.0%
527   1086297 קבוצת כרמל 21     85.0% 85.0% 15.0%
528   765016 מיינרום 59 75.0%   10.0% 85.0% 15.0%
529   312017 עשות 51 85.0%     85.0% 15.0%
530   1080977 יורו אוברסיז 4.6 85.0%     85.0% 15.0%
531   1081058 אפסק 31 85.0%     85.0% 15.0%
532   235010 בית הזהב 48 85.0%     85.0% 15.0%
533   206011 אורעד חי השק -ס 27 85.0%     85.0% 15.0%
534   698019 פולאר השקעות 148 84.9%   0.2% 85.1% 14.9%
535   349019 אומגה-ס 34 85.2%     85.2% 14.8%
536   1104041 ביכורי השדה 69 85.2%     85.2% 14.8%
537   246017 וולקן-ש 14 85.2%     85.2% 14.8%
538   1104058 צמח המרמן 18 85.2%     85.2% 14.8%
539   1084607 אלול תמארינד 44 85.3%     85.3% 14.7%
540   455014 בר-ש 12 85.3%     85.3% 14.7%
541   819011 עוגן נדלן 200 85.4%     85.4% 14.6%
542   1080639 אקסלנס השקעות 478 85.7%     85.7% 14.3%
543   157016 ויטה-פרי הגליל 10 46.8%   38.9% 85.7% 14.3%
544   148015 אופיס-ש 25 85.8%     85.8% 14.2%
545   1082403 אלדין 588 18.8%   67.0% 85.8% 14.2%
546   1100080 אלרן נדלן 13 64.5%   21.3% 85.8% 14.2%
547   813014 סנו 714 86.0%     86.0% 14.0%
548   448019 גולקס* 60 86.0%     86.0% 14.0%
549   526012 רבד 126 86.1%     86.1% 13.9%
550   271015 קו מנחה 65 86.1%     86.1% 13.9%
551   642017 לפידות 143 86.3%     86.3% 13.7%
552   6360044 דלק ישראל 1,394 86.3%     86.3% 13.7%
553   1104496 אורד 80 63.1%   23.3% 86.4% 13.6%
554   297010 אברות-ס 13 86.5%     86.5% 13.5%
555   613034 ישרס 399 86.6%     86.6% 13.4%
556   134015 מקסימה 1-ש 51 86.6%     86.6% 13.4%
557   1082353 סקיילקס 807 86.6%     86.6% 13.4%
558   1094044 אלקטרה נדלן 559 86.6%     86.6% 13.4%
559   1105261 סטרלינג 15 86.7%     86.7% 13.3%
560   525014 טרנס טרה אינו-ס 90 86.7%     86.7% 13.3%
561   818013 אנגל אירו 78 86.8%     86.8% 13.2%
562   822015 דן מלונות 1,722 86.8%     86.8% 13.2%
563   686014 מהדרין 182 86.8%     86.8% 13.2%
564   1080837 שניב 114 86.9%     86.9% 13.1%
565   1081074 איסתא 1 77 86.9%     86.9% 13.1%
566   1105097 נטו מלינדה 214 87.0%     87.0% 13.0%
567   514018 טוטנאור 97 87.1%     87.1% 12.9%
568   1092709 בי.ג'י.איי 59 87.1%     87.1% 12.9%
569   363010 אינספייר 83 87.4%     87.4% 12.6%
570   1107085 בסר הנדסה 46 87.5%     87.5% 12.5%
571   329011 אירו סאט -ס 64 80.0%   7.5% 87.5% 12.5%
572   771014 אנגל משאבים -ס 70 87.6%     87.6% 12.4%
573   593012 בינלאומי 1 1,037 87.8%     87.8% 12.2%
574   1082114 אינוונטק-ש 72 87.8%     87.8% 12.2%
575   456012 חופית-ס 41 87.9%     87.9% 12.1%
576   226019 מבני תעשיה 1,525 88.0%     88.0% 12.0%
577   102012 סולומון אחז 27 88.0%     88.0% 12.0%
578   251017 אשטרום נכסים 164 88.1%     88.1% 11.9%
579   365015 יורוקום גר-ס 40 88.2%     88.2% 11.8%
580   1090224 הכשרה חב לבטוח 94 88.3%     88.3% 11.7%
581   162016 דנלי-ס 0.02     88.7% 88.7% 11.3%
582   675017 אברבוך 320 88.7%     88.7% 11.3%
583   815019 מתמ-ס 69 88.7%     88.7% 11.3%
584   149013 גולד-ס 54 88.8%     88.8% 11.2%
585   1106749 מצלאוי 94 88.8%     88.8% 11.2%
586   426015 מיני ליין 90 88.8%     88.8% 11.2%
587   1084789 אי אונליין 32 89.0%     89.0% 11.0%
588   565010 דלק אנרגיה 1,299 89.1%     89.1% 10.9%
589   1093004 גדות ביוכימיה 92 89.2%     89.2% 10.8%
590   387019 אלרוב נדלן 305 89.2%     89.2% 10.8%
591   293019 נביעות 128 89.3%     89.3% 10.7%
592   1080985 ישרוטל-ס 470 8.0%   81.4% 89.4% 10.6%
593   1098755 גילץ 215 71.2%   18.3% 89.4% 10.6%
594   805010 טמפו 194 89.5%     89.5% 10.5%
595   508010 הכשרה החז בטו-ס 50 89.5%     89.5% 10.5%
596   559013 אלגו-ש 7.7 77.2%   12.5% 89.7% 10.3%
597   736579 אידיבי אחזקות 2,148 89.8%     89.8% 10.2%
598   731018 ערד 276 37.0%   52.7% 89.8% 10.2%
599   437012 אספן נדלן 138 89.8%     89.8% 10.2%
600   402016 בוימלגרין -ס 38     89.8% 89.8% 10.2%
601   1093046 פולאר בינלאומי 14 89.9%     89.9% 10.1%
602   1106921 לידמס-ס 23 3.4%   86.5% 89.9% 10.1%
603   1085042 ליברטי-ס 146 89.9%     89.9% 10.1%
604   1092345 חלל תקשורת 470 89.9%     89.9% 10.1%
605   1080597 סאטקום מערכות 100 90.0%     90.0% 10.0%
606   336016 אלוני תשלובת-ש 67 90.0%     90.0% 10.0%
607   352013 לגנא הולדינגס 47 90.0%     90.0% 10.0%
608   1085778 גירון פיתוח 76 90.0%     90.0% 10.0%
609   744011 מעריב-ס 200 90.0%     90.0% 10.0%
610   219014 יונידרס-ש 40 90.0%     90.0% 10.0%
611   1097260 ביג 516 90.2%     90.2% 9.8%
612   163014 מאגרי בניה-ס 58 90.2%     90.2% 9.8%
613   1090133 ישיר-איי.די.איי 142 90.3%     90.3% 9.7%
614   1093202 דור אלון 393 90.7%     90.7% 9.3%
615   279018 אדלר השקעות-ש 17 90.7%     90.7% 9.3%
616   392035 חסין אש-ש 31 90.8%     90.8% 9.2%
617   443010 תדביק-ש 26 91.0%     91.0% 9.0%
618   1093293 דלק נדלן 471 91.2%     91.2% 8.8%
619   133017 תיא תקשורת-ש 65 91.2%     91.2% 8.8%
620   726018 ירושלים 291 91.6%     91.6% 8.4%
621   1090117 ספאנטק 98 91.8%     91.8% 8.2%
622   416016 וילאר 213 91.9%     91.9% 8.1%
623   295014 ספרינט-ס 13 92.5%     92.5% 7.5%
624   134031 מקסימה 5-ש 105 94.2%     94.2% 5.8%
625   1080274 זוקו 112 94.6%     94.6% 5.4%
626   1092840 פלסטופיל 118 95.5%     95.5% 4.5%
627   767038 פניקס 5-ס 77 95.9%     95.9% 4.1%
628   1080860 דור כימיקלים 226 96.6%     96.6% 3.4%
* בהשעית  מסחר